Հարկային մարմնի ներքին աուդիտի բաժին
Ղեկավար
Ստեփանյան Գայանե Վաչիկի
Հասցե
Շինարարների 3Ա, ք. ԵրԵՎան, ԵրԵՎան      
Հեռախոս
11518992
Էլ. Փոստ

Հարկային մարմնի ներքին աուդիտի բաժնի գործառույթներն են՝
  1. Հարկային համակարգի գործառույթների ներքին աուդիտի իրականացում:
  2. Հարկային համակարգում առկա ռիսկերի կառավարման գործընթացի գնահատում, այդ գործընթացում առկա խնդիրների բացահայտում, վերլուծություն և դրանց կարգավորման կապակցությամբ առաջարկների ներկայացում: Ընդ որում, հարկային համակարգի նպատակների վրա ազդող ռիսկերի բացահայտման նպատակով հարկային համակարգի ստորաբաժանումների և աշխատակիցների գործունեության գնահատում, այդ թվում՝ վերջիններիս և երրորդ անձանց, ներառյալ հարկատուների միջև հարաբերությունների մասով: