Իրավախախտումների հայտնաբերման և վարչական վարույթների իրականացման վարչություն

ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱՔՍԱՆԵՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐՈՎ ԸՍՏ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ
ՈՒՂԱՐԿՎԱԾ ՆՅՈՒԹԵՐ
/ՔԱՆԱԿ, ԱՐԺԵՔՈՎ/
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ՆՇԱՆԱԿՎԱԾ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏՈՒԳԱՆՔ/
ԳՈՐԾԵՐԻ ՔԱՆԱԿ,
ԳՈՒՄԱՐ/
ԳԱՆՁՎԱԾ
ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ՏՈՒԳԱՆՔ
/ՔԱՆԱԿ, ԳՈՒՄԱՐ/
ՉԳԱՆՁՎԱԾ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ՏՈՒԳԱՆՔ /ԳՈՐԾԵՐԻ
ՔԱՆԱԿ, ԳՈՒՄԱՐ/
ԿԱՐՃՎԱԾ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐՈՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎԱԾ ԹԵՐԻ ՎՃԱՐՎԱԾ ՄԱՔՍԱՅԻՆ
ՎՃԱՐՆԵՐ /ԳՈՐԾԵՐԻ
ՔԱՆԱԿ, ԳՈՒՄԱՐ/
2019 թվական դեկտեմբեր
-   27 գործ-35.603.543 դրամ
10 գործ-1.808.050 դրամ 17 գործ-33.795.793 դրամ 3 գործ-0 դրամ
2019 թվական նոյեմբեր
-   22 գործ-13.617.646 դրամ
10 գործ-3.830.247 դրամ 12 գործ-9.787.399 դրամ 3 գործ-0 դրամ
2019 թվական հոկտեմբեր
-   19 գործ-33.807.768 դրամ
11 գործ-8.932.232 դրամ 8 գործ-24.875.536 դրամ 1 գործ-0 դրամ
2019 թվական սեպտեմբեր
-   23 գործ-25.065.602 դրամ
5 գործ-3.853.660 դրամ 18 գործ-21.211.842 դրամ 4 գործ-0 դրամ
2019 թվական օգոստոս
-   19 գործ-5.812.595 դրամ
5 գործ-700.970 դրամ 14 գործ-5.111.625 դրամ 5 գործ-0 դրամ
2019 թվական հուլիս
-   28 գործ-41.242.027 դրամ 7 գործ-3.911.831 դրամ 21 գործ-37.330.196 դրամ 2 գործ-0 դրամ
2019 թվական հունիս
-   13 գործ-15.115.327 դրամ 7 գործ-3.114.521 դրամ 6 գործ-12.000.806 դրամ 8 գործ-0 դրամ
2019 թվական մայիս
-   27 գործ-14.111.746 դրամ 8 գործ-2.960.950.866 դրամ 19 գործ-11.150.796 դրամ 2 գործ-0 դրամ
2019 թվական ապրիլ
-   23 գործ-13.763.644 դրամ 13 գործ-2.142.667 դրամ 10 գործ-11.620.977 դրամ 2 գործ-0 դրամ
2019 թվական մարտ
-   15 գործ-24.524.715 դրամ 5 գործ-719.866 դրամ 10 գործ-23.804.849 դրամ 3 գործ-0 դրամ
2019 թվական փետրվար
-   15 գործ-27.833.315 դրամ 3 գործ-262.630 դրամ 12 գործ-27.570.685 դրամ 2 գործ-0 դրամ
2019 թվական հունվար
-   15 գործ-9.119.071 դրամ 7 գործ-6.751.932 դրամ 8 գործ-2.367.139 դրամ 3 գործ-0 դրամ
2018 թվական դեկտեմբեր
-   33 գործ-8.016.333 դրամ 17 գործ-895.258 դրամ 16 գործ-7.121.075 դրամ 6 գործ-25.253.550 դրամ
2018 թվական նոյեմբեր
-   47 գործ-37.107.809 դրամ 29 գործ-5.883.665 դրամ 17 գործ-31.224.144 դրամ 15 գործ-0 դրամ
2018 թվական հոկտեմբեր
-   0 գործ-0 դրամ 0 գործ-0 դրամ 0 գործ-0 դրամ 0 գործ-0 դրամ
2018 թվական սեպտեմբեր
-   23 գործ-10.114.779 դրամ 14 գործ-5.744.939 դրամ 9 գործ-4.304.185 դրամ 2 գործ-5.912.811 դրամ
2018 թվական օգոստոս
-   30 գործ-39.737.530 դրամ 20 գործ-7.051.536 դրամ 10 գործ-32.685.994 դրամ 7 գործ-12.294.026 դրամ
2018 թվական հուլիս
-   15 գործ-5.1699.549 դրամ 13 գործ-3.688.853 դրամ 2 գործ-1.480.696 դրամ 4 գործ-5.445.470 դրամ
2018 թվական հունիս
-   16 գործ-5.509.672 դրամ 8 գործ-2.467.998 դրամ 8 գործ-3.041.684 դրամ 5 գործ-6.560.308 դրամ
2018 թվական ապրիլ
-   29 գործ-5.779.251 դրամ 20 գործ-1.784.431 դրամ 5 գործ-3.994.820 դրամ 4 գործ-192.162.927 դրամ
2018 թվական մարտ
-   39 գործ-135.040.512 դրամ 30 գործ-27.169.280 դրամ 7 գործ-5.713.206 դրամ 2 գործ-102.068.026 դրամ
2018 թվական փետրվար
-   19 գործ-36.041.206 դրամ 6 գործ-19.180.623 դրամ 13 գործ-16.860.583 դրամ 1 գործ-3.023.879 դրամ
2018 թվական հունվար
-   9 գործ-18.750.010 դրամ 7 գործ-14.753.413 դրամ 2 գործ-3.996.690 դրամ 1 գործ-2.819.496 դրամ
2017 թվական դեկտեմբեր
-   0 գործ-0 դրամ 0 գործ-0 դրամ 0 գործ - 0 դրամ 0 գործ - 0 դրամ
2017 թվական նոյեմբեր
-   32 գործ-10574236 դրամ 17 գործ-7166181 դրամ 5 գործ - 3408055 դրամ 0 գործ - 0 դրամ
2017 թվական հոկտեմբեր
-   35 գործ-6434280 դրամ 15 գործ-6384280 դրամ 1 գործ - 50000 դրամ 17 գործ - 0 դրամ
2017 թվական սեպտեմբեր
-   0 գործ-0 դրամ 0 գործ-0 դրամ 0 գործ - 0 դրամ 0 գործ-0 դրամ
2017 թվական օգոստոս
-   29 գործ - 7.253.739 դրամ 10 գործ - 1.545.738 դրամ 0 գործ - 0 դրամ 2 գործ - 0 դրամ
2017 թվական հուլիս
-   19 գործ - 4.206.219 դրամ 13 գործ - 4.206.219 դրամ 3 գործ - 03.226.975 դրամ 2 գործ - 0 դրամ
2017 թվական հունիս
-   10 գործ - 954.171 դրամ 10 գործ - 954.171 դրամ 0 գործ - 0 դրամ 4 գործ - 0 դրամ
2017 թվական մայիս
- 15 գործ - 34.983.530 դրամ 10 գործ - 2.716.735 դրամ 5 գործ - 33.259.800 դրամ 3 գործ - 0 դրամ
2017 թվական ապրիլ
- 13 գործ - 13.512.841 դրամ 8գործ - 12.481.141 դրամ 2 գործ - 11.339.003 դրամ 2 գործ - 0 դրամ
2017 թվական մարտ
- 37 գործ - 25.917.984 դրամ 16 գործ - 3.182.758 դրամ 1 գործ - 12.075.730 3 գործ - 0 դրամ
2017 թվական փետրվար
-   5 գործ - 250.000 դրամ 5 գործ-  250.000 դրամ - 1 գործ - 11.059.051 դրամ
2017 թվական հունվար
-   14 գործ-29.697.645 դրամ 10 գործ-10.383.566 դրամ 4 գործ - 19.314.079 դրամ 1 գործ - 32.417.609 դրամ
2016 թվական դեկտեմբեր
-   2 գործ – 150.000 դրամ 3 գործ - 100.870 դրամ 1 գործ - 17.572.325 դրամ -
2016 թվական նոյեմբեր
- 15 գործ – 67.961.134 դրամ 12 գործ - 17.821.482 դրամ 3 գործ - 50.139.652 դրամ 2 գործ - 30.571.086 դրամ
2016 թվական հոկտեմբեր
15 գործ - 19.215.404 դրամ 10 գործ - 4.107.316 դրամ 5 գործ - 15.108.088 դրամ 1 գործ - 674.418 դրամ
2016 թվական սեպտեմբեր
-   16 գործ - 13.535.114 դրամ 12 գործ - 6.249.436 դրամ 4 գործ - 7.285.678 դրամ 1 գործ - 489.986 դրամ
2016 թվական օգոստոս
-   36 գործ - 91.953.222 դրամ 23 գործ - 8.354.303 դրամ 13 գործ - 83.599.919 դրամ -
2016 թվական հուլիս
64 գործ - 231.231.264 դրամ 40 գործ - 41.176.798 դրամ 24 գործ - 190.054.767 դրամ -
2016 թվական հունիս
- 11 գործ - 800.067 դրամ 9 գործ - 650.067 դրամ 2 գործ - 150.000 դրամ -
2016 թվական մայիս
5 գործ   13 գործ – 5.603.698  դրամ 13 գործ - 5.603.698  դրամ - -
2016 թվական ապրիլ
9 գործ - 115.247.105  12 գործ – 1.130.592  դրամ 12 գործ - 1.130.592  դրամ - -
2016 թվական մարտ
1 նյութ - 1.564.000 դրամ 18 գործ - 1.769.782   դրամ 18 գործ - 1.769.782 դրամ - -
2016 թվական փետրվար
- 19 գործ – 1.977.666 դրամ 18 գործ - 1.044.993 դրամ 1 գործ – 932.673 դրամ -
2016 թվական հունվար
1 նյութ  8 գործ – 1.213.417  դրամ 6 գործ – 390.000 դրամ 2 գործ - 823.417 դրամ -
2015 թվական դեկտեմբեր
5 գործ – 7 034 360 դրամ 1գործ – 144 410 դրամ 1 գործ – 144 410 դրամ - -
2015 թվական նոյեմբեր
1 գործ 6 գործ – 2 856 510 դրամ 5 գործ – 2 700 510 դրամ 1 գործ – 156 000 դրամ -
2015 թվական հոկտեմբեր
3 գործ 6 գործ – 528 897 դրամ 6 գործ – 528 897դրամ - -
2015 թվական սեպտեմբեր
3 գործ 4 գործ - 292 100 դրամ 3 գործ - 150 000 դրամ 1 գործ – 142 100 դրամ 1 գործ – 211 233 դրամ
2015 թվական օգոստոս
6 գործ 13 գործ - 857 653 դրամ 13 գործ - 857 653 դրամ - -
2015 թվական հուլիս
7 գործ 8 գործ – 711 694 դրամ 8 գործ – 711 694 դրամ - -
2015 թվական հունիս
1 գործ 6 գործ - 905 570 դրամ 5 գործ - 250000 դրամ 1 գործ – 655 570 դրամ -
2015 թվական մայիս
1 գործ – 10 688 000 դրամ 8 գործ – 841 432 դրամ 7 գործ - 518 780 դրամ 1 գործ – 322 652 դրամ -
2015 թվական ապրիլ
1 գործ 8 գործ – 1 257 462 դրամ 5 գործ – 459 337 դրամ 3 գործ – 898 125 դրամ -
2015 թվական մարտ
1 նյութ 11 գործ - 26 354 880  դրամ 10 գործ – 715 353 դրամ 1 գործ – 25 639 527 -
2015 թվական փետրվար
22 նյութ – 122 775 810 դրամ 9 գործ – 1 579 798 դրամ 8 գործ - 975 475 դրամ 1 գործ – 604 323 դրամ -
2015 թվական հունվար
2 նյութ – 5 305 882 դրամ 12 գործ – 14 089 051 դրամ 8 գործ – 5 252 777 դրամ 4 գործ - 8 836 272 դրամ -
2014 թվական դեկտեմբեր
13 գործ - 86 071 784 դրամ 11 գործ - 91 832 352 դրամ 5 գործ - 376 218 դրամ 6 գործ - 91 456 134 դրամ 1 գործ - 49 991 000
2014 թվական նոյեմբեր
5 գործ - 55 332 955 դրամ 7 գործ - 2 602 741 դրամ 3 գործ - 615 223 դրամ 4 գործ - 1 984 518 դրամ -
2014 թվական հոկտեմբեր
6 գործ - 11 835 576 դրամ 6 գործ - 6 552 766 դրամ 6 գործ - 6 552 766 դրամ - 1 գործ - 764 804 դրամ
2014 թվական սեպտեմբեր
2 գործ - 5 049 056 դրամ 5 գործ - 3 737 164 դրամ 3 գործ - 171 517 դրամ 2 գործ - 3 565 647 դրամ -
2014 թվական օգոստոս
- 8 գործ - 1 623 661 դրամ 6 գործ - 966 045 դրամ 2 գործ - 657 616 դրամ -
2014 թվական հուլիս
1 գործ - 1 003 088 դրամ 15 գործ - 7 447 104 դրամ 13 գործ - 5 103 923 դրամ 2 գործ - 2 343 181 դրամ 2 գործ - 9 076 166 դրամ
2014 թվական հունիս
2 գործ - 30 055 169 դրամ 9 գործ - 36 843 216 դրամ 12 գործ - 55 023 995 դրամ 1 գործ - 324 728 դրամ 1 գործ - 93 319 296 դրամ
2014 թվական մայիս
9 գործ - 75 939 661 դրամ 10 գործ - 20 720 316 դրամ 4 գործ - 867 627 դրամ 6 գործ - 19 852 689 դրամ 2 գործ - 14 570 855 դրամ
2014 թվական ապրիլ
6 գործ - 31085148 դրամ 18 գործ - 4 118 081 դրամ 16 գործ - 3 464 319 դրամ 2 գործ - 653 762 դրամ 4 գործ - 37 805 175 դրամ
2014 թվական մարտ
24 նյութ - 107496 075 դրամ 14 գործ - 12 336 810 դրամ 8 գործ - 1 025 510 դրամ 6 գործ - 11 311 300 դրամ -
2014 թվական փետրվար
49 գործ - 548 999 306 դրամ 9 գործ - 1 353 148 դրամ 8 գործ - 938 595 դրամ - -
2014 թվական հունվար
4 նյութ - 349 692 829 դրամ 7 գործ - 1 670 657 դրամ 5 գործ - 849 942 դրամ - 1 գործ - 892 490 դրամ
2013 թվական դեկտեմբեր
29 նյութ - 616 120 499 դրամ 2 գործ- 58 119 դրամ 2 գործ - 58 119 դրամ - 0 գործ - 0 դրամ
2013 թվական նոյեմբեր
10 նյութ - 272 890 310 դրամ 8 գործ - 885 861 դրամ 6 գործ - 221 373 դրամ - 3 գործ - 14 462 247 դրամ
2013 թվական հոկտեմբեր
4 նյութ - 3 784 000 դրամ 7 գործ - 7 510 298 դրամ 6 գործ - 7 253 378 դրամ - 4 գործ - 3 534 331 դրամ
2013 թվական սեպտեմբեր
17 նյութ - 142 669 812 դրամ 19 գործ- 9 125 085 դրամ 14 գործ - 6 437 282 դրամ - 0 գործ - 0 դրամ
2013 թվական օգոստոս
4 նյութ - 18 016 099 դրամ 4 գործ- 383 024 դրամ 3 գործ - 241 076 դրամ - 0 գործ - 0 դրամ
2013թվական հուլիս
5 նյութ - 14 722 658 դրամ 11 գործ - 561 228 753 դրամ 10 գործ - 10 371 895 դրամ - 4 գործ - 119 031 847 դրամ
2013 թվական հունիս
4 նյութ - 61 426 395 դրամ 9 գործ - 4 171 188 դրամ 5 գործ - 553 103 դրամ - 4 գործ - 17 882 477 դրամ
2013 թվական մայիս
3 նյութ - 6 242 919 դրամ 10 գործ- 1 636 071 դրամ 9 գործ - 1 544 046 դրամ - 2 գործ - 2 149 295 դրամ
2013 թվական ապրիլ
9 նյութ - 8 670 501 դրամ 13 գործ - 6 975 477 դրամ 11 գործ - 962 597 դրամ - 1 գործ - 873 426 դրամ
2013 թվական մարտ
3 նյութ - 8 669 347 դրամ 13 գործ- 9 350 209 դրամ 9 գործ - 7 565 849 դրամ - 4 գործ - 5 291 648 դրամ
2013 թվական փետրվար
4 նյութ - 41 792 272 դրամ 8 գործ - 1 193 093 դրամ 7 գործ - 882 638 դրամ - 2 գործ - 8 828 144 դրամ
2013 թվական հունվար
9 նյութ - 71 491 656 դրամ 15 գործ- 4 782 548 դրամ 10 գործ - 3 015 667 դրամ - 5 գործ - 34 319 593 դրամ
2012 թվական դեկտեմբեր
1 նյութ - 0 դրամ 3 գործ- 1 111 270 դրամ 2 գործ - 1 014 510 դրամ - 1 գործ - 28 125 171 դրամ
2012 թվական նոյեմբեր
5 նյութ - 53 202 066 դրամ 10 գործ- 10 058 189 դրամ 6 գործ - 5 228 587 դրամ - 0 գործ - 0 դրամ
2012 թվական հոկտեմբեր
2 նյութ - 25 462 946 դրամ 13 գործ- 8 487 677 դրամ 12 գործ - 8 102 827 դրամ - 1 գործ - 4 392 006 դրամ
2012 թվական սեպտեմբեր
3 նյութ - 1 960 000 դրամ 11 գործ- 18 860 980 դրամ 9 գործ - 14 834 617 դրամ - 3 գործ - 31 212 798 դրամ
2012 թվական օգոստոս
2 նյութ - 1 140 150 դրամ 21 գործ- 11 841 820 դրամ 14 գործ - 4 714 426 դրամ - 3 գործ – 5 110 315 դրամ
2012 թվական հուլիս
4 նյութ - 14 344 404 դրամ 6 գործ- 6 509 777 դրամ 4 գործ - 4 178 556 դրամ - 5 գործ - 4 974 695 դրամ
2012 թվական հունիս
1 նյութ - 54 042 073 դրամ 7 գործ- 22 680 091 դրամ 3 գործ - 607 060 դրամ - 4 գործ - 16 048 051 դրամ
2012 թվական մայիս
5նյութ - 52707 560 դրամ 4գործ- 5784457 դրամ 4գործ - 5 784 457 դրամ - 4 գործ – 114 939 100 դրամ
2012 թվական ապրիլ
3 նյութ - 4 922 015 դրամ 1 գործ- 5 913 011 դրամ - 1 գործ - 5 913 011 դրամ 6 գործ – 3 202 707 դրամ
2012 թվական մարտ
1 նյութ - 1 547 000 դրամ 9 գործ- 11 680 830 դրամ 9 գործ - 11 680 830 դրամ - 11 գործ - 7 340 755 դրամ
2012 թվական փետրվար
4 նյութ - 22 452 246 դրամ 11 գործ- 44 659 264 դրամ 8 գործ - 8 360 325 դրամ 3 գործ - 36298939 դրամ 7 գործ - 55 402 925 դրամ
2012 թվական հունվար
10 նյութ - 57 913 362 դրամ 11 գործ - 106 721 676 դրամ 2 - գործ 10 164 416 դրամ 9 գործ - 96 557 260 դրամ 12 գործ – 19 671 043 դրամ