Մաքսային օրենսդրությամբ սահմանված կարգավորումների կիրառման և մաքսային գործի կազմակերպման հետ կապված տեղեկատվություն

 

Տեղեկատվություն Եվրասիական տնտեսական միության և ազգային տեխնիկական կանոնակարգերով հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիաների կողմից մատուցվող լաբորատոր ծառայությունների (հավատարմագրման ոլորտի) վերաբերյալ`

http://www.armnab.am/LaboratoryList

http://www.armnab.am/LaboratoryListN