2015թ

2015Թ.-Ի ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԱԾ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ԴԵՊՔԵՐԸ

Հ/Հ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ/
ՖԻԶ.ԱՆՁԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
ԱՄԻՍ, ԱՄՍԱԹԻՎ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՄԱՆ
ԲՆՈՒՅԹԸ
(ԳՈՐԾԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ)
ՆՀՎ ԲԱԺԻՆ ԱՊՐԱՆՔԻ ՏԵՍԱԿ
1 ՀՀ քաղ. Արամ Սեյրանի Սաղաթելյան 12.01.2015թ թաքցրած բեռ ՆՀՎ ԳՏԲ Բագրատաշենի բաժանմունք ա/մ շարժիչի ծածկոցի տակից հայտնաբերվել է մաքսային հսկողությունից թաքցրած տարբեր տեսակի և մոդելի, չինական և վիետնամական արտադրության բջջային հեռախոսներ
2 «Էկոֆիշ թրեյդ» 17.01.2015թ մաքսային ապահովման խախտում ՆՀՎ 4-րդ բաժին ՀՀ ներմուծված ձկան կերը առանց մաքսային մարմինների թույլտվության տեղափոխվել է Արարատի մարզ գ. Զորակ գտնվող պահեստի տարածք և խախտելով մաքսային ապահովման միջոցները, բեռնաթափվել
3 «Թեղուտ» ՓԲԸ 17.01.2015թ մաքսային ապահովման խախտում ՆՀՎ ԳՏ բաժին մաքսային մարմիններին չտեղեկացնելով հրահանգավորել է մեքենաների վրայից ինքնակամ հանել մաքսային ապահովման միջոցները և բեռը /չհանգած կիր/ բեռնաթափել ձեռնարկության տարածքում, իսկ բեռի կեսից ավելին օգտագործել է արտադրական նպատակներով
4 «Ալֆառենեսանս» ՍՊԸ 29.01.2015թ քաշի խախտում ՆՀՎ 1-ին բաժին հայտարարագրված գրենական պիտույքների, բանվորական ձեռնոցների, գլանափաթեթներով սպունգի քաշերը չի համապատասխանում իրական քաշին
5 «Սպիտակ տնակ» ՍՊԸ 17.02.2015թ քաշի խախտում ՆՀՎ 3-րդ բաժին կասկածներ մաքսային արժեքի անհամապատասխանության վերաբերյալ
6 ՎՀ քաղաքացի Զարմայիլ մխիթարյան 24.02.2015թ թաքցրած բեռ ՆՀՎ ՇՏ բաժին Բավրայի բաժանմունք ա/մ սրահի նստատեղի տակից սպորտային պայուսակների մեջ շորերով փաթաթված վիճակում հայտնաբերվել է տարբեր տեսակի դեղորայք
7 «Արարատ գրուպ» ՍՊԸ 11.03.2015թ սխալ հայտարարագրված ծագման երկիր ՆՀՎ 3-րդ բաժին ոչ ճիշտ ծագման երկրով հայտարարագրված իտալական արտադրության ալյումինե խցաններ
8 «ՀՀ Մշակույթի նախարարաություն» 12.03.2015թ մաքսային ապահովման խախտում ՆՀՎ 8-րդ բաժին Մաքսային հսկողության ժամանակ պարզվել է, որ վերը նշված մաքային ապահովումը առանց մաքսային մարմինների թույլտվության բացվել է
9 «Տիգրան Մեծ» հրատարակչություն ՓԲԸ 17.03.2015թ քաշի խախտում ՆՀՎ 11-րդ բաժին հայտարարագրված երկկողմանի կավճապատ թղթի քաշը չի համապատասխանում իրական քաշին
10 «Տիգրան Մեծ» հրատարակչություն ՓԲԸ 17.03.2015թ քաշի խախտում ՆՀՎ 11-րդ բաժին հայտարարագրված չտպագրված A4 ֆորմատի քաշը չի համապատասխանում իրական քաշին
11 «Մաքստրոնիկ» ՓԲԸ 18.03.2015թ սխալ հայտարարագրված քաշ և ապրանքի տեսակ ՆՀՎ 4-րդ բաժին զննման ժամնակ պարզվել է, որ հայտարարագրվել է ալեհավաքի ազդանշանի բաժանարար սակայն իրականում առկա է հեռուստաալիքների ընդունիչ
12 Քաղ. Ռուբեն Ենոքի Ղարսլյան 18.02.2015թ չհայտարարագրված բեռ ՆՀՎ ՇՏ բաժին Բավրայի բաժանմունք զննման ժամանակ հայտնաբերվել է չհայտարարագրված դեղորայք
13 «Թեղուտ» ՓԲԸ 21.03.2015թ Մաքսային արժեքի անհամապատասխանություն ՆՀՎ 3-րդ բաժին կան կասկածներ, որ նշված արժեքը բարձր է տվյալ ապրանքի համար
14 ԻՀՀ քաղ. Ահմեդիկասվաեի Սեյեդկազեմի 25.03.2015թ թմրանյութ ՆՀՎ ՍՏԲ Մեղրիի բաժանմունք զննման արդյունքում վերնաշապիկի ձախ գրպանից հայտնաբերվել է մաքսային հսկողությունից թաքցված պոլիէթիլենի թաղանթի մեջ փաթեթավորված 2 սև գույն ունեցող ափիոնանման զանգված` փաթեթավորված առանձին փաթեթներով, որոնց ընդհանուր քաշը կազմել է 62 գրամ
15 «Ռենկո Արմեստեյդ»ՍՊԸ 26.03.2015թ չհայտարարագրված բեռ ՆՀՎ 9-րդ բաժին զննման արդյունքում պարզվել է, որ բացի մաքսային հայտարարագրում նշված պրանքների տեսակներից առկա է նաև չհայտարարագրված բազկաթոռ, աթոռ փայտե ոտքերով
16 ԻՀՀ քաղ. Շահմիրինիրի Վահիդ Շահաբան 27.05.2015թ թմրանյութ ՆՀՎ ՍՏԲ Մեղրիի բաժանմունք զննման արդյունքում վերջինիս պատկանող կարմիր գույնի ճամպրուկից հայտնաբերվել է պոլիէթիլենային թաղանթով փաթեթավորված 2223 գրամ (առանց փաթեթավորման 2195 գրամ) սպիտակ փոշենման զանգված
17 Քաղ. Կարեն Ավագյան (ԴԱՖ) մակնիշի 87DT800/02L162 պ/հ ա/մ-ի վարորդ 30.03.2015թ չհայտարարագրված բեռ ՀՀ ՖՆ ՆՀՎ 8-րդ բաժին` ՕՀՎ-ն հետ համատեղ Բեռնատարի ա/մ խցիկից, որը ԵՏՄ-ից ՀՀ էր տեղափոխել «Մաքսային տարանցում» ընթացակարգով հայտարարագրված բեռներ, հայտնաբերվել է չհայտարարագրված պլաստմասսե կափարիչներ
18 Քաղ. Խաչատուր Լևոնի Բարսեղյան SCANIA մակնիշի 30Q0101 պ/հ բեռնատար ա/մ վարորդ 30.03.2015թ չհայտարարագրված բեռ ՀՀ ՖՆ ՆՀՎ 8-րդ բաժին` ՕՀՎ-ն հետ համատեղ Բեռնատարի ա/մ խցիկից, որը ԵՏՄ-ից ՀՀ էր տեղափոխել «Մաքսային տարանցում» ընթացակարգով հայտարարագրված բեռներ, հայտնաբերվել է չհայտարարագրված մոտորանավակի շարժիչ
19 Opel Sinatra մակնիշի 50DO501 պ/հ ա/մ-ի վարորդ Ստեփան Համբիկյան 03.04.2015թ չհայտարարագրված բեռ ՆՀՎ ՇՏ բաժին Բավրայի բաժանմունք ա/մ-ի սրահի հետնամասում քողարկված վիճակում հայտնաբերվել է բնաիրային չափից ավել քանակությամբ ապրանքներ
20 Քաղ. Արթուր Սարգսի Մինասյան 07.04.2015թ չհայտարարագրված բեռ ՀՀ ՖՆ ՆՀՎ 8-րդ բաժին` ՕՀՎ-ն հետ համատեղ «Ֆիատ» ա/մ խցիկից, որը ԵՏՄ-ից Հայաստան էր տեղափոխել «մաքսային տարանցում» ընթացակարգով հայտարարագրված բեռ հայտնաբերվել է չհայտարարագրված զինվորական հագուստի պարագաներ
21 Քաղ. Մարտին Վարդանի Իսայանի 10.04.2015թ չհայտարարագրված բեռ ՀՀ ՖՆ ՆՀՎ 8-րդ բաժին` ՕՀՎ-ն հետ համատեղ քաղ. Վարած VOLVO մակնիշի 454OR61/891L01 պ/հ բեռնատար ա/մ խցիկից, որը ԵՏՄ-ից ՀՀ էր տեղափոխել «մաքսային տարանցում» ընթացակարգով հայտարարագրված բեռ, հայտնաբերվել է չհայտարարագրված թղթյա պարկեր
22 Քաղ. Արթուր Սամվելի Ավդալյան «VOLVO» մակնիշի YMY713/vv բեռնատար ա/մ 14.04.2015թ չհայտարարագրված բեռ ՀՀ ՖՆ ՆՀՎ 8-րդ բաժին` ՕՀՎ-ն հետ համատեղ ԵՏՄ-ից ՀՀ մաքսային տարանցում ընթացակարգով բեռ տեղփոխելիս VOLVO բեռնատար ա/մ խցիկից հայտնաբերվել է չհայտարարագրված օգտագործված կվադրոցիկլ և ընդհանուր քաշով գրասենյակային սեղան
23 Քաղ. Պարգև Սամվելի Մահուկյան, Օնիկ Կարոյի Աղայան 17.04.2015թ թմրանյութ ՀՀ ոստիկանության և ՆՀՎ 6-րդ բաժնի 1-ին բաժանմունքի հետ համատեղ Խուզարկության ընթացքում Պ. Մանուկյանի տաբատի գրպանից հայտնաբերվել է թվով 58 ամբողջական, 23 մասնատված «B8» և մոտ 0.29 գ սպիտակ գույնի փոծենման զանգված, 5 հատ սպիտակ կտորից պարկեր, որոնց մեջ առկա է կլորավուն սիլիկոնային զանգված
24 «Գազ պրոպան »ՍՊԸ 27.04.2015թ առանց հայտարարագրման բեռնաթափվել է ՆՀՎ 3-րդ բաժին ՀՀ ներմուծված հեղուկ գազը, որի նշանակման վայրն է եղել «Ապավեն տերմինալ» ՄՀՏ մուտք չի գործել մաքսային պահեստ և առանց մաքային մարմինների թույլտվության բեռնաթափվել է ՍՊԸ-ի տարածքում
25 «Լուսար Տրանս» ՍՊԸ 30.04.2015թ Բեռ առանց ուղեկցող փաստաթղթերի ՆՀՎ 2-րդ բաժին AA 653WA պետհամարանիշի ա/մ «Լուսար Տրանս» ՍՊԸ-ի կողմից Բագրատաշենի մ/կ ով ՀՀ ներմուծված հավաքական բեռների բեռնափափման ժամանակ պարզվել է, որ ա/մ-ում առկա է բեռ` առանց փաստաթղթերի
26 «Ուկրաինայի քաղ. Մաքսիմ Ռադու» 30.04.2015թ Մաքսային արժեքի անհամապատասխանություն ՆՀՎ 6-րդ բաժին քաղաքացու անունով ՌԴ ք. Մոսկվայից ՀՀ է ներմուծվել բեռ, որի վերաբերյալ ավիոբեռնագրի վրա առկա «tnp» գրառումը չի համապատասխանում բեռի փաստացի պարունակությանը
27 ԻՀՀ քաղ. Վահիդ Աբերիմանսուր 30.04.2015թ թմրանյութ ՆՀՎ ՍՏԲ Մեղրիի բաժանմունք Զննման արդյունքում վերջինիս պատկանող շագանակագույն պայուսակի գրպանից հայտնաբերվել է մաքսային հսկողությունից թաքցված պոլիէթիլենային թաղանթով փաթեթավորված 0,5 գրամ ընդհանուր քաշով սև գույնի ափյոնանման զանգված
28 Քաղ. Արսեն Էդիկի Խաչիբաբյան 30.04.2015թ չհայտարարագրված բեռ ՀՀ ՖՆ ՆՀՎ 8-րդ բաժին` ՕՀՎ-ն հետ համատեղ ԵՏՄ-ից ՀՀ «մաքսային տարանցում» ընթացակարգով բեռ տեղափոխելիս «ԴԱՖ» մակնիշի 49UL25/01 L603 պ/հ բեռնատար ա/մ-ի գործիքների համար նախատեսված արկղից հայտնաբերվել է չհայտարարագրված կվադրոցիկլ
29 ԴԱՖ մակնիշի 817OR61 պ/հ ա/մ 12.05.2015թ մաքսային ապահովման բացակայում ՆՀՎ 2-րդ բաժին ԴԱՖ մակնիշի 817OR61 պ/հ ա/մ արտաքին զննման ժամանակ պարզվել է որ բացակայում է թիվ GO 801773 մաքային ապահովումը
30 «Ռոյալ սթոնվեյր» ՍՊԸ 13.05.2015թ առանց մաքսային մարմինների թույլտվության մոնտաժվել են և կատարվել են այլ աշխատանքներ ՆՀՎ 8-րդ բաժին առանց մաքսային մարմինների թույլտվության «Ռոյալ սթոնվեյր» ՍՊԸ-ի տարածքում գտնվող բեռը մոնտաժվել է և կատարվել են այլ աշխատանքներ
31 Ա/մ չհայտարարագրված «Սնիկերս» 13.05.2015թ չհայտարարագրված բեռ ՆՀՎ 3-րդ բաժին Ա/Մ բեռնախցիկում բացի հայտարարագրված ապրանքներից առկա է նաև չհայտարարագրված «Սնիկերս» տեսակի կոնֆետներ և տնտեսական ապրանքներ
32 «Էքսկուրս» ՍՊԸ 21.05.2015թ չհայտարարագրված բեռ ՀՀ ՖՆՆՀՎ 4-րդ բաժին Բեռնաթափման արդյունքում պարզվել է, որ ա/մ-ում առկա է երեք անվանումով բեռ, որը նշված չէ բեռները ուղեկցող փաստաթղթերում
33 Քաղ. Աղվան Ասքանազի Բաղդասարյան 21.05.2015թ չհայտարարագրված բեռ ՆՀՎ 8-րդ բաժին` ՕՀՎ-ն հետ համատեղ Քաղաքացու կողմից վարած «VOLVO» մակնիշի 35VL148/01L684 պետ համարանիշի բեռնատար ա/մ-ի խցիկից, որը ԵՏՄ-ից ՀՀ էր տեղափոխում «Մաքսային տաևանցում» ընփացակարգով բեռ հայտնաբերվել է չհայտարարագրված օդատաքացուցիչ
34 Քաղ. Նորիկ Սերյոժայի Մովսիսյան 25.05.2015թ չհայտարարագրված բեռ ՆՀՎ 8-րդ բաժին` ՕՀՎ-ն հետ համատեղ Քաղ. Մովսիսյանի կողմից վարած ԴԱՖ մակնիշի 34UR853/01L929 պ/հ բեռնատարի խցիկից, որը ԵՏՄ-ից ՀՀ էր տեղափոխում «մաքսային տարանցում» ընթացակարգով բեռներ, հայտնաբերվել է չհայտարարագրված կոշիկի խնամքի պարագաներ, հոտազերծիչներ, բույսերի աճեցման պարագաներ
35 «Ա.Մ.Պ»ՍՊԸ 27.05.2015թ սխալ հայտարարագրված ապրանք ՆՀՎ 4-րդ բաժին զննման արդյունքում պարզվել է որ ԲՄՀ-ի 34-րդ ապրանքային դիրքում հայտարարագրվել է կտորե ճամպրուկների սխալ քանակ
36 34LP217 պ/հ ա/մ-ի վարորդ Սիմոն Սարգսյան 29.05.2015թ չհայտարարագրված բեռ ՆՀՎ 3-րդ բաժին` ՕՀՎ-ն հետ համատեղ ԵՏՄ-ից տարանցիկ ԲՄՀ -ներով ՀՀ ներմուծված բեռները տեղափոխող ա/մ բեռնախցիկում բացի հայտարարագրված ապրանքներից հայտնաբերվել են չհայտարարագրված մոտոբլոկ, մոտոկուլտիվատոր և անվադողեր
37 ԻՀՀ-ից ժամանած «Սկանյա»մակնիշի 21B354-10 պ/հ ուղևորային ավտոբուսի ուղևոր ԻՀՀ քաղ Էհտեշամ Մորթեզա Մանսուրի 01.06.2015թ թմրանյութ ՆՀՎ ՍՏԲ Մեղրիի բաժանմունք Զննման արդյունքում ավտոբուսի 21-րդ նստատեղից հայտնաբերվել է մաքսային հսկողությունից թաքցված, պոլիէթիլենային թաղանթով փաթեթավորված սև գույնի ափյոնանման զանգված` 10.38 գրամ ընդհանուր քաշով:
38 Արմեն Համբարձումի Ամրազյան 08.06.2015թ մաքսային հսկողության տարածք հասցնելը ենթարկվել է փոփոխության ՆՀՎ 5-րդ բաժին Արտաքին զննման ժամանակ պարզվել է, որ քաղ. Արմեն Ամրազյանի կողմից ՀՀ ներմուծված կվադրոցիկլը մինչև մաքսային հսկողության տարածք հասցնելը ենթարկվել է փոփոխության. վրայից հանվել է շարժիչը և «Մետեքսիմ տերմինալ» ՄՀՏ կվադրոցիկլը ներկայացվել է առանց շարժիչի:
39 «Ակվատուս» ՍՊԸ 11.06.2015թ սխալ հայտարարագրված քաշ և ապրանքի տեսակ ՆՀՎ 4-րդ բաժին Բեռի զննման ժամանակ պարզվել է, որ հայտարարագրված պլաստմասսե կցամասերի փոխարեն բեռի մեջ իրականում գտնվում են տարբեր չափերի և այլ քաշով պլաստմասսե փականներ են
40 Քաղ. Կամո Արշամի Նավասարդյան «Գագ Թրեյդ» ՓԲԸ-ի կողմից ներմուծված բեռ 15.06.2015թ սխալ հայտարարագրված ծածկագիր ՆՀՎ 8-րդ բաժին ԵՏՄ-ից տարանցիկ հայտարարագրով ՀՀ տեղափոխված ալյումինե ձողերը հայտարարգրված են եղել ոչ ճիշտ ԱՏԳ ԱԱ ծածակագրով` որպես մետաղյա ձողերը
41 «Քինգս» ՍՊԸ «MAN» մակնիշի 34SZ467 պետհամրանիշի և DAV մակնիշի C950CO/161 պետհամարանիշի բեռնատարներ 24.06.2015թ չհայտարարագրված բեռ ՆՀՎ ԳՏԲաժին` ՕՀՎ-ն հետ համատեղ կրկնակի զննման արդյունքում ՀՀ -ից խեցգետին արտահանող թվով երկու ա/մ-ներից մեկի մեջ հայտնաբերվել է չհայտարարագրված ևս 4440 կգ քաշով խեցգետին, իսկ երկրորդ ա/մ-ի մեջ բացի հայտարարագրված խեցգետնից հայտնաբերվել է նաև չհայտարարագրված սառեցված ձկնատեսակներ և խեցգետնի պոչի կիսաֆաբրիկատներ
42 Իտալիայի Քաղ. Անտոնիո Մոնտալի 02.07.2015թ հայտնաբերվել է ոչ սակագնային կարգավորման միջոց հանդիսացող դեղորայք ՆՀՎ 6-րդ բաժնի 1-ին բաժնմունք Իտալիայի քաղաքացու անունով Ֆրանսիայից ՀՀ ուղարկված 1 տեղ 1.26 կգ ընդհանուր քաշով ծանրոցի զննման արդյունքում հայտնաբերվել է ոչ սակագնային կարգավորման միջոց հանդիսացող թվով 5 (հինգ) անվանում դեղորայք, որոնց ներմուծումը ՀՀ տարածք արգելվում է ՀՀ կառավարության 2000թ. սեպտեմբերի 20-ի թիվ 581 որոշման համաձայն 1 RAMADOL L.P.200mg գրառմամբ դեղահաբ - 240 հատ 2. KLIPAL Codeine 600mg/50mg գրառմամբ դեղահաբ 372 հատ 3. KLIPAL Codeine 300մգ/25մգ գրառմամբ դեղահաբ 100 հատ 4. REFRESH գրառմամբ 180 սրվակ 5. DICLOFENAC BGR 1% 50 գրամ քսուկ 3 հատ
43 «Սպիտակ-1»ՓԲԸ-ին պատկանող KAMAZ մակնիշի 14SU330 պ/հ բետոնախառնիչ ա/մ 07.07.2015թ չհայտարարագրված բեռ ՆՀՎ ՇՏ բաժին Բավրայի բաժանմունք Նոր կառուցվող մաքսակետից Բավրայի մ/կ-ով ՀՀ ուղևորվող «Սպիտակ-1» ՓԲԸ-ին պատկանող KAMAZ մակնիշի բետոնախառնիչի ա/մ-ում հայտնաբերվել է չհայտարարգրված խանձարուր և լվացքի փոշի, որը պատկանում էր վերը նշված կազմակերպությունում շինարարական աշխատանքներ իրականացնող ա/մ-ի վարորդին
44 «Իմեքս գրուպ»ՍՊԸ 10.07.2015թ մաքսային ապահովման բացակայում ՆՀՎ 8-րդ բաժնի 1-ին բաժանմունք BC504CB/DB670 պ/հ ա/մ արտաքին զննման ժամանակ պարզվել է, որ բացակայում է թիվ GO 805926 մաքային ապահովումը
45 «Էլօ-Արս» ՍՊԸ 16.07.2015թ սխալ հայտարարագրված ծածկագիր և ապրանքի տեսակ ՆՀՎ 4-րդ բաժին Բեռի զննման ադյունքում պարզվել է, որ ԲՄՀ-ում նշված է սենյակային կոշիկներ` չինական ծագման, սակայն իրականում առկա է սենյակային կոշիկ, որոնց վրա առկա է ինքանկպչուն պիտակներ «Արտադրված է Եվրոմիությունում» գրառումով
46 «Արգել» ՓԲԸ 17.07.2015թ սխալ հայտարարգրված քաշ ՆՀՎ 4-րդ բաժին Բեռի զննման ադյունքում պարզվել է, որ ԲՄՀ-ում նշված ստվարաթղթյա փաթեթավորման կոճի (թերթերով) փաստացի քաշը չի համապատասխանում իրական քաշին
47 ՀՀ քաղ. Գագիկ Մելբրուսի Մխիթարյան 17.07.2015թ թաքցրած բեռ ՆՀՎ ԳՏ բաժին զննման արդյունքում «MERCEDES BENZ E320» մակնիշի 06 DD 225 պետ. համարանիշի ա/մ-ի հետևի նստատեղից և բեռնախցիկից հայտնաբերված ցորենով բեռնված 3 պարկ պոլիէթիլենային տոպրակների միջից հայտնաբերվել է 60 կգ ընդհանուր քաշով թափանցիկ պոլիէթիլենային տոպրակով փաթեթավորված որսորդական վառոդ, որը միտումնավոր թաքցված է եղել նշված տոպրակների ցորենի տակ:
48 «Տոր» ՍՊԸ Համլետ Հովհաննեսի Հովհաննիսյանի 29.07.2015թ չհայտարարագրված բեռ ՆՀՎ 8-րդ բաժին` ՕՀՎ-ն հետ համատեղ իրացնելով օպերաատիվ տվյալները` «Մաքսային տարանցում» ընթացակարգով հայտարարագրված բեռները ԵՏՄ-ից ՀՀ տեղափոխող VOLVO մակնիշի 34UR868/01L830 պ/հ բեռնատարի խցիկից հայտնաբերվել է «Տոր» ՍՊԸ-ին պատկանող չհայտարարագրված 4528 կգ քաշով գազի կաթսաներ և դրանց պահեստամասեր
49 «Արկոնդ» ՍՊԸ 30.07.2015թ մաքսային ապահովման բացակայում ՆՀՎ 3-րդ բաժին զննման ադյունքում պարզվել է, որ ՀՀ ներմուծված բեռը տեղափոխող ա/մ-ի վրա բացակայում է սահմանային մաքսային կետում դրված թվով 4 (չորս) մաքսային ապահովման միջոցներից մեկը /N: M00528870/:
50 ԻՀՀ քաղ. Ալի Ռահիմի Նասրոլլահի ֆեկեչվարի 03.08.2015թ թմրանյութ ՆՀՎ ՍՏԲ Մեղրիի բաժանմունք ԻԻՀ-ից ՀՀ ժամանած քաղաքացուն պատկանող շագանակագույն դրամապանակից հայտնաբերվել է մաքսային հսկողությունից թաքցված, սպիտակ թղթով փաթեթավորված սև գույն ունեցող ափյոնանման զանգված` 1.8 գրամ ընդհանուր քաշով:
51 Քաղ. Նիկոլայ Մրուժանի Բարխուդարյան 03.08.2015թ թաքցրած դեղորայք ՆՀՎ ԳՏԲ Բագրատաշենի բաժանմունք քաղ. Ն. Բարխուդարյանին պատկանող MERCEDES BENZ C 180 մակնիշի ավտոմեքենայի բեռնախցիկի պահեստային անվադողի համար հատկացված վայրից և շարժիչի ծածկոցի տակից հայտնաբերվել է մաքսային հսկողությունից թաքցված թվով 6 անվանում տարբեր երկրների արտադրության, 5 կգ ընդհանուր քաշով տարբեր տեսակի դեղամիջոցներ:
52 «Պերֆեկտ» ՍՊԸ 03.08.2015թ մաքսային ապահովման խախտում ՆՀՎ 1-ին բաժին բեռը տեղափոխող ավտոմեքենայի արտաքին զննման ժամանակ պարզվել է, որ սահմանային մաքսային կետում դրված մաքսային ապահովման միջոցը վնասված է
53 «Իքս-Արտ»ՍՊԸ 03.08.2015թ ոչ իրենց անվամբ հայտարարագրված ապրանք ՆՀՎ 8-րդ բաժին` ՕՀՎ-ն հետ համատեղ «ԴԱՖ» մակնիշի 35PS718/AP6608 պ/հ բեռնատարի խցիկում «Իքս-Արտ» ՍՊԸ-ի կողմից ԵՏՄ-ից ներմուծված բեռի մեջ հայտնաբերվել է ոչ իրենց անվանմամբ հայտարարագրված ապրանքներ:
54 Թուրքիայի քաղաքացի Ռամազան Քիրքփինարի` DAF մակնիշի 14DE895/14DE896 պ/հ ա/մ- վարորդ /հավաքական բեռ/ 06.08.2015թ /տենտի/ մետաղյա ամրալարի /տրոսի/ վնասում ՆՀՎ 4-րդ բաժին մի շարք կազմակերպությունների անունով ՀՀ ներմուծված հավաքական բեռները տեղափոխող ավտոմեքենայի արտաքին զննման ժամանակ պարզվել է, որ բեռնախցիկի ծածկոցի /տենտի/ մետաղյա ամրալարը /տրոսը/ կտրված է
55 Իվեկո մակնիշի 14DA623/14DA624 պհ ա/մ-ի վարորդ` Յաման Ինսան /հավաքական բեռ/ 14.08.2015թ մաքսային ապահովման բացակայում ՆՀՎ 4-րդ բաժին Ավտոմեքենայի արտաքին տեսողական զննման ժամանակ պարզվել է, որ ա/մ-ի բեռնախցիկի վրա բացակայում է սահմանային մաքսային կետում դրված մաքսային ապահովման միջոցը
56 ԻՀՀ քաղ. Բախտիարի Սալման Մոլադար 22.08.2015թ թմրանյութ ՆՀՎ ՍՏԲ Մեղրիի բաժանմունք Զննման արդյունքում ԻԻՀ քաղաքացու տաբատի աջ գրպանից հայտնաբերվել է մաքսային հսկողությունից թաքցված, պոլիէթիլենային թաղանթով փաթեթավորված սև գույն ունեցող ափյոնանման զանգված 0.37 գրամ ընդհանուր քաշով:  
57 Քաղ. Ռոբերտ Միշայի Խեկոյան /Ռուժ Բուտե ՍՊԸ/ 08.09.2015թ չհայտարարագրված ապրանքներ ՆՀՎ 8-րդ բաժին` ՕՀՎ-ն հետ համատեղ Իրացնելով օպերաատիվ տվյալները` "Մաքսային տարանցում" ընթացակարգով հայտարարագրված բեռները ԵՏՄ-ից  ՀՀ տեղափոխող "ԴԱՖ"մակնիշի 41AA777/045L01 պ/հ բեռնատարի խցիկից, հայտնաբերվել է չհայտարարագրված օծանելիք և խնամքի պարագաներ
58 «Բագաշ»ՍՊԸ 10.09.2015թ սխալ հայտարարագրված ապրանք ՆՀՎ 5-րդ բաժին Զննման ժամանակ պարզվել է, որ «Բագաշ» ՍՊԸ-ի կողմից ՀՀ ներմուծված ավտոմեքենայի մասերերը սխալ  են հայտարարագրված 
59 «Գրանդ Քենդի» Հայ Կանադական Հ/Ձ ՍՊԸ 18.09.2015թ սխալ հայտարարագրված քաշ և ապրանքի տեսակ ՆՀՎ 4-րդ բաժին Բեռի զննման ժամանակ պարզվել է, որ հայտարարագրված չմանրացված, կեղևով,(սպիտակ սև գծերով)  չբոված պարենային արևածաղկի սերմերի փոխարեն առկա է ավելի քիչ քաշով սպիտակ, մոխրագույն և դեղնոտ գույներով փոշի և փոքր գնդիկներ
60 Մոջթաբո Սալեհի 19.09.2015թ թմրանյութ ՆՀՎ 6-րդ բաժնի 1-ին բաժնմունք Ունենալով կասկածներ ՀՀ-ից Կանադա արտահանվող ծանրոցների պարունակության վերաբերյալ` ՆՀՎ աշխատակիցների կողմից զննող սարքերի  և ՖՆ կինոլոգիական ծառայության շների միջոցով ծանրոցները ենթարկվեցին մանրակրկիտ զննման, ինչի արդյունքում դրանց միջից հայտնաբերվել է մուգ շագանակագույն, սուր հոտով, 3035 գրամ ընդհանուր քաշերով ափիոն տեսակի թմրամիջոցին նմանվող զանգվածներ, որոնք ծանրոցներում առկա տարաների մեջ լցվել էին տարաների վրա նախապես արված և քողարկված հատուկ անցքերի միջոցով
61 Քաղ. Արտաշես Աղասու Ավետիսյան  24.09.2015թ չհայտարարագրված բեռ ՆՀՎ 8-րդ բաժին` ՕՀՎ-ն հետ համատեղ Իրացնելով օպերատիվ տվյալները` “DAF” մակնիշի 589AL09/42BPA09 պ/հ բեռնատարի խցիկից, որը ԵՏՄ-ից ՀՀ էր տեղափոխում "մաքսային տարանցում"ընթացակարգով բեռներ` հայտնաբերվել է չհայտարարագրված թվով 3 /երեք/ հատ փչովի նավակ` 36 կգ ընդհանուր քաշով
62 «Յունիմեդ» ՍՊԸ 01.10.2015թ սխալ անվանումով հայտարարագրված ապրանք ՆՀՎ 4-րդ բաժին Զննման արդյունքում պարզվել է, որ կազմակերպության կողմից ներմուծված բժշկական սարքավորման հայտարարագրվել է ոչ ճիշտ ծածկագրով
63 Քաղ. Արթուր Բաղդասարյան 01.10.2015թ թաքցրած բեռ ՆՀՎ ԳՏԲ Բագրատաշենի բաժանմունք ՆՀՎ ԳՏԲ Բագրատաշենի բաժանմունքի աշխատակիցների կողմից զննման է ենթարկվել ՀՀ քաղ. Արթուր Բաղդասարյանի կողմից շահագործվող Ֆորդ Տրանզիտ մակնիշի 34 PS 923 պետ. համարանիշի ավտոմեքենան, որի արդյունքում, նշված ա/մ-ի սրահի առաստաղի հատվածի թաքստոցից հայտնաբերվել է մաքսային հսկողությունից թաքցված Peros» տեսակի լվացքի փոշի
64 ԻԻՀ քաղ. Միրի Սեյեդմոհամմադ Սեյեդզիան 03.10.2015թ թմրանյութ ՆՀՎ ՍՏԲ Մեղրիի բաժանմունք Զննման արդյունքում ԻԻՀ քաղաքացու հագին եղած վերնաշապիկի աջ գրպանից  հայտնաբերվել է մաքսային հսկողությունից թաքցված 0,61 գրամ ընդհանուր քաշով հաշիշանման զանգված` պոլիէթիլենային պարկի մեջ:  
65 «Էքսկուրս» ՍՊԸ  07.10.2015թ բեռ առանց ուղեկցող փաստաթղթերի ՆՀՎ 1-ին բաժին <<Էքսկուրս>> ՍՊԸ  կողմից մի շարք կազմակերպությունների անունով ՀՀ ներմուծված հավաքական բեռների բեռնաթափման ընթացքում պարզվել է, որ ավտոմեքենայի մեջ առկա է գլանափաթեթներով թուղթ, որի վերաբերյալ փաստաթղթերը և բեռը ստացողը առկա չէ
66 «Գոռհակ թրեյդ» ՍՊԸ 15.10.2015թ մաքսային ապահովման բացակայում  ՆՀՎ 8-րդ բաժին` ՕՀՎ-ն հետ համատեղ "Գոռհակ" ՍՊԸ-ին պատկանող տարածքում բեռի զնման ժամանակ պարզվել է, որ   մաքսային ապահովման միջոցը պոկված է և բացված, իսկ սառեցված ձկան հիմնական մասը սպառված է 
67 «Կոմպասս» ՍՊԸ  19.10.2015թ սխալ հայտարարգրված քաշ ՆՀՎ 3-րդ բաժին Նշված կազմակերպության անունով ՀՀ ներմուծված բեռի զննման արդյունքում պարզվել է, որ բեռի մեջ առկա են մի շարք սխալ հայտարարագրված ապրանքներ, մասնավորապես, մասյրական սալիկներ
68 «Ռուժ Բւտե» ՍՊԸ 20.10.2015թ սխալ հայտարարագրված ապրանք  ՆՀՎ 4-րդ բաժի Նշված կազմակերպության անունով ՀՀ ներմուծված բեռի զննման արդյունքում պարզվել է, որ բեռի մեջ առկա են մի շարք սխալ հայտարարագրված ապրանքներ, մասնավորապես, հարդարման և մաշկի խնամքի միջոցներ
69 «Երկու եռյակ»ՍՊԸ  23.10.2015թ մինչև ապրանքի բաց թողման պահը ապրանքը վաճառվել է  ՆՀՎ 8-րդ բաժին` ՕՀՎ-ն հետ համատեղ Զննման արդյունքում պարզվել է, որ “Երկու եռյակ” ՍՊԸ-ի անունով ՀՀ ներմուծված և հայտարարատուիր տարածք տեղափոխված կարագը վաճառվել է` մինչև ապրանքի բացթողումն իրականացնելը: 
70 ԻՀՀ քաղ. Ռահիմզադեհ Ռենանի Ջաֆար Մոհամմադալին 24.10.2015թ թմրանյութ ՆՀՎ ՍՏԲ Մեղրիի բաժանմունք Զննման արդյունքում ԻԻՀ-ից ՀՀ ժամանած ԻԻՀ քաղացու հագի սև գույնի կոշիկների ներբանների միջից և գոտկատեղի սև գույնի դրամապանակից հայտնաբերվել է մաքսային հսկողությունից թաքցված, համապատասխանաբար, 14 փաթեթ պոլիէթիլենային թաղանթով փաթեթավորված սև գույն ունեցող ափյոնանման զանգված ` 25.58 գրամ ընդհանուր քաշով և 9 դեղահաբ` F M40 գրառմամբ:  
71 «ԺՆ-ԺՍ», Մենօկ» և «Գեղամ Գյոզալյան» հավաքական բեռ  26.10.2015թ բեռ առանց ուղեկցող փաստաթղթերի ՆՀՎ 5-րդ բաժին Բեռնաթափման արդյունքում պարզվել է, որ հավաքական բեռներ տեղափոխող ա/մ-ում առկա է 791կգ ընդհանուր քաշովապրանքներ / 4 հատ հաշմանդամի սալյակ 445կգ քաշով, 5 հատ մետաղյա մահճակալ` 315կգ քաշով և 1 հատ մարզասարք` 31կգ/  որոնք չեն պատկանում վերոնշյալ հասցեատերերին և չունեն ուղեկցող փաստաթղթեր
72 ՀՀ քաղ.Միսակ Ամդրանիկի Վարդանյան  26.10.2015թ թաքցրած բեռ /Դեղամիջոց/ ՆՀՎ ԳՏԲ Բագրատաշենի բաժանմունք  Զննման արդյունքում, MERCEDES BENZ C320 մակնիշի 34 PD 893 պետ.համարանիշի ա/մ-ի շարժիչի ծածկույթի տակից, բեռնախցիկի կողային մասերից, պահեստային անվադողի համար նախատեսված հատվածից, առջևի նստատեղերի տակից, ինչպես նաև մրգով բեռնված պոլիէթիլենային տոպրակների միջից հայտնաբերվել է մաքսային հսկողությունից թաքցված շուրջ 23,5 կգ բրուտտո քաշով տարբեր երկրների արտադրության և տարբեր տեսակի դեղամիջոցներ:
73 ՎՀ քաղ. MAN մակնիշի WVV667 պ/հ-ի ավտոմեքենայի վարորդ Բեգալադզե Պիդոն   27.10.2015թ թաքցրած բեռ  ՆՀՎ ՇՏ բաժին Բավրայի բաժանմունք Բավրայի մ/կ-ով ՎՀ-ից ՀՀ սահմանը հատած ՄԱՆ մակնիշի ավտոմեքենայի բեռնախցիկում հայտնաբերվել է մաքսային հսկողությունից թաքցված    արքայանարինջ` քողարկված ավտոմեքենայում առկա դատարկ արկղերի ետնամասում:
74 Քաղ. Կարեն Ռազմիկի Ազատյան  27.10.2015թ չհայտարարագրված բեռ  ՆՀՎ 8-րդ բաժին` ՕՀՎ-ն հետ համատեղ Կ. Ազատյանի կողմից վարած 25 ՕՕ 999 պետհամարանիշի ավտոմեքենայի բեռնախցիկից, որը ԵՏՄ-ից ՀՀ էր տեղափոխում <մաքսային տարանցում> ընթացակարգով ձևակերպած տարբեր բեռներ, հայտնաբերվել է չհայտարարագրված 1 հատ ELSEA մակնիշի փոշեկուլ`  գործարանային փաթեթավորմամաբ և 1 հատ օգտագործված բարձրախոս:
75 Քաղ. Վաչագան Վախթանգի Եգանյան 29.10.2015թ չհայտարարագրված բեռ  ՆՀՎ 8-րդ բաժին` ՕՀՎ-ն հետ համատեղ Վաչագան Վախթանգի Եգանյանի կողմից վարած 330 ՏՍ 58 պետհամարանիշի բեռնատարի խցիկից, որը ԵՏՄ-ից ՀՀ էր տեղափոխում <մաքսային տարանցում> ընթացակարգով ձևակերպած տարբեր բեռներ, հայտնաբերվել է չհայտարարագրված հիվանդանոցային վերահսկիչ /ազդանշան/
76 Կարեն Գառնիկի Մոսինյան  30.10.2015թ բեռը սահմանված ժամկետում մաքսային հսկողության տարածք չի հասցվել ՆՀՎ 6-րդ բաժին Կարեն Գառնիկի Մոսինյանի անունով VOLVO 34LM361 պ/հ ա/մ-ով ՀՀ է ներմուծվել օդորակիչի մարտկոց, որը սահմանված ժամկետում նշանակման վայր չի հասցվել:Միաժամանակ Կ. Մոսինյանը բանավոր հարցման ժամանակ հայտարարաել է, որ հրաժարվում է նշված ապրանքը հասցնել մաքսային հսկողության տարածք և հայտնել է, որ այն պահվում է իր բնակարանում` առանց նույնականացման միջոցները վնասելու
77 «ԱՄՆ Դեսպանատուն» 30.10.2015թ մաքսային ապահովման բացակայում ՆՀՎ 4-րդ բաժին "ԱՄՆ դեսպանատան" անունով Հհ ներմուծված բեռը տեղափոխող MIR054/OA556 պ/հ ա/մ-ի արտաքին տեսողական զննման  արդյունքում պարզվել է, որ  ա/մ-ի վրա բացակայում է Բավրայի մ/կ-ում տեղադրված և փ/ա-ում նշված G0813985 համարի մաքսային ապահովման միջոցը
78 «Եհովայի Վկաներ Քրիստոնեական կրոնական կազմակերպություն»  31.10.2015թ սխալ հայտարարագրված ծագման երկիր ՆՀՎ 3-րդ բաժին Զննման արդյունքում պարզվել է, որ <<Եհովայի Վկաներ Քրիստոնեական կրոնական>> կազմակերպության անունով ՀՀ ներմուծված բեռը հայտարարագրվել է ոչ ճիշտ քաշով և ծածկագրով 
79 «Գոռհակ թրեյդ» ՍՊԸ 10.11.2015թ սխալ հայտարարգրված քաշ ՆՀՎ 8-րդ բաժին "Զննման Արդյունքում պարզվել է , որ Հայտարարտուի տարածքում գտնվող   հավի նրբերշիկի հայտարարագրված քաշը չի համապատասխանում իրական քաշին
80 ԻՀՀ քաղ. Քեյվան Գահվվաս Գասսաբսարաեի Մոհամմադհուսեին  10.11.2015թ թմրանյութ, դեղահաբեր ՆՀՎ ՍՏԲ Մեղրիի բաժանմունք Զննման արդյունքում ԻԻՀ-ից ՀՀ ողևորված ԻԻՀ քաղաքացու ավտոմեքենայի միջից հայտնաբերվել է մաքսային հսկողությունից թաքցված սպիտակ գույն ունեցող ամֆետամին տեսակի թմրամիջոցին նմանվող զանգված` փաթեթավորված վիճակում 0,20 գրամ ընդհանուր քաշով, ապակյա սրվակ` 9,21 գրամ քաշով, որի պատերին առկա էր վերը նշված զանգվածին նմանվող նստվածք, պլաստմասսե տարա`  լցված թվով 44 հատ տարբեր տեսակի դեղահաբերով, իսկ ավտոմեքենայի տարբեր մասերից հայտնաբերվել է 117 կգ նարգիլեի ծխախոտ` 1970 տուփ
81 Քաղ. Սուսաննա Մարտիրոսյան 12.11.2015թ դեղահաբեր ՆՀՎ 6-րդ բաժին Ֆրանսիայից ՀՀ ուղարկված ծանրոցի զննման արդյունքում ծանրոցի մեջ առկա ''Melatonin'' գրառմամբ դեղերի համար նախատեսված սրվակից հայտնաբերվել է 36.12 գրամ քաշով` թվով 104 հատ դեղահաբ
82 «Գոռհակ թրեյդ» ՍՊԸ 13.11.2015թ պակաս հայտարարագրված քաշ ՆՀՎ 8-րդ բաժին Զննման արդյունքում պարզվել է, որ "Գոռհակ" ՍՊԸ-ի անունով հայտարարագրված ապրանքից պակաս է 15246 կգ նետտո քաշով հավի նրբերշիկ
83 Թբիլիսի-Երևան թիվ 371 գնացք /վագոնի պատասխանատու Հովհաննես Սիմոնյան/ 14.11.2015թ թաքցրած բեռ ՆՀՎ ԳՏ բաժին Զննման է ենթարկվել Թբիլիսի-Երեվան թիվ 371 գնացքը, որի ընթացքում նշված գնացքի առաջին վագոնի վերջնամասի օդափոխիչների համար հատկացված ծառայողական նպատակների համար իրականացվող վայրից հայտնաբերվել է մաքսային հսկողությունից թաքցված 99 կգ ընդհանուր քաշով թուրքական արտադրության կոնֆետներ:
84 քաղ. Արտակ Արմենի Առաքելյան 27.11.2015թ. թաքցրած բեռ ՆՀՎ ԳՏ բաժին Բագրատաշենի բաժանմունք Զննման արդյունքում  Golf Hatchback մակնիշի 34RD279 պ/հ -ի ա/մ-ի սրահի հետևի նստատեղի աջ և ձախ կողային մասերի պաստառների ետևում հայտնաբերվել է մաքսային հսկողությունից թաքցրած 15 կգ ընդհանուր քաշով տարբեր երկրների արտադրության դեղամիջոցներ
85 ԻԻՀ քաղ. Միրալիրեզա Միրաբդոլահի Ֆատտահի Խոսրոշահի 03.12.2015թ. թմրանյութ ՆՀՎ ՍՏԲ Մեղրիի բաժանմունք Զննման արդյունքում ԻԻՀ քաղաքացուն պատկանող դրամապանակից հայտնաբերվել է մաքսային հսկողությունից թաքցրած պոլիէթիլենային թաղանթով փաթեթավորված, սև գույնի 2.06 գ ընդհանուր քաշով ափիոնանման զանգված 
86 քաղ. Կարեն Սամվելի Խնկոյան 16.12.2015թ. չհայտարարագրված բեռ ՆՀՎ 8-րդ բաժին ՕՀՎ-ի հետ համատեղ Զննման արդյունքում բեռնատար ավտոմեքենայի խցիկից, որը ԵԱՏՄ-ից ՀՀ էր տեղափոխում ''Մաքսային տարանցում'' ընթացակարգով հայտարարագրված բեռներ, հայտանաբերվել է չհայտարարագրված 3000 հատ 1120 կգ ընդհանուր քաշով հեռուստատեսային ընդունիչ: