Արտահանման վիճակագրություն

Արտաքին առևտրով ՀՀ-ից արտահանված առավել բարձր մաքսային արժեք ունեցող ապրանքներ (2019-2020թթ.) I կիսամյակ

ՀՀ արտաքին առևտուրն ԱՏԳ ԱԱ-ի ապրանքախմբերով (2019-2020թթ.) I կիսամյակ

ՀՀ արտաքին առևտուրն երկիր-ապրանք կտրվածքով (2019-2020թթ.) I կիսամյակ

Արտաքին առևտրով ՀՀ-ից արտահանված առավել բարձր մաքսային արժեք ունեցող ապրանքներ (2018-2019թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտուրն ԱՏԳ ԱԱ-ի ապրանքախմբերով (2018-2019թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտուրն երկիր-ապրանք կտրվածքով (2018-2019թթ.)

Արտաքին առևտրով ՀՀ-ից արտահանված առավել բարձր մաքսային արժեք ունեցող ապրանքներ (2018-2019թթ.) I կիսամյակ

ՀՀ արտաքին առևտուրն ԱՏԳ ԱԱ-ի ապրանքախմբերով (2018-2019թթ.) I կիսամյակ

ՀՀ արտաքին առևտուրն երկիր-ապրանք կտրվածքով (2018-2019թթ.) I կիսամյակ

Արտաքին առևտրով ՀՀ-ից արտահանված առավել բարձր մաքսային արժեք ունեցող ապրանքներ (2017-2018թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտուրն ԱՏԳ ԱԱ-ի ապրանքախմբերով (2017-2018թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտուրն երկիր-ապրանք կտրվածքով (2017-2018թթ.)

Արտաքին առևտրով ՀՀ-ից արտահանված առավել բարձր մաքսային արժեք ունեցող ապրանքներ (2017-2018թթ.) I կիսամյակ

ՀՀ արտաքին առևտուրն ԱՏԳ ԱԱ-ի ապրանքախմբերով (2017-2018թթ.) I կիսամյակ

ՀՀ արտաքին առևտուրն երկիր-ապրանք կտրվածքով (2017-2018թթ.) I կիսամյակ