Թիվ 1 բաժին
Ղեկավար
Կատվալյան Հայկ Հրաչիկի
Հասցե
Դեղատան 3, ք. ԵրԵՎան, ԵրԵՎան      
Հեռախոս
60544225
Էլ. Փոստ