Գնումների համակարգման բաժին
Ղեկավար
Հասցե
Խորենացի 3, 7, ք. ԵրԵՎան,       
Հեռախոս
60544696
Էլ. Փոստ
karen_shahnazaryan@taxservice.am
Ծնվել է 1980թ-ի մարտի 14-ին, Երևան քաղաքում

Կրթություն
 • 1986-1996 Երևանի թիվ 104 միջնակարգ դպրոց
 • 2006թ. ավարտել է Հ.Աճառյանի անվան համալսարանի ''Իրավագիտություն'' ֆակուլտետը և ստացել իրավաբանի որակավորում:
Աշխատանքային գործունեություն
 • 1998-2000-Զինվորական ծառայություն ՀՀ զինված ուժերում
 • 09.04.2001-11.11.2002 ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության իրավաբանական գլխավոր վարչության հայցապահանջագրային բաժնի առաջատար մասնագետ
 • 29.11.2002-03.02.2003 ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակազմի ֆինանսական վերահսկողության վարչության առաջին կարգի վերահսկիչ վերստուգիչ
 • 02.03.2003-05.05.2008 ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական վարչության փաստաթղթերի տեսչության բաժնի գլխավոր մասնագետ
 • 05.05.2008-27.09.2010 ''Արարատբանկ''ԲԲԸ իրավաբանական վարչության գլխավոր մասնագետ
 • 27.09.2010-09.10.2012 ''Արարատբանկ'' ԲԲԸ գործառնությունների սպասարկման խմբի ղեկավար
 • 01.11.2012-05.04.2013 ''ՄՄ Լիգալ Աուտսորս'' ՍՊԸ որպես իրավախորհրդատու
 • 08.04.2013-25.11.2013 ''Հայբիզնեսբանկ'' ՓԲԸ իրավաբանական վարչության պետի տեղակալ
 • 11.07.2014-20.05.2016 ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական վարչության գլխավոր մասնագետ
 • 20.05.2016-մինչ օրս ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակազմի գնումների համակարգաման բաժնի պետ

Այլ տվյալներ
ՀՀ քաղաքացիական ծառայության 3-րդ դասի խորհրդականի դասային աստիճան
18.06.2015-Գնումների համակարգողի որակավորում

Անձնական տվյալներ
Ամուսնացած է ունի եկու երեխա:

Գնումների բաժնի գործառույթները
 • Գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, կազմակերպում և իրականացնում է Կոմիտեի կարիքների համար անհրաժեշտ ապրանքների, ծառայությունների և աշխատանքների գնման գործընթացները:
 • Կազմում է գնումների մասին օրենսդրությամբ պահանջվող փաստաթղթերը (գնման պայմանագրեր, հաշվետվություններ, տեղեկատվություն) և սահմանված կարգով ներկայացնում  լիազոր մարմին:
 • «Գնումների պլանավորման և պայմանագրերի կառավարման» համակարգի գործածման միջոցով հայտարարում  է մրցույթներ, համակարգ է մուտքագրում պայմանագրեր և լիազոր մարմին է ներկայացնում կնքված պայմանագրերի հաշվետվություններ, համակարգի միջոցով վարում է գնումների պլանը և իրականացնում փոփոխություններ։
 • Գնումների էլեկտրոնային համակարգի միջոցով կազմակերպում է Էլեկտրոնային ձևով գնումներ:
 • Կազմում  և պատվիրատուի ղեկավարի հաստատմանն է ներկայացնում գնման ընթացակարգի փաստաթղթերը (արձանագրություններ, պայմանագրեր, հրամաններ) և ապահովում դրանց պահպանումը:
 • Կազմակերպում է գնահատող հանձնաժողովի գործունեությունը և ապահովում համապատասխանությունը օրենսդրության պահանջներին 
 • Սահմանված կարգով ապահովում է օրենսդրությամբ նախատեսված հրապարակումների իրականացումը։
 • Կազմում և լիազոր մարմին է ներկայացնում Կոմիտեի պետական գնումների եռամսյակային, կիսամյակային և տարեկան հաշվետվությունները: