Հայտնաբերված խախտումներ

ՀԵՏԲԱՑԹՈՂՈՒՄԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԸ

ԺԱՄԱՆԱԿԱ-ՇՐՋԱՆԸ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ՍՏՈՒԳԱԾ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐՎԱԾ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔԸ ՀՀ ԴՐԱՄ) ԻՐԱԿԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔԸ ՀՀ ԴՐԱՄ) ՊԱԿԱՍ ՀԱՅՏՎԱԾ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔԸ (ՀՀ ԴՐԱՄ) ՀԱՇՎԱՐԿՎԱԾ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐ ՀՀ ԴՐԱՄ)
2019 76 515 387,285,296 530,449,293 143,163,997 304,497,218
2020 80 650 1,509,659,863
1,683,273,584 173,613,721 510,627,884
այդ թվում`
Հունվար
2 6 0 0 0 7,944,026
Փետրվար
7 96 0 0 0 20,913,083
Մարտ
10 12 0 0 0 47,400,774
Ապրիլ
4 9 39,779,357 45,853,915 6,074,558 10,474,706
Մայիս
7 117 0 0 0 39,716,046
Հունիս
9 57 1,453,767,235 1,619,272,561 165,505,326 163,602,553
Հուլիս
14 96 16,113,271 18,147,108 2,033,837 47,631,121
Օգոստոս
11 118 0 0 0 55,436,540
Սեպտեմբեր
7 39 0 0 0 7,312,224
Հոկտեմբեր
9 136 0 0 0 110,196,811