Եվրասիական Տնտեսական Միություն

Ուժի մեջ է 2015թ. հունվարի 1-ից: Հայաստանն անդամակցում է 2015թ հունվարի 2-ից:

Անդամակցող պետություններ՝

 • Հայաստանի Հանրապետություն
 • Բելառուսի Հանրապետություն
 • Ղազախստանի Հանրապետություն
 • Ղրղզստանի Հանրապետություն
 • Ռուսաստանի Դաշնություն

Կայք՝ www.eaeunion.org

ԵՏՄ գործունեության մասին

Եվրասիական տնտեսական միությունը միջազգային ինտեգրացիոն տնտեսական միավորում է, որը հիմնադրվել է Եվրասիական Տնտեսական Ընկերակցության Մաքսային Միության հիման վրա՝ 2014 թվականի մայիսի 29-ի «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» պայմանագրի ստորագրմամբ և ուժի մեջ է 2015 թվականի հունվարի 1-ից։ Ներկայումս ԵՏՄ կազմում ընդգրկված են հինգ երկրներ. Հայաստանի Հանրապետությունը, Բելառուսի Հանրապետությունը, Ղազախստանի Հանրապետությունը, Ղրղզստանի Հանրապետությունը և Ռուսաստանի Դաշնությունը:

Եվրասիական տնտեսական միության մասին Պայմանագրի 4-րդ հոդվածի համաձայն Միության հիմնական նպատակներն են՝ անդամ պետությունների տնտեսության կայուն զարգացման համար պայմանների ստեղծումը, Միության շրջանակներում ապրանքերի, ծառայությունների, կապիտալի և աշխատուժի միասնական շուկա ձևավորելու ձգտումը, համաշխարհային տնտեսության պայմաններում բազմակողմանի արդիականացումը, համագործակցությունը և ազգային տնտեսությունների մրցունակության բարձրացումը:

2014 թվականի հոկտեմբերի 10-ին ք.Մինսկում ստորագրվել է «2014 թվականի մայիսի 29-ի Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրին Հայաստանի Հանրապության անդամակցության մասին» պայմանագիրը, որն ուժի մեջ է մտել 2015 թվականի հունվարի 1-ից:

2015 թվականի հունվարի 2-ից Հայաստանի Հանրապետությունը միացել է «Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքի մասին 2009 թվականի նոյեմբերի 27-ի պայմանագրին, ինչպես նաև Մաքսային միության և Միասնական տնտեսական տարածքի իրավապայմանագրային հիմքի ձևավորման շրջանակներում կնքված ու Եվրասիական տնտեսական միության իրավունքի մաս կազմող թվով 28 այլ միջազգային պայմանագրերին:

Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին նոր պայմանագիրը ստորագրվել է 2016թ. դեկտեմբերի 26-ին Ռուսաստանի Դաշնության Սանկտ Պետերբուրգ քաղաքում: Այն հանդիսանում է միջպետական պայմանագիր, որի կողմերն են հանդիսանում Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունները:

ԵՏՄ աշխատանքային մարմինները

Եվրասիական տնտեսական միության գործունեությունը համակարգող մշտական մարմինը Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովն է, որը հիմնադրվել է 2012 թվականի փետրվարի 2-ից: Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հիմնական կոչումը ԵԱՏՄ գործունեության և զարգացման պայմանների ապահովումն է, ինտեգրման հետագա զարգացման առաջարկների մշակումը:

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի գործունեության հիմնական ուղղություններն են.

 • ներմուծման մաքսատուրքերի հաշվեգրումը և բաշխումը,
 • երրորդ երկրների նկատմամբ առևտրական ռեժիմների հաստատումը,
 • արտաքին և փոխադարձ առևտրի վիճակագրությունը,
 • մակրոտնտեսական քաղաքականությունը,
 • մրցակցային քաղաքականությունը,
 • արդյունաբերական և գյուղատնտեսական սուբսիդիաները,
 • էներգետիկ քաղաքականությունը,
 • բնական մենաշնորհները,
 • պետական և (կամ) մունիցիպալ գնումները,
 • ծառայությունների փոխադարձ առևտուրը և ներդրումները,
 • տրանսպորտը և փոխադրումները,
 • արժութային քաղաքականությունը,
 • մտավոր գործունեության արդյունքների և ապրանքների, աշխատանքների ու ծառայությունների անհատականացման միջոցների պահպանությունը և պաշտպանությունը,
 • աշխատանքային միգրացիան,
 • ֆինանսական շուկաները (բանկային ոլորտ, ապահովագրական ոլորտ, արժութային շուկա, արժեթղթերի շուկա),
 • մաքսա-սակագնային և ոչ սակագնային կարգավորումը,
 • մաքսային վարչարարությունը,
 • տեղեկատվայնացումը,
 • տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաները,
 • և այլն:

Հանձնաժողովի կարևորագույն առանձնահատկությունն այն է, որ բոլոր որոշումներն ընդունվում են կոլեգիալ սկզբունքով: Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Կոլեգիան բաղկացած է 10 անդամից (յուրաքանչյուր մասնակից երկրից Հանձնաժողովի Կոլեգիայի 2-ական անդամ (նախարար), որոնցից մեկը Հանձնաժողովի Կոլեգիայի նախագահն է:
Կոլեգիայի նախագահը և Կոլեգիայի անդամները նշանակվում են 4 տարի ժամկետով Եվրասիական տնտեսական Բարձրագույն խորհրդի որոշմամբ՝ պետությունների ղեկավարների մակարդակով, լիազորությունների երկարաձգման հնարավորությամբ: Կոլեգիան որոշումներ է ընդունում քվեարկության միջոցով:

Տվյալ պահին ԵՏՀ-ի կառուցվածքում գործում են 23 վարչություններ: Դրանց կից ստեղծվել են 20 խորհրդատվական կոմիտեներ՝ ԵՏՀ Կոլեգիայի համար առաջարկություններ մշակելու և պետական իշխանության ազգային մարմինների ներկայացուցիչների հետ խորհրդակցություններ անցկացնելու նպատակով:

Կոմիտեների նախագահները Կոլեգիայի անդամներն են (նախարարները)՝ ըստ իրենց գործունեության ուղղությունների:

ԵՏՄ գործունեության իրավական հիմքը

2014 թվականի մայիսի 29-ի «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» պայմանագիր: Տես՝ http://www.eaeunion.org/files/history/2014/2014_2.pdf