Հայտնաբերված խախտումներ

ՀԵՏԲԱՑԹՈՂՈՒՄԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԸ

ԺԱՄԱՆԱԿԱ-ՇՐՋԱՆԸ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ՍՏՈՒԳԱԾ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐՎԱԾ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔԸ ՀՀ ԴՐԱՄ) ԻՐԱԿԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔԸ ՀՀ ԴՐԱՄ) ՊԱԿԱՍ ՀԱՅՏՎԱԾ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔԸ (ՀՀ ԴՐԱՄ) ՀԱՇՎԱՐԿՎԱԾ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐ ՀՀ ԴՐԱՄ)
2018 40 277 234,415,840 326,755,425 92,339,575 248,129,732
2019 71 440 387,285,296
530,449,293 143,163,997 279,332,970
այդ թվում`
հունվար 2 3 19,261,390 22,284,613 3,023,223 1,450,399
փետրվար  2 96 15,557,185 18,855,910 3,298,725 6,454,483
մարտ  9 23 23,105,848 36,350,947 13,245,099 17,584,873
ապրիլ  14 82 0 0 0 34,717,789
մայիս  5 23 112,140,839 130,809,479 18,668,640 10,457,671
հունիս  8 24 110,433,952 148,128,835 37,694,883 46,230,253
հուլիս  9 21 8,426,300 16,366,788 7,940,488 14,334,669
օգոստոս  3 35 0 0 0 64,515,116
սեպտեմբեր  3 24 0 0 0 4,335,986
հոկտեմբեր  8 20 3,637,151 11,345,742 7,708,591 16,417,909
նոյեմբեր  6 53 94,722,631 146,306,979 51,584,348 56,322,796