ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ 8703 80 000 2 ծածկագրի ներքո դասվող էլեկտրաշարժիչով շարժիչային տրանսպորտային միջոցների 0 տոկոս ներմուծման մաքսատուրքի դրույքաչափի քվոտայի շրջանակներում երրորդ երկրներից ՀՀ փաստացի ներմուծված (հայտարարագրված) տրանսպորտային միջոցների քանակը

Տեղեկատվություն 2023թ․ ապրիլ ամսվա ընթացքում ՀՀ ներմուծված (հայտարարագրված) էլեկտրական շարժիչով տրանսպորտային միջոցների քանակի վերաբերյալ

Տեղեկատվություն 2023թ․ մարտ ամսվա ընթացքում ՀՀ ներմուծված (հայտարարագրված) էլեկտրական շարժիչով տրանսպորտային միջոցների քանակի վերաբերյալ

Տեղեկատվություն 2023թ․ փետրվար ամսվա ընթացքում ՀՀ ներմուծված (հայտարարագրված) էլեկտրական շարժիչով տրանսպորտային միջոցների քանակի վերաբերյալ

Տեղեկատվություն 2023թ․ հունվար ամսվա ընթացքում ՀՀ ներմուծված (հայտարարագրված) էլեկտրական շարժիչով տրանսպորտային միջոցների քանակի վերաբերյալ

Տեղեկատվություն 2022թ․ դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում ՀՀ ներմուծված (հայտարարագրված) էլեկտրական շարժիչով տրանսպորտային միջոցների քանակի վերաբերյալ

Տեղեկատվություն 2022թ․ նոյեմբեր ամսվա ընթացքում ՀՀ ներմուծված (հայտարարագրված) էլեկտրական շարժիչով տրանսպորտային միջոցների քանակի վերաբերյալ

Տեղեկատվություն 2022թ․ հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում ՀՀ ներմուծված (հայտարարագրված) էլեկտրական շարժիչով տրանսպորտային միջոցների քանակի վերաբերյալ

Տեղեկատվություն 2022թ․ սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում ՀՀ ներմուծված (հայտարարագրված) էլեկտրական շարժիչով տրանսպորտային միջոցների քանակի վերաբերյալ

Տեղեկատվություն 2022թ․ օգոստոս ամսվա ընթացքում ՀՀ ներմուծված (հայտարարագրված) էլեկտրական շարժիչով տրանսպորտային միջոցների քանակի վերաբերյալ

Տեղեկատվություն 2022թ․ հուլիս ամսվա ընթացքում ՀՀ ներմուծված (հայտարարագրված) էլեկտրական շարժիչով տրանսպորտային միջոցների քանակի վերաբերյալ

Տեղեկատվություն 2022թ․ հունիս ամսվա ընթացքում ՀՀ ներմուծված (հայտարարագրված) էլեկտրական շարժիչով տրանսպորտային միջոցների քանակի վերաբերյալ

Տեղեկատվություն 2022թ․ մայիս ամսվա ընթացքում ՀՀ ներմուծված (հայտարարագրված) էլեկտրական շարժիչով տրանսպորտային միջոցների քանակի վերաբերյալ

Տեղեկատվություն 16․04․2022-30․04․2022թթ․ ընթացքում ՀՀ ներմուծված (հայտարարագրված) էլեկտրական շարժիչով տրանսպորտային միջոցների քանակի վերաբերյալ