Արխիվ

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՂԱՐԿՎԱԾ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՆՑՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԳՈՒՄԱՐԸ ԴԱՀԿ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐՈՎ ԳԱՆՁՎԵԼ Է ՎԱՐՈՒՅԹԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄԻՑ ՖՆ-Ի, ԿԱՄԱՎՈՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԿԱՄ ԲՌՆԱԳԱՆՁՄԱՆ ՀԻՄՔԻ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ, ԲՌՆԱԳԱՆՁՈՒՄԻՑ ՀՐԱԺԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔԵՐԻ ԹԻՎԸ ՖՆ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎԵԼ Է /ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` ԱՐՏԱՍԱՀՄ. ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՆԵՐՄՈՒԾՎԱԾ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ԴԵՊՔԵՐՈՎ ՆՇԱՆԱԿՎԱԾ ԱՅՆ ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐԻ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ, ՈՐՈՆՔ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԵԼ ԵՆ/
2014 թվական հունվար
7 գործ
6,995,832 դրամ
0 4 1,206,897 դրամ
2014 թվական փետրվար
6 գործ
795.211 դրամ
0 9 3.206.159 դրամ
2014 թվական մարտ
40 գործ
8,887,698 դրամ
100,000 դրամ 8 772,429 դրամ
2014 թվական ապրիլ
64 գործ
32,768,643 դրամ
3,189,106 դրամ 13 1,992,479 դրամ
2014 թվական մայիս
17 գործ
3,011,025 դրամ
350,000 դրամ 7 703,762 դրամ
2014 թվական հունիս
16 գործ
10,097,180 դրամ
1,160,421 դրամ 10 539,191 դրամ
2014 թվական հուլիս
77 գործ
470,989,184 դրամ
50,000 դրամ 8 115,697,565 դրամ
2014 թվականի օգոստոս
40 գործ
44,696,966 դրամ
1,556,784 դրամ 12 4,965,620 դրամ
2014 թվականի սեպտեմբեր
27 գործ
12,969,796 դրամ
9,268,210 դրամ 21 21,288,680 դրամ
2014 թվականի հոկտեմբեր
50 գործ
155,886,429 դրամ
100,000 դրամ 20 5,396,175 դրամ
2014 թվականի նոյեմբեր
47 գործ
270,086,202 դրամ
50,000 դրամ 30 152,835,761 դրամ
2014 թվականի դեկտեմբեր
43 գործ
341,877,878 դրամ
537,033 դրամ 21 115,753,438 դրամՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՒՂԱՐԿՎԱԾ
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐ
ԵՎ ԴՐԱՆՑՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՄԱՆ
ԵՆԹԱԿԱ ԳՈՒՄԱՐԸ
ԴԱՀԿ-Ի ԿՈՂՄԻՑ
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐՈՎ
ԳԱՆՁՎԵԼ Է
ՎԱՐՈՒՅԹԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄԻՑ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-Ի, ԿԱՄԱՎՈՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԿԱՄ ԲՌՆԱԳԱՆՁՄԱՆ ՀԻՄՔԻ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ, ԲՌՆԱԳԱՆՁՈՒՄԻՑ ՀՐԱԺԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔԵՐԻ ԹԻՎԸ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎԵԼ Է /ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` ԱՐՏԱՍԱՀՄ. ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՆԵՐՄՈՒԾՎԱԾ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ԴԵՊՔԵՐՈՎ ՆՇԱՆԱԿՎԱԾ ԱՅՆ ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐԻ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ, ՈՐՈՆՔ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԵԼ ԵՆ/
2015 թվական հունվար
59 գործ
390.797.090 դրամ
0 12 13.006.729 դրամ
2015 թվական փետրվար
21 գործ
71.569.702 դրամ
87.015.942 դրամ 17 10.374.332 դրամ
2015 թվական մարտ
64 գործ
425.665.863 դրամ
12.478.900 դրամ 19 166.775.753 դրամ
2015 թվական ապրիլ
63 գործ
526.280.941 դրամ
228.754 դրամ 12 8.254.731 դրամ
2015 թվական մայիս
47 գործ
65.182.877 դրամ
250.000 դրամ 12 84.847.193 դրամ
2015 թվական հունիս
107 գործ
443.212.740 դրամ
7.763.486 դրամ 10 742.607 դրամ
2015 թվական հուլիս
35 գործ
242.816.053 դրամ
265.819 դրամ 12 137.466.521 դրամ
2015 թվական օգոստոս
32 գործ
112.166.818 դրամ
553.303 դրամ 9 6.202.427 դրամ
2015 թվական սեպտեմբեր
68 գործ
544.262.975 դրամ
15.978.517 դրամ 9 7.662.847 դրամ
2015 թվական հոկտեմբեր
53գործ
236.020.555 դրամ
300.000 դրամ 18 32.947.991 դրամ
2015 թվական նոյեմբեր
45 գործ
437,193,689 դրամ
100,000 դրամ 27 21,026,817 դրամ
2015 թվական դեկտեմբեր
73 գործ
211,387,259 դրամ
0 դրամ 18 12,129,013 դրամ
2016 թվական հունվար
45 գործ
163.820.762 դրամ
0 3 2.330.014 դրամ
2016 թվական փետրվար
25 գործ
113.445.456 դրամ
2.362.621 դրամ 4 6.223.840 դրամ
2016 թվական մարտ
22 գործ
65.338.114 դրամ
3.353.355 դրամ 8 8.064.995 դրամ
2016 թվական ապրիլ
24 գործ
146.982.416 դրամ
11.987.895 դրամ 8 20.155.367 դրամ
2016 թվական մայիս
29 գործ
33.449.793 դրամ
64.783 դրամ 14 47.473.657 դրամ
2016 թվական հունիս
56 գործ
169.228.284 դրամ
442.056 դրամ 8 16.268.327 դրամՀՀ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱԿՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՂԱՐԿՎԱԾ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ԹԻՎ ՀԿԱԾ ՈՒՂԱՐԿՎԱԾ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԳՈՒՄԱՐ ՀԿԱԾ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐՈՎ ԳԱՆՁՎԵԼ Է ՀՀ  ՊԵԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎԵԼ Է
2016 թվական
365 1,127,540,587 38,753,011 132,520,796
2017 թվական
304 464,507,591 209,979,958 206,195,718
2018 թվական
189 281,326,152 62,897,490 165,619,502
2019 թվական
308 402,250,863 49,506,729 86,695,109ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ՖՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ԹԻՎ ՀՀ ՖՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏՈՒՅԺ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆՇԱՆԱԿՎԱԾ ՏՈՒՅԺԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՓԱՍՏԱՑԻ ԳԱՆՁՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐԻ ՉԱՓԸ
2014 թվական հունվար
228 189 23,393,951 դրամ
2014 թվական փետրվար
106 119 15,147,953 դրամ
2014 թվական մարտ
156 138 8,291,722 դրամ
2014 թվական ապրիլ
117 106 6,198,578 դրամ
2014 թվական մայիս
162 141 6,273,086 դրամ
2014 թվական հունիս
150 153 9,032,170 դրամ
2014 թվական հուլիս
147 146 10,407,046 դրամ
2014 թվական օգոստոս
155 161 10,384,188 դրամ
2014 թվական սեպտեմբեր
198 169 23,998,609 դրամ
2014 թվական հոկտեմբեր
211 190 11,625,135 դրամ
2014 թվական նոյեմբեր
139 139 9,489,169 դրամ
2014 թվական դեկտեմբեր
226 217 12,276,523 դրամՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ԹԻՎ
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ
ՀԱՄԱՐ ՏՈՒՅԺ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆՇԱՆԱԿՎԱԾ ՏՈՒՅԺԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՓԱՍՏԱՑԻ ԳԱՆՁՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐԻ ՉԱՓԸ
2015 թվական հունվար
122 87 4.846.317 դրամ
2015 թվական փետրվար
74 95 8.242.099 դրամ
2015 թվական մարտ
72 66 4.750.704 դրամ
2015 թվական ապրիլ
89 85 6.831.228 դրամ
2015 թվական մայիս
72 66 6.239.690 դրամ
2015 թվական հունիս
102 83 6.183.903 դրամ
2015 թվական հուլիս
100 91 8.836.668 դրամ
2015 թվական օգոստոս
98 103 23.478.940  դրամ
2015 թվական սեպտեմբեր
98 81 13.828.045 դրամ
2015 թվական հոկտեմբեր
96 109 8.744.388 դրամ
2015 թվական նոյեմբեր
72 62 5.069.800 դրամ
2015 թվական դեկտեմբեր
96 91 4.733.690 դրամ
2016 թվական հունվար
58 50 2.280.898 դրամ
2016 թվական փետրվար
78 93 5.203.125 դրամ
2016 թվական մարտ
82 71 2.966.091 դրամ
2016 թվական ապրիլ
77 75 6.134.330 դրամ
2016 թվական մայիս
77 81 4.740.750 դրամ
2016 թվական հունիս
72 64 4.852.659 դրամՀՀ ՊԵԿ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ԹԻՎ ՀՀ ՊԵԿ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏՈՒՅԺ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ ՀՀ ՊԵԿ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏՈՒՅԺ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՎ ՆՇԱՆԱԿՎԱԾ  ԳՈՒՄԱՐԻ ՉԱՓԸ (ԴՐԱՄ) ՀՀ ՊԵԿ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏՈՒՅԺ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՎ ՓԱՍՏԱՑԻ ԳԱՆՁՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐԻ ՉԱՓԸ  (ԴՐԱՄ)
2016 թվական
1690 1456 715,537,000 324,449,000
2017 թվական
1770 1545 338,396,600 176,450,900
2018 թվական
2352 1997 415,545,000 230,460,000
2019 թվական
2953 2593 535,491,000 282,139,000