Վարչական իրավախախտումների վիճակագրություն
ՀՀ ՊԵԿ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ԹԻՎ ՀՀ ՊԵԿ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏՈՒՅԺ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ ՀՀ ՊԵԿ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏՈՒՅԺ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՎ ՆՇԱՆԱԿՎԱԾ  ԳՈՒՄԱՐԻ ՉԱՓԸ (ԴՐԱՄ) ՀՀ ՊԵԿ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏՈՒՅԺ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՎ ՓԱՍՏԱՑԻ ԳԱՆՁՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐԻ ՉԱՓԸ  (ԴՐԱՄ)
2020 թվական հունվար
239 221 16,088,203 9,000,218
2020 թվական փետրվար
291 266 29,296,539 20,211,887
2020 թվական մարտ
263 245 32,217,480 15,844,355
2020 թվական ապրիլ
164 142 14,394,735 7,287,169
2020 թվական մայիս
271 254 23,257,725 8,432,107
2020 թվական հունիս
249 233 20,557,019 9,034,401
2020 թվական հուլիս
339 298 39,570,800 14,444,771
2020 թվական օգոստոս
335 288 51,414,984 17,088,225
2020 թվական սեպտեմբեր
265 242 37,994,570 12,818,915