Աշխատատեղեր մաքսային ծառայությունում
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՄՐՑՈՒՅԹ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
ՀՀ ՊԵԿ մաքսային ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար 


ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹ
Կրտսեր պաշտոններ

 1. Արարատյան մաքսատուն-վարչության փաստաթղթային հսկողության թիվ 1 բաժնի մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
 2. Արարատյան մաքսատուն-վարչության գանձումների համակարգման և հաշվառման թիվ 1 բաժնի մաքսային տեսուչ – 3 հաստիք
 3. Արարատյան մաքսատուն-վարչության գանձումների համակարգման և հաշվառման թիվ 2 բաժնի մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
 4. Արարատյան մաքսատուն-վարչության գանձումների համակարգման և հաշվառման թիվ 3 բաժնի մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
 5. Արարատյան մաքսատուն-վարչության բացթողնման թիվ 1 բաժնի մաքսային տեսուչ – 12 հաստիք
 6. Արարատյան մաքսատուն-վարչության բացթողնման թիվ 2 բաժնի մաքսային տեսուչ – 2 հաստիք
 7. Արևմտյան մաքսատուն-վարչության բացթողնման 1-ին բաժանմունքի մաքսային տեսուչ – 2 հաստիք
 8. Արևմտյան մաքսատուն-վարչության բացթողնման 2-րդ բաժանմունքի մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
 9. Արևմտյան մաքսատուն-վարչության բացթողնման 3-րդ բաժանմունքի մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
 10. Արևմտյան մաքսատուն-վարչության բացթողնման 4-րդ բաժանմունքի մաքսային տեսուչ – 2 հաստիք
 11. Արևմտյան մաքսատուն-վարչության բացթողնման 5-րդ/փոստային/ բաժանմունքի մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
 12. Արևմտյան մաքսատուն-վարչության ուղևորների մաքսային հսկողության 4-րդ բաժանմունքի մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
 13. Հարավային մաքսատուն-վարչության փաստաթղթային հսկողության բաժնի մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
 14. Հարավային մաքսատուն-վարչության  բացթողնման բաժնի մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
 15. Հարավային մաքսատուն-վարչության Մեղրիի մաքսային կետ-բաժնի 1-ին բաժանմունքի մաքսային տեսուչ - 1 հաստիք
 16. Հարավային մաքսատուն-վարչության Մեղրիի մաքսային կետ-բաժնի 2-րդ  բաժանմունքի մաքսային տեսուչ  - 4 հաստիք
 17. Հարավային մաքսատուն-վարչության Մեղրիի մաքսային կետ-բաժնի 3-րդ  բաժանմունքի մաքսային տեսուչ  - 1 հաստիք
 18. Հարավային մաքսատուն-վարչության Մեղրիի մաքսային կետ-բաժնի 4-րդ  բաժանմունքի մաքսային տեսուչ  - 2 հաստիք
 19. Արևելյան մաքսատուն-վարչության փաստաթղթային հսկողության  բաժնի մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
 20. Արևելյան մաքսատուն-վարչության գանձումների համակարգման և հաշվառման բաժնի մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
 21. Արևելյան մաքսատուն-վարչության բացթողնման բաժնի մաքսային տեսուչ – 3 հաստիք
 22. Արևելյան մաքսատուն-վարչության Բագրատաշենի մաքսային կետ-բաժնի 1-ին բաժանմունքի մաքսային տեսուչ - 10 հաստիք
 23. Արևելյան մաքսատուն-վարչության Բագրատաշենի մաքսային կետ-բաժնի 2-րդ բաժանմունքի մաքսային տեսուչ - 8 հաստիք
 24. Արևելյան մաքսատուն-վարչության  Բագրատաշենի մաքսային կետ-բաժնի 3-րդ բաժանմունքի մաքսային տեսուչ - 9 հաստիք
 25. Արևելյան մաքսատուն-վարչության  Բագրատաշենի մաքսային կետ-բաժնի 4-րդ բաժանմունքի մաքսային տեսուչ – 8 հաստիք
 26. Արևելյան մաքսատուն-վարչության Գոգավան-Պրիվոլնոյեի մաքսային կետ-բաժնի 1-ին բաժանմունքի մաքսային տեսուչ - 2 հաստիք
 27. Արևելյան մաքսատուն-վարչության Գոգավան-Պրիվոլնոյեի մաքսային կետ-բաժնի 2-րդ բաժանմունքի մաքսային տեսուչ - 1 հաստիք
 28. Արևելյան մաքսատուն-վարչության Գոգավան-Պրիվոլնոյեի մաքսային կետ-բաժնի 3-րդ բաժանմունքի մաքսային տեսուչ - 4 հաստիք
 29. Արևելյան մաքսատուն-վարչության Գոգավան-Պրիվոլնոյեի մաքսային կետ-բաժնի 4-րդ բաժանմունքի մաքսային տեսուչ - 1 հաստիք
 30. Արևելյան մաքսատուն-վարչության Այրում-Ջիլիզայի մաքսային կետ-բաժնի 1-ին բաժանմունքի մաքսային տեսուչ - 3 հաստիք
 31. Արևելյան մաքսատուն-վարչության Այրում-Ջիլիզայի մաքսային կետ-բաժնի 2-րդ բաժանմունքի մաքսային տեսուչ - 2 հաստիք
 32. Արևելյան մաքսատուն-վարչության Այրում-Ջիլիզայի մաքսային կետ-բաժնի 3-րդ բաժանմունքի մաքսային տեսուչ - 2 հաստիք
 33. Արևելյան մաքսատուն-վարչության Այրում-Ջիլիզայի մաքսային կետ-բաժնի 4-րդ բաժանմունքի մաքսային տեսուչ - 3 հաստիք
 34. Հյուսիսային մաքսատուն-վարչության փաստաթղթային հսկողության  բաժնի մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
 35. Հյուսիսային մաքսատուն-վարչության բացթողնման բաժնի  մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
 36. Հյուսիսային մաքսատուն-վարչության Բավրայի մաքսային կետ-բաժնի 1-ին բաժանմունքի մաքսային տեսուչ - 9 հաստիք
 37. Հյուսիսային մաքսատուն-վարչության Բավրայի մաքսային կետ-բաժնի 2-րդ բաժանմունքի մաքսային տեսուչ -  8 հաստիք
 38. Հյուսիսային մաքսատուն-վարչության Բավրայի մաքսային կետ-բաժնի 3-րդ բաժանմունքի մաքսային տեսուչ -  7 հաստիք
 39. Հյուսիսային մաքսատուն-վարչության Բավրայի մաքսային կետ-բաժնի 4-րդ բաժանմունքի մաքսային տեսուչ -  7 հաստիք
 40. Հյուսիսային մաքսատուն-վարչության «Շիրակ» օդանավակայանի մաքսային կետ-բաժնի 1-ին բաժանմունքի մաքսային տեսուչ – 2 հաստիք
 41. Հյուսիսային մաքսատուն-վարչության «Շիրակ» օդանավակայանի մաքսային կետ-բաժնի 2-րդ բաժանմունքի մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
 42. Հյուսիսային մաքսատուն-վարչության «Շիրակ» օդանավակայանի մաքսային կետ-բաժնի 4-րդ բաժանմունքի մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
 43. Մաքսային հսկողության վարչության սակագնային կարգավորման և հսկողության բաժնի մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
Մաքսային ծառայության կրտսեր պաշտոնները համալրելու համար անցկացվող բաց մրցույթին կարող են մասնակցել մաքսային ծառայողները և «Մաքսային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ և 9-րդ հոդվածների պահանջները բավարարող ՀՀ քաղաքացիները:

Նշված բոլոր կրտսեր պաշտոնների գործառույթները սահմանված են կից ներկայացված պաշտոնների նկարագրերով:

Նշված բոլոր կրտսեր պաշտոնների պաշտոնային դրույքաչափի հաշվարկման գործակիցը սահմանվում է «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հավելվածով:
ՓԱԿ ՄՐՑՈՒՅԹ
Առաջատար պաշտոններ

 1. Արարատյան մաքսատուն-վարչության բացթողնման թիվ 1 բաժնի  ավագ մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
 2. Արևմտյան մաքսատուն-վարչության գանձումների համակարգման և հաշվառման բաժնի ավագ մաքսային տեսուչ-իրավաբան - 1 հաստիք
 3. Արևմտյան մաքսատուն-վարչության ուղևորների մաքսային հսկողության 2-րդ բաժանմունքի ավագ  մաքսային տեսուչ - 1 հաստիք
 4. Հարավային մաքսատուն-վարչության Մեղրիի մաքսային կետ-բաժնի ավագ մաքսային տեսուչ-իրավաբան 
  -1 հաստիք
 5. Արևելյան մաքսատուն-վարչության  Բագրատաշենի մաքսային կետ-բաժնի ավագ մաքսային տեսուչ – իրավաբան - 1 հաստիք
 6. Մաքսային հսկողության վարչության դասակարգման և ոչ սակագնային կարգավորման բաժնի ավագ մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
Մաքսային ծառայության  առաջատար պաշտոնը համալրելու համար անցկացվող փակ մրցույթին  մասնակցելու իրավունք ունեն հարկային և մաքսային ծառայողները, ինչպես նաև բարձրագույն կրթություն ունեցող, հայերենին տիրապետող, ֆինանսավարկային կազմակերպություններում, պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, դատաիրավական մարմիններում, գիտական, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքի փորձ ունեցող և  «Մաքսա¬յին ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության  օրենքի 9-րդ հոդված¬ով նախատեսված պայմաններին բավարարող ՀՀ քաղաքացիները:

Նշված բոլոր առաջատար պաշտոնների գործառույթները սահմանված են կից ներկայացված պաշտոնների նկարագրերով:

Նշված բոլոր առաջատար պաշտոնների պաշտոնային դրույքաչափի հաշվարկման գործակիցը սահմանվում է «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքի  9-րդ հավելվածով:Գլխավոր պաշտոններ
 1. Արևմտյան մաքսատուն-վարչության բացթողնման 3-րդ բաժանմունքի պետ  1-հաստիք
 2. Արևմտյան մաքսատուն-վարչության ուղևորների մաքսային հսկողության 1-ին բաժանմունքի գլխավոր մաքսային տեսուչ - 1 հաստիք
 3. Արևելյան մաքսատուն վարչության պետի տեղակալ - 1 հաստիք
 4. Արևելյան մաքսատուն-վարչության Բագրատաշենի մաքսային կետ-բաժնի 4-րդ բաժանմունքի գլխավոր մաքսային տեսուչ - 1 հաստիք
 5. Արևելյան մաքսատուն-վարչության Գոգավան-Պրիվոլնոյեի մաքսային կետ-բաժնի 1-ին բաժանմունքի պետ - 1 հաստիք
 6. Հյուսիսային մաքսատուն-վարչության Բավրայի մաքսային կետ-բաժնի 3-րդ բաժանմունքի պետ  - 1  հաստիք
 7. Մաքսային հսկողության վարչության պետի տեղակալ – 1 հաստիք
Մաքսային ծառայության  գլխավոր պաշտոնը համալրելու համար անցկացվող փակ մրցույթին  մասնակցելու իրավունք ունեն հարկային և մաքսային ծառայողները, ինչպես նաև բարձրագույն կրթություն ունեցող, հայերենին տիրապետող, ֆինանսավարկային կազմակերպություններում, պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, դատաիրավական մարմիններում, գիտական, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 5 տարվա մասնագիտական աշխատանքի փորձ ունեցող և  «Մաքսա¬յին ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության  օրենքի 9-րդ հոդված¬ով նախատեսված պայմաններին բավարարող ՀՀ քաղաքացիները:

Նշված բոլոր գլխավոր պաշտոնների գործառույթները սահմանված են կից ներկայացված պաշտոնների նկարագրերով:

Նշված գլխավոր պաշտոնի պաշտոնային դրույքաչափի հաշվարկման գործակիցը սահմանվում է «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքի  9-րդ հավելվածով:Մրցույթին մասնակցելու համար պահանջվում է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝
 1. Մրցութային հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում/օրինակելի ձևը կցվում է, դիմումը ներկայացնել լրացված/,
 2. Անձնագրի պատճեն,
 3. ՀԾՀ պատճեն/կամ սոց.քարտի պատճեն/,
 4. Բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճեն,
 5. Մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր/առկայության դեպքում/,
 6. Աշխատանքային գրքույկ կամ մասնագիտական աշխատանքային փորձը հավաստող տեղեկանք,
 7. Տեղեկանք հարկային ծառայության պաշտոնում նշանակվելու դեպքում ծառայողական պարտականությունների կատարմանը և լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտող հիվանդությունների ցանկում ընդգրկված հիվանդություններով չտառապելու մասին(Կառավարության 15.12.2011թ.-ի №1801-Ն որոշում),
 8. Հայտարարություն այն մասին, որ ապագա աշխատանքը կապված չէ մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված (ծնող, ամուսին, զավակ, եղբայր, քույր, նրանց զավակ, ամուսնու ծնող, եղբայր և քույր) հարկային ծառայողի նկատմամբ անմիջական ենթակայության կամ վերահսկողության /օրինակելի ձևը կցվում է, հայտարարությունը ներկայացնել լրացված/,
 9. Արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի (եթե առկա է) պատճեն/բոլոր լրացված էջերը/,
 10. Երկու լուսանկար՝ 3 x 4 սմ չափսի:
Փաստաթղթերն, անձը հաստատող փաստաթղթով, ընդունվում են ք. Երևան, Խորենացի 7 հասցեում, ՀՀ ՊԵԿ անձնակազմի կառավարման վարչության կողմից ամեն օր ժամը 10:00-ից 12:00, բացի շաբաթ, կիրակի, տոնական և հիշատակի օրերից: 

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը 2018 թվականի դեկտեմբերի 3-ի, ժամը 12:00-ն է:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ ՊԵԿ անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ (060)544624   հեռախոսահամարով:

Մրցույթը կանցկացվի 2018 թվականի դեկտեմբերի 14-ից, ք. Երևան, Կոմիտաս 35  հասցեում (ՀՀ ՊԵԿ «Ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ): Մրցույթի օրվա հնարավոր փոփոխության, ինչպես նաև մրցութային օրերի և ժամերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը կտեղադրվի  ՀՀ ՊԵԿ պաշտոնական կայքէջերի   աշխատատեղեր ենթաբաժիններում  սույն  թվականի  դեկտեմբերի 12-ին:

Մրցույթի հարցաշարը, անհրաժեշտ նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկը, նշված թափուր պաշտոնների պաշտոնների նկարագրերը, դիումի և հայտարարության ձևերը կից ներկայացված են:ԴԻՄՈՒՄ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ ՄԾ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՑԱՆԿ


ՊԱՇՏՈՆԻ ՆԿԱՐԱԳՐԵՐ

ՄՏՎ ՄԿԲ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ՄՏ ՄՏՎ ԲԱՑԹՈՂՆՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՄՏ ՄՏՎ ԲԱՑԹՈՂՆՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԱՎԱԳ ՄՏ
ՄՏՎ ԳՀՀԲ ՄՏ ՄՏՎ ԳՀՀԲ ԱՎԱԳ ՄՏ ՄՏՎ ՓՀԲ ՄՏ
ՄՏՎ ՀՄՏՎ ՇՕՄԿԲ ՄՏ ՄՏՎ ՈՒՄՀԲ ՄՏ ՄՏՎ ՈՒՄՀԲ ԱՎԱԳ ՄՏ
ՄՏՎ ՈՒՄՀԲ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄՏ ՄՏՎ ԱՎԱԳ ՄՏ-ԻՐԱՎԱԲԱՆ ՄՏՎ ՊԵՏԻ ՏԵՂԱԿԱԼ
ՄՏՎ ՄԿԲ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄՏ ՄՏՎ ԲԱԺՆԻ/ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ՊԵՏ ՄՀՎ ԴՈՍԿԲ ԱՎԱԳ ՄՏ  
ՄՀՎ ՊԵՏԻ ՏԵՂԱԿԱԼ ՄՀՎ ՍԿՀԲ ՄՏ    

Հարկային և մաքսային ծառայությունների
մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողով
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Մրցույթի  hարգելի մասնակիցներ


Կից Ձեզ ենք ներկայացնում ՀՀ ՊԵԿ հարկային ծառայության թափուր պաշտոններ  զբաղեցնելու համար ս.թ. սեպտեմբերի 18-ից հոկտեմբերի 10-ը կայացած  մրցույթի արդյունքները:


ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

Հարկային և մաքսային ծառայությունների
մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողով
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Մրցույթի  hարգելի մասնակիցներ


Հաշվի առնելով, որ Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի օրերը համարվելու են ոչ աշխատանքային, մրցույթի հարցազրույցի մասի ժամանակացույցում տեղի են ունեցել փոփոխություններ: Մասնավորապես՝ հոկտեմբերի 11-ին նախատեսված հարցազրույցի մասը կայանալու է սույն թվականի հոկտեմբերի 8-ին, 9-ին և   10-ին:

Կից Ձեզ է ներկայացվում հարցազրույցի մասի փոփոխված ժամանակացույցը:


ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ՄԱՍԻ ՓՈՓՈԽՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հարկային և մաքսային ծառայությունների
մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողով
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Մրցույթի  hարգելի մասնակիցներ


Հայտնում ենք Ձեզ, որ ՀՀ ՊԵԿ հարկային ծառայության  թափուր պաշտոններ  զբաղեցնելու համար մրցույթի հարցազրույցի մասը տեղի կունենա սույն թվականի  հոկտեմբերի 2-ին, 3-ին, 4-ին, 5-ին, 8-ին, 9-ին, 10-ին և 11-ին՝ ք. Երևան, Խորենացի 7 հասցեում: 
Կից Ձեզ է ներկայացվում հարցազրույցի մասի ժամանակացույցը:

Խնդրում ենք անձը հաստատող փաստաթղթով ներկայանալ նշված ժամից 10 րոպե շուտ:


ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ՄԱՍԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հարկային և մաքսային ծառայությունների
մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողով
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Մրցույթի hարգելի մասնակիցներ


Հայտնում ենք Ձեզ, որ, Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային ծառայության թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար մրցույթի հարցազրույցի մասը կմեկնարկի սույն թվականի հոկտեմբերի 2-ից:

Մրցույթի հարցազրույցի մասի ժամանակացույցը կայքէջում կտեղադրվի սույն թվականի սեպտեմբերի 28–ից:


Հարկային և մաքսային ծառայությունների
մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողով
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Մրցույթի hարգելի դիմորդներ


Կից Ձեզ ենք ներկայացնում սույն թվականի սեպտեմբերի 18-ին, 19-ին և 20-ին կայանալիք ՀՀ ՊԵԿ հարկային ծառայության թափուր պաշտոններ  զբաղեցնելու համար մրցույթի թեստավորման մասի ժամանակացույցը:

Խնդրում ենք ժամանակացույցով սահմանված ժամից 10 րոպե շուտ, անձը հաստատող փաստաթղթով, ներկայանալ ք. Երևան, Կոմիտաս 35 հասցե: 


ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 18.09.2018


ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 19.09.2018


ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 20.09.2018

Հարկային և մաքսային ծառայությունների
մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողով
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Սույն թվականի սեպտեմբերի 11-ից մեկնարկող հարկային ծառայության թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար մրցույթի hարգելի մասնակիցներ


Հայտնում ենք Ձեզ, որ, Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային ծառայության թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթին մեծաքանակ դիմումներով պայմանավորված, մրցույթի թեստավորման մասը սույն թվականի սեպտեմբերի 11-ի փոխարեն կմեկնարկի սույն թվականի սեպտեմբերի 18-ին:

Մրցույթի թեստավորման մասի ժամանակացույցը սույն թվականի սեպտեմբերի 11–ին կտեղադրվի կայքէջում:

Հարկային և մաքսային ծառայությունների
մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողով
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՄՐՑՈՒՅԹ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային ծառայության թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար


ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹ
Կրտսեր պաշտոններ

 1. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության վերլուծության  թիվ 3 բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ - 1 հաստիք
 2. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 1 /Արաբկիրի/ բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ - 1 հաստիք
 3. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 2 /Էրեբունու/ բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ - 1 հաստիք
 4. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 4 /Մաշտոցի/ բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ - 1 հաստիք
 5. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 6 /Շենգավիթի/ բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ - 1 հաստիք
 6. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 9 /Արտաշատի/ բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ - 1 հաստիք
 7. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 10 /Գեղարքունիքի/ բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ - 1 հաստիք
 8. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 15 /Կոտայքի/ բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ - 1 հաստիք
 9. Հարկ վճարողների սպասարկման վարչության թիվ 1 /Արաբկիրի/ բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ - 1 հաստիք
 10. Խոշոր և միջին հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 4 բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ - 1 հաստիք
 11. Խոշոր և միջին հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 5 բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ - 1 հաստիք
 12. Խոշոր և միջին հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 6 բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ - 1 հաստիք
 13. Իրավաբանական վարչության հայցային աշխատանքների և դատական պաշտպանության բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ - 1 հաստիք
 14. Իրավաբանական վարչության վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերի բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ - 1 հաստիք
Նշված բոլոր կրտսեր պաշտոնների պաշտոնային դրույքաչափերը սահմանվում են «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքով:

Նշված բոլոր կրտսեր պաշտոնների գործառույթները սահմանված են կից ներկայացված պաշտոնների նկարագրերով:
      
Հարկային ծառայության կրտսեր պաշտոնները համալրելու համար անցկացվող բաց մրցույթին մասնակցելու իրավունք ունեն հարկային ծառայողները, ինչպես նաև հայերենին տիրապետող, պետական հավատարմագրում ստացած բարձրագույն ուսումնական հաստատությունն ավարտած` պետական հավատարմագրում ստացած մասնագիտությունների (ՀՀ կառավարության 03.10.2002թ. № 2167 որոշում) գծով բարձրագույն կրթություն ունեցող և «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածով նախատեսված պայմաններին բավարարող ՀՀ քաղաքացիները:
ՓԱԿ ՄՐՑՈՒՅԹ
Առաջատար պաշտոններ

 1. Հարկ վճարողների սպասարկման վարչության սպասարկման թիվ 1 /Արաբկիրի/ բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ – 1 հաստիք
 2. Հարկ վճարողների սպասարկման վարչության սպասարկման թիվ 3 /Կենտրոնի/ բաժնի հարկային տեսուչ – 1 հաստիք
 3. Հարկ վճարողների սպասարկման վարչության սպասարկման թիվ 4 /Մաշտոցի/ բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ – 1 հաստիք
 4. Հարկ վճարողների սպասարկման վարչության սպասարկման թիվ 5 /Նոր Նորքի/ բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ – 1 հաստիք
 5. Հարկ վճարողների սպասարկման վարչության սպասարկման թիվ 5 /Նոր Նորքի/ բաժնի ավագ հարկային տեսուչ – 1 հաստիք
 6. Հարկ վճարողների սպասարկման վարչության սպասարկման թիվ 6 /Շենգավիթի/ բաժնի ավագ հարկային տեսուչ – 1 հաստիք
 7. Հարկ վճարողների սպասարկման վարչության սպասարկման թիվ 6 /Շենգավիթի/ բաժնի հարկային տեսուչ – 2 հաստիք
 8. Հարկ վճարողների սպասարկման վարչության սպասարկման թիվ 7 /Աշտարակի/ բաժնի ավագ հարկային տեսուչ – 1 հաստիք
 9. Հարկ վճարողների սպասարկման վարչության սպասարկման թիվ 7 /Աշտարակի/ բաժնի հարկային տեսուչ – 1 հաստիք
 10. Հարկ վճարողների սպասարկման վարչության սպասարկման թիվ 11 /Գյումրիի/ բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ – 1 հաստիք
 11. Հարկ վճարողների սպասարկման վարչության սպասարկման թիվ 12 /Եղեգնաձորի/ բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ – 1 հաստիք
 12. Հարկ վճարողների սպասարկման վարչության սպասարկման թիվ 15 /Կոտայքի/ բաժնի հարկային տեսուչ – 1 հաստիք
 13. Հարկ վճարողների սպասարկման վարչության սպասարկման թիվ 16 /Վանաձորի/ բաժնի հարկային տեսուչ – 1 հաստիք
 14. Հարկ վճարողների սպասարկման վարչության սպասարկման թիվ 17 /Սևանի/ բաժնի հարկային տեսուչ – 1 հաստիք
 15. Հարկ վճարողների սպասարկման վարչության սպասարկման թիվ 18 /Գորիսի/ բաժնի հարկային տեսուչ – 1 հաստիք
 16. Հարկ վճարողների սպասարկման վարչության սպասարկման թիվ 19 /Հրազդանի/ բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ – 1 հաստիք
 17. Հարկ վճարողների սպասարկման վարչության սպասարկման թիվ 20 /Խոշոր հարկ վճարողների/ բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ – 1 հաստիք
 18. Խոշոր և միջին հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության վերլուծության բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 19. Խոշոր և միջին հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության վերլուծության բաժնի ավագ հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 20. Խոշոր և միջին հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության վերլուծության բաժնի հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 21. Խոշոր և միջին հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 1 բաժնի ավագ հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 22. Խոշոր և միջին հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 2 բաժնի ավագ հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 23. Խոշոր և միջին հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 2 բաժնի հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 24. Խոշոր և միջին հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 3 բաժնի ավագ հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 25. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 1 /Արաբկիրի/ բաժնի ավագ հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 26. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 1 /Արաբկիրի/ բաժնի հարկային տեսուչ - 2 հաստիք
 27. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 2 /Էրեբունու/ բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 28. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 2 /Էրեբունու/ բաժնի հարկային տեսուչ - 2 հաստիք
 29. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 3 /Կենտրոնի/ բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 30. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 4 /Մաշտոցի/ բաժնի ավագ հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 31. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 4 /Մաշտոցի/ բաժնի հարկային տեսուչ - 2 հաստիք
 32. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 5 /Նոր Նորքի/ բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 33. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 5 /Նոր Նորքի/ բաժնի հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 34. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 6 /Շենգավիթի/ բաժնի հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 35. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 7 /Աշտարակի/ բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 36. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 7 /Աշտարակի/ բաժնի հարկային տեսուչ - 2 հաստիք
 37. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 9 /Արտաշատի/ բաժնի հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 38. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 11 /Գյումրու/ բաժնի հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 39. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 13 /Իջևանի բաժնի ավագ հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 40. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 14 /Սյունիքի/ բաժնի հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 41. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 15 /Կոտայքի/ բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 42. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 15 /Կոտայքի/ բաժնի ավագ հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 43. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 15 /Կոտայքի/ բաժնի հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 44. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 16 /Վանաձորի/ բաժնի հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 45. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության վերլուծության թիվ 1 բաժնի հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 46. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության վերլուծության թիվ 2 բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 47. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության վերլուծության թիվ 2 բաժնի հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 48. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության վերլուծության թիվ 3 բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 49. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության վերլուծության թիվ 3 բաժնի ավագ հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 50. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության վերլուծության թիվ 3 բաժնի հարկային տեսուչ - 2 հաստիք
 51. Ստուգումների կազմակերպման և դիտարկման վարչության հարկային հաշվանցումների և վերադարձման հսկողության բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ – 1 հաստիք
 52. Ստուգումների կազմակերպման և դիտարկման վարչության ստուգումների դիտարկման բաժնի ավագ հարկային տեսուչ – 1 հաստիք
 53. Իրավաբանական վարչության հայցային աշխատանքների և դատական պաշտպանության բաժնի գլխավոր մասնագետ - 1 հաստիք
 54. Իրավաբանական վարչության հայցային աշխատանքների և դատական պաշտպանության բաժնի առաջատար մասնագետ - 1 հաստիք
 55. Հետաքննության վարչության թիվ 1 բաժնի հետաքննիչ – 2 հաստիք
Նշված բոլոր առաջատար պաշտոնների պաշտոնային դրույքաչափը սահմանվում է «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքով:

Նշված բոլոր առաջատար պաշտոնների գործառույթները սահմանված են կից ներկայացված պաշտոնների նկարագրերով:

Հարկային ծառայության առաջատար պաշտոններ համալրելու համար անցկացվող փակ մրցույթին մասնակցելու իրավունք ունեն հարկային ծառայողները, ինչպես նաև հայերենին տիրապետող, պետական հավատարմագրում ստացած բարձրագույն ուսումնական հաստատությունն ավարտած` պետական հավատարմագրում ստացած մասնագիտությունների գծով (ՀՀ Կառավարության 03.10.2002թ. № 2167 որոշում) բարձրագույն կրթություն ունեցող, ֆինանսական, բանկային, մաքսային մարմիններում, ֆինանսավարկային կազմակերպություններում, պետական կառավարման (տեղական ինքնակառավարման) մարմինների ֆինանսական ծառայություններում, գիտական, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքի փորձ ունեցող և «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածով նախատեսված պայմաններին բավարարող ՀՀ քաղաքացիները:Գլխավոր պաշտոններ
 1. Հարկ վճարողների սպասարկման վարչության թիվ 2 /Էրեբունու/ բաժնի պետ – 1 հաստիք
 2. Խոշոր և միջին հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 6 բաժնի պետի տեղակալ - 1 հաստիք
 3. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 11 բաժնի պետի տեղակալ - 1 հաստիք
 4. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 13 բաժնի պետի տեղակալ - 1 հաստիք
 5. Իրավաբանական վարչության պետի տեղակալ - 1 հաստիք
 6. Հետաքննության վարչության թիվ 1 բաժնի պետ – 1 հաստիք
 7. Հետաքննության վարչության թիվ 2 բաժնի պետ – 1 հաստիք
Նշված բոլոր գլխավոր պաշտոնների գործառույթները սահմանված են կից ներկայացված պաշտոնների նկարագրերով:

Հարկային ծառայության գլխավոր պաշտոններ համալրելու համար անցկացվող փակ մրցույթին մասնակցելու իրավունք ունեն հարկային ծառայողները, ինչպես նաև հայերենին տիրապետող, պետական հավատարմագրում ստացած բարձրագույն ուսումնական հաստատությունն ավարտած` պետական հավատարմագրում ստացած մասնագիտությունների գծով (ՀՀ Կառավարության 03.10.2002թ. № 2167 որոշում) բարձրագույն կրթություն ունեցող, ֆինանսական, բանկային, մաքսային մարմիններում, ֆինանսավարկային կազմակերպություններում, պետական կառավարման (տեղական ինքնակառավարման) մարմինների ֆինանսական ծառայություններում, գիտական, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 5 տարվա մասնագիտական աշխատանքի փորձ ունեցող և «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածով նախատեսված պայմաններին բավարարող ՀՀ քաղաքացիները:Մրցույթին մասնակցելու համար պահանջվում է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝
 1. Մրցութային հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում/օրինակելի ձևը կցվում է, դիմումը ներկայացնել լրացված/,
 2. Անձնագրի պատճեն,
 3. ՀԾՀ պատճեն/կամ սոց.քարտի պատճեն/,
 4. Բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճեն,
 5. Մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր/առկայության դեպքում/,
 6. Աշխատանքային գրքույկ կամ մասնագիտական աշխատանքային փորձը հավաստող տեղեկանք,
 7. Տեղեկանք հարկային ծառայության պաշտոնում նշանակվելու դեպքում ծառայողական պարտականությունների կատարմանը և լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտող հիվանդությունների ցանկում ընդգրկված հիվանդություններով չտառապելու մասին(Կառավարության 15.12.2011թ.-ի №1801-Ն որոշում),
 8. Հայտարարություն այն մասին, որ ապագա աշխատանքը կապված չէ մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված (ծնող, ամուսին, զավակ, եղբայր, քույր, նրանց զավակ, ամուսնու ծնող, եղբայր և քույր) հարկային ծառայողի նկատմամբ անմիջական ենթակայության կամ վերահսկողության /օրինակելի ձևը կցվում է, հայտարարությունը ներկայացնել լրացված/,
 9. Արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի (եթե առկա է) պատճեն/բոլոր լրացված էջերը/,
 10. Երկու լուսանկար՝ 3 x 4 սմ չափսի:
Փաստաթղթերն, անձը հաստատող փաստաթղթով, ընդունվում են ք. Երևան, Խորենացի 7 հասցեում, ՀՀ ՊԵԿ անձնակազմի կառավարման վարչության կողմից ամեն օր ժամը 09:30-ից 12:00, բացի շաբաթ, կիրակի, տոնական և հիշատակի օրերից:
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը 2018 թվականի օգոստոսի 31-ի, ժամը 12:00-ն է:
Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ ՊԵԿ անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ (060)544624 հեռախոսահամարով:
Մրցույթը կանցկացվի 2018 թվականի սեպտեմբերի 11-ից, ք. Երևան, Կոմիտաս 35 հասցեում (ՀՀ ՊԵԿ «Ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ): Մրցույթի օրվա հնարավոր փոփոխության, ինչպես նաև մրցութային օրերի և ժամերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը կտեղադրվի ՀՀ ՊԵԿ պաշտոնական կայքէջերի աշխատատեղեր ենթաբաժիններում սույն թվականի սեպտեմբերի 7-ին:
Մրցույթի հարցաշարը, անհրաժեշտ նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկը, նշված թափուր պաշտոնների պաշտոնների նկարագրերը, դիումի և հայտարարության ձևերը կից ներկայացված են:


ԴԻՄՈՒՄ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՑԱՆԿ ՀԱՐՑԱՇԱՐ ԻՎ, ՀՎ
ՀԱՐՑԱՇԱՐ ՓՀՎՀՏՎ, ԽՄՀՎՀՏՎ, ՀՎՍՎ, ՍԿԴՎ


ՊԱՇՏՈՆԻ ՆԿԱՐԱԳՐԵՐ

ՀՎՍՎ ՓՀՎՀՏՎ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐ ԽՄՀՎՀՏՎ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐ ԻՎ
ՍԿԴՎ ՓՀՎՀՏՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԽՄՀՎՀՏՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ՀՎ

Հարկային և մաքսային ծառայությունների
մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողով