2018թ
Ընդհանուր ցուցանիշներ


ՀՀ արտաքին առեվտուրն ըստ ապրանքների
ՀՀ արտաքին առեվտուրն ըստ երկրների
ՀՀ արտաքին առեվտուրն ըստ տրանսպորտի տեսակների

Արտահանման վիճակագրությունՆերմուծման վիճակագրություն