2012թ
N
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ
ԳԱՆԳԱՏԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ /ԳՀ/
ԲՈՂՈՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ
ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ
ԲՈՂՈՔԻ ՄՈՒՏՔԻ
ԱՄՍԱԹԻՎԸ
ԳՀ
ԿՈՂՄԻՑ ԲՈՂՈՔԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ
ՕՐԸ
ԲՈՂՈՔԻ
ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՐՈՇՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԳԱՆԳԱՏԱՐԿՄԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ/ԳԽ/ՈՒՂԱՐԿՎԵԼՈՒ ԱՄՍԱԹԻՎԸ
ԳԽ
ԸՆԴՈՒՆԱԾ ԵԶՐԱԿԱ-ՑՈՒԹՅԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎԸ
ԳՀ ԸՆԴՈՒՆԱԾ ՈՐՈՇՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎԸ
ԵՎ ՀԱՄԱՐԸ
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹ-
ՅՈՒՆԸ
ՀԱՐԿ
ՎՃԱՐՈՂԻՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՈՒՂԱՐԿՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎ
Ը
1 «Լոլիկ» ՍՊԸ 28.12.11 10.01.12 - - 10.01.12
թիվ 1/2
բողոքը
բավարարվել է
16.01.12
2 «Իտարկո
Քոնսթրաքշն»
ՓԲԸ
14.12.11 10.01.12 - - 10.01.12
թիվ 1/2
վարույթը
կասեցվել է
13.01.12
3 «Սապֆիր» ԲԲԸ 30.12.11 17.01.12 - - 17.01.12
թիվ 2/3
վարույթը
կասեցվել է
20.01.12
4 Ա/Ձ Աշոտ
Դավոյան
23.12.11 17.01.12 - - 17.01.12
թիվ 2/4
բողոքը
բավարարվել է
24.01.12
5 Ա/Ձ Թամարա
Հուսյան
10.01.12 24.01.12 - - 24.01.12
թիվ 3/3
բողոքը
բավարարվել է
27.01.12
6 Ա/Ձ Արա
Շահբազյան
16.12.11 17.01.12 - - 17.01.12
թիվ 2/5
բողոքը
բավարարվել է
31.01.12
7 «Ռեմզոն» ՍՊԸ 11.01.12 24.01.12 - - 24.01.12
թիվ 3/4
բողոքը
բավարարվել է
31.01.12
8 «Արևշատ-Ա»
ՍՊԸ
17.01.12 01.02.12 - - 01.02.12
թիվ 4/6
վարույթը
կարճվել է
03.02.12
9 «Տեր-Զօր» ՍՊԸ 12.01.12 24.01.12
25.01.12 31.01.12 03.02.12
թիվ 5/5
բողոքը
մերժվել է
06.02.12
10 Ա/Ձ Վարդիթեր Խաչատրյան 10.01.12 24.01.12 25.01.12 31.01.12 03.02.12 
թիվ 5/4
բողոքը
մերժվել է
06.02.12
11 «ՎԳ և որդիներ»
ՍՊԸ
29.12.11 17.01.12 18.01.12 31.01.12 03.02.12 
թիվ 5/3
բողոքը
մերժվել է
06.02.12
12 Ա/Ձ Ժորա
Մարտիրոսյան
22.12.11 10.01.12 11.01.12 31.01.12 03.02.12 
թիվ 5/1
բողոքը
մերժվել է
06.02.12
13 «Սնաբէներգո»
ՍՊԸ
11.01.12 24.01.12 25.01.12 31.01.12 03.02.12 
թիվ 5/6
բողոքը
բավարարվել է
09.02.12
14 Քաղ. Միքայել Մելքումյան 09.01.12 24.01.12 25.01.12 31.01.12 03.02.12 
թիվ 5/2
բողոքը
բավարարվել է
09.02.12
15 «Հայաստանի ավտոմոբիլ.
Ճանապար.
տնօր.» ՊՈԱԿ 
10.01.12 01.02.12 02.02.12 15.02.12 17.02.12
թիվ 6/4
բողոքը
մերժվել է
17.02.12
16 Ա/Ձ Կառլեն
Զուրաբյան
16.01.12 01.02.12 02.02.12 15.02.12 17.02.12 
թիվ 6/2
բողոքը
մերժվել է
17.02.12
17 Ա/Ձ Հասմիկ
Ավագյան
16.01.12 01.02.12 02.02.12 15.02.12 17.02.12 
թիվ 6/3
բողոքը
մերժվել է
17.02.12
18 Ա/Ձ Տիգրան Վարդանյան 19.01.12 01.02.12 02.02.12 15.02.12 17.02.12 
թիվ 6/1
բողոքը
մերժվել է
17.02.12
19 Ա/Ձ Գևորգ
Թոսունյան
10.02.12 24.02.12 - - 24.02.12
թիվ 7/3
բողոքը
բավարարվել է
29.02.12
20 Ա/Ձ Վահե
Մանուկյան
27.01.12 24.02.12 - - 24.02.12 
թիվ 7/2
բողոքը
բավարարվել է
28.02.12
21 Ա/Ձ Հարություն
Պետրոսյան
20.01.12 24.02.12 25.02.12 06.03.12 06.03.12
թիվ 8/1
բողոքը
մերժվել է
06.03.12
22 «Կապան-
Էնեղժի» ՓԲԸ
20.01.12 01.02.12 02.02.12 06.03.12 06.03.12 
թիվ 8/2
բողոքը
բավարարվել է
մասնակի
06.03.12
23 «Կոտայ-Հիդրո»
ՓԲԸ
14.03.12 20.03.12 - - 20.03.12
թիվ 9/4
վարույթը
կասեցվել է
23.03.12
24 Ա/Ձ Լիլիթ
Խաչատրյան
15.03.12 20.03.12 - - 20.03.12
թիվ 9/3
բողոքը
բավարարվել է
23.03.12
25 «Ստալկեր»
ՍՊԸ 
06.03.12 06.03.12 07.02.12 21.03.12 24.03.12
թիվ 10/2
բողոքը
բավարարվել է
մասնակի
26.03.12
26 Ա/Ձ Արտեմ
Մարգարյան 
01.03.12 06.03.12 07.03.12
21.03.12 24.03.12 
թիվ 10/1
բողոքը
մերժվել է
26.03.12
27 «Բարձրավոլտ
Էլ. ցանցեր»
ՓԲԸ
15.03.12 20.03.12 21.03.12 23.03.12 27.03.12 
թիվ 11/1
բողոքը
մերժվել է
27.03.12
28 Քաղ. Ժաննա Քեսոյան 13.03.12 27.03.12 - - 27.03.12
թիվ 11/6
բողոքը
բավարարվել է
30.03.12
29 «Գեղեցիկ Քնար»
ԱԿ
16.03.12 27.03.12 - - 27.03.12
թիվ 11/5
բողոքը
բավարարվել է
30.03.12
30 Քաղ.
Վանիկ Մկրտչյան
20.03.12 27.03.12 - - 27.03.12
թիվ 11/4
բողոքը
բավարարվել է
30.03.12
31 Քաղ.Աշխեն Մարգարյան 26.03.12 03.04.12 - - 03.04.12
թիվ 12/2
բողոքը
բավարարվել է
06.04.12
32 Ա/Ձ Արամ Պոշնակյան 28.03.12 11.04.12 - - 11.04.12
թիվ 13/3
վարույթը 
կարճվել է
13.04.12
33 «Առագաստ Բեն ՎԵԲ
Թեքնոլոջի» ՍՊԸ
16.03.12 27.03.12 28.03.12 16.04.12 16.04.12
թիվ 14/2
բողոքը
բավարարվել է
16.04.12
34 «Բևեռափայլ»
ՍՊԸ
27.03.12 03.04.12 04.04.12 16.04.12 16.04.12
թիվ 14/3
բողոքը
մերժվել է
16.04.12
35 Ա/Ձ Բագրատ Մարության 16.04.12 25.04.12 - - 25.04.12
թիվ 15/3
բողոքը
բավարարվել է
04.05.12
36 «Մերի Հարդի»
ՍՊԸ
30.03.12 11.04.12 12.04.12 02.05.12 02.05.12
թիվ 16/1
բողոքը
մերժվել է
02.05.12
37 «Գ.Դիշլանյան և ընկերներ» ՍՊԸ 19.04.12 02.05.12 - - 02.05.12
թիվ 16/2
բողոքը
բավարարվել է
04.05.12
38 Քաղ. Կիմ Ստեփանյան 16.04.12 02.05.12 - - 02.05.12
թիվ 16/3
բողոքը
բավարարվել է
04.05.12
39 Ա/Ձ Տիգրան Ասկիջյան 10.04.12 02.05.12 - - 02.05.12
թիվ 16/6
բողոքը
բավարարվել է
08.05.12
40 Ա/Ձ Շողակաթ Առուստամյան 26.03.12 11.04.12 - - 08.05.12
թիվ 17/1
բողոքը
մերժվել է
10.05.12
41 Ա/Ձ Արթուր Մովսիսյան 23.04.12 02.05.12 - - 08.05.12
թիվ 17/4
բողոքը
բավարարվել է
15.05.12
42 «Մերի Հարդի»
ՍՊԸ
10.05.12  15.05.12 - - 15.05.12
թիվ 18/3
բողոքը
բավարարվել է
17.05.12 
43 «Յուտա»
ՍՊԸ
18.04.12 15.05.12 - - 15.05.12
թիվ 18/1
բողոքը
բավարարվել է
17.05.12
44 «Ագարակի ՊՄԿ» ՓԲԸ 28.03.12 15.03.12 - - 15.05.12
թիվ 18/2
վարույթը
կարճվել է
17.05.12
45 «Լազմիլ» ՍՊԸ 07.05.12 15.03.12 - - 15.05.12
թիվ 18/4
վարույթը
կասեցվել է
17.05.12
46 «Արևակն» ՍՊԸ 23.04.12 25.04.12 26.04.12 15.05.12 15.05.12
թիվ 18/1
բողոքը
բավարարվել է
18.05.12
47 «Անդրանիկ»
ՍՊԸ
20.04.12 25.04.12 26.04.12 15.05.12 15.05.12
թիվ 18/2
բողոքը
բավարարվել է
18.05.12
48 «Լորի» ՍՊԸ 18.04.12 25.04.12 26.04.12 15.05.12 18.05.12
թիվ 19/1
բողոքը
բավարարվել է
18.05.12
49 Ա/Ձ Հովսեփ Հարությունյան  14.05.12 22.05.12 - - 22.05.12
թիվ 20/3
բողոքը
բավարարվել է
04.06.12
50 Ա/Ձ Հասմիկ Մարկոսյան 02.05.12 08.05.12 09.05.12 22.05.12 22.05.12
թիվ 20/4
բողոքը
մերժվել է
29.05.12
51 Սերյոժա Հովհաննիսյան 04.05.12 22.05.12 - - 22.05.12
թիվ 20/2
բողոքը
բավարարվել է
29.05.12
52 Ա/Ձ Քանաքարա Ղազարյան 11.05.12 22.05.12 - - 22.05.12
թիվ 20/1
բողոքը
բավարարվել է
29.05.12
53 «Արմենիա Հյուր. համալիր» ՓԲԸ 16.04.12 31.05.12 - - 31.05.12
թիվ 21/1
վարույթը
կասեցվել է
31.05.12
54 Լևոն
Մնացականյան
24.05.12 05.06.12 - - 05.06.12
թիվ 22/5
բողոքը
բավարարվել է
08.06.12
55 «Հայաստանի Էլ.Ցանցեր» ՓԲԸ 05.06.12 05.06.12 - - 05.06.12
թիվ 22/2
վարույթը
կարճվել է
08.06.12
56 «Գետամեջի Թռչնաֆաբրիկա» ՍՊԸ 30.05.12 05.06.12 - - 05.06.12
թիվ 22/1
վարույթը
կարճվել է
08.06.12
57 Լևոն
Մնացականյան
24.05.12 05.06.12 - - 05.06.12
թիվ 22/5
բողոքը
բավարարվել է
08.06.12
58 Ա/Ձ Գևորգ
Աստոյան
21.05.12 12.06.12 - - 12.06.12
թիվ 23/1
վարույթը
կարճվել է
14.06.12
59 Սարգիս Մարտիրոսյան 12.06.12 19.06.12 - - 19.06.12
թիվ 24/2
բողոքը
բավարարվել է
22.06.12
60 «Հանքավան Սփրինգս» ՍՊԸ 30.05.12 05.06.12 06.06.12 20.06.12 26.06.12
թիվ 25/2
բողոքը
մերժվել է
26.06.12
61 «Նյուլիթա»
ՍՊԸ
14.05.12 05.06.12 06.06.12 20.06.12 26.06.12
թիվ 25/1
բողոքը
բավարարվել է
26.06.12
62 Ա/Ձ Յուրի Ավագյան, Ա/Ձ Կարինե Ավագյան 10.05.12 05.06.12 06.06.12 20.06.12 26.06.12
թիվ 25/3
բողոքը
մերժվել է
26.06.12
63 «Շեն Մառնիկ» ՍՊԸ  08.06.12 26.06.12 - - 26.06.12
թիվ 25/7
վարույթը
կասեցվել է
28.06.12
64 «Մեծն Սասուն» ՍՊԸ 04.06.12 12.06.12 13.06.12 26.06.12 26.06.12
թիվ 25/8
բողոքը
մերժվել է
02.07.12
65 Ա/Ձ Տիգրան Եսայան 12.06.12 26.06.12 - - 26.06.12
թիվ 25/6
բողոքը
բավարարվել է
03.07.12
66 Ա/Ձ Արա Աղաբաբյան 26.06.12 03.07.12 04.07.12 12.07.12 13.07.12
թիվ 28/1
բողոքը
բավարարվել է
13.07.12
67 «Էլեկտրադիզայն» ՍՊԸ 26.06.12 03.07.12 04.07.12 12.07.12 13.07.12
թիվ 28/2
բողոքը
մերժվել է
13.07.12
68 «Նաիրիտ գործարան» ՓԲԸ 15.06.12 26.06.12 27.06.12 12.07.12 13.07.12
թիվ 28/4
բողոքը
մերժվել է
13.07.12
69 «Հիմնարար հետազոտությունների կենտրոն» ՓԲԸ 20.06.12 03.07.12 04.07.12 12.07.12 13.07.12
թիվ 24/3
բողոքը
մերժվել է
13.07.12
70 «Ագարակի ՊՄԿ» ՓԲԸ 04.06.12 26.06.12 27.06.12 19.07.12 19.07.12
թիվ 30/1
բողոքը
բավարարվել է
19.07.12
71 «Երևանի կոնյակի Գործարան» ՓԲԸ 07.06.12 19.06.12 20.06.12
19.07.12
19.07.12
թիվ 30/2
բողոքը
բավարարվել է
20.07.12
72 «Հոկտեմբերյանի ֆերոսպլավ գործ.» ՍՊԸ 02.07.12 10.07.12 11.07.12 26.07.12 27.07.12
թիվ 31/4
բողոքը
մերժվել է
27.07.12
73 Ա/Ձ Սուսաննա Ղուկասյան 28.06.12 10.07.12 11.07.12 26.07.12 27.07.12
թիվ 31/3
բողոքը
մերժվել է
27.07.12
74 «Մավա Իմպուլս» ՍՊԸ 10.07.12 17.07.12 18.07.12 26.07.12 27.07.12
թիվ 31/2
բողոքը
մերժվել է
27.07.12
75 «Սիցիլիա Գեյմս» ՍՊԸ 13.06.12 27.07.12 - - 27.07.12
թիվ 31/1
բողոքը
բավարարվել է
27.07.12
76 Ա/Ձ Սասուն Գրիգորյան 19.07.12 27.07.12 - - 27.07.12
թիվ 31/5
բողոքը
մերժվել է
30.07.12
77 «Լուսինե-Անի»
 ՍՊԸ
10.07.12 27.07.12 - - 27.07.12
թիվ 31/9
բողոքը
բավարարվել է
31.07.12
78 Ա/Ձ Եգոր
Թադևոսյան 
19.07.12 27.07.12 28.07.12 28.08.12 28.08.12
թիվ 33/5
բողոքը
մերժվել է
30.08.12
79 «Ռուսալ Արմենալ» ՓԲԸ 18.07.12 27.07.12 28.07.12 28.08.12 28.08.12
թիվ 33/6
բողոքը
մերժվել է
30.08.12
80 Ա/Ձ Սասուն Գրիգորյան 18.07.12 27.07.12 28.07.12 28.08.12 28.08.12
թիվ 33/4
բողոքը
մերժվել է
30.08.12
81 «Արթիկի կոմ. տնտես.» ՓԲԸ  20.07.12 27.07.12 28.07.12 28.08.12 28.08.12
թիվ 33/9
բողոքը
մերժվել է
03.09.12
82 Ա/Ձ Լուսինե Մատինյան 26.07.12 28.08.12 - - 28.08.12
թիվ 33/7
բողոքը
բավարարվել է
03.09.12
83 Ա/Ձ Անդրանիկ Սարգսյան  24.07.12 28.08.12 - - 28.08.12
թիվ 33/8
բողոքը
բավարարվել է
03.09.12
84 «Ֆլուքս» ՍՊԸ 21.08.12 04.09.12 - - 04.09.12
թիվ 34/3
վարույթը
կարճվել է
06.09.12
85 «Գեմբագս» ՍՊԸ 28.08.12 04.09.12 - - 04.09.12
թիվ 34/2
բողոքը
բավարարվել է
06.09.12
86 «Էներգաչափ» ՓԲԸ 18.08.12 04.09.12 - - 04.09.12
թիվ 34/1
բողոքը
բավարարվել է
07.09.12
87 «Հիդրոշինարար-5» ՓԲԸ  22.08.12 04.09.12 - - 04.09.12
թիվ 34/4
բողոքը
բավարարվել է
(վերստուգում) 
10.09.12
88 «Յումի» ՓԲԸ  06.08.12 21.08.12 22.08.12 06.09.12 06.09.12
թիվ 35/3
բողոքը
մերժվել է
07.09.12
89 «Դելտա Թերմ» ՍՊԸ   08.08.12 և
24.08.12
28.08.12 29.08.12 06.09.12 06.09.12
թիվ 35/1
բողոքը
մերժվել է
07.09.12
90 «Կառատ-կետ» ՍՊԸ  16.08.12 28.08.12 29.08.12 06.09.12 06.09.12
թիվ 35/2
բողոքը
մերժվել է
07.09.12
91 Ա/Ձ Հայկ Չախոյան   29.08.12 11.09.12 - - 11.09.12
թիվ 36/5
բողոքը
բավարարվել է
14.09.12
92 «ՍԱՀ» ՍՊԸ 31.08.12 11.09.12 - - 11.09.12
թիվ 36/3
բողոքը
բավարարվել է
14.09.12
93 Ա/Ձ Վասկանուշ Հովհաննիսյան 01.09.12 11.09.12 - - 11.09.12
թիվ 36/4
բողոքը
բավարարվել է
14.09.12
94 «ՌԱՅՍ-ՕՅԼ» ՍՊԸ 06.09.12 11.09.12 - - 11.09.12
թիվ 36/6
բողոքը
բավարարվել է
14.09.12
95 «ԱՌԴ Գլոբալ» ՍՊԸ 28.08.12 11.09.12 - - 11.09.12
թիվ 36/2
բողոքը(ՎԻՎ
որոշման դեմ)
մերժվել է
14.09.12
96 «Մեդիտեք» ՍՊԸ 02.08.12 21.08.12 22.08.12 14.09.12 18.09.12
թիվ 37/1
վարույթը
կասեցվել է
18.09.12
97 Քաղ. Արսեն Միրզոյան   10.09.12 18.09.12 - - 18.09.12
թիվ 37/
5
վարույթը
կարճվել է
20.09.12
98 «ԱՐՍՍԱԹԱՆ» ՍՊԸ 08.09.12 18.09.12 19.09.12 05.10.12 05.10.12
թիվ 38/1
բողոքը
մերժվել է
05.10.12
99 Ա/Ձ Արֆենիկ Մարգարյան   24.09.12 05.10.12 - - 05.10.12
թիվ 38/2
բողոքը
բավարարվել է
05.10.12
100 Ա/Ձ Լիլիթ Ադամյան 26.09.12 09.10.12 22.08.12 14.09.12 09.10.12
թիվ 39/5
բողոքը
բավարարվել է
11.10.12
101 «Կոմպոզիտ Մետալ» ՓԲԸ 29.08.12 11.09.12 12.09.2012 12.10.2012 09.10.12
թիվ 39/4
վարույթը
կարճվել է
11.10.12
102 «Տուշպա-Ա» ԱԿ  02.08.12 21.08.12 22.08.12 14.09.12 12.10.12
թիվ 40/1
բողոքը
մերժվել է
12.10.12
103 «Մարտունի» ՋՕ  05.09.12 18.09.12 19.09.12 22.10.12 22.10.12
թիվ 42/1
բողոքը
բավարարվել է
22.10.12
104 Ա/Ձ Մխիթար Սերոբյան 08.10.12 16.10.12 - - 16.10.12
թիվ 41/2
բողոքը
բավարարվել է
23.10.12
105 «Հայասի Գրուպ» ՍՊԸ 10.09.12 18.09.12 19.09.2012 22.10.2012 23.10.12
թիվ 43/1
բողոքը
մերժվել է
24.10.12
106 Ա/Ձ Հասմիկ Մարգարյան 28.09.12 23.10.12 - - 23.10.12
թիվ 43/2
վարույթը
կասեցվել է
25.10.12
107 Ա/Ձ Վաղարշակ Պետրոսյան  11.10.12 23.10.12 - - 23.10.12
թիվ 43/3
բողոքը 
բավարարվել է
25.10.12
108 «Սևան ազգային պարկ» ՊՈԱԿ 13.09.12 09.10.12 10.10.2012 29.10.2012 29.10.12
թիվ 44/1
բողոքը
մերժվել է
29.10.12
109 «Կոտայ Հիդրո» ՓԲԸ 03.10.12 23.10.12 - - 23.10.12
թիվ 43/5
բողոքը 
բավարարվել է
30.10.12
110 «Արմենիան Հոսփիթալիթի Հոլդինգ» ՍՊԸ 12.10.12 23.10.12 - - 23.10.12
թիվ 43/4
բողոքը 
բավարարվել է
05.11.12
111 Ա/Ձ Ալինա Գրիգորյան 19.10.12 30.10.12 - - 30.10.12
թիվ 45/1
վարույթը
կարճվել է
02.11.12
112 Ա/Ձ Մարգո Հարությունյան  16.10.12 30.10.12 - - 30.10.12
թիվ 45/2
բողոքը 
բավարարվել է
02.11.12
113 Ա/Ձ Էմմա Վարդանյան 11.10.12 23.10.12 24.10.2012 05.11.2012 06.11.12
թիվ 46/2
բողոքը
մերժվել է
06.11.12
114 «Դինո Գոլդ Մայնինգ Քամփնի» ԲԲԸ 24.09.12 16.10.12 17.10.2012 05.11.2012 06.11.12
թիվ 46/1
բողոքը
բավարարվել է
 մասնակի
06.11.12
115 «Ստատուս ընդ Կո» ՍՊԸ 19.10.12 30.10.12 - - 30.10.12
թիվ 45/4
բողոքը 
բավարարվել է
09.11.12
116 «Լոռվա հաց» ՍՊԸ 20.10.12 06.11.12 - - 06.11.12
թիվ 46/4
բողոքը 
բավարարվել է
08.11.12
117 «Վահանլի» ՍՊԸ 31.10.12 06.11.12 - - 06.11.12
թիվ 46/3
վարույթը
կարճվել է
08.11.12
118 «Նոյ-Լենդ» ՓԲԸ 29.09.12 30.10.12 - - 30.10.12
թիվ 45/3
բողոքը 
բավարարվել է
08.11.12
119 քաղ. Մայիս Սահրադյան 28.09.12 09.10.12 10.10.2012 07.11.2012 09.11.12
թիվ 47/2
բողոքը
մերժվել է
09.11.12
120 «Կրասկի Սեյսի» ՍՊԸ 28.09.12 09.10.12 10.10.2012 07.11.2012 09.11.12
թիվ 47/1
բողոքը
մերժվել է
09.11.12
121 Ա/Ձ Արտուշ Պապոյան 02.11.12 13.11.12 - - 13.11.12
թիվ 48/2
բողոքը
բավարարվել է
21.11.12
122 «Շողակն» ՓԲԸ 31.10.12 13.11.12 - - 13.11.12
թիվ 48/3
բողոքը
բավարարվել է
23.11.12
123 Արամ Մովսիսյան 06.11.12 13.11.12 - - 13.11.12
թիվ 48/1
բողոքը
բավարարվել է
22.11.12
124 «Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ 12.10.12 30.10.12 31.10.12 26.11.12 26.11.12
թիվ 50/1
բողոքը
բավարարվել է
մասնակի
26.11.12
125 «Պեգաս Թրավլ» ՍՊԸ 19.11.12 27.11.12 - - 27.11.12
թիվ 51/1
վարույթը
կարճվել է
03.12.12
126 Ա/Ձ Սուսաննա Մադինյան 08.11.12 20.11.12 - - 20.11.12
թիվ 49/1
բողոքը
բավարարվել է
03.12.12
127 Քաղ. Ռազմիկ Հակոբյան 01.11.12 27.11.12 - - 27.11.12
թիվ 51/3
վարույթը
կարճվել է
30.11.12
128 Քաղ. Նարեկ Հախվերդյան 17.10.12 27.11.12 - - 27.11.12
թիվ 51/4
բողոքը
բավարարվել է
07.12.12
129 «Կեմրիկ» ՍՊԸ 14.11.12 27.11.12 - - 27.11.12
թիվ 51/5
բողոքը
բավարարվել է
07.12.12
130 «Գոշ-Գազ» ՍՊԸ 19.11.12 04.12.12 - - 04.12.12
թիվ 52/1
բողոքը
 թողնվել է առանց քննարկման
07.12.12
131 Քաղ.Արեքնազ Բարեյան 17.11.12 27.11.12 - - 07.12.12
թիվ 51/2
բողոքը
բավարարվել է
07.12.12
132 Ա/Ձ Անուշ Շահինյան 07.11.12 20.11.12 21.11.2012 07.12.2012 07.12.12
թիվ 53/1
բողոքը
մերժվել է
07.12.12
133 «Աէրոֆլոտ-Ռուսաստանի ավիաուղիներ ԲԲԸ ներկայացուցչություն Երևանում» ՁԱՍ 09.11.12 20.11.12 21.11.2012 07.12.2012 07.12.12
թիվ 53/2
բողոքը
բավարարվել է
07.12.12
134 «Ժայռ» ՍՊԸ 22.11.12 11.12.12 - - 11.12.12
թիվ 54/2
Վարույթը
կասեցվել է
13.12.12
135 Ա/Ձ Գոհար Մխիթարյան 20.11.12 11.12.12 - - 11.12.12
թիվ 54/1
բողոքը
բավարարվել է
13.12.12
136 «Երևաննախագիծ» ԲԲԸ 05.11.12 20.11.12 21.11.2012 07.12.2012 11.12.12
թիվ 54/3
բողոքը
բավարարվել է
14.12.12
137 Ա/Ձ Աշոտ Ստեփանյան 06.12.12 14.12.12 - - 14.11.12
թիվ 55/1
վարույթը
 կարճվել է
17.12.12
138 Ա/Ձ Միքայել Սահակյան 06.12.12 14.12.12 - - 14.12.12
թիվ 55/2
վարույթը
կարճվել է
17.12.12
139 Ա/Ձ Նահապետ Թամրազյան 06.11.12 14.11.12 - - 14.12.12
թիվ 55/3
բողոքը
բավարարվել է
20.12.12
140 «Բաբեկ» ՍՊԸ 03.12.12 18.12.12 - - 18.12.12
թիվ 56/1
բողոքը
բավարարվել է
20.12.12
141 «Գոշ-Գազ» ՍՊԸ 30.11.12 18.12.12 - - 18.12.12
թիվ 56/2
բողոքը
մերժվել է
20.12.12
142 «Եվրոմոթորս» ՍՊԸ 28.11.12 11.12.12 12.12.12 25.12.12 25.12.12
թիվ 57/4
բողոքը
մերժվել է
26.12.12
143 «ԳՄԳ Լոջիստիքս» ՍՊԸ 23.11.12 11.12.12 12.12.12 25.12.12 25.12.12
թիվ 57/2
բողոքը
մերժվել է
26.12.12
144 «Համլետ և Տիգրան» ՍՊԸ 13.11.12 04.12.12 05.12.12 25.12.12 25.12.12
թիվ 57/3
բողոքը
մերժվել է
26.12.12
145 «ԱԻԿ ԱԼԿՈ» ՍՊԸ 13.12.12 25.12.12 - - 25.12.12
թիվ 57/7
բողոքը
բավարարվել է
26.12.12
146 Ա/Ձ Արման Կարապետյան 13.12.12 25.12.12 - - 25.12.12
թիվ 57/8
բողոքը
բավարարվել է
27.12.12
147 Ա/Ձ Ալվանդ Մուրադխանյան 28.11.12 25.12.12 - - 25.12.12
թիվ 57/
6
բողոքը
բավարարվել է
27.12.12
148 «Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ 30.11.12 11.12.12 12.12.12 25.12.12 25.12.12
թիվ 57/1
բողոքը
մերժվել է
28.12.12
149 «Համլետ Համբարձումյան» ՍՊԸ 03.12.12 14.12.12 15.12.12 28.12.12 28.12.12
թիվ 58/1
բողոքը
մերժվել է
28.12.12
150 Քաղաքացի Վահագն Շառոյանին 12.12.12 18.12.12 19.12.12 28.12.12 28.12.12
թիվ 58/5
բողոքը
մերժվել է
28.12.12
151 Ա/Ձ Վլադիմիր Ջանգոզյան 10.12.12 18.11.12 19.12.12 28.12.12 28.12.12
թիվ 58/4
բողոքը
մերժվել է
28.12.12
152 Ա/Ձ Կարեն Զախարյան 12.12.12 18.12.12 19.12.12 28.12.12 28.12.12
թիվ 5 8/6
բողոքը
մերժվել է
28.12.12
153 «ՎԿՍ Արմենիա» ՍՊԸ 04.12.12 18.12.12 19.12.12 28.12.12 28.12.12
թիվ 58/2
բողոքը
մերժվել է
28.12.12
154 «Ճամբարակի ՃՇՇՁ» ԲԲԸ 04.12.12 18.12.12 19.12.12 28.12.12 28.12.12
թիվ 58/3
բողոքը
բավարարվել է
մասնակի
28.12.12
155 «Հովնանյան Ինտերնեշնլ» ՍՊԸ 06.12.12 18.12.12 19.12.12 28.12.12 28.12.12
թիվ 58/8
բողոքը
բավարարվել է
08.01.13
156 «Ֆարմա Սթար» ՍՊԸ 12.12.12 25.12.12 - - 25.12.12
թիվ 57/10
բողոքը
բավարարվել է
08.01.13
157 «Եղեգնաձորի Բնակ.կոմ.տնտ.»  03.12.12 11.12.12 12.12.12 28.12.12 18.12.12
թիվ 58/7
վարույթը
կասեցվել է
08.01.13