Մաքսային և այլ վճարների գանձման, հաշվանցման ու վերադարձի հետ կապված օրենսդրությամբ սահմանված կարգավորումների կիրառման վերաբերյալ տեղեկատվություն
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐ
Հարկատեսակ Կարգավորող իրավական ակտ Դրույքաչափ
Ներմուծման մաքսատուրք ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգիրք, «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 29.05.2014թ., Հավելված 5 ԵՏՀ 14.09.2021թ. թիվ 80 որոշում /փոփոխություններով և լրացումներով/ 
Հատուկ, Փոխհատուցման,  Հակագնագցման տուրքեր ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգիրք,  «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 29.05.2014թ.,Հավելված 8 ԵՏՀ որոշումներով
Նախնական հատուկ, նախնական հակագնագցման, նախնական
փոխհատուցման տուրքեր
ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգիրք,  «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 29.05.2014թ.,Հավելված 8 ԵՏՀ որոշումներ` 1-ին կամ 2-րդ /կրկնակի/ ուսումնասիրության  /հետաքննության/ փուլում
ԱԱՀ ՀՀ Հարկային օրենսգիրք Հարկային օրենսգիրք,
Գլուխ 12
Ակցիզային հարկ ՀՀ Հարկային օրենսգիրք Հարկային օրենսգիրք,
Գլուխ 17
Միասնական դրույքաչափերով գանձվող մաքսատուրքեր, հարկեր /միասնական մաքսային վճար/ ֆիզիկական անձանցից ԵԱՏՄ Մաքսային օրենսգիրք ԵՏՀ 20.12.2017թ. թիվ 107 որոշում
Միագումար մաքսային վճարի ձևով գանձվող մաքսատուրքեր, հարկեր` ֆիզիկական անձանցից ԵԱՏՄ Մաքսային օրենսգիրք ԵՏՀ 20.12.2017թ. թիվ 107 որոշում
Բնապահպանական հարկ ՀՀ Հարկային օրենսգիրք Հարկային օրենսգիրք, Գլուխ 31
Ճանապարհային հարկ ՀՀ Հարկային օրենսգիրք Հարկային օրենսգիրք, Գլուխ 36
Պետական տուրք` մաքսային գործառնությունների համար Պետական տուրքի մասին օրենք Պետական տուրքի մասին օրենք, Հոդված 19.9 
Պետական տուրք` արտահանվող կամ ներմուծվող ապրանքների համար Պետական տուրքի մասին օրենք Պետական տուրքի մասին օրենք, Հոդված 19.6
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԻՀԱՇՎԱՆՑՄԱՆ/ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ԿԱՐԳԸ
Հարկատեսակ Կարգավորող իրավական ակտ Լրացուցիչ
Ներմուծման մաքսատուրք
«Մաքսային կարգավորման մասին» օրենք
ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգիրք,  «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 29.05.2014թ.,Հավելված 5
Հատուկ, Փոխհատուցման,  Հակագնագցման տուրքեր
«Մաքսային կարգավորման մասին» օրենք
ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգիրք,  «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 29.05.2014թ.,Հավելված 8
Նախնական հատուկ, նախնական հակագնագցման, նախնական
փոխհատուցման տուրքեր
«Մաքսային կարգավորման մասին» օրենք ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգիրք,  «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 29.05.2014թ.,Հավելված 8
ԱԱՀ «Մաքսային կարգավորման մասին» օրենք ՀՀ Հարկային օրենսգիրք
Ակցիզային հարկ «Մաքսային կարգավորման մասին» օրենք ՀՀ Հարկային օրենսգիրք
Միասնական դրույքաչափերով գանձվող մաքսատուրքեր, հարկեր /միասնական մաքսային վճար/ ֆիզիկական անձանցից «Մաքսային կարգավորման մասին» օրենք ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգիրք
Միագումար մաքսային վճարի ձևով գանձվող մաքսատուրքեր, հարկեր` ֆիզիկական անձանցից «Մաքսային կարգավորման մասին» օրենք ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգիրք
Բնապահպանական հարկ ՀՀ կառավարության N 814-Ն որոշում ՀՀ հարկային օրենսգիրք
Ճանապարհային հարկ ՀՀ կառավարության N 814-Ն որոշում ՀՀ հարկային օրենսգիրք
Պետական տուրք` մաքսային գործառնությունների համար Պետական տուրքի մասին օրենք  
Պետական տուրք` արտահանվող կամ ներմուծվող ապրանքների համար Պետական տուրքի մասին օրենք