Բազմակողմ պայմանագրեր
Կոնվենցիա Միավորված ազգերի կազմակերպության արտոնությունների և անձեռնմխելիությունների մասին
Ընդունված է 13.02.1946թ., Ուժի մեջ է մտել ՀՀ համար 29.04.2004թ. 


Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի որոշում դիվանագիտական կապերի մասին Վիեննայի կոնվենցիային միանալու մասին
Ընդունված է 18.04.1961թ., Ուժի մեջ է մտել ՀՀ համար 23.06.1993թ. 


Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի որոշում հյուպատոսական կապերի մասին Վիեննայի կոնվենցիային միանալու մասին
Ընդունված է 24.04.1963թ․, Ուժի մեջ է մտել ՀՀ համար 23.06.1993թ․ 


Կոնվենցիա միջազգային պայմանագրերի իրավունքի մասին
Ընդունված է 23.05.1969թ․, Ուժի մեջ է մտել ՀՀ համար 16.06.2005թ․ 


Կոնվենցիա հոգեմետ նյութերի մասին
Ընդունված է 21.02.1971թ․, Ուժի մեջ է մտել ՀՀ համար 12.12.1993թ․ 


Միջազգային կոնվենցիա սահմանների վրա բեռների հսկողության իրականացման պայմանների համաձայնեցման մասին
Ընդունված է 21.10.1982թ․, Ուժի մեջ է մտել ՀՀ համար 08.03.1994թ․ 


Մաքսային կոնվենցիա ՄՃՓ գրքույկի կիրառմամբ բեռների միջազգային փոխադրման մասին
Ընդունված է 14.11.1975թ․, Ուժի մեջ է մտել ՀՀ համար 08.06.1994թ․ 


Միջազգային կոնվենցիա երկաթուղով փոխադրվող բեռների սահմանահատման դյուրացման մասին
Ընդունված է 10.01.1952թ․, Ուժի մեջ է մտել ՀՀ համար 09.06.2006թ․ 


Կոնվենցիա բեռների միջազգային ավտոտրանսպորտային փոխադրումների պայմանագրի մասին (CMR)
Ընդունված է 19.05.1956թ․, Ուժի մեջ է մտել ՀՀ համար 07.09.2006թ․ 


Բեռների միջազգային ավտոտրանսպորտային փոխադրումների պայմանագրի մասին կոնվենցիայի արձանագրություն
Ընդունված է 05.07.1978թ․, Ուժի մեջ է մտել ՀՀ համար 09.09.2006թ․ 


Մաքսային կոնվենցիա բեռնարկղերի մասին
Ընդունված է 1972թ․, Ուժի մեջ է մտել ՀՀ համար 18.12.2006թ․ 


Կոնվենցիա միջազգային ցուցահանդեսների մասին (ստորագրված 1928 թ. նոյեմբերի 22-ին Փարիզում և լրացված 1948 թ. մայիսի 10-ի, 1966թ. նոյեմբերի 16-ի, 1972 թ. նոյեմբերի 30-ի արձանագրություններով և փոփոխված 1982թ. հունիսի 24-ի ու 1988թ. մայիսի 31-ի արձանագրություններով)
Ընդունված է 30.10.1972թ․, Ուժի մեջ է մտել ՀՀ համար 25.03.2008թ․ 


Միջազգային կոնվենցիա ապրանքների նկարագրման և ծածկագրման ներդաշնակ համակարգի մասին
Ընդունված է 14.06.1983թ․, Ուժի մեջ է մտել ՀՀ համար 01.01.2011թ․ 


Միավորված  ազգերի կազմակերպության  կոնվենցիա թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի մասին
Ընդունված է 20.12.1988թ․, Ուժի մեջ է մտել ՀՀ համար 12.12.1993թ․ 


Միջազգային կոնվենցիա մաքսային ընթացակարգերի պարզեցման և ներդաշնակեցման մասին /Կիոտոյի վերանայված կոնվենցիա/
Ընդունված է 03.02.2006թ․, Ուժի մեջ է մտել ՀՀ համար 19.07.2013թ․ 


Տարանցման ազատության մասին 1921թ. Կոնվենցիա և կանոնադրություն
Ուժի մեջ է մտել ՀՀ համար 22.08.2013թ․ 


Մարաքեշի համաձայնագիրը փոփոխող արձանագրություն՝ ԱՀԿ առեվտրի դյուրացման համաձայանագիր
Ընդունված է 22.02.2017 թ․, Ուժի մեջ է մտել ՀՀ համար 20.03.2017թ․ 


Ժամանակավոր ներմուծման մասին ստամբուլյան կոնվենցիա
Ընդունված է 26.06.1990թ․, Ուժի մեջ է մտել ՀՀ համար 12.09.2017թ․