Քննչական վարչություն

ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՐՈՒՑՎԱԾ ԵՎ ՎԱՐՈՒՅԹ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՔՐ. ԳՈՐԾԵՐԻ ՔԱՆԱԿ ՆԱԽԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԱՎԱՐՏՎԱԾ ԵՎ ՄԵՂԱԴՐԱԿԱՆ
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՄԲ ԴԱՏԱՐԱՆ ՈՒՂԱՐԿՎԱԾ ՔՐ. ԳՈՐԾԵՐԻ ՔԱՆԱԿ
ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐՈՎ
ԿԱՍԵՑՎԱԾ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐԻ
ՔԱՆԱԿ
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐԻ ՉԱՓ
2019 թվական դեկտեմբեր
0 4 25 14.419.054 դրամ
2019 թվական նոյեմբեր
7 2 15 0 դրամ
2019 թվական հոկտեմբեր
23 1 17 0 դրամ
2019 թվական սեպտեմբեր
18 3 12 0 դրամ
2019 թվական օգոստոս
14 8 7 0 դրամ
2019 թվական հուլիս
14 7 3 0 դրամ
2019 թվական հունիս
12 3 4 0 դրամ
2019 թվական մայիս
11 7 3 0 դրամ
2019 թվական ապրիլ
19 3 4 0 դրամ
2019 թվական մարտ
12 3 12 0 դրամ
2019 թվական փետրվար
22 1 3 0 դրամ
2019 թվական հունվար
2 3 4 0 դրամ
2018 թվական դեկտեմբեր
12 4 0 0 դրամ
2018 թվական նոյեմբեր
11 6 6 0 դրամ
2018 թվական հոկտեմբեր
13 0 5 0 դրամ
2018 թվական սեպտեմբեր
26 3 10 0 դրամ
2018 թվական օգոստոս
0 3 10 0 դրամ
2018 թվական հուլիս
9 1 10 0 դրամ
2018 թվական հունիս
6 2 2 11.500.000 դրամ
2018 թվական ապրիլ
4 5 9 0 դրամ
2018 թվական մարտ
10 2 7 1.000.000 դրամ
2018 թվական փետրվար
7 1 6 0 դրամ
2018 թվական հունվար
9 0 3 0 դրամ
2017 թվական դեկտեմբեր
12 4 22 2.546.440 դրամ
2017 թվական նոյեմբեր
21 2 3 0 դրամ
2017 թվական հոկտեմբեր
11 1 0 0 դրամ
2017 թվական սեպտեմբեր
7 3 5 0 դրամ
2017 թվական օգոստոս
16 2 8 0 դրամ
2017 թվական հուլիս
9 1 3 0 դրամ
2017 թվական հունիս
34 3 25 0 դրամ
2017 թվական մայիս
15 2 15 0 դրամ
2017 թվական ապրիլ
12 5 5 2.122.379 դրամ
2017 թվական մարտ
15 2 3 0 դրամ
2017 թվական փետրվար
9 2 2 9.697.399 դրամ
2017 թվական հունվար
7 1 1 0 դրամ
2016 թվական դեկտեմբեր
19 1 9 0 դրամ
2016 թվական հոկտեմբեր
3 2 - 22.114.906 դրամ
2016 թվական սեպտեմբեր
24 2 - 0 դրամ
2016 թվական օգոստոս
4 5 - 0 դրամ
2016 թվական հուլիս
7 1 - 0 դրամ
2016 թվական հունիս
12 7 3 0 դրամ
2016 թվական մայիս
9 1 - 955.041 դրամ
2016 թվական ապրիլ
11 2 2 0 դրամ
2016 թվական մարտ
5 2 - 450.000 դրամ
2016 թվական փետրվար
3 - 1 0 դրամ
2016 թվական հունվար
3 1 - 0 դրամ
2015 թվական դեկտեմբեր
7 5 2 23.132.413 դրամ
2015 թվական նոյեմբեր
6 3 1 0 դրամ
2015 թվական հոկտեմբեր
9 3 1 0 դրամ
2015 թվական սեպտեմբեր
8 3 3 0 դրամ
2015 թվական օգոստոս
15 1 3 0 դրամ
2015 թվական հուլիս
7 3 3 4.000.000 դրամ
2015 թվական հունիս
4 8 2 0 դրամ
2015 թվական մայիս
1 1 1 0 դրամ
2015 թվական ապրիլ
4 - - 0 դրամ
2015 թվական մարտ
10 4 - 0 դրամ
2015 թվական փետրվար
23 1 - 0 դրամ
2015 թվական հունվար
2 - - 848.386 դրամ
2014 թվական դեկտեմբեր
16 5 - 50.000 դրամ
2014 թվական նոյեմբեր
7 3 1 100.000 դրամ
2014 թվական հոկտեմբեր
12 10 1 0 դրամ
2014 թվական սեպտեմբեր
9 0 2 0 դրամ
2014 թվական օգոստոս
10 0 1 0 դրամ
2014 թվական հուլիս
11 3 1 0 դրամ
2014 թվական հունիս
4 1 1 0 դրամ
2014 թվական մայիս
12 - - 12.252.283 դրամ
2014 թվական ապրիլ
8 1 1 13.024.601 դրամ
2014 թվական մարտ
25 - 1 494 949 դրամ
2014 թվական փետրվար
50 - - 150 000 դրամ
2014 թվական հունվար
61 - 1 50 000 դրամ
2013 թվական դեկտեմբեր
33 2 3 -
2013 թվական նոյեմբեր
9 5 1 -
2013 թվական հոկտեմբեր
31 5 2 -
2013 թվական սեպտեմբեր
7 1 1 -
2013 թվական օգոստոս
3 - - -
2013 թվական հուլիս
2 1 1 -
2013 թվական հունիս
2 3 3 -
2013 թվական մայիս
7 2 - -
2013 թվական ապրիլ
2 - - -
2013 թվական մարտ
2 5 1 -
2013 թվական փետրվար
7 - 1 -
2013 թվական հունվար
1 - - -
2012 թվական դեկտեմբեր
2 1 1 -
2012 թվական նոյեմբեր
4 2 1 390.313 դրամ
2012 թվական հոկտեմբեր
3 1 1 -
2012 թվական սեպտեմբեր
2 3 2 -
2012 թվական օգոստոս
3 2 - -
2012 թվական հուլիս
2 1 - -
2012 թվական հունիս
2 1 2 132.600 դրամ
2012 թվական մայիս
7 1 - 2.379.139 դրամ
2012 թվական ապրիլ
4 4 - 12.237.500 դրամ
2012 թվական մարտ
4 1 - -
2012 թվական փետրվար
1 1 2 61.482.730 դրամ
2012 թվական հունվար
8 1 - 15.012.305 դրամ