Գերատեսչական այլ ակտեր

Ա. Մաթևոսյանին ամրակցված անձնական կնիքը անվավեր ճանաչելու և նոր անձնական կնիք հատկացնելու մասին» թիվ 2/4275-Ա Հրաման

Ս.Փիլոյանին ամրակցված անձնական կնիքը անվավեր ճանաչելու և նոր անձնական կնիք հատկացնելու մասին» թիվ 2/3302-Ա Հրաման

Է. Ղարիբյանին և Ա. Եղիազարյանին ամրակցված անձնական կնիքները անվավեր ճանաչելու և նոր անձնական կնիքներ հատկացնելու մասին» թիվ 2/195-Ա հրաման

Խ. Սարգսյանին ամրակցված անձնական կնիքը անվավեր ճանաչելու և նոր անձնական կնիք հատկացնելու մասին» թիվ 2/522-Ա հրաման

Կ. Ֆերոյանին ամրակցված անձնական կնիքը անվավեր ճանաչելու և նոր անձնական կնիք հատկացնելու մասին» թիվ 2/2369-Ա հրաման

Վ. Հարությունյանին ամրակցված անձնական կնիքը անվավեր ճանաչելու և նոր անձնական կնիք հատկացնելու մասին» թիվ 2/2734-Ա հրաման

Արևելյան մաքսատուն-վարչության մի խումբ մաքսային ծառայողներին ամրակցված անձնական կնիքները անվավեր ճանաչելու և նոր անձնական կնիքներ հատկացնելու մասին» թիվ 2/1529-Ա հրաման

«Մաքսային գործառնությունների իրականացման վայրերը սահմանելու մասին» ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2018թ. հունիսի 06-ի
№ 342-Լ հրաման

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի հունիսի 6-ի № 342-Լ հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2018թ. օգոստոսի 21-ի № 513-Ա հրաման

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարի 2012 թվականի մարտի 16-ի «Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարի 2005 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N238-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N49-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարի 2006 թվականի փետրվարի 8-ի «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օգտագործման և հետագա բազմացման նպատակով գրանցված բույսերի սորտերի ցանկը հաստատելու մասին» N28-Ն հրաման