Հարկային ծառայության բարեփոխումների ծրագրեր

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային համակարգի բարեփոխումների ծրագրեր

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ մասով ՀՀ կառավարության 2017թ. գերակա խնդիրները

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ մասով ՀՀ կառավարության 2016 թվականի գերակա խնդիրներ

ՀՀ ՖՆ մասով ՀՀ կառավարության 2015 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրեր և գերակա խնդիրներ

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ մասով ՀՀ կառավարության 2014թ. գործունեության միջոցառումների ծրագիր և գերակա խնդիրներ

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ մասով ՀՀ կառավարության 2013թ. գործունեության միջոցառումների ծրագիր և գերակա խնդիրներ

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային համակարգի բարեփոխումների 2011-2013թթ. ծրագիր

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային համակարգի բարեփոխումների 2011-2013թթ. ծրագիր

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային վարչարարության 2012-2014թթ. ռազմավարություն

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային վարչարարության 2012-2014թթ. ռազմավարություն

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ մասով ՀՀ կառավարության 2012թ. գործունեության միջոցառումների ծրագիր և գերակա խնդիրներ


Ներքին փաստաթղթաշրջանառության կրճատմանն ուղղված ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի հանձնարարականները

Կոռուպցիոն իրավախախտումների հայտնաբերման և դրանց մասին իրավասու իրավապահ մարմիններին հայտնելու ընթացակարգերը կանոնակարգող ուղեցույց