Հարկային մարմնի կամ հարկային ծառայողի գործողությունների բողոքարկման վիճակագրություն
N
ԲՈՂՈՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՏԵՍԱԿ
ՀՀ ՊԵԿ ԲՈՂՈՔԻ ՄՈՒՏՔԻ ԱՄՍԱԹԻՎ
ԲՀ ՆԻՍՏԻ ԱՄՍԱԹԻՎ
ԲՀ ԸՆԴՈՒՆԱԾ ՈՐՈՇՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎ
ԵՎ ՀԱՄԱՐ
ԲՈՂՈՔԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ
ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՈՒՂԱՐԿՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎ
1 Ագարակի պղնձա-մոլիբդենային կոմբինատ ՓԲԸ 04.12.2018 09.01.2019 09.01.2019
թիվ1/1
Բավարարել մասնակ 15.01.2019
2
Ա.Վ. Փարթնրզ ՍՊԸ 03.12.2019 09.01.2019 09.01.2019
թիվ 1/2
Մերժել 14.01.2019
3
Արզուման Վերանյան Ա/Ձ 26.11.2018 09.01.2019 09.01.2019
թիվ 1/3
Մերժել 14.01.2019
4
Ա.Մ.Պ. ՍՊԸ 04.12.2018 09.01.2019 09.01.2019
թիվ1/4
Բավարարել մասնակի 15.01.2019
5
Անդավ ՍՊԸ 28.11.2018 09.01.2019 09.01.2019
թիվ 1/5
Մերժել 14.01.2019
6
Կարինե Սարգսյան Ա/Ձ 03.12.2019 09.01.2019 09.01.2019
թիվ 1/6
Մերժել 14.01.2019
7
Սամուել Հրանտ ՍՊԸ 28.11.2019 09.01.2019 09.01.2019
թիվ 1/7
Մերժել 14.01.2019
8
Նաիրա Հաջիբաբյան Ֆիզ. անձ 10.12.2018 09.01.2019 09.01.2019
թիվ 1/8
Կարճել 09.01.2019
9
Ռաֆֆայել Քոնթինի Թրեյդինգ Քամփնի>> ՀՁ ՍՊԸ 27.11.2018 09.01.2019 09.01.2019
թիվ 1/9
Բավարարել 07.02.2019
10
Հրանտ Երանոսյան Ֆիզ. անձ 06.12.2018 11.01.2019 11.01.2019
թիվ 2/1
Մերժել 16.01.2019
11
Բա ընդ Կո ՍՊԸ 07.12.2018 11.01.2019 11.01.2019
թիվ 2/2
Մերժել 21.01.2019
12
Հաղթուհի Իսաղուլյան Ա/Ձ 05.12.2018 11.01.2019 11.01.2019
թիվ 2/3
Մերժել 16.01.2019
13
Հակոբ Հակոբյան Ֆիզ. անձ 07.12.2018 11.01.2019 11.01.2019
թիվ 2/4
Բավարարել 16.01.2019
14
Պեկ Դոկ ոսկերչական գորխիքներ ՍՊԸ 06.12.2019 11.01.2019 11.01.2019
թիվ 2/5
Մերժել 14.01.2019
15
Բետոնագործ ՍՊԸ 06.12.2018 11.01.2019 11.01.2019
թիվ 2/6
Մերժել 19.01.2019
16
Գասագրո
ՍՊԸ 10.12.2018 15.01.2019 15.01.2019
թիվ 3/1
Կարճել 16.01.2019
17
Աիսա ՍՊԸ 12.12.2018 15.01.2019 15.01.2019
թիվ 3/2
Կարճել 16.01.2019
18
Արամ Մարգարյան Ա/Ձ 12.12.2018 15.01.2019 15.01.2019
թիվ 3/3
Բավարարել մասնակի 19.01.2019
19
Հռիփսիմե Հովսեփյան Ֆիզ. անձ 11.12.2018 15.01.2019 15.01.2019
թիվ 3/4
Մերժել 19.01.2019
20
Սամվել Ասլանյան Ֆիզ. անձ 04.12.2018 11.01.2019 15.01.2019
թիվ 3/5
Մերժել 21.01.2019
21
Բետպռո ՍՊԸ 11.12.2018 15.01.2019 15.01.2019
թիվ 3/6
Բավարարել 21.01.2019
22
Ջի Ջի Էյ Քո ՍՊԸ 10.12.2018 15.01.2019 15.01.2019
թիվ 3/7
Մերժել 21.01.2019
23
ԲԱՄՄ ՍՊԸ 12.12.2018 15.01.2019 15.01.2019
թիվ 3/8
Բավարարել 23.01.2019
24
Քարավառ ՍՊԸ 26.11.2018 15.01.2019 15.01.2019
թիվ 3/9
Մերժել 24.01.2019
25
Սամվել Պողոսյան Ֆիզ. անձ 11.12.2018 15.01.2019 15.01.2019
թիվ 3/10
Բավարարել 24.01.2019
26
Ֆաբերլիկ Զակավկազյե ՍՊԸ 09.01.2019 15.01.2019 15.01.2019
թիվ 3/11
Բավարարել 29.01.2019
27
Գրանդ Դիլինգ ՍՊԸ 11.12.2018 15.01.2019 15.01.2019
թիվ 3/12
Մերժել 30.01.2019
28
Կորսան-Կորվիամ Կոնստրուկցիոն>> ԲԸ հայաստանյան մ/ճ մասնաճյուղ 07.12.2018 11.01.2019 15.01.2019
թիվ 3/13
Բավարարել 05.02.2019
29
Կա Էլ Կոմ ՍՊԸ 12.12.2018 15.01.2019 15.01.2019
թիվ 3/14
Բավարարել 07.02.2019
30
Գագիկ Աղասյան Ֆիզ. անձ 14.01.2019 18.01.2019 18.01.2019
թիվ 4/1
Մերժել 21.01.2019
31
Արմեն Բեջանյան Ֆիզ. անձ 13.12.2018 18.01.2019 18.01.2019
թիվ 4/2
Մերժել 21.01.2019
32
ՄԱԱ Գրուպ ՍՊԸ 10.01.2019 18.01.2019 18.01.2019
թիվ 4/3
Բավարարել 21.01.2019
33
Դավիթ Երթուղային Տաքսի ՓԲԸ 10.12.2018 18.01.2019 18.01.2019
թիվ 4/4
Մերժել 21.01.2019
34
Ջի Էմ Դեվելոփեր ՍՊԸ 13.12.2018

18.01.2019 18.01.2019
թիվ 4/5
Մերժել 23.01.2019
35
Էդգար Խաչատրյան Ա/Ձ 16.01.2019 18.01.2019 18.01.2019
թիվ 4/6
Բավարարել 23.01.2019
36
Նյուպլաստ ՍՊԸ 03.12.2018 25.12.2018 18.01.2019
թիվ 4/7
Մերժել 23.01.2019
37
ՀՀ-ում Արգենտինայի Հանրապետության դեսպանություն
30.11.2018
25.12.2018
18.01.2018
թիվ 4/8
Բավարարել 20.02.2019
38
Մետեքսիմ ՍՊԸ 21.12.2018 18.01.2019 18.01.2019
թիվ 4/9
Կարճել 24.01.2019
39
Արևիկ ՍՊԸ 06.12.2018 18.01.2019 18.01.2019
թիվ 4/10
Բավարարել 24.01.2019
40
Արարատ Նազանյան Ա/Ձ 13.12.2018 18.01.2019 18.01.2019
թիվ 4/11
Բավարարել 24.01.2019
41
Պաս Առտ Գրուպ ՍՊԸ 03.12.2018 18.01.2019 18.01.2019
թիվ 4/12
Բավարարել 29.01.2019
42
Մետր 1 ՍՊԸ 29.11.2018 18.01.2019 18.01.2019
թիվ 4/13
Մերժել 30.01.2019
43
ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ ՓԲԸ 12.12.2018 18.01.2019 18.01.2019
թիվ 4/14
Մերժել 31.01.2019
44
Մարինե Իգիթյան Ա/Ձ 21.11.2018 18.01.2019 18.01.2019
թիվ 4/15
Բավարարել 31.01.2019
45
Գ. Ղարիբյանի անվան միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ 13.12.2018 18.01.2019 18.01.2019
թիվ 4/16
Բավարարել 05.02.2019
46
Նազիկ Ավագյան Ա/Ձ 16.01.2019 18.01.2019 18.01.2019
թիվ 4/17
Բավարարել 05.02.2019
47
Վանաձորի մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաների խորացված ուսուցմամբ հատուկ դպրոց ՊՈԱԿ 12.12.2018 18.01.2019 18.01.2019
թիվ 4/18
Բավարարել 11.02.2019
48
Արսսի Ալյանս ՍՊԸ 12.12.2018 18.01.2019 18.01.2019
թիվ 4/19
Մերժել 28.02.2019
49
Ռադիկ Հարությունյան Ա/Ձ 19.12.2018 22.01.2019 22.01.2019
թիվ 5/1
Մերժել 24.01.2019
50
Արմեն-Համիկ Եղբայրներ ՀՁ ՍՊԸ 20.12.2018 22.01.2019 22.01.2019
թիվ 5/2
Մերժել 24.01.2019
51
<<Անարանդ և Ռոբերտ Բեջանյան>> փաստաբանական գրասենյակ>> ՍՊԸ 18.12.2018 22.01.2019 22.01.2019
թիվ 5/3
Մերժել 24.01.2019
52
Քոնֆիդենս Ինկ. Կորպորացիայի Հայաստանի Մասնաճյուղի մասնաճյուղ 19.12.2018 22.01.2019 22.01.2019
թիվ 5/4
Մերժել 24.01.2019
53
Դեկորա-Գրուպ ՍՊԸ 18.12.2018 22.01.2019 22.01.2019
թիվ 5/5
Բավարարել 29.01.2019
54
Արևհատ Խաչատրյան Ա/Ձ 18.12.2018 22.01.2019 22.01.2019
թիվ 5/6
Մերժել

31.01.2019
55
Շուշիկ Մարգարյան Ա/Ձ 19.12.2018 22.01.2019 22.01.2019
թիվ 5/7
Մերժել 31.01.2019
56
Սիս Տարաբար Ինտերնեյշնլ ՍՊԸ 18.12.2018 22.01.2019 22.01.2019
թիվ 5/8
Մերժել 30.01.2019
57
Գասագրո ՍՊԸ 26.11.2018 22.01.2019 22.01.2019
թիվ 5/9
Բավարարել 01.02.2019
58
Թուղթարդ-տարա ՍՊԸ 18.12.2018 22.01.2019 22.01.2019
թիվ 5/10
Բավարարել

05.02.2019 
59
Էյփլ Դիստրիբյուշն Ինտերնեյշնլ ՍՊԸ 19.12.2018 22.01.2019 22.01.2019
թիվ 5/11
Բավարարել 16.02.2019
60
Եղեգնաձորի պահածոների գործարան ՓԲԸ 17.12.2018 22.01.2019 22.01.2019
թիվ 5/12
Մերժել 20.02.2019
61
Քլեվր Լոգիստիկ և Տրանսպորտ ՍՊԸ 28.12.2018 22.01.2019 22.01.2019
թիվ 5/13
Բավարարել 20.02.2019
62
Սելենա ՍՊԸ 23.01.2019 25.01.2019 25.01.2019
թիվ 6/1
Կարճել 30.01.2019
63
Ապտես ՍՊԸ 25.12.2018 25.01.2019 25.01.2019
թիվ 6/2
Կարճել 30.01.2019
64
Հակոբ Մանուկյան Ֆիզ. անձ 11.01.2019 25.01.2019 25.01.2019
թիվ 6/3
Մերժել 30.01.2019
65
Երևանի հ.178 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ 24.12.2018 25.01.2019 25.01.2019
թիվ 6/4


Մերժել  30.01.2019
66
Հիդրո Կորպորացիա ՓԲԸ 17.12.2018 25.01.2019 25.01.2019
թիվ 6/5
Մերժել 30.01.2019
67
Գուրգեն Հյուսյան Ա/Ձ 26.12.2018 25.01.2019 25.01.2019
թիվ 6/6
Մերժել 30.01.2019
68
Սարգիս Մկրտչյան Ա/Ձ 27.12.2018 25.01.2019 25.01.2019
թիվ 6/7
Մերժել

31.01.2019 
69
Վահան Ծառուկյան Ֆիզ. անձ 27.12.2018 25.01.2019 25.01.2019
թիվ 6/8
Մերժել 30.01.2019
70
Ալվարդ Վարդանյան Ֆիզ. անձ 11.01.2019 25.01.2019 25.01.2019
թիվ 6/9
Մերժել 30.01.2019
71
Գագիկ Գրիգորյան Ֆիզ. անձ 11.01.2019 25.01.2019 25.01.2019
թիվ 6/10
Մերժել

30.01.2019 
72
Ելենա Խաչվանքյան Ֆիզ. անձ 26.12.2018 25.01.2019 25.01.2019
թիվ 6/11
Բավարարել 31.01.2019
73
Էլմիրա Սուիտ Հաուզ ՍՊԸ 21.12.2018 25.01.2019 25.01.2019
թիվ 6/12
Բավարարել 31.01.2019
74
Վ-Սանկ    ՍՊԸ ՍՊԸ 17.12.2018 25.01.2019 25.01.2019
թիվ 6/13
Վերստուգում 31.01.2019
75
Գագիկ Ղորուխչյան Ա/Ձ 24.12.2018 25.01.2019 25.01.2019
թիվ 6/14
Բավարարել 31.01.2019
76
Կարեն Թորոսյան Ա/Ձ 25.12.2018 25.01.2019 25.01.2019
թիվ 6/15
Բավարարել 31.01.2019
77
Գայանե Խաչատրյան Ա/Ձ 17.12.2018 25.01.2019 25.01.2019
թիվ 6/16
Մերժել 01.02.2019
78
Ավետիք Գալստյան Ֆիզ. անձ 26.12.2018 25.01.2019 25.01.2019
թիվ 6/17
Մերժել 01.02.2019
79
Աշոտ Խլղաթյան Ա/Ձ 14.12.2018 25.01.2019 25.01.2019
թիվ 6/18
Բավարարել 05.02.2019
80
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր ՊՈԱԿ 21.12.2018 25.01.2019 25.01.2019
թիվ 6/19
Բավարարել 06.03.2019
81
Ինտերնետ Փրոջեքտս ՍՊԸ 25.12.2018 25.01.2019 25.01.2019
թիվ 6/20
Բավարարել 13.02.2019
82
Աստղանիվ ՍՊԸ 25.12.2018 25.01.2019 25.01.2019
թիվ 6/21
Բավարարել 13.02.2019
83
Արագածոտն ՋՕԸ 26.12.2018 25.01.2019 25.01.2019
թիվ 6/22
Բավարարել 13.02.2019
84
ՀԱՆԻ ՀԱՈՒՍ ՍՊԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ մասնաճյուղ 21.12.2018 25.01.2019 25.01.2019
թիվ 6/23
Բավարարել 14.02.2019
85
Լավրենտի Կիրակոսյան  Ա/Ձ 21.01.2019 01.02.2019 01.02.2019
թիվ 7/1
Բավարարել 05.02.2019
86
Ջի Էս Տուր Թրավել ՍՊԸ 24.01.2019 01.02.2019 01.02.2019
թիվ 7/2
Բավարարել 05.02.2019
87
Անուշ Մարտիրոսյան Ա/Ձ 24.01.2019 01.02.2019 01.02.2019
թիվ 7/3
Բավարարել 05.02.2019
88
Արմեն Բարսեղյան Ա/Ձ 24.01.2019 01.02.2019 01.02.2019
թիվ 7/4
Բավարարել 05.02.2019
89
Նորարար ՍՊԸ 25.01.2019 01.02.2019 01.02.2019
թիվ 7/5
Բավարարել 05.02.2019
90
Առդ Գլոբալ ՍՊԸ 24.01.2019 01.02.2019 01.02.2019
թիվ 7/6
Բավարարել 05.02.2019
91
Մելհամ ՍՊԸ 24.01.2019 01.02.2019 01.02.2019
թիվ 7/7
Բավարարել 05.02.2019
92
Արամ Աբրահամյան Ա/Ձ 22.01.2019 01.02.2019 01.02.2019
թիվ 7/8
Բավարարել 05.02.2019
93
Ագրոպրոմէներգո ՍՊԸ 28.12.2018 01.02.2019 01.02.2019
թիվ 7/9
Մերժել 06.02.2019
94
Շեն Տուն Սուպերմարկետ ՍՊԸ

08.01.2019 01.02.2019 01.02.2019
թիվ 7/10
Մերժել 05.02.2019
95
Հետազոտությունների և դատական փորձաքննությունների կենտրոն <<Անիկոմ> ՍՊԸ 08.01.2019 01.02.2019 01.02.2019
թիվ 7/11
Բավարարել 06.02.2019
96
Լուսինե-Անի ՍՊԸ 24.12.2018 01.02.2019 01.02.2019
թիվ 7/12
Մերժել 07.02.2019
97
Խաչատուր Աբրահամյան Ա/Ձ 21.12.2018 01.02.2019 01.02.2019
թիվ 7/13
Մերժել 07.02.2019
98
Գրետա Խուրշուդյան Ա/Ձ 28.12.2018 01.02.2019 01.02.2019
թիվ 7/14
Բավարարել

11.02.2019
99
Բլյումարտ ՍՊԸ 08.01.2019 01.02.2019 01.02.2019
թիվ 7/15
Բավարարել մասնակի 11.02.2019
100
Ռոբերտ և Ընկերներ ՍՊԸ 28.12.2018 01.02.2019 01.02.2019
թիվ 7/16
Մերժել 11.02.2019
101 Բետոնագործ ՓԲԸ 26.12.2018 01.02.2019 01.02.2019
թիվ 7/17
Մերժել 16.02.2019
102 Սաթենիկ Գասպարյան Ա/Ձ 09.01.2019 01.02.2019 01.02.2019
թիվ 7/18
Մերժել 13.02.2019
103 Ֆոտոմաստեր ՍՊԸ 25.12.2018 01.02.2019 01.02.2019
թիվ 7/19
Բավարարել 18.02.2019
104 Արմենիան Մայնինգ Քնթրաքտոր ՍՊԸ 28.12.2018 01.02.2019 01.02.2019
թիվ 7/20
Բավարարել մասնակի 16.02.2019
105 Տիգրան և Վահան եղբայրներ ՍՊԸ 08.01.2019 01.02.2019 01.02.2019
թիվ 7/21
Մերժել 20.02.2019
106 Էյչ Այ ՈՒայ ՍՊԸ 18.01.2019 01.02.2019 01.02.2019
թիվ 7/22
Բավարարել մասնակի 20.03.2019
107 Նոյ Տրանս ՍՊԸ 14.01.2019 01.02.2019 01.02.2019
թիվ 7/23
Բավարարել մասնակի 04.03.2019
108 Տաթևիկ Սողոյան Ֆիզ. անձ 29.01.2019 05.02.2019 05.02.2019
թիվ 8/1
Բավարարել մասնակի 07.02.2019
109 Անգին Աբրահամյան Ա/Ձ 29.12.2018 05.02.2019 05.02.2019
թիվ 8/2
Մերժել 07.02.2019
110 Մասթեր Իմպորտ ՍՊԸ 18.01.2019 05.02.2019 05.02.2019
թիվ 8/3
Մերժել 11.02.2019
111 Մարգարիտ ՍՊԸ 16.01.2019 05.02.2019 05.02.2019
թիվ 8/4
Բավարարել 11.02.2019
112 Մետեքսիմ ՍՊԸ 29.01.2019 05.02.2019 05.02.2019
թիվ 8/5
Կարճել 13.02.2019
113 Վա-արտ ՍՊԸ 21.01.2019 05.02.2019 05.02.2019
թիվ 8/6
Մերժել 11.02.2019
114 Թռչող առագաստ ՍՊԸ 29.01.2019 05.02.2019 05.02.2019
թիվ 8/7
Բավարարել 13.02.2019
115 Արթուր Վարդանով Ա/Ձ 18.01.2019 05.02.2019 05.02.2019
թիվ 8/8
Բավարարել 13.02.2019
116 Ջուլիետա Դարբինյան Ա/Ձ 18.01.2019 05.02.2019 05.02.2019
թիվ 8/9
Մերժել 13.02.2019
117 Յուրի Պողոսյան Ա/Ձ 21.01.2019 08.02.2019 08.02.2019
թիվ 9/1
Մերժել 13.02.2019
118 Աիսա ՍՊԸ 16.01.2019 08.02.2019 08.02.2019
թիվ 9/2
Կարճել 13.02.2019
119 Աիսա ՍՊԸ 21.01.2019 08.02.2019 08.02.2019
թիվ 9/3
Կարճել 13.02.2019
120 Գասագրո
 
ՍՊԸ 16.01.2019 08.02.2019 08.02.2019
թիվ 9/4
Կարճել 13.02.2019
121 Սուսան Մանասերյան Ֆիզ. անձ 15.01.2019 08.02.2019 08.02.2019
թիվ 9/5
Մերժել 13.02.2019
122 Անդավ ՍՊԸ 10.01.2019 08.02.2019 08.02.2019
թիվ 9/6
Մերժել 13.02.2019
123 Արթուր Ախոյան Ա/Ձ 04.02.2019 08.02.2019 08.02.2019
թիվ 9/7
Բավարարել 14.02.2019
124 Լիբեր ՍՊԸ 16.01.2019 08.02.2019 08.02.2019
թիվ 9/8
Մերժել 23.02.2019
125 Դեսալիտո ՍՊԸ 16.01.2019 08.02.2019 08.02.2019
թիվ 9/9
Մերժել 04.03.2019
126 Բրաբիոն Ֆլորա Սերվիս ՍՊԸ 17.01.2019 08.02.2019 08.02.2019
թիվ 9/10
Մերժել 25.02.2019
127 Արթուր Մանուկյան Ֆիզ. անձ 31.01.2019 05.02.2019 12.02.2019
թիվ 10/1
Բավարարել 14.02.2019
128 Արաիկ Ղազարյան Ֆիզ. անձ 21.01.2019 01.02.2019 12.02.2019
թիվ 10/2
Մերժել 14.02.2019
129 Արտակ Դեմիրճյան Ֆիզ. անձ 14.01.2019 01.02.2019 12.02.2019
թիվ 10/3
Մերժել 14.02.2019
130 Երանուհի Մուրադյան Ֆիզ. անձ 18.01.2019 01.02.2019 12.02.2019
թիվ 10/4
Մերժել 14.02.2019
131 Թամար Քեշիշյան Ֆիզ. անձ 15.01.2019 01.02.2019 12.02.2019
թիվ 10/5
Մերժել 14.02.2019
132 Ժիրայր Բեկնազարյան Ֆիզ. անձ 17.01.2019 01.02.2019 12.02.2019
թիվ 10/6
Մերժել 15.02.2019
133 Ռեդ Գրուպ ՍՊԸ 21.01.2019 12.02.2019 12.02.2019
թիվ 10/7
Կարճել 14.02.2019
134 Ռեդ Գրուպ ՍՊԸ 21.01.2019 12.02.2019 12.02.2019
թիվ 10/8
Կարճել 14.02.2019
135 Հրահատ Հովհաննիսյան Ֆիզ. անձ 30.01.2019 05.02.2019 12.02.2019
թիվ 10/9
Մերժել 14.02.2019
136 Արտուր Մինասյան Ա/Ձ 29.01.2019 12.02.2019 12.02.2019
թիվ 10/10
Մերժել 18.02.2019
137 Արմքոլ Բիոթեք ՍՊԸ 07.02.2019 12.02.2019 12.02.2019
թիվ 10/11
Բավարարել 14.02.2019
138 Վազգեն Յարմալոյան Ա/Ձ 08.02.2019 12.02.2019 12.02.2019
թիվ 10/12
Բավարարել 14.02.2019
139 Վարդան Դավթյան Ֆիզ. անձ 04.02.2019 08.02.2019 12.02.2019
թիվ 10/13
Բավարարել 14.02.2019
140 Վլադիմիր Իսկանդարյան Ֆիզ. անձ 06.02.2019 12.02.2019 12.02.2019
թիվ 10/14
Բավարարել 14.02.2019
141 Գրիգոր Պողոսյան Ֆիզ. անձ 05.02.2019 12.02.2019 12.02.2019
թիվ 10/15
Մերժել 20.02.2019
142 Վարազդատ Խաչատրյան Ֆիզ. անձ 08.02.2019 12.02.2019 12.02.2019
թիվ 10/16
Մերժել 14.02.2019
143 Օֆելյա Արզրումցյան Ֆիզ. անձ 18.01.2019 01.02.2019 12.02.2019
թիվ 10/17
Բավարարել 14.02.2019
144 Սերգեյ Դզասոխով Ֆիզ. անձ 04.02.2019 08.02.2019 12.02.2019
թիվ 10/18
Մերժել 15.02.2019
145 Նշան Զուպրիկեան Ֆիզ. անձ 02.02.2019 08.02.2019 12.02.2019
թիվ 10/19
Մերժել 15.02.2019
146 Արման Ֆարխոյան Ֆիզ. անձ 04.02.2019 08.02.2019 12.02.2019
թիվ 10/20
Մերժել 15.02.2019
147 Մարիամ Ավագյան Ֆիզ. անձ 04.02.2019 08.02.2019 12.02.2019
թիվ 10/21
Մերժել 15.02.2019
148 Գայանե Պողոսյանի լ/ա Ղևոնդ Պողոյան Ֆիզ. անձ 08.02.2019 12.02.2019 12.02.2019
թիվ 10/22
Մերժել 15.02.2019
149 Արմեն Սուքիասյան Ա/Ձ 30.01.2019 12.02.2019 12.02.2019
թիվ 10/23
Մերժել 16.02.2019
150 Էդգար Եղիազարյան Ա/Ձ 08.02.2019 12.02.2019 12.02.2019
թիվ 10/24
Բավարարել 18.02.2019
151 Ֆրեշ Միքս ՍՊԸ 14.01.2019 12.02.2019 12.02.2019
թիվ 10/25
Բավարարել 20.02.2019
152 Արիս Թաթոսյան Ֆիզ. անձ 04.02.2019 08.02.2019 12.02.2019
թիվ 10/26
Մերժել 20.02.2019
153 Մարտին Հովհաննիսյան Ա/Ձ 25.01.2019 12.02.2019 12.02.2019
թիվ 10/27
Բավարարել 27.02.2019
154 Արման Ընդ Պարտնյոր  ՍՊԸ 10.01.2019 12.02.2019 12.02.2019
թիվ 10/28
Բավարարել մասնակի 06.03.2019
155 Դի Ընդ Վի Թրեվլ ՍՊԸ 06.02.2019 15.02.2019 15.02.2019
թիվ 11/1
Մերժել 19.02.2019
156 Սեյրան Սևոյան Ա/Ձ 13.02.2019 15.02.2019 15.02.2019
թիվ 11/2
Բավարարել 19.02.2019
157 Երևան Էքսպրես ՍՊԸ 12.02.2019 15.02.2019 15.02.2019
թիվ 11/3
Բավարարել 20.02.2019
158 Գոլդ Պետրոլ ՍՊԸ 30.01.2019 15.02.2019 15.02.2019
թիվ 11/4
Մերժել 20.02.2019
159 Արթուր Ավագյան Ա/Ձ 31.01.2019 15.02.2019 15.02.2019
թիվ 11/5
Բավարարել 20.02.2019
160 Կարեն-5 ԱԿ 01.02.2019 01.02.2019 15.02.2019
թիվ 11/6
Մերժել 23.02.2019
161 Մարգարիտա Հովհաննիսյան Ֆիզ. անձ 13.02.2019 15.02.2019 15.02.2019
թիվ 11/7
Մերժել 25.02.2019
162 Տուն Կոմպլեքս ՍՊԸ 31.01.2019 15.02.2019 15.02.2019
թիվ 11/8
Բավարարել 25.02.2019
163 Նոր Արեշ պոլիկլինիկա ՓԲԸ 30.01.2019 15.02.2019 15.02.2019
թիվ 11/9
Բավարարել 25.02.2019
164 Հայկ Մարտիրոսյան Ա/Ձ 25.01.2019 15.02.2019 15.02.2019
թիվ 11/10
Մերժել 27.02.2019
165 Արմեն Ֆահրադյան Ա/Ձ 29.01.2019 15.02.2019 15.02.2019
թիվ 11/11
Մերժել 04.03.2019
166 Վահե Մկրտչյան Ա/Ձ 25.01.2019 15.02.2019 15.02.2019
թիվ 11/12
Մերժել 06.03.2019
167 Սիրանուշ Դաբաղյան Ֆիզ. անձ 24.01.2019 15.02.2019 15.02.2019
թիվ 11/13
Բավարարել 06.03.2019
168 Էրիկ Մկրտչյան Ա/Ձ 17.01.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/1
Բավարարել 21.02.2019
169 Գարեգին Հարությունյան Ա/Ձ 16.01.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/2
Բավարարել 21.02.2019
170 Զոհրաբ Կարապետյան Ա/Ձ 17.01.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/3
Բավարարել 21.02.2019
171 Սեդա Ստեփանյան Ա/Ձ 17.01.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/4
Բավարարել 21.02.2019
172 Արտիկ Ափյան Ա/Ձ 16.01.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/5
Բավարարել 21.02.2019
173 Գարիկ Մկրտչյան Ա/Ձ 17.01.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/6
Բավարարել 21.02.2019
174 Անահիտ Մարտիրոսյան Ա/Ձ 22.01.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/7
Բավարարել 21.02.2019
175 Կապաղակ ՍՊԸ 22.01.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/8
Բավարարել 21.02.2019
176 Հռիփսիմե Ավագյան Ա/Ձ 23.01.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/9
Բավարարել 21.02.2019
177 Ռոլիետա Բադասյան Ա/Ձ 25.01.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/10
Բավարարել 21.02.2019
178 Բելվեդեռ ՍՊԸ 29.01.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/11
Բավարարել 21.02.2019
179 Լուսինե Սարգսյան Ա/Ձ 31.01.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/12
Բավարարել 21.02.2019
180 Վոյագո ՍՊԸ 01.02.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/13
Բավարարել 21.02.2019
181 Ալեն-Դավ ՍՊԸ 01.02.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/14
Բավարարել 21.02.2019
182 Արամ Յախնյան Ա/Ձ 05.02.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/15
Բավարարել 21.02.2019
183 Արման Գույումջյան Ա/Ձ 08.02.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/16
Բավարարել 21.02.2019
184 Գոռ Մկրտչյան Ա/Ձ 08.02.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/17
Բավարարել 21.02.2019
185 Արթուր Գրիգորյան Ա/Ձ 08.02.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/18
Բավարարել 21.02.2019
186 Տիգրան Միքայելյան Ա/Ձ 08.02.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/19
Բավարարել 21.02.2019
187 Գարեգին Հակոբյան Ա/Ձ 08.02.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/20
Բավարարել 21.02.2019
188 Հայկ Սահակյան Ա/Ձ 08.02.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/21
Բավարարել 21.02.2019
189 Լիլիա Կարաքեշիշյան Ա/Ձ 11.02.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/22
Բավարարել 21.02.2019
190 Սոնա Աղաջանյան Ա/Ձ 11.02.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/23
Բավարարել 21.02.2019
191 ԴԴԴ Գրիգորյաններ ՍՊԸ 15.02.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/24
Բավարարել 21.02.2019
192 Էդգար Եփրեմյան Ա/Ձ 17.01.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/25
Բավարարել 20.02.2019
193 Անառիկ Կաղզվան ՍՊԸ 16.01.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/26
Բավարարել 20.02.2019
194 Կարինե Հարությունյան Ա/Ձ 17.01.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/27
Բավարարել 20.02.2019
195 Ժաննա Պետրոսովա Ա/Ձ 18.01.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/28
Բավարարել 20.02.2019
196 Վանիկ Սարգսյան Ա/Ձ 18.01.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/29
Բավարարել 20.02.2019
197 Ռուզաննա Պողոսյան Ա/Ձ 21.01.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/30
Բավարարել 20.02.2019
198 Լուսիկ Էքսարջյան Ա/Ձ 21.01.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/31
Բավարարել 20.02.2019
199 Կոֆիսթորի ՍՊԸ 21.01.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/32
Բավարարել 20.02.2019
200 Գեղամ Աբասյան Ա/Ձ 21.01.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/33
Բավարարել 20.02.2019
201 Կարինե Դարբինյան Ա/Ձ 21.01.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/34
Բավարարել 21.02.2019
202 Վալերիկ Հայրապետյան Ա/Ձ 21.01.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/35
Բավարարել 20.02.2019
203 Սիրանուշ Մալխասյան Ա/Ձ 21.01.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/36
Բավարարել 20.02.2019
204 Հովհաննես Հովակիմյան Ա/Ձ 21.01.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/37
Բավարարել 20.02.2019
205 Վարդան Վարդանյան Ա/Ձ 22.01.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/38
Բավարարել 20.02.2019
206 Հակոբ Ներսիսյան Ա/Ձ 22.01.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/39
Բավարարել 20.02.2019
207 Ֆրիզե ՍՊԸ 22.01.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/40
Բավարարել 20.02.2019
208 Անտառային Հրաշք ԱԿ 23.01.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/41
Բավարարել 20.02.2019
209 Անդրանիկ Գրիգորյան Ա/Ձ 23.01.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/42
Բավարարել 20.02.2019
210 Հաղթանակ ՍՊԸ 23.01.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/43
Բավարարել 20.02.2019
211 Ռիմա Մովսիսյան Ա/Ձ 23.01.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/44
Բավարարել 20.02.2019
212 Նարեկ Ղազարյան Ա/Ձ 24.01.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/45
Բավարարել 20.02.2019
213 Լյուդմիլա Պետրոսյան Ա/Ձ 24.01.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/46
Բավարարել 20.02.2019
214 Արտյոմ Արզումանյան Ա/Ձ 24.01.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/47
Բավարարել 20.02.2019
215 ՏՆՎ Գործընկերներ ՍՊԸ 24.01.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/48
Բավարարել 20.02.2019
216 Կաղզվան ԱԿ 24.01.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/49
Բավարարել 20.02.2019
217 Վուդու ՍՊԸ 24.01.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/50
Բավարարել 20.02.2019
218 Ներսես Անդրեասյան Ա/Ձ 24.01.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/51
Բավարարել 20.02.2019
219 Սել ՍՊԸ 25.01.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/52
Բավարարել 20.02.2019
220 Լևոն Գրիգորյան Ա/Ձ  25.01.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/53
Բավարարել 20.02.2019
221 Նարեկ Բախտամյան Ա/Ձ 25.01.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/54
Բավարարել 20.02.2019
222 Պիցցաիոլո ՍՊԸ 25.01.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/55
Բավարարել 21.02.2019
223 Արշակ Հաճյան Ա/Ձ 25.01.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/56
Բավարարել 21.02.2019
224 Գուրգեն Կանեցյան Ա/Ձ 25.01.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/57
Բավարարել 21.02.2019
225 Վահան Թոփալյան Ա/Ձ 25.01.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/58
Բավարարել 21.02.2019
226 Վարդանանք ԱԿ 25.01.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/59
Բավարարել 21.02.2019
227 Ս-Արտշին ՍՊԸ 29.01.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/60
Բավարարել 21.02.2019
228 ՈՒՍՏՐ ՄԱՄԻԿՈՆ ՍՊԸ 29.01.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/61
Բավարարել 21.02.2019
229 Ֆեյմըս Գրուպ ՍՊԸ 29.01.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/62
Բավարարել 21.02.2019
230 Հակոբ Բեկջանյան Ա/Ձ 30.01.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/63
Բավարարել 21.02.2019
231 Սարգիս Պողոսյան Ա/Ձ 19.02.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/64
Բավարարել 04.03.2019
232 Էդիֆի Վորլդ Էդուքեյշն Կոնսուլտանտս ՍՊԸ 01.02.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/65
Բավարարել 21.02.2019
233 Այվազ Մանուկյան  Ա/Ձ 01.02.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/66
Բավարարել 21.02.2019
234 Մանուկյաններ ՍՊԸ 01.02.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/67
Բավարարել 21.02.2019
235 Վարսիկ Սիմոնյան Ա/Ձ 02.02.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/68
Բավարարել 21.02.2019
236 Սվետլանա Ափոյան Ա/Ձ 04.02.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/69
Բավարարել 21.02.2019
237 Սալադ հաուզ ՍՊԸ 01.02.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/70
Բավարարել 21.02.2019
238 Ֆիլե կասթրո ՍՊԸ 04.02.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/71
Բավարարել 21.02.2019
239 Գազ Փարթս ՍՊԸ 04.02.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/72
Բավարարել 21.02.2019
240 Էյջ Բի Ըքաունթինգ ՍՊԸ 04.02.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/73
Բավարարել 21.02.2019
241 Էքսպրեսուս Ֆուդ ՍՊԸ 05.02.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/74

Բավարարել 21.02.2019
242 Արտավազդ Սարուխանյան
Ա/Ձ
06.02.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/75

 
Բավարարել  21.02.2019
243 Նարինե Թադևոսյան Ա/Ձ 06.02.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/76
Բավարարել 21.02.2019
244 Աստրալ կաֆե ՍՊԸ 07.02.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/77
Բավարարել 21.02.2019
245 Բուդդա Կաֆե ՍՊԸ 07.02.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/78
Բավարարել 21.02.2019
246 Շայան-1 ՍՊԸ 07.02.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/79
Բավարարել 21.02.2019
247 Արման Աբրահամյան Ա/Ձ 08.02.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/80
Բավարարել 21.02.2019
248 Վեհանձ Հարությունյան Ա/Ձ 08.02.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/81
Բավարարել 21.02.2019
249 Վաղարշակ Սահակյան Ա/Ձ 11.02.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/82
Բավարարել 21.02.2019
250 Առաքել Ավետիսյան Ա/Ձ 11.02.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/83
Բավարարել 21.02.2019
251 Մարիամ Զաքարյան Ա/Ձ 12.02.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/84
Բավարարել 21.02.2019
252 Արմեն Իսավերդյան Ա/Ձ 13.02.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/85
Բավարարել 21.02.2019
253 Նորայր-Ավետիք ՍՊԸ 13.02.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/86
Բավարարել 21.02.2019
254 ԲԱՋԼ ՍՊԸ 13.02.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/87
Բավարարել 21.02.2019
255 Օնանյան ՍՊԸ 14.02.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/88
Բավարարել 21.02.2019
256 Թայմ-Էռ ՍՊԸ 14.02.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/89
Բավարարել 21.02.2019
257 Նունե Շահրամանյան Ա/Ձ 14.02.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/90
Բավարարել 21.02.2019
258 Գրիգոր Մարջանյան Ա/Ձ 31.01.2019 19.02.2019 19.02.2019
թիվ 12/91
Բավարարել 21.02.2019
259 Ապտես ՍՊԸ 23.01.2019 22.02.2019 22.02.2019
թիվ 13/1
Կարճել 04.03.2019
260 Կարեն Համբարձումյան Ա/Ձ 31.01.2019 22.02.2019 22.02.2019
թիվ 13/2
Կարճել 27.02.2019
261 Գագիկ Տեր Ղազարյան Ֆիզ. անձ 14.02.2019 22.02.2019 22.02.2019
թիվ 13/3
Մերժել 26.02.2019
262 Աշխեն Մարգարյան Ա/Ձ 29.01.2019 22.02.2019 22.02.2019
թիվ 13/4
Բավարարել 27.02.2019
263 Ավեստա ՍՊԸ 29.01.2019 22.02.2019 22.02.2019
թիվ 13/5
Բավարարել 27.02.2019
264 Ավեստա ՍՊԸ 29.01.2019 22.02.2019 22.02.2019
թիվ 13/5
Բավարարել 27.02.2019
265 Ավեստա ՍՊԸ 29.01.2019 22.02.2019 22.02.2019
թիվ 13/5
Բավարարել 27.02.2019
266 Նատֆուդ ՓԲԸ 29.01.2019 22.02.2019 22.02.2019
թիվ 13/6
Մերժել 06.03.2019
267 Ռեփաթ Իէմջի ՍՊԸ 05.02.2019 22.02.2019 22.02.2019
թիվ 13/7
Բավարարել մասնակի 04.03.2019
268 Պրոգրես ՍՊԸ 23.01.2019 22.02.2019 22.02.2019
թիվ 13/8
Բավարարել 06.03.2019
269 Հիդրոօդերևութաբանության և մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ ներգործության ծառայություն ՊՈԱԿ 08.01.2019 22.02.2019 22.02.2019
թիվ 13/9
Բավարարել 13.03.2019
270 Վիլ Լայն ՍՊԸ 22.01.2019 22.02.2019 22.02.2019
թիվ 13/10
Բավարարել 13.03.2019
271 Արգել ՓԲԸ 30.01.2019 22.02.2019 22.02.2019
թիվ 13/11
Մերժել 14.03.2019
272 Ավետիք Խանամիրյան Ա/Ձ 18.02.2019 26.02.2019 26.02.2019
թիվ 14/1
Բավարարել 27.02.2019
273 Արմեն Կարապետյան Ա/Ձ 19.02.2019 26.02.2019 26.02.2019
թիվ 14/2
Բավարարել 27.02.2019
274 Արշակ Գյագունց Ա/Ձ 19.02.2019 26.02.2019 26.02.2019
թիվ 14/3
Բավարարել 27.02.2019
275 Բեգ Հաուս ՍՊԸ 20.02.2019 26.02.2019 26.02.2019
թիվ 14/4
Բավարարել 27.02.2019
276 Գագիկ Մարտիրոսյան Ա/Ձ 18.02.2019 26.02.2019 26.02.2019
թիվ 14/5
Բավարարել 27.02.2019
277 Դամալա ֆուդ ՍՊԸ 20.02.2019 26.02.2019 26.02.2019
թիվ 14/6
Բավարարել 27.02.2019
278 Դավիթ Մարտիրոսյան Ա/Ձ 19.02.2019 26.02.2019 26.02.2019
թիվ 14/7
Բավարարել 27.02.2019
279 Կարլոֆֆ ՍՊԸ 19.02.2019 26.02.2019 26.02.2019
թիվ 14/8
Բավարարել 27.02.2019
280 Հրաչյա Բաբայան Ա/Ձ 18.02.2019 26.02.2019 26.02.2019
թիվ 14/9
Բավարարել 27.02.2019
281 Մանվել Պարազյան Ա/Ձ 18.02.2019 26.02.2019 26.02.2019
թիվ 14/10
Բավարարել 27.02.2019
282 Մարտին Հարությունյան Ա/Ձ 19.02.2019 26.02.2019 26.02.2019
թիվ 14/11
Բավարարել 27.02.2019
283 Միշա Հակոբյան Ա/Ձ 19.02.2019 26.02.2019 26.02.2019
թիվ 14/12
Բավարարել 27.02.2019
284 Ռազմիկ Թոռչյան Ա/Ձ 19.02.2019 26.02.2019 26.02.2019
թիվ 14/13
Բավարարել 27.02.2019
285 Սամվել Հովհաննիսյան Ա/Ձ 18.02.2019 26.02.2019 26.02.2019
թիվ 14/14
Բավարարել 27.02.2019
286 Աննա Հարությունյան Ա/Ձ 22.02.2019 26.02.2019 26.02.2019
թիվ 14/15
Բավարարել 27.02.2019
287 Արթուր Մխիթարյան Ա/Ձ 21.02.2019 26.02.2019 26.02.2019
թիվ 14/16
Բավարարել 27.02.2019
288 Արմինե Հայրապետյան Ա/Ձ 21.02.2019 26.02.2019 26.02.2019
թիվ 14/17
Բավարարել 27.02.2019
289 Արտակ Փափազյան Ա/Ձ 20.02.2019 26.02.2019 26.02.2019
թիվ 14/18
Բավարարել 27.02.2019
290 Գայանե Առաքելյան Ա/Ձ 21.02.2019 26.02.2019 26.02.2019
թիվ 14/19
Բավարարել 06.03.2019
291 Գինաց ՍՊԸ 20.02.2019 26.02.2019 26.02.2019
թիվ 14/20
Բավարարել 27.02.2019
292 Գոռ Աբրահամյան Ա/Ձ 21.02.2019 26.02.2019 26.02.2019
թիվ 14/21
Բավարարել 27.02.2019
293 Գրիգոր Ղազարյան Ա/Ձ 20.02.2019 26.02.2019 26.02.2019
թիվ 14/22
Բավարարել 27.02.2019
294 Դավիթ Հովհաննիսյան ՍՊԸ 21.02.2019 26.02.2019 26.02.2019
թիվ 14/23
Բավարարել 27.02.2019
295 Լևոն ՍՊԸ 21.02.2019 26.02.2019 26.02.2019
թիվ 14/24
Բավարարել 27.02.2019
296 Լիանա Սաֆարյան Ա/Ձ 20.02.2019 26.02.2019 26.02.2019
թիվ 14/25
Բավարարել 27.02.2019
297 Հեփի Լենդ ՍՊԸ 20.02.2019 26.02.2019 26.02.2019
թիվ 14/26
Բավարարել 27.02.2019
298 Մարիամ Մելքոնյան Ա/Ձ 20.02.2019 26.02.2019 26.02.2019
թիվ 14/27
Բավարարել 27.02.2019
299 Մեծանց Վանատուր ՍՊԸ 21.02.2019 26.02.2019 26.02.2019
թիվ 14/28
Բավարարել 27.02.2019
300 Նատալիա Իսկանդարյան Ա/Ձ 20.02.2019 26.02.2019 26.02.2019
թիվ 14/29
Բավարարել 27.02.2019
301 Ոստան ռեստորանային համալիր ՍՊԸ 21.02.2019 26.02.2019 26.02.2019
թիվ 14/30 
Բավարարել 27.02.2019
302 Պաս Առտ Գրուպ ՍՊԸ 21.02.2019 26.02.2019 26.02.2019
թիվ 14/31
Բավարարել 27.02.2019
303 Սաթենիկ Աթայան Ա/Ձ 20.02.2019 26.02.2019 26.02.2019
թիվ 14/32
Բավարարել 27.02.2019
304 Տիգրան Հարությունյան Ա/Ձ 21.02.2019 26.02.2019 26.02.2019
թիվ 14/33
Բավարարել 27.02.2019
305 Տիգրան Մելիքյան Ա/Ձ 20.02.2019 26.02.2019 26.02.2019
թիվ 14/34
Բավարարել 27.02.2019
306 Աիսա ՍՊԸ 08.02.2019 26.02.2019 26.02.2019
թիվ 14/35
Կարճել 04.03.2019
307 Ռեդ Գրուպ ՍՊԸ 08.02.2019 26.02.2019 26.02.2019
թիվ 14/36
Կարճել 04.03.2019
308 Արթուր Սողոմոնյան Ա/Ձ 05.02.2019 26.02.2019 26.02.2019
թիվ 14/37
Մերժել 04.03.2019
309 Սուսան Մանասերյան Ֆիզ. անձ 22.02.2019 26.02.2019 26.02.2019
թիվ 14/38
Կարճել 04.03.2019
310 Ալբերտ Արիստակեսյան Ա/Ձ 05.02.2019 26.02.2019 26.02.2019
թիվ 14/39
Բավարարել 04.03.2019
311 Ռաֆ-Օջախ ՍՊԸ 07.02.2019 26.02.2019 26.02.2019
թիվ 14/40
Բավարարել 04.03.2019
312 Արթուր Բարսեղյան Ա/Ձ 14.02.2019 26.02.2019 26.02.2019
թիվ 14/41
Բավարարել 04.03.2019
313 Գարեգին Ուլիխանյան Ա/Ձ 19.02.2019 26.02.2019 26.02.2019
թիվ 14/42
Բավարարել 04.03.2019
314 Նադեժդա Կիրակոսյան Ա/Ձ 20.02.2019 26.02.2019 26.02.2019
թիվ 14/43
Բավարարե 04.03.2019
315 Վաղինակ Սարգսյան Ա/Ձ 20.02.2019 26.02.2019 26.02.2019
թիվ 14/44
Բավարարել 04.03.2019
316 Էդգար Նիկոլյան Ա/Ձ 05.02.2019 26.02.2019 26.02.2019
թիվ 14/45
Բավարարել մասնակի 04.03.2019
317 Մուրադյան եղբայրներ ՍՊԸ 11.02.2019 26.02.2019 26.02.2019
թիվ 14/46
Մերժել 06.03.2019
318 Դայմոնդ Սթայլ ՍՊԸ 12.02.2019 26.02.2019 26.02.2019
թիվ 14/47
Բավարարել 13.03.2019
319 Մեգա Մոնոլիթ ՍՊԸ 01.02.2019 26.02.2019 01.03.2019
թիվ 15/1
Մերժել 06.03.2019
320 Թովմաս Կարապետյան Ա/Ձ 13.02.2019 01.03.2019 01.03.2019
թիվ 15/2
Բավարարել 13.03.2019
321 Ադալինա ՍՊԸ 13.02.2019 01.03.2019 01.03.2019
թիվ 15/3
Բավարարել 06.03.2019
322 Ա.Ավետյանի ԱՍԱ ՍՊԸ 12.02.2019 01.03.2019 01.03.2019
թիվ 15/4
Մերժել 06.03.2019
323 Ագրո Ալյանս ՍՊԸ 08.02.2019 01.03.2019 01.03.2019
թիվ 15/5
Կասեցնել 07.03.2019
324 Գուշ ՍՊԸ 13.02.2019 01.03.2019 01.03.2019
թիվ 15/6
Բավարարել 07.03.2019
325 Իշխան Ոսկերիչեան Ֆիզ. անձ 30.01.2019 22.02.2019 01.03.2019
թիվ 15/7
Մերժել 07.03.2019
326 Սադաղ ՍՊԸ 13.02.2019 01.03.2019 01.03.2019
թիվ 15/8
Բավարարել 07.03.2019
327 Արզնիի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ 12.02.2019 01.03.2019 01.03.2019
թիվ 15/9
Բավարարել 07.03.2019
328 "Օտարիկ Գևորգյան
Գոհար Ասոյան"
Ֆիզ. անձ 31.01.2019 26.02.2019 01.03.2019
թիվ 15/10
Մերժել 07.03.2019
329 Տաթևիկ Մելքոնյան Ա/Ձ 11.02.2019 01.03.2019 01.03.2019
թիվ 15/11
Մերժել 13.03.2019
330 Հայփոստ ՓԲԸ 21.01.2019 01.03.2019 01.03.2019
թիվ 15/12
Բավարարել 13.03.2019