Հարկ վճարողների սպասարկման վարչություն
Ղեկավար
Սիսակյան Վախթանգ Միհրանի
Հասցե
Խորենացի 3,7 , ք. ԵրԵՎան,       
Հեռախոս
60544408
Էլ. Փոստ
Vakhtang_sisakyan@taxservice.am

Ծնվել է 1974թ-ի սեպտեմբերի 28-ին Սպիտակ քաղաքում:

Կրթություն

 • 1996թ.-ին ավարտել է Երևանի ժող. տնտեսության ինստիտուտը
 • Մասնագիտությունը` «Արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում»
 • Ստացել է «Տնտեսագետի որակավորում»

Աշխատանքային գործունեություն

 • 15.04.1998-04.08.1999թթ. –Արաբկիրի հարկային տեսչությունում ֆիզ. անձանց եկամուտների հարկման պետական հարկային տեսուչ
 • 04.08.1999-16.03.2000 թթ. –Խորհրդային տարածքային հարկային տեսչության գանձումների բաժնի հարկային տեսուչ
 • 16.03.2000 - 28.08.2001թթ. –Շենգավիթի տարածքային հարկային տեսչության գանձումների բաժնի հարկային տեսուչ   
 • 28.08.2001 - 07.01.2003 թթ. –Շենգավիթի տարածքային հարկային տեսչության վերահսկողության բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ
 • 07.01.2003-25.11.2004թթ. –Խոշոր հարկ վճարողների հարկային տեսչությունում գլխավոր հարկային տեսուչ
 • 25.11.2004 - 01.02.2010 թթ. –Շահումյանի հարկային տեսչությունում ՀՏ պետի տեղակալ
 • 01.02.2010թ.–03.07.2014թթ.- Վանաձորի տարածքային հարկային տեսչության պետ
 • 03.07.2014-04.02.2015թթ.- Գյումրու տարածքային հարկային տեսչության պետ
 • 04.02.2015-09.03.2017թթ. -Էրեբունու հարկային տեսչության պետ
 • 09.03.2017-12.06.2017թթ. –Արաբկիրի հարկային տեսչության պետ
 • 09.03.2017-13.09.2017թթ. –Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության պետի տեղակալ
 • 13.09.2017-05.12.2017թթ. – Խոշոր և միջին հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության պետի տեղակալ
 • 05.12.2017-29.01.2018թթ. –Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 6 բաժնի պետ
 • 29.01.2018թ.–ից առ այսօր Հարկ վճարողների սպասարկման վարչության պետ

Այլ տվյալներ
Տիրապետում է անգլերեն և ռուսերեն լեզուների
Ունի ՀՀ հարկային ծառայության 1-ին դասի ավագ խորհրդականի դասային կոչում
2013թ. պարգևատրվել է ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի Շնորհակալագրով
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2018թ. հունվարի 16-ի 2/65-Ա հրամանով հայտարարվել է շնորհակալություն

Անձնական տվյալներ
Ամուսնացած է, ունի չորս երեխա


Հարկ վճարողների սպասարկման վարչության խնդիրներն են

Վարչության հիմնական խնդիրներն են՝ հարկ վճարողներին ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված սպասարկման ծառայությունների մատուցումը, որն իրականացվում է Երևան քաղաքում և մարզերում տեղակայված սպասարկման թվով 20 սպասարկման սրահների և ակցիզային դրոշմանիշերի ու դրոշմապիտակների տրամադրման գործընթացի կազմակերպումը՝ մեկ բաժնի միջոցով:
Վարչության հիմնական գործառույթներն իրականացվում են հարկային մարմնի ղեկավարի 2018 թվականի փետրվարի 9-ի «Հարկ վճարողների սպասարկման վարչության գործառույթների իրականացման կարգերը հաստատելու և այդ գործընթացները կանոնակարգելու ուղղությամբ այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործողությունները սահմանելու, ինչպես նաև մի շարք հրամաններ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 50-Ա հրամանով և այլ ընթացակարգերով սահմանված կարգերին համապատասխան, որոնցով կանոնակարգվում են՝
 1. Հարկ վճարողների կողմից ներկայացված հարկային հաշվարկների և այլ փաստաթղթերի ընդունման ու հետագա ընթացքի ապահովումը,
 2. Սպասարկման առանձին ծառայությունների մատուցման գործընթացները, մասնավորապես.
 • Ֆիզիկական անձանց անհատական հաշվի քաղվածքների տրամադրումը,
 • ՀՀ հարկային օրենսգրքի 160-րդ հոդվածով սահմանված կարգով ֆիզիկական անձանցից փաստաթղթերի ընդունումը և եկամտային հարկի վերադարձի վերաբերյալ եզրակացությունների կազմումը,
 • Նոտարների, անհատ ձեռնարկատեր և նոտար չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց, Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական հիմնարկների, դրանց հավասարեցված միջազգային կազմակերպությունների, մշտական հաստատությունների (բացառությամբ ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների, որոնք հաշվառվում են պետական ռեգիստրի գործակալությունում) հաշվառման կանգնելու գործընթացը,
 • Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 31-ի Մի քանի աղբյուրից ստացման ենթակա (ստացված) եկամտից հաշվարկված և փոխանցված (գանձված)` սոցիալական վճարների առավելագույն չափը գերազանցող գումարները մասնակիցներին վերադարձնելու կարգը սահմանելու մասին թիվ 813-Ն որոշմամբ հարկ վճարողներին ծանուցումների ուղարկումը և ստացված տվյալների մուտքագրումը,
 • Պայմանագրային զինվորական ծառայության անցնող և քաղաքացիական հատուկ ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց բնակելի տարածության վարձակալության և վարձավճարի չափի մասին տեղեկանքի տրամադրման գործընթացը,
 • Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ ռեզիդենտի կողմից վճարված հարկերի մասին տեղեկանքի տրամադրումը,
 • Հայաստանի Հանրապետության հարկային ռեզիդենտի կարգավիճակի հաստատման մասին տեղեկանքի տրամադրում,
 • Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող աղբյուրներից ստացված եկամուտներից պահված հարկը վերադարձնելու մասին սերտիֆիկատ-դիմումի ընդունումը և հաստատումը,
 • Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության դադարեցման հետ կապված քաղաքացու հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով պարտավորությունների առկայության կամ բացակայության վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրման գործընթացը:
Հարկ է նշել, որ Վարչության կողմից իրականացվող թվով 34 գործառույթների համար սահմանված են պատասխանտու աշխատակիցներ: