Պաշտոնական պարզաբանումներ

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 31.05.2017թ. «Պետական տուրքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի 15.2-րդ և 15.3-րդ կետերի կիրառության վերաբերյալ» թիվ 1 պաշտոնական պարզաբանում

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր Մաքսային Պետական Կոմիտեի նախագահի 2008 թվականի օգոստոսի 1-ի «Էլեկտրոնային կապուղիներով Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող կամ Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանվող տեղեկատվության եվ դրամական փոխանցումների վերաբերյալ » թիվ 1 պաշտոնական պարզաբանում

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Պետական Եկամուտների Կոմիտեի նախագահի 2009 թվականի հունվարի 26-ի «Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով տեղափոխվող փաստաթղթերի վերաբերյալ» թիվ 1 պաշտոնական պարզաբանում

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր Պետական Եկամուտների Կոմիտեի նախագահի 2011 թվականի ապրիլի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքի 38-րդ հոդվածի վերաբերյալ» թիվ 20 պաշտոնական պարզաբանում

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր Պետական Եկամուտների Կոմիտեի նախագահի 2011 թվականի հունիսի 3-ի «Մինչեվ 180 օրվա ընթացքում «Ներմուծում` ազատ շրջանառության համար» մաքսային ռեժիմով ներմուծված ապրանքների Հայաստանի Հանրապետության տարածքից արտահանման դեպքերում ավելացված արժեքի հարկի գումարների վերադարձման եվ ավելացված արժեքի հարկի հաշվարկների կատարման կարգի վերաբերյալ» թիվ 27 պաշտոնական պարզաբանում