Դիմում-գանգատների առցանց ներկայացման համակարգ
Վերնագիրը՝
Դիմում-գանգատ
Դիմում-գանգատի հասցեատերը՝
Հարկային և մաքսային մարմինների գանգատարկման հանձնաժողովին
Դիմող
Անհատ ձեռներեցի դեպքում լրացնել անուն ազգանունը
ՀՎՀՀ
Հասցե
Քաղաք / գյուղ
Փոստային կոդ
xxxx (0-9)
Էլ. Փոստի հասցե
Հեռախոս
Տարածքային / բջջային կոդը + համարը
Էլեկտրոնային ստորագրություն
Նշում կազմակերպության իրավասու անձի կամ ֆիզիկական անձի էլեկտրոնային ստորագրության հաստատման մասին
Դիմում-գանգատի առարկան
Դիմումի-գանգատի պահանջը
Captcha պատկեր
Ցուցադրել այլ կոդ
Ուղարկել
Բերել սկզբնական վիճակին