ՀՀ արտաքին առևտուրն ըստ ապրանքների

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտրի ընդհանուր ապրանքաշրջանառությունը (2019-2020թթ.) I կիսամյակ

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտրի ապրանքային կառուցվածքը (2019-2020թթ.) I կիսամյակ

ՀՀ արտահանման և ներմուծման կառուցվածքը արտաքին և փոխադարձ առևտրում (2019-2020թթ.) I կիսամյակ

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտրի ընդհանուր ապրանքաշրջանառությունը (2018-2019թթ.)

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտրի ապրանքային կառուցվածքը (2018-2019թթ.)

ՀՀ արտահանման և ներմուծման կառուցվածքը արտաքին և փոխադարձ առևտրում (2018-2019թթ.)

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտրի ընդհանուր ապրանքաշրջանառությունը (2018-2019թթ.) I կիսամյակ

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտրի առևտրի ապրանքային կառուցվածքը (2018-2019թթ.) I կիսամյակ g7

ՀՀ արտահանման և ներմուծման կառուցվածքը արտաքին և փոխադարձ առևտրում (2018-2019թթ.) I կիսամյակ ax6

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտրի ընդհանուր ապրանքաշրջանառությունը (2017-2018թթ.)

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտրի ապրանքային կառուցվածքը (2017-2018թթ.)

ՀՀ արտահանման և ներմուծման կառուցվածքը արտաքին և փոխադարձ առևտրում (2017-2018թթ.)

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտրի ընդհանուր ապրանքաշրջանառությունը (2017-2018թթ.) I կիսամյակ

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտրի ապրանքային կառուցվածքը (2017-2018թթ.) I կիսամյակ

ՀՀ արտահանման և ներմուծման կառուցվածքը արտաքին և փոխադարձ առևտրում (2017-2018թթ.) I կիսամյակ