Աշխատատեղեր
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Մրցույթի hարգելի մասնակիցներ


Կից Ձեզ ենք ներկայացնում 2019 թվականի մարտի 28-ից ապրիլի 5-ը կայացած Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտերի կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար մրցույթի արդյունքները:


ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

Հարկային և մաքսային ծառայությունների
մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողով
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Մրցույթի հարցազրույցի փուլի hարգելի մասնակիցներ


Հայտնում ենք Ձեզ, որ ՀՀ ՊԵԿ մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար մրցույթի հարցազրույցի մասի ժամանակացույցում տեղի է ունեցել փոփոխություն:

Ժամանակացույցով սահմանված 03.04.2019 թվականի ժամը 14:00-ին կայանալիք ՀՀ ՊԵԿ մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության  Գուգարքի տարածաշրջանային  բաժնի Բագրատաշեն և Այրում-Ջիլիզա բաժանմունքի մաքսային տեսուչի թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար մրցույթի հարցազրույցի  մասը տեղի կունենա 05.04.2019 թվականին ժամը 11:30՝ Երևան, Խորենացի 7 հասցեում: 

Խնդրում ենք անձը հաստատող փաստաթղթով ներկայանալ նշված ժամից 10 րոպե շուտ:


Հարկային և մաքսային ծառայությունների
մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողով
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Մրցույթի hարգելի մասնակիցներ


Հայտնում ենք Ձեզ, որ ՀՀ ՊԵԿ մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար մրցույթի հարցազրույցի մասը տեղի կունենա 2019 թվականի ապրիլի 3-ին, 4-ին և 5-ին՝ ք. Երևան, Խորենացի 7 հասցեում: 

Կից Ձեզ է ներկայացվում հարցազրույցի մասի ժամանակացույցը:

Խնդրում ենք անձը հաստատող փաստաթղթով ներկայանալ նշված ժամից 10 րոպե շուտ:


ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ՄԱՍԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հարկային և մաքսային ծառայությունների
մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողով
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Մրցույթի hարգելի մասնակիցներ


Հայտնում ենք Ձեզ, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար մրցույթի թեստավորման մասը տեղի կունենա 2019 թվականի  մարտի 28-ին և 29-ին` ք. Երևան, Կոմիտաս 35 հասցեում:

Կից Ձեզ է ներկայացվում թեստավորման մասի ժամանակացույցը:

Խնդրում ենք անձը հաստատող փաստաթղթով ներկայանալ նշված ժամից 10 րոպե շուտ: 


ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հարկային և մաքսային ծառայությունների
մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողով


Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՄՐՑՈՒՅԹ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
ՀՀ ՊԵԿ մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար 


ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹ
Կրտսեր պաշտոններ

 1. Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության օպերատիվ  հետախուզության  բաժնի մաքսային տեսուչ – 3 հաստիք
 2. Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության իրավապահ համագործակցության և տեղեկությունների վերլուծության բաժնի մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
 3. Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության օպերատիվ տեսչական բաժնի մաքսային տեսուչ – 5 հաստիք
 4. Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության Զվարթնոց բաժնի մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
 5. Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության Գուգարքի տարածաշրջանային բաժնի Բագրատաշեն և Այրում-Ջիլիզա բաժանմունքի մաքսային տեսուչ - 3 հաստիք
 6. Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության Շիրակի տարածաշրջանային բաժնի մաքսային տեսուչ -1 հաստիք
 7. Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության Շիրակի տարածաշրջանային բաժնի Բավրայի  բաժանմունքի մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
 8. Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության Սյունիքի տարածաշրջանային բաժնի Մեղրիի բաժանմունքի մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
Մաքսային ծառայության կրտսեր պաշտոնները համալրելու համար անցկացվող բաց մրցույթին կարող են մասնակցել մաքսային ծառայողները և «Մաքսային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ և 9-րդ հոդվածների պահանջները բավարարող ՀՀ քաղաքացիները:

Նշված բոլոր կրտսեր պաշտոնների գործառույթները սահմանված են կից ներկայացված պաշտոնների նկարագրերով, իսկ պաշտոնային դրույքաչափի հաշվարկման գործակիցը սահմանված է «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հավելվածով:
ՓԱԿ ՄՐՑՈՒՅԹ
Առաջատար պաշտոններ

 1. Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության օպերատիվ հետախուզության բաժնի ավագ մաքսային տեսուչ – 2 հաստիք
 2. Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության իրավապահ համագործակցության և տեղեկությունների վերլուծության բաժնի ավագ մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
 3. Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության Շիրակի տարածաշրջանային բաժնի Բավրայի բաժանմունքի  ավագ մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
Մաքսային ծառայության առաջատար պաշտոնը համալրելու համար անցկացվող փակ մրցույթին մասնակցելու իրավունք ունեն հարկային և մաքսային ծառայողները, ինչպես նաև բարձրագույն կրթություն ունեցող, հայերենին տիրապետող, ֆինանսավարկային կազմակերպություններում, պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, դատաիրավական մարմիններում, գիտական, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքի փորձ ունեցող և «Մաքսային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածով նախատեսված պայմաններին բավարարող ՀՀ քաղաքացիները:

Նշված բոլոր առաջատար պաշտոնների գործառույթները սահմանված են կից ներկայացված պաշտոնների նկարագրերով, իսկ պաշտոնային դրույքաչափի հաշվարկման գործակիցը սահմանված է «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հավելվածով:Գլխավոր պաշտոններ
 1. Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության օպերատիվ հետախուզության բաժնի գլխավոր մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
 2. Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության օպերատիվ հետախուզության բաժնի պետի տեղակալ – 1 հաստիք
 3. Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության Զվարթնոց բաժնի գլխավոր մաքսային տեսուչ – 2 հաստիք
 4. Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության Զվարթնոց բաժնի պետի տեղակալ – 1 հաստիք
 5. Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության Գուգարքի տարածաշրջանային բաժնի պետի տեղակալ – 1 հաստիք
 6. Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության Գուգարքի տարածաշրջանային բաժնի պետ – 1 հաստիք
 7. Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության Շիրակի տարածաշրջանային բաժնի Բավրայի բաժանմունքի պետ – 1 հաստիք
 8. Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության Սյունիքի տարածաշրջանային բաժնի պետի տեղակալ  – 1 հաստիք
Մաքսային ծառայության գլխավոր պաշտոնը համալրելու համար անցկացվող փակ մրցույթին մասնակցելու իրավունք ունեն հարկային և մաքսային ծառայողները, ինչպես նաև բարձրագույն կրթություն ունեցող, հայերենին տիրապետող, ֆինանսավարկային կազմակերպություններում, պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, դատաիրավական մարմիններում, գիտական, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 5 տարվա մասնագիտական աշխատանքի փորձ ունեցող և  «Մաքսային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածով նախատեսված պայմաններին բավարարող ՀՀ քաղաքացիները:

Նշված գլխավոր պաշտոնի գործառույթները սահմանված են կից ներկայացված պաշտոնների նկարագրերով, իսկ պաշտոնային դրույքաչափի հաշվարկման գործակիցը սահմանված է «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության  պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հավելվածով:Մրցույթին մասնակցելու համար պահանջվում է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝
 1. Մրցութային հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում/օրինակելի ձևը կցվում է, դիմումը ներկայացնել լրացված/,
 2. Անձնագրի պատճեն,
 3. ՀԾՀ պատճեն/կամ սոց.քարտի պատճեն/,
 4. Բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճեն,
 5. Մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր/առկայության դեպքում/,
 6. Աշխատանքային գրքույկ կամ մասնագիտական աշխատանքային փորձը հավաստող տեղեկանք,
 7. Տեղեկանք հանրային ծառայության պաշտոնում նշանակվելու դեպքում ծառայողական պարտականությունների կատարմանը և լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտող հիվանդությունների ցանկում ընդգրկված հիվանդություններով չտառապելու մասին(Կառավարության 15.12.2011թ.-ի №1801-Ն որոշում),
 8. Հայտարարություն այն մասին, որ ապագա աշխատանքը կապված չէ մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված (ծնող, ամուսին, զավակ, եղբայր, քույր, նրանց զավակ, ամուսնու ծնող, եղբայր և քույր) հարկային ծառայողի նկատմամբ անմիջական ենթակայության կամ վերահսկողության /օրինակելի ձևը կցվում է, հայտարարությունը ներկայացնել լրացված/,
 9. Արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի (եթե առկա է) պատճեն/բոլոր լրացված էջերը/,
 10. Երկու լուսանկար՝ 3 x 4 սմ չափսի:
Փաստաթղթերն, անձը հաստատող փաստաթղթով, ընդունվում են ք. Երևան, Խորենացի 7 հասցեում, ՀՀ ՊԵԿ անձնակազմի կառավարման վարչության կողմից ամեն օր ժամը 10:00-ից 12:00, բացի շաբաթ, կիրակի, տոնական և հիշատակի օրերից: 

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը 2019 թվականի մարտի 19-ի, ժամը 12:00-ն է:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ ՊԵԿ անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ (060)544624   հեռախոսահամարով:

Մրցույթը կանցկացվի 2019 թվականի մարտի 28-ից, ք. Երևան, Կոմիտաս 35  հասցեում (ՀՀ ՊԵԿ «Ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ): Մրցույթի օրվա հնարավոր փոփոխության, ինչպես նաև մրցութային օրերի և ժամերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը կտեղադրվի  ՀՀ ՊԵԿ պաշտոնական կայքէջերի   աշխատատեղեր ենթաբաժիններում  սույն  թվականի  մարտի 25-ին:

Մրցույթի հարցաշարը, անհրաժեշտ նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկը, նշված թափուր պաշտոնների պաշտոնների նկարագրերը, դիումի և հայտարարության ձևերը կից ներկայացված են:ԴԻՄՈՒՄ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ ՄԾ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՑԱՆԿ


ՊԱՇՏՈՆԻ ՆԿԱՐԱԳՐԵՐ

ՄԴՊՎ ՄՏ ՄԴՊՎ ԱՎԱԳ ՄՏ ՄԴՊՎ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄՏ
ՄԴՊՎ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ՊԵՏ ՄԴՊՎ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏԻ ՏԵՂԱԿԱԼ ՄԴՊՎ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ
   

Հարկային և մաքսային ծառայությունների
մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողով