Մաքսային մարմնի ներքին աուդիտի բաժին
Ղեկավար
Գրիգորյան Ռոբերտ
Հասցե
Խորենացու 7, ք. ԵրԵՎան, ԵրԵՎան      
Հեռախոս
11518994
Էլ. Փոստ