Ներքին անվտանգության վարչություն
Ղեկավար
Հովհաննիսյան ԼԵՎոն Պողոսի
Հասցե
Խորենացու 3, 7, ք. ԵրԵՎան,       
Հեռախոս
11353535
Էլ. Փոստ