Աշխատատեղեր ՀԾ-ում
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար ստուգումների կազմակերպման և դիտարկման վարչության  թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար մրցույթների հարգելի մասնակիցներ
 

Հայտնում ենք Ձեզ, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի ստուգումների կազմակերպման և դիտարկման վարչություն  թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար  մրցույթի թեստավորման մասը տեղի կունենա 2019 թվականի  հուլիսի 19-ին, իսկ մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար  մրցույթի թեստավորման մասը՝ 2019 թվականի  հուլիսի 19-ին և 22-ին՝ ք. Երևան, Կոմիտաս 35 հասցեում:

Կից Ձեզ է ներկայացվում թեստավորման մասի ժամանակացույցը:

Խնդրում ենք անձը հաստատող փաստաթղթով ներկայանալ նշված ժամից 10 րոպե շուտ: 


ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 19.07.2019


ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 22.07.2019

Հարկային և մաքսային ծառայությունների
մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովՀ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՄՐՑՈՒՅԹ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային ծառայության 
թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար 


ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹ
Կրտսեր պաշտոններ

 1. Կազմակերպման և հսկողության վարչության հարկային հսկողության բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ – 2 հաստիք
Նշված կրտսեր պաշտոնի գործառույթը սահմանված է կից ներկայացված պաշտոնի նկարագրով, իսկ պաշտոնային դրույքաչափի հաշվարկման գործակիցը սահմանված է «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հավելվածով:

Հարկային ծառայության կրտսեր պաշտոնները համալրելու համար անցկացվող բաց մրցույթին մասնակցելու իրավունք ունեն հարկային ծառայողները, ինչպես նաև հայերենին տիրապետող, պետական հավատարմագրում ստացած բարձրագույն ուսումնական հաստատությունն ավարտած` պետական հավատարմագրում ստացած մասնագիտությունների (ՀՀ կառավարության 03.10.2002թ. № 2167 որոշում) գծով բարձրագույն կրթություն ունեցող և «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության  օրենքի 13-րդ հոդվածով նախատեսված պայմաններին բավարարող ՀՀ  քաղաքացիները:Փակ մրցույթ
Առաջատար պաշտոններ

 1. Խոշոր և միջին հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության վերլուծության բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ – 1 հաստիք
 2. Խոշոր և միջին հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության  ընթացիկ հսկողության թիվ 1 բաժնի  հարկային տեսուչ – 1 հաստիք
 3. Խոշոր և միջին հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ընթացիկ հսկողության թիվ 2 բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ – 1 հաստիք
 4. Խոշոր և միջին հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ընթացիկ հսկողության թիվ 2 բաժնի ավագ հարկային տեսուչ – 1 հաստիք
 5. Կազմակերպման և հսկողության վարչության եկամուտների հաշվառման բաժնի հարկային տեսուչ – 1 հաստիք
 6. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ընթացիկ հսկողության թիվ 1 (Արաբկիրի) բաժնի հարկային տեսուչ  - 1 հաստիք
 7. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ընթացիկ հսկողության թիվ 2 (Էրեբունու) բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ  - 1 հաստիք
 8. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ընթացիկ հսկողության թիվ 3 (Կենտրոնի) բաժնի հարկային տեսուչ  - 1 հաստիք
 9. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ընթացիկ հսկողության թիվ 3 (Կենտրոնի) բաժնի գլխավոր  հարկային տեսուչ  - 1 հաստիք
 10. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ընթացիկ հսկողության թիվ 10 (Գեղարքունիքի) բաժնի հարկային տեսուչ  - 1 հաստիք
 11. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ընթացիկ հսկողության թիվ 11 (Շիրակի) բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ  - 1 հաստիք
 12. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության վերլուծության թիվ 1 բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ – 1 հաստիք
 13. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության վերլուծության թիվ 2 բաժնի հարկային տեսուչ – 1 հաստիք
 14. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության վերլուծության թիվ 3 բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ – 1 հաստիք
Նշված բոլոր առաջատար պաշտոնների գործառույթները սահմանված են կից ներկայացված պաշտոնների նկարագրերով, իսկ պաշտոնային դրույքաչափի հաշվարկման գործակիցը սահմանված է «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հավելվածով:

Հարկային ծառայության  առաջատար պաշտոններ համալրելու համար անցկացվող փակ մրցույթին  մասնակցելու իրավունք ունեն հարկային ծառայողները, ինչպես նաև հայերենին տիրապետող, պետական հավատարմագրում ստացած բարձրագույն ուսումնական հաստատությունն ավարտած` պետական հավատարմագրում ստացած մասնագիտությունների գծով (ՀՀ Կառավարության 03.10.2002թ. № 2167 որոշում) բարձրագույն կրթություն ունեցող, ֆինանսական, բանկային, մաքսային մարմիններում, ֆինանսավարկային կազմակերպություններում, պետական կառավարման (տեղական ինքնակառավարման) մարմինների ֆինանսական ծառայություններում, գիտական, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքի փորձ ունեցող և «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածով նախատեսված պայմաններին բավարարող ՀՀ քաղաքացիները:


Գլխավոր պաշտոններ
 1. Խոշոր և միջին հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության  պետի տեղակալ - 1 հաստիք
 2. Կազմակերպման և հսկողության վարչության բողոքարկման բաժնի պետի տեղակալ -1 հաստիք
 3. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ընթացիկ հսկողության թիվ 4 (Մաշտոցի) բաժնի պետի տեղակալ - 1 հաստիք
Նշված բոլոր գլխավոր պաշտոնների գործառույթները սահմանված են  կից ներկայացված պաշտոնների նկարագրով, իսկ պաշտոնային դրույքաչափի հաշվարկման գործակիցը սահմանված է «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հավելվածով:

Հարկային ծառայության  գլխավոր  պաշտոններ համալրելու համար անցկացվող փակ մրցույթին մասնակցելու իրավունք ունեն հարկային ծառայողները, ինչպես նաև հայերենին տիրապետող, պետական հավատարմագրում ստացած բարձրագույն ուսումնական հաստատությունն ավարտած` պետական հավատարմագրում ստացած մասնագիտությունների գծով (ՀՀ Կառավարության 03.10.2002թ. № 2167 որոշում) բարձրագույն կրթություն ունեցող, ֆինանսական, բանկային, մաքսային մարմիններում, ֆինանսավարկային կազմակերպություններում, պետական կառավարման (տեղական ինքնակառավարման) մարմինների ֆինանսական ծառայություններում, գիտական, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 5 տարվա մասնագիտական աշխատանքի փորձ ունեցող  և «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության  օրենքի 13-րդ հոդվածով նախատեսված պայմաններին բավարարող ՀՀ քաղաքացիները:
Մրցույթին մասնակցելու համար պահանջվում է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝
 1. Մրցութային հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում/օրինակելի ձևը կցվում է, դիմումը ներկայացնել լրացված/,
 2. Անձնագրի պատճեն,
 3. ՀԾՀ պատճեն/կամ սոց.քարտի պատճեն/,
 4. Բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճեն,
 5. Մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր/առկայության դեպքում/,
 6. Աշխատանքային գրքույկ կամ մասնագիտական աշխատանքային փորձը հավաստող տեղեկանք,
 7. Տեղեկանք հանրային ծառայության պաշտոնում նշանակվելու դեպքում ծառայողական պարտականությունների կատարմանը և լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտող հիվանդությունների ցանկում ընդգրկված հիվանդություններով չտառապելու մասին (ՀՀ կառավարության 15.02.2019թ.-ի №98-Ն որոշում),
 8. Հայտարարություն այն մասին, որ ապագա աշխատանքը կապված չէ մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված (ծնող, ամուսին, զավակ, եղբայր, քույր, նրանց զավակ, ամուսնու ծնող, եղբայր և քույր) հարկային ծառայողի նկատմամբ անմիջական ենթակայության կամ վերահսկողության /օրինակելի ձևը կցվում է, հայտարարությունը ներկայացնել լրացված/,
 9. Արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի (եթե առկա է) պատճեն/բոլոր լրացված էջերը/,
 10. Երկու լուսանկար՝ 3 x 4 սմ չափսի:
Փաստաթղթերն, անձը հաստատող փաստաթղթով, ընդունվում են ք. Երևան, Խորենացի 7 հասցեում, ՀՀ ՊԵԿ անձնակազմի կառավարման վարչության կողմից ամեն օր ժամը 10:00-ից 12:00, բացի շաբաթ, կիրակի, տոնական և հիշատակի օրերից: 

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը 2019 թվականի հուլիսի 16-ի, ժամը 12:00-ն է:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ ՊԵԿ անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ (060)544624   հեռախոսահամարով:

Մրցույթը կանցկացվի 2019 թվականի հուլիսի 26-ից, ք. Երևան, Կոմիտաս 35  հասցեում (ՀՀ ՊԵԿ «Ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ): Մրցույթի օրվա հնարավոր փոփոխության, ինչպես նաև մրցութային օրերի և ժամերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը կտեղադրվի  ՀՀ ՊԵԿ պաշտոնական կայքէջերի   աշխատատեղեր ենթաբաժիններում  սույն  թվականի  հուլիսի 24-ին:

Մրցույթի հարցաշարը, անհրաժեշտ նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկը, նշված թափուր պաշտոնների պաշտոնների նկարագրերը, դիմումի և հայտարարության ձևերը կից ներկայացված են:ԴԻՄՈՒՄ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՑԱՆԿ


ՊԱՇՏՈՆԻ ՆԿԱՐԱԳՐԵՐ

ԿՀՎ ՀՀԲ 1-ԻՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏ ԽՄՀՎՀՏՎ ՎԲ ՀՏ ԽՄՀՎՀՏՎ ԸՀԲ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀՏ
ԽՄՀՎՀՏՎ ԸՀԲ ԱՎԱԳ ՀՏ ԽՄՀՎՀՏՎ ԸՀԲ ՀՏ ԿՀՎ ԵՀԲ ՀՏ
ՓՀՎՀՏՎ ԸՀԲ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀՏ ՓՀՎՀՏՎ ԸՀԲ ՀՏ ՓՀՎՀՏՎ ՎԲ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀՏ
ՓՀՎՀՏՎ ՎԲ ՀՏ ԽՄՀՎՀՏՎ ՊԵՏԻ ՏԵՂԱԿԱԼ ԿՀՎ ԲԲ ՊԵՏԻ ՏԵՂԱԿԱԼ
ՓՀՎՀՏՎ ԸՀԲ ՊԵՏԻ ՏԵՂԱԿԱԼ  

Հարկային և մաքսային ծառայությունների
մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողով
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՄՐՑՈՒՅԹ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի ստուգումների կազմակերպման և դիտարկման
վարչության թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար 


ՓԱԿ ՄՐՑՈՒՅԹ
Առաջատար պաշտոններ

 1. Համալիր հարկային ստուգումների թիվ 2 բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ – 1 հաստիք
 2. Համալիր հարկային ստուգումների թիվ 6 բաժնի ավագ հարկային տեսուչ – 1 հաստիք
 3. Համալիր հարկային ստուգումների թիվ 7 բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ – 1 հաստիք
Նշված բոլոր առաջատար պաշտոնների  գործառույթները սահմանված են  կից ներկայացված պաշտոնների նկարագրերով, իսկ պաշտոնային դրույքաչափի հաշվարկման գործակիցը սահմանված է «Պետական պաշտոններ  և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հավելվածով:

Հարկային ծառայության առաջատար պաշտոններ համալրելու համար անցկացվող փակ մրցույթին մասնակցելու իրավունք ունեն հարկային ծառայողները, ինչպես նաև հայերենին տիրապետող, պետական հավատարմագրում ստացած բարձրագույն ուսումնական հաստատությունն ավարտած` պետական հավատարմագրում ստացած մասնագիտությունների գծով (ՀՀ Կառավարության 03.10.2002թ. № 2167 որոշում) բարձրագույն կրթություն ունեցող, ֆինանսական, բանկային, մաքսային մարմիններում, ֆինանսավարկային կազմակերպություններում, պետական կառավարման (տեղական ինքնակառավարման) մարմինների ֆինանսական ծառայություններում, գիտական, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքի փորձ ունեցող և «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածով նախատեսված պայմաններին բավարարող ՀՀ քաղաքացիները:


ԳԼԽԱՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ
 1. Համալիր հարկային ստուգումների թիվ 5 բաժնի պետ – 1 հաստիք
Նշված գլխավոր պաշտոնի գործառույթները սահմանված են կից ներկայացված պաշտոնների նկարագրով, իսկ պաշտոնային դրույքաչափի հաշվարկման գործակիցը սահմանված է «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հավելվածով:

Հարկային ծառայության գլխավոր պաշտոններ համալրելու համար անցկացվող փակ մրցույթին մասնակցելու իրավունք ունեն հարկային ծառայողները, ինչպես նաև հայերենին տիրապետող, պետական հավատարմագրում ստացած բարձրագույն ուսումնական հաստատությունն ավարտած` պետական հավատարմագրում ստացած մասնագիտությունների գծով (ՀՀ Կառավարության 03.10.2002թ. № 2167 որոշում) բարձրագույն կրթություն ունեցող, ֆինանսական, բանկային, մաքսային մարմիններում, ֆինանսավարկային կազմակերպություններում, պետական կառավարման (տեղական ինքնակառավարման) մարմինների ֆինանսական ծառայություններում, գիտական, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 5 տարվա մասնագիտական աշխատանքի փորձ ունեցող և «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածով նախատեսված պայմաններին բավարարող ՀՀ քաղաքացիները:
 

Մրցույթին մասնակցելու համար պահանջվում է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝
 1. Մրցութային հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում/օրինակելի ձևը կցվում է, դիմումը ներկայացնել լրացված/,
 2. Անձնագրի պատճեն,
 3. ՀԾՀ պատճեն/կամ սոց.քարտի պատճեն/,
 4. Բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճեն,
 5. Մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր/առկայության դեպքում/,
 6. Աշխատանքային գրքույկ կամ մասնագիտական աշխատանքային փորձը հավաստող տեղեկանք,
 7. Տեղեկանք հանրային ծառայության պաշտոնում նշանակվելու դեպքում ծառայողական պարտականությունների կատարմանը և լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտող հիվանդությունների ցանկում ընդգրկված հիվանդություններով չտառապելու մասին (ՀՀ կառավարության 15.02.2019թ.-ի №98-Ն որոշում),
 8. Հայտարարություն այն մասին, որ ապագա աշխատանքը կապված չէ մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված (ծնող, ամուսին, զավակ, եղբայր, քույր, նրանց զավակ, ամուսնու ծնող, եղբայր և քույր) հարկային ծառայողի նկատմամբ անմիջական ենթակայության կամ վերահսկողության /օրինակելի ձևը կցվում է, հայտարարությունը ներկայացնել լրացված/,
 9. Արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի (եթե առկա է) պատճեն/բոլոր լրացված էջերը/,
 10. Երկու լուսանկար՝ 3 x 4 սմ չափսի:
Փաստաթղթերն, անձը հաստատող փաստաթղթով, ընդունվում են ք. Երևան, Խորենացի 7 հասցեում, ՀՀ ՊԵԿ անձնակազմի կառավարման վարչության կողմից ամեն օր ժամը 10:00-ից 12:00, բացի շաբաթ, կիրակի, տոնական և հիշատակի օրերից: 

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը 2019 թվականի հուլիսի 9-ի, ժամը 12:00-ն է:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ ՊԵԿ անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ (060)544624   հեռախոսահամարով:

Մրցույթը կանցկացվի 2019 թվականի հուլիսի 19-ից, ք. Երևան, Կոմիտաս 35 հասցեում (ՀՀ ՊԵԿ «Ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ): Մրցույթի օրվա հնարավոր փոփոխության, ինչպես նաև մրցութային օրերի և ժամերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը կտեղադրվի ՀՀ ՊԵԿ պաշտոնական կայքէջերի աշխատատեղեր ենթաբաժիններում սույն թվականի հուլիսի 16-ին:

Մրցույթի հարցաշարը, անհրաժեշտ նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկը, նշված թափուր պաշտոնների պաշտոնների նկարագրերը, դիումի և հայտարարության ձևերը կից ներկայացված են:ԴԻՄՈՒՄ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՑԱՆԿ


ՊԱՇՏՈՆԻ ՆԿԱՐԱԳՐԵՐ

ԱՎԱԳ ՀՏ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀՏ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ

Հարկային և մաքսային ծառայությունների
մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողով
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՄՐՑՈՒՅԹ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային
ծառայության թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար 


ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹ
Կրտսեր պաշտոններ

 1. Մաքսային հսկողության վարչության մաքսային գործառնությունների կազմակերպման և հսկողության բաժնի մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
 2. Մաքսային հսկողության վարչության մաքսային վարչարարության և մաքսային գործի զարգացման բաժնի մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
 3. Արարատյան մաքսատուն-վարչության փաստաթղթային հսկողության թիվ 1 բաժնի մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
 4. Արարատյան մաքսատուն-վարչության բացթողնման թիվ 2 բաժնի մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
 5. Արևմտյան մաքսատուն-վարչության բացթողնման 1-ին բաժանմունքի մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
 6. Արևմտյան մաքսատուն-վարչության բացթողնման 2-րդ բաժանմունքի 1-ին հերթափոխի մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
 7. Արևմտյան մաքսատուն-վարչության  ուղևորների մաքսային հսկողության  1-ին բաժանմունքի մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
 8. Հյուսիսային մաքսատուն-վարչության Բավրայի մաքսային կետ-բաժնի 2-րդ բաժանմունքի մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
 9. Արևելյան մաքսատուն-վարչության Բագրատաշենի մաքսային կետ-բաժնի 1-ին բաժանմունքի  մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
 10. Արևելյան մաքսատուն-վարչության Բագրատաշենի մաքսային կետ-բաժնի 2-րդ բաժանմունքի  մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
 11. Արևելյան մաքսատուն-վարչության Բագրատաշենի մաքսային կետ-բաժնի 4-րդ բաժանմունքի  մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
Մաքսային ծառայության կրտսեր պաշտոնները համալրելու համար անցկացվող բաց մրցույթին կարող են մասնակցել մաքսային ծառայողները և «Մաքսային ծառայության մասին» ՀՀ  օրենքի 8-րդ և 9-րդ հոդվածների պահանջները բավարարող ՀՀ  քաղաքացիները:

Նշված բոլոր կրտսեր պաշտոնների  գործառույթները սահմանված են  կից ներկայացված պաշտոնների նկարագրերով, իսկ պաշտոնային դրույքաչափի հաշվարկման գործակիցը սահմանված է «Պետական պաշտոններ  և պետական ծառայության  պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հավելվածով:
ՓԱԿ ՄՐՑՈՒՅԹ
Առաջատար պաշտոններ

 1. Մաքսային հսկողության վարչության դասակարգման և ոչ սակագնային կարգավորման բաժնի ավագ մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
 2. Հարավային մաքսատուն վարչության Մեղրիի մաքսային կետ-բաժնի 3-րդ բաժանմունքի ավագ մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
Մաքսային ծառայության առաջատար պաշտոնները համալրելու համար անցկացվող փակ մրցույթին մասնակցելու իրավունք ունեն հարկային և մաքսային ծառայողները, ինչպես նաև բարձրագույն կրթություն ունեցող, հայերենին տիրապետող, ֆինանսավարկային կազմակերպություններում, պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, դատաիրավական մարմիններում, գիտական, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքի փորձ ունեցող և  «Մաքսային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածով նախատեսված պայմաններին բավարարող ՀՀ քաղաքացիները:

Նշված բոլոր առաջատար պաշտոնների գործառույթները սահմանված են կից ներկայացված պաշտոնների նկարագրերով, իսկ պաշտոնային դրույքաչափի հաշվարկման գործակիցը սահմանված է «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հավելվածով:Գլխավոր պաշտոններ
 1. Արևմտյան մաքսատուն վարչության  բացթողնման բաժնի պետ – 1 հաստիք
 2. Արևելյան մաքսատուն-վարչության Բագրատաշենի մաքսային կետ-բաժնի 4-րդ բաժանմունքի գլխավոր մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
Մաքսային ծառայության գլխավոր պաշտոնները համալրելու համար անցկացվող փակ մրցույթին  մասնակցելու իրավունք ունեն հարկային և մաքսային ծառայողները, ինչպես նաև բարձրագույն կրթություն ունեցող, հայերենին տիրապետող, ֆինանսավարկային կազմակերպություններում, պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, դատաիրավական մարմիններում, գիտական, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 5 տարվա մասնագիտական աշխատանքի փորձ ունեցող և «Մաքսային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ  հոդվածով նախատեսված պայմաններին բավարարող ՀՀ քաղաքացիները:

Նշված բոլոր գլխավոր պաշտոնների  գործառույթները սահմանված են կից ներկայացված պաշտոնների նկարագրերով, իսկ պաշտոնային դրույքաչափի հաշվարկման գործակիցը սահմանված է «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հավելվածով:Մրցույթին մասնակցելու համար պահանջվում է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝
 1. Մրցութային հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում/օրինակելի ձևը կցվում է, դիմումը ներկայացնել լրացված/,
 2. Անձնագրի պատճեն,
 3. ՀԾՀ պատճեն/կամ սոց.քարտի պատճեն/,
 4. Բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճեն,
 5. Մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր/առկայության դեպքում/,
 6. Աշխատանքային գրքույկ կամ մասնագիտական աշխատանքային փորձը հավաստող տեղեկանք,
 7. Տեղեկանք հանրային ծառայության պաշտոնում նշանակվելու դեպքում ծառայողական պարտականությունների կատարմանը և լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտող հիվանդությունների ցանկում ընդգրկված հիվանդություններով չտառապելու մասին (ՀՀ կառավարության 15.02.2019թ.-ի №98-Ն որոշում),
 8. Հայտարարություն այն մասին, որ ապագա աշխատանքը կապված չէ մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված (ծնող, ամուսին, զավակ, եղբայր, քույր, նրանց զավակ, ամուսնու ծնող, եղբայր և քույր) հարկային ծառայողի նկատմամբ անմիջական ենթակայության կամ վերահսկողության /օրինակելի ձևը կցվում է, հայտարարությունը ներկայացնել լրացված/,
 9. Արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի (եթե առկա է) պատճեն/բոլոր լրացված էջերը/,
 10. Երկու լուսանկար՝ 3 x 4 սմ չափսի:
Փաստաթղթերն, անձը հաստատող փաստաթղթով, ընդունվում են ք. Երևան, Խորենացի 7 հասցեում, ՀՀ ՊԵԿ անձնակազմի կառավարման վարչության կողմից ամեն օր ժամը 10:00-ից 12:00, բացի շաբաթ, կիրակի, տոնական և հիշատակի օրերից: 

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը 2019 թվականի հուլիսի 9-ի, ժամը 12:00-ն է:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ ՊԵԿ անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ (060)544624   հեռախոսահամարով:

ՄՄրցույթը կանցկացվի 2019 թվականի հուլիսի 19-ից, ք. Երևան, Կոմիտաս 35  հասցեում (ՀՀ ՊԵԿ «Ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ): Մրցույթի օրվա հնարավոր փոփոխության, ինչպես նաև մրցութային օրերի և ժամերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը կտեղադրվի  ՀՀ ՊԵԿ պաշտոնական կայքէջերի   աշխատատեղեր ենթաբաժիններում  սույն  թվականի  հուլիսի 16-ին:

Մրցույթի հարցաշարը, անհրաժեշտ նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկը, նշված թափուր պաշտոնների պաշտոնների նկարագրերը, դիմումի և հայտարարության ձևերը կից ներկայացված են:ԴԻՄՈՒՄ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ ՄԾ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՑԱՆԿ


ՊԱՇՏՈՆԻ ՆԿԱՐԱԳՐԵՐ

ՄՀՎ ՄԳԿՀԲ ՄՏ ՄՀՎ ՄՎՄԳԶԲ ՄՏ ԱՄՏՎ ՓՀ1Բ ՄՏ
ԱՄՏՎ Բ2Բ ՄՏ ԱՄՏՎ ԲԲ ՄՏ ԱՄՏՎ ՈՒՄՀԲ ՄՏ
ՄՏՎ ՄԿԲԲ ՄՏ ՄՀՎ ԴՈՍԿԲ ԱՎԱԳ ՄՏ ՀՄՏՎ ՄԵՂՐԻԻ ՄԿԲԲ ԱՎԱԳ ՄՏ
ԱՄՏՎ ԲԲՊ ԱՄՏՎ ԲԱԳՐԱՏԱՇԵՆԻ ՄԿԲԲ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄՏ  

Հարկային և մաքսային ծառայությունների
մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողով
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի վարչարարության մեթոդաբանության, ընթացակարգերի և սպասարկման վարչության հարկ վճարողների սպասարկման և հեռախոսազանգերի կենտրոնում պայմանագրային հիմունքներով աշխատելու համար դիմած հարգելի քաղաքացիներ


Տեղեկացնում ենք, որ փաստաթղթերի ուսումնասիրության հիման վրա ընտրված թեկնածուները հարցազրույցի օրվա և ժամի վերաբերյալ սույն թվականի մայիսի 24-ին տեղեկացվել են էլեկտրոնային փոստի միջոցով:
 

 
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Մրցույթի hարգելի մասնակիցներ


Հայտնում ենք Ձեզ, որ ՀՀ ՊԵԿ մաքսային ծառայության թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար մրցույթի թեստավորման մասը տեղի կունենա սույն թվականի դեկտեմբերի 14-ին, 17-ին, 18-ին, 19-ին, և 20-ին՝ ք. Երևան, Կոմիտաս 35 հասցեում (ՀՀ ՊԵԿ «Ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ):

Կից Ձեզ է ներկայացվում թեստավորման մասի ժամանակացույցը:

Խնդրում ենք անձը հաստատող փաստաթղթով ներկայանալ նշված ժամից 10 րոպե շուտ: 


ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 14.12.2018


ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 17.12.2018


ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 18.12.2018


ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 19.12.2018


ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 20.12.2018

Հարկային և մաքսային ծառայությունների
մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողով
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն


ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի վարչարարության մեթոդաբանության, ընթացակարգերի և սպասարկման վարչության հարկ վճարողների սպասարկման և հեռախոսազանգերի կենտրոնում պայմանագրային հիմունքներով աշխատելու համար հարցազրույցի են հրավիրվում բարձրագույն կրթությամբ (այդ թվում ավարտական կուրսի ուսանողներ հանդիսացող), համակարգչային հմտություններին տիրապետող ՀՀ քաղաքացիներ:

Բոլոր հետաքրքրված թեկնածուները պետք է իրենց ինքնակենսագրությունը հայերեն լեզվով /օրինակելի ձևը կցված է/ ուղարկեն հետևյալ էլ.փոստի հասցեով՝  hr@petekamutner.am

Փաստաթղթերի ընդունման վերջնաժամկետն է 2019 թվականի մայիսի 15-ը: 

Փաստաթղթերի ուսումնասիրության հիման վրա ընտրված թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի: Պետական կամ այլ կազմակերպությունների կողմից տրված մասնագիտական որակավորման վերաբերյալ համապատասխան փաստաթղթեր /դիպլոմ, վկայական և այլն/ ներկայացնել հարցազրույցի ժամանակ:

Հարցազրույցը տեղի կունենա ք.Երևան, Խորենացի 7 հասցեում: 

Ընտրված մասնակիցները հարցազրույցի օրվա և ժամի վերաբերյալ լրացուցիչ կտեղեկացվեն էլեկտրոնային փոստի միջոցով:

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել 060 544 624 հեռախոսահամարով:
 

ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հարկային և մաքսային ծառայությունների
մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողով