Հաշվետվություն ՀՀ ներմուծված որոշ ապրանքների վերաբերյալ

Տեղեկատվություն 2018թ. սեպտեմեր ամսին ՀՀ ներմուծված սոցիալական նշանակություն ունեցող որոշ ապրանքների վերաբերյալ

Տեղեկատվություն 2018թ. օգոստոս ամսին ՀՀ ներմուծված սոցիալական նշանակություն ունեցող որոշ ապրանքների վերաբերյալ

Տեղեկատվություն 2018թ. հուլիս ամսին ՀՀ ներմուծված սոցիալական նշանակություն ունեցող որոշ ապրանքների վերաբերյալ

Տեղեկատվություն 2018թ. հունիս ամսին ՀՀ ներմուծված սոցիալական նշանակություն ունեցող որոշ ապրանքների վերաբերյալ

Տեղեկատվություն 2018թ. մայիս ամսին ՀՀ ներմուծված սոցիալական նշանակություն ունեցող որոշ ապրանքների վերաբերյալ

Տեղեկատվություն 2018թ. ապրիլ ամսին ՀՀ ներմուծված սոցիալական նշանակություն ունեցող որոշ ապրանքների վերաբերյալ

Տեղեկատվություն 2017թ. երրորդ երկրներից (ոչ ԵԱՏՄ) ՀՀ ներմուծված որոշ ապրանքների քանակների և մաքսային արժեքների վերաբերյալ

Հաշվետվություն 2017թ. հունվար-հոկտեմբեր ամիսների ընթացքում ՀՀ ներմուծված որոշ ապրանքների վերաբերյալ

Հաշվետվություն 2016թ. դեկտեմբեր ամսին ՀՀ ներմուծված որոշ ապրանքների վերաբերյալ

Հաշվետվություն 2016թ. նոյեմբեր ամսին ՀՀ ներմուծված որոշ ապրանքների վերաբերյալ

Հաշվետվություն 2016թ. հոկտեմբեր ամսին ՀՀ ներմուծված որոշ ապրանքների վերաբերյալ

Հաշվետվություն 2016թ. սեպտեմբեր ամսին ՀՀ ներմուծված որոշ ապրանքների վերաբերյալ

Հաշվետվություն 2016թ. օգոստոս ամսին ՀՀ ներմուծված որոշ ապրանքների վերաբերյալ

Հաշվետվություն 2016թ. հուլիս ամսին ՀՀ ներմուծված որոշ ապրանքների վերաբերյալ

Հաշվետվություն 2016թ. հունիս ամսին ՀՀ ներմուծված որոշ ապրանքների վերաբերյալ