Ներկայացվող մաքսային հայտարագրերի տեսակարար կշիռը ըստ հայտարարագրման եղանակի

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԻՆՔՆԱՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՄԱՆ ԵՎ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՋՆՈՐԴԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՄԱՔՍԱՏՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԵՐԻ ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ԿՇՌԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ԻՆՔՆԱՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՋՆՈՐԴԻ ՄԻՋՈՑՈՎ
2012թ. 1-ին եռամսյակ 23.09% 76.91%
2-րդ եռամսյակ 22.41% 77.59%
3-րդ եռամսյակ 22.50% 77.50%
4-րդ եռամսյակ 23.89% 76.11%
2013թ. 1-ին եռամսյակ 24.32% 75.68%
2-րդ եռամսյակ 23.39% 76.61%
3-րդ եռամսյակ 22.80% 77.20%
4-րդ եռամսյակ 23.12% 76.88%
2014թ. 1-ին եռամսյակ 18.84% 81.16%
2-րդ եռամսյակ 18.52% 81.48%
3-րդ եռամսյակ 22.57% 77.43%
4-րդ եռամսյակ 23.18% 76.82%
2015թ. 1-ին եռամսյակ 23.43% 76.57%
2-րդ եռամսյակ 23.54% 76.46%
3-րդ եռամսյակ 23.65% 76.35%
4-րդ եռամսյակ 25.55% 74.45%
2016թ. 1-ին եռամսյակ 28.17% 71.83%
2-րդ եռամսյակ 31.83% 68.17%
3-րդ եռամսյակ 31.12% 68.88%
4-րդ եռամսյակ 32.75% 67.25%
2017թ. 1-ին եռամսյակ 35.17% 64.83%
2-րդ եռամսյակ 31.84% 68.16%
3-րդ եռամսյակ 31.51% 68.49%
4-րդ եռամսյակ 33.45% 66.55%
2018թ. 1-ին եռամսյակ 32.95% 67.05%
2-րդ եռամսյակ 31.14% 68.86%
3-րդ եռամսյակ 37.48% 62.52%
4-րդ եռամսյակ 49.4% 50.6%
2019թ. 1-ին եռամսյակ 44.9% 55.1%
2-րդ եռամսյակ 47.4% 52.6%
3-րդ եռամսյակ 48․5% 51․5%
4-րդ եռամսյակ 44.1% 55.9%
2020թ. 1-ին եռամսյակ 33.0% 67.0%
2-րդ եռամսյակ 30.7% 69.3%
3-րդ եռամսյակ 29.6% 70.4%
4-րդ եռամսյակ 30.3% 69.7%
2021թ. 1-ին եռամսյակ 26.1% 73.9%
2-րդ եռամսյակ 25.2% 74.8%
3-րդ եռամսյակ 24.94% 75.06%
4-րդ եռամսյակ 27.30% 72.70%
2022թ. 1-ին եռամսյակ 26.05% 73.95%
2-րդ եռամսյակ 26.07% 73.93%
3-րդ եռամսյակ 28.10% 71.90%
4-րդ եռամսյակ 26.40% 73.60%
2023թ. 1-ին եռամսյակ 25.48% 74.52%