Առանց ուղեկցող փաստաթղթերի ապրանքների մատակարարման կամ տեղափոխման խախտումների վիճակագրություն
ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԱԾ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՆԱԿԸ ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԱԾ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՉԱՓԸ (ԱՌԱՔՎՈՂ ԿԱՄ ՏԵՂԱՓՈԽՎՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔ)
06.11.2018-12.11.2018  7 605.700 դրամ
17.10.2018-03.11.2018  8 3.886.500 դրամ
17.10.2018-30.10.2018 9 6.088.551 դրամ
11.09.2018-01.10.2018 15  9.445.490 դրամ
28.08.2018-05.09.2018  4  2.721.990 դրամ
20.08.2018-24.08.2018  4  369.150 դրամ
13.07.2018-18.07.2018 5  4.829.234 դրամ
06.07.2018-12.07.2018  5  4.971.504 դրամ
22.06.2018-04.07.2018  11
16.808.660 դրամ
15.06.2018-19.06.2018  3
5.094.630 դրամ
19.04.2018-27.04.2018  13  6.416.420 դրամ
10.04.2018-19.04.2018  39  47.245.689 դրամ
06.04.2018-12.04.2018  27  10.433.277 դրամ
28.03.2018-06.04.2018  33  11.552.362 դրամ
20.03.2018-29.03.2018  34  17.844.051 դրամ
16.03.2018-22.03.2018  58  39.837.623 դրամ
02.03.2018-16.03.2018  85  50.348.721 դրամ
20.02.2018-02.03.2018  57
25.104.939 դրամ
08.02.2018-21.02.2018  106
58.966.510 դրամ
29.01.2018-07.02.2018  32
10.410.683 դրամ
18.01.2018-29.01.2018  41
31.698.811 դրամ
15.01.2018-18.01.2018  4
1.280.580 դրամ
29.11.2017-18.12.2017  159  34.252.362 դրամ
21.11.2017-29.11.2017  27  13.199.644 դրամ
06.11.2017-20.11.2017  25  22.167.120 դրամ
03.11.2017-09.11.2017  18  8.104.343 դրամ
16.10.2017-02.11.2017  39 22.156.804 դրամ
16.10.2017-23.10.2017   17
5.580.266 դրամ
10.10.2017-16.10.2017   25
18.360.430 դրամ
25.09.2017-09.10.2017 21 12.819.290 դրամ
19.09.2017-28.09.2017   27  23.325.266 դրամ
07.09.2017-14.09.2017 14 6.946.588 դրամ
07.08.2017-16.08.2017 12 5.410.492 դրամ
31.07.2017-08.08.2017 19 12.382.284 դրամ
17.07.2017-28.07.2017 32 22.339.856 դրամ
08.07.2017- 17.07.2017 7 12.842.983 դրամ
03.07.2017- 07.07.2017 14 6.914.020 դրամ
26.06.2017- 30.06.2017 17 12.474.350 դրամ
19.06.2017- 23.06.2017