2013թ
N ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ
ԳԱՆԳԱՏԱՐԿՄԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ/ԳՀ/
ԲՈՂՈՔ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ
ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ
ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ԲՈՂՈՔԻ ՄՈՒՏՔԻ ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԳՀ
ԿՈՂՄԻՑ ԲՈՂՈՔԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՕՐԸ
ԲՈՂՈՔԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԳԱՆԳԱՏԱՐԿՄԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ/ԳԽ/ ՈՒՂԱՐԿՎԵԼՈՒ ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԳԽ ԸՆԴՈՒՆԱԾ ԵԶՐԱԿԱ-ՑՈՒԹՅԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԳՀ
ԸՆԴՈՒՆԱԾ ՈՐՈՇՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԵՎ ՀԱՄԱՐԸ
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹ-
ՅՈՒՆԸ
ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՈՒՂԱՐԿՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎԸ
1 Ա/Ձ Կարեն Սարգսյան 20.12.2012 15.01.2013 - - 15.01.2013թ
թիվ 3/7
Վարույթը կարճվել է 22.01.2013
2 Ա/Ձ Հասմիկ Մարգարյան 26.12.2012 15.01.2013 - - 15.01.2013
թիվ 3/10
Բողոքը բավարարվել է 22.01.2013
3 «ԼԻՆՔ ԱՎԻԱ» ՍՊԸ 27.12.2012 15.01.2013 - - 15.01.2013
թիվ 3/8
Բողոքը մերժված է 22.01.2013
4 Ա/Ձ Հովսեփ Հովսեփյան 19.12.2012 09.01.2013 - - 09.01.2013
թիվ 1/
2
Բողոքը բավարարվել է 15.01.2013
5 Ա/Ձ Գարիկ Օհանյան 20.12.2012 09.01.2013 - - 09.01.2013
թիվ 1/3
Բողոքը բավարարվել է 15.01.2013
6 Բիբլոս Բանկ Արմենիա 28.11.2012 14.12.2012 17.12.2012 11.01.2013 14.01.2013
թիվ 2/1
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 15.01.2013
7 «ԷՄՄԵԼ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ 12.12.2012 25.12.2013 26.12.2013 11.01.2013 15.01.2013
թիվ 3/9
Բողոքը բավարարվել է 24.01.2013
8 «ԽՃԱՔԱՐ-ՄՈՒՍԱ» ՍՊԸ 09.01.2013 25.01.2013 - - 25.01.2013
թիվ 4/
7
Բողոքը բավարարվել է 04.02.2013
9 Ապարանի
Ճանապարհաշինար.
Շահագործ.Ձեռ.
20.12.2012 25.01.2013 - - 25.01.2013
թիվ 4/3
Վարույթը կարճվել է 04.02.2013
10 «ԼՈՒՍ ԱՍՏՂ» ՍՊԸ 21.01.2013 25.01.2013 - - 25.01.2013
թիվ 4/8
Բողոքը բավարարվել է 01.02.2013
11 «ՇԻՐԱԿ-
ՋՐՄՈՒՂԿՈՅՈՒՂԻ»
ՓԲԸ
09.01.2013 01.02.2013 - - 01.02.2013
թիվ 5/2
Վարույթը կարճվել է 04.02.2013
12 «ԻՆԺԿՈՄԷՆԵՐԳՈ» ՍՊԸ 19.12.2012 15.01.2013 16.01.2013 01.02.2013 01.02.2013
թիվ 5/1
Բողոքը մերժվել է 01.02.2013
13 «ԱՆԻ» ԲԲԸ 24.01.2013 04.02.2013 - - 04.02.2013
թիվ 6/6
Բողոքը բավարարվել է 06.02.2013
14 «ԱՎԱԼՈՆ» ՍՊԸ 27.12.2012 15.01.2013 16.01.2013 04.02.2013 04.02.2013
թիվ 6/5
Բողոքը մերժվել է 06.02.2013
15 «ՍՏԱԼԿԵՐ» ՍՊԸ 27.12.2012 15.01.2013 16.01.2013 04.02.2013 04.02.2013
թիվ 6/4
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 06.02.2013
16 «ԱՐՍԵՆ ԵՎ ՆԵՐՍԵՍ» ՍՊԸ 20.12.2012 09.01.2013 10.01.2013 04.02.2013 04.02.2013
թիվ 6/1
Բողոքը մերժվել է 04.02.2013
17 «ԵՎՐՈԹԵՐՄ» ՓԲԸ 20.12.2012 15.01.2013 16.01.2013 04.02.2013 04.02.2013
թիվ 6/3
Բողոքը մերժվել է 04.02.2013
18 «ՏՐԱՆՍ
ԼՈՋԻՍՏԻԿ ՔՈՔԸՍԻՍ»
ՍՊԸ
20.12.2012 15.01.2013 16.01.2013 04.02.2013 04.02.2013
թիվ 6/2
Բողոքը բավարարվել է 04.02.2013
19 «ՀՐԱՇՔ-ԳԼՈԲՈՒՍ» ՍՊԸ 06.02.2013 12.02.2013 - - 12.02.2013
թիվ 7/5
Բողոքը բավարարվել է 20.02.2013
20 Ա/Ձ Քրիստինա Ներսիսյան 29.01.2013 12.02.2013 - - 12.02.2013
թիվ 7/4
Բողոքը բավարարվել է 20.02.2013
21 Ա/Ձ Արմեն Սահակյան 07.02.2013 12.02.2013 - - 12.02.2013
թիվ 7/2
Բողոքը մերժվել է 13.02.2013
22 Ա/Ձ Ժանետա Աղասևա 24.01.2013 12.02.2013 - - 12.02.2013
թիվ 7/1
Վարույթը կարճվել է 13.02.2013
23 «ԿԱՄՐՋԱՅԻՆ ԵՐԿԱԹԲԵՏՈՆԵ ԿՈՆՍ.Գ-Ն» ՓԲԸ 17.12.2013 25.01.2013 28.01.2013 11.02.2013 14.02.2013
թիվ 8/1
Բողոքը մերժվել է 15.02.2013
24 «ՎԻԿՏՈՐԻԱ-Ս» ՍՊԸ 22.01.2013 01.02.2013 04.02.2013 11.02.2013 14.02.2013
թիվ 8/4
Բողոքը մերժվել է 15.02.2013
25 «ԵՎԱՆՏ Գրուպ» ՍՊԸ 21.01.2013 25.01.2013 28.01.2013 11.02.2013 14.02.2013
թիվ 8/3
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 15.02.2013
26 Ա/Ձ ԿԱՐԱՊԵՏ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ 16.01.2013 14.02.2013 - - 14.02.2013
թիվ 8/2
Բողոքը բավարարվել է 15.02.2013
27 Քաղ. Արմենուհի Մալխասյան 01.02.2013 19.02.2013 - - 19.02.2013
թիվ 9/1
Վարույթը կարճվել է 20.02.2013
28 «ՄՈՒՇԽԱՉ ԱՎՏՈ» ՍՊԸ 12.02.2013 19.02.13 - - 19.02.2013
թիվ 9/2
Բողոքը բավարարվել է 27.02.2013
29 Քաղաքացիներ Աշոտ Հակոբյան և Վահագն Վարդանյան 20.02.2013 05.03.2013 - - 05.03.2013
թիվ 11/3
Վարույթը կարճվել է 07.03.2013
30 «ՔԱՐԱՍՏՂ» ՍՊԸ 19.02.2013 05.03.2013 - - 05.03.2013
թիվ 11/2
Վարույթը կարճվել է 07.03.2013
31 «ՎԱԲԱ» ՍՊԸ 25.02.2013 05.03.2013 - - 05.03.2013
թիվ 11/4
Բողոքը բավարարվել է 11.03.2013
32 «ԲԻԲԼՈՍ ԲԱՆԿ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ 04.03.2013 12.03.2013 - - 12.03.2013
թիվ 12/2
Բողոքը բավարարվել է 14.03.2013
33 «ՀԱՆՆԻ-ԱՐՄԻՆ» ՍՊԸ 06.03.2013 12.03.2013 - - 12.03.2013
թիվ 12/3
Բողոքը բավարարվել է 20.03.2013
34 «ՎԱՐԴԱՆԻ ԶԱՐԹՈՆՔԸ» ՍՊԸ 11.03.2013 19.03.2013 - - 19.03.2013
թիվ 13/1
Բողոքը բավարարվել է 20.03.2013
35 «ՀՈՍՏՈՒՆ» ՍՊԸ 14.03.2013 19.03.2013 - - 19.03.2013
թիվ 13/2
Բողոքը մերժվել է 21.03.2013
36 «ՀԱՐԱՎԷՆԵՐԳՈՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ՀԱՏ.ՄԱՍՆ.Ա-Ձ» ՍՊԸ 06.02.2013 26.02.2013 27.02.2013 21.03.2013 22.03.2013
թիվ 14/1
Բողոքը մերժվել է 22.03.2013
37 «ԼԻՆԱՌԱ» ՍՊԸ 11.02.2013 05.03.2013 06.03.2013 21.03.2013 22.03.2013
թիվ 14/2
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 25.03.2013
38 Ա.Ի.ԱԼԻԽԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ (ԵՐԵՎԱՆԻ ՖԻԶԻԿԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ) ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 05.03.2013 12.03.2013 13.03.2013 21.03.2013 22.03.2013
թիվ 14/3
Բողոքը մերժվել է 25.03.2013
39 «Հ.ԵՎ Ռ.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆՆԵՐ» ՍՊԸ 06.02.2013 12.02.2013 13.02.2013 21.03.2013 22.03.2013
թիվ 14/4
Բողոքը մերժվել է 22.03.2013
40 «ՄԵՐՁԱՎԱՆԻ ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ՍՊԸ 27.09.2011 25.01.2013 28.01.2013 21.03.2013 22.03.2013
թիվ 14/5
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 29.03.2013
41 «ՄԱՏԱԿԱՐ.
ԱՐՏԱԴՐ.
ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ»
ՓԲԸ
13.02.2013 26.02.2013 - - 28.03.2013
թիվ 15/2
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 29.03.2013
42 Քաղ. Վահե Բադալյան 26.03.2013 03.04.2013 - - 03.04.2013
թիվ 16/
1
Բողոքը
բավարարվել է
09.04.2013
43 «ՍԹՈՈՒՆԷՅՋ» ՍՊԸ 25.03.2013 03.04.2013 - - 03.04.2013
թիվ 16/2
Բողոքը բավարարվել է 05.04.2013
44 Ա/Ձ Պարգև Մաթևոսյան 30.03.2011 16.04.2013 - - 16.04.2013
թիվ 18/4
Բողոքը բավարարվել է 17.04.2013
45 «Արտակ-Նելսոն» ՍՊԸ 27.03.2013 09.04.2013 - - 16.04.2013
թիվ 18/5
Բողոքը բավարարվել է 22.04.2013
46 Ա/Ձ Սերյոժա Գաբրիելյան 14.03.2013 28.03.2013 29.03.2013 22.04.2013 23.04.2013
թիվ 19/1
Բողոքը մերժվել է 25.04.2013
47 «Հրաչուհի-Հռիփսիմե» ՍՊԸ 02.04.2013 09.04.2013 10.04.2013 22.04.2013 23.04.2013
թիվ 19/2
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 25.04.2013
48 Անարանդ և Ռոբերտ
Բեջանյան
փաստաբանական
գրասենյակ
17.04.2013 23.04.2013 - - 23.04.2013
թիվ 19/
6
Բողոքը բավարարվել է 26.04.2013
49 «Ինտեգրալ ՍՈՖ» ՍՊԸ 18.04.2013 30.04.2013 - - 30.04.2013
թիվ 20/
4
Բողոքը մերժվել է 06.05.2013
50 «Վ.Գ. և Որդիներ» ՍՊԸ 20.03.2013 16.04.2013 17.04.2013 03.05.2013 03.05.2013
թիվ 21/1
Բողոքը մերժվել է 03.05.2013
51 «Մասիս» ՋՕ 21.03.2013 09.04.2013 10.04.2013 19.04.2013 03.05.2013
թիվ 21/2
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 06.05.2013
52 «Գրիգորյաններ
տրանս սերվիս»
ՍՊԸ
05.04.2013 23.04.2013 24.04.2013 03.05.2013 03.05.2013
թիվ 21/3
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 06.05.2013
53 «Էդուկար» ՍՊԸ 09.04.2013 16.04.2013 17.04.2013 03.05.2013 07.05.2013
թիվ 22/1
Բողոքը մերժվել է 08.05.2013
54 «Գոլդենռոդ» ՍՊԸ 11.04.2011 23.04.2013 24.04.2013 03.05.2013 07.05.2013
թիվ 22/2
Բողոքը մերժվել է 08.05.2013
55 Ա/Ձ Սերգեյ Հայրապետյան 28.03.2013 16.04.2013 17.04.2013 03.05.2013 07.05.2013
թիվ 22/3
Բողոքը մերժվել է 08.05.2013
56 Ա/Ձ Սամվել Ստեփանյան 15.04.2013 07.05.2013 - - 07.05.2013
թիվ 22/4
Վարույթը կարճվել է 08.05.2013
57 «Եվրոպական
բժշ. կենտրոն»
ՍՊԸ
25.04.2013 07.05.2013 - - 07.05.2013
թիվ 22/7
Բողոքը բավարարվել է 15.05.2013
58 «Նաիրիի» ՃՇՇ 15.04.2011 07.05.2013 - - 07.05.2013
թիվ 22/8
Բողոքը բավարարվել է 15.05.2013
59 Ա/Ձ Հովհաննես Գրիգորյան 23.04.2013 07.05.2013 - - 07.05.2013
թիվ 22/9
Բողոքը բավարարվել է 17.05.2013
60 «Դի Էնդ Էյջ Գրուպ» ՍՊԸ 23.04.2013 14.05.2013 - - 14.05.2013
թիվ 24/1
Բողոքը բավարարվել է 17.05.2013
61 «Ղազար Ավետիսյան» ՍՊԸ 26.04.2013 14.05.2013 - - 14.05.2013
թիվ 24/2
Բողոքը բավարարվել է 21.05.2013
62 «Եղեգնաձորի բնակարան.կոմ.տնտես» ԲԲԸ 03.12.2012 28.12.2012 - - 14.05.2013
թիվ 24/3
Բողոքը բավարարվել է 21.05.2013
63 Ա/Ձ Գարեգին Դադիվանյան 16.04.2013 14.05.2013 - - 14.05.2013
թիվ 25/6
Բողոքը բավարարվել է 30.05.2013
64 «ԱՇՈՏ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ»
ՍՊԸ
07.05.2013 21.05.2013 - - 21.05.2013
թիվ 25/5
Վարույթ կասեցված է 30.05.2013
65 «ԳԵՈՊՐՈՄԱՅՆԻՆԳ
ԳՈԼԴ» ՍՊԸ
15.04.2013 23.04.2013 24.04.2013 21.05.2013 22.05.2013
թիվ 26/1
Բողոքը մերժվել է 23.05.2013
66 «ԳԵՈՊՐՈՄԱՅՆԻՆԳ
ԳՈԼԴ» ՍՊԸ
02.05.2013 14.05.2013 15.05.2013 21.05.2013 22.05.2013
թիվ 26/2
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 23.05.2013
67 «ՀԱՇՎ. ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ
ԵՎ ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ
ԳՀԻ» ՓԲԸ
12.04.2013 30.04.2013 06.05.2013 21.05.2013 22.05.2013
թիվ 26/6
Բողոքը մերժվել է 23.05.2013
68 «ՏԱՔՍԻ ՊՐԵՍՏԻԺ» ՍՊԸ 15.04.2011 30.04.2013 02.05.2013 21.05.2013 29.05.2013
թիվ 27/1
Բողոքը բավարարվել է 29.05.2013
69 Ա/Ձ Հարություն Հարությունյան 17.04.2013 07.05.2013 08.05.2013 21.05.2013 29.05.2013
թիվ 27/3
Բողոքը մերժվել է 30.05.2013
70 «ԼԻԴԵՐ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ» ՍՊԸ 18.04.2013 07.05.2013 13.05.2013 21.05.2013 29.05.2013
թիվ 27/4
Բողոքը մերժվել է 30.05.2013
71 «ԼՈՒՍԱՆՇԱՆ» ՊՈԱԿ 18.04.2013 30.04.2013 02.05.2013 21.05.2013 29.05.2013
թիվ 27/2
Բողոքը մերժվել է 30.05.2013
72 «ՍԱՆՏԱ» ՍՊԸ 18.05.2013 29.05.2013 - - 29.05.2013
թիվ 27/7
Բողոքը բավարարվել է 01.06.2013
73 «ԱՐՏԱԿ» ԱԿ 13.05.2013 29.05.2013 - - 29.05.2013
թիվ 27/8
Բողոքը բավարարվել է 03.06.2013
74 «Ռ.Օ.Ս.ՕՅԼ» ՍՊԸ 20.05.2013 04.06.2013 - - 04.06.2013
թիվ 28/2
Բողոքը բավարարվել է 10.06.2013
75 «Այ Թի Լաբ» ՍՊԸ 29.05.2013 04.06.2013 - - 04.06.2013
թիվ 28/3
Բողոքը բավարարվել է 10.06.2013
76 «ԹՐԱՆՍՓԱՐԵՆՍԻ
ԻՆԹԵՐՆԵՇՆԼ
ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ» ՀԿ
26.04.2013 21.05.2013 22.05.2013 10.06.2013 10.06.2013
թիվ 29/1
Բողոքը մերժվել է 10.06.2013
77 «ՄԻԿԻ» ՍՊԸ 15.05.2013 29.05.2013 30.05.2013 10.06.2013 10.06.2013
թիվ 29/2
Բողոքը մերժվել է 12.06.2013
78 Ա/Ձ ԱՐՍԵՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 30.04.2013 29.05.2013 30.05.2013 10.06.2013 10.06.2013
թիվ 29/3
Բողոքը մերժվել է 12.06.2013
79 «ԷՍԿՈ-ԿՈՆՑԵՌՆ» ՓԲԸ 08.05.2013 21.05.2013 22.05.2013 10.06.2013 10.06.2013
թիվ 29/4
Բողոքը մերժվել է 12.06.2013
80 «ՎԵԴԻ ՊԼԱՍՏ» ՍՊԸ 06.05.2013 21.05.2013 22.05.2013 10.06.2013 10.06.2013
թիվ 29/5
Բողոքը մերժվել է 12.06.2013
81 «ԻԳԼ-ԱՍԱ» ՍՊԸ 29.05.2013 21.05.2013 22.05.2013 10.06.2013 10.06.2013
թիվ 29/6
Բողոքը մերժվել է 12.06.2013
82 «ՄԵԴԻՏԵՔ» ՍՊԸ 15.05.2013 04.06.2013 - - 10.06.2013
թիվ 29/7
Վարույթը կասեցվել է 12.06.2013
83 Ա/Ձ Արսեն Գևորգյան 22.05.2013 11.06.2013 - - 18.06.2013
թիվ 31/1
Բողոքը բավարարվել է 18.06.2013
84 «Գորիսի միկրոշարժիչ» ԲԲԸ 31.05.2013 11.06.2013 - - 18.06.2013
թիվ 31/2
Բողոքը բավարարվել է 18.06.2013
85 Քաղաքացի Արսեն Վանեսյան 22.05.2013 11.06.2013 - - 18.06.2013
թիվ 31/4
Վարույթը կասեցվել է 20.06.2013
86 «ՔԵԹՐԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 06.06.2013 18.06.2013 - - 18.06.2013
թիվ 31/5
Բողոքը բավարարվել է 25.06.2013
87 «ՏԻԿԲԱԳ» ՍՊԸ 31.05.2013 18.06.2013 - - 18.06.2013
թիվ 31/6
Բողոքը բավարարվել է 25.06.2013
88 «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԴՕՍԱԱՖ ՀԿ-Ի «
ԵՂԵԳՆԱՁՈՐԻ
ՄԱՐԶԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ
ԱԿՈՒՄԲ»» ՍՊԸ
17.06.2013 25.06.2013 - - 25.06.2013
թիվ 32/1
Բողոքը բավարարվել է 28.06.2013
89 Ա/Ձ Լաուրա Հոխոյան 13.06.2013 25.06.2013 - - 25.06.2013
թիվ 32/2
Բողոքը բավարարվել է 28.06.2013
90 Ա/Ձ Նելլի Մխեյան 19.06.2013 25.06.2013 - - 25.06.2013
թիվ 32/3
Բողոքը բավարարվել է 28.06.2013
91 Ա/Ձ ԱՆԺԵԼԻԿԱ ԴԱՎԹՅԱՆ 18.05.2013 04.06.2013 05.06.2013 28.06.2013 02.07.2013
թիվ 33/1
Բողոքը մերժվել է 02.07.2013
92 «ԷՖ ՀԻՆԳ» ՍՊԸ 31.05.2013 18.06.2013 19.06.2013 28.06.2013 02.07.2013
թիվ 33/2
Բողոքը մերժվել է 02.07.2013
93 «ՎԱՐԳՈՍ» ԲԲԸ 19.06.2013 02.07.2013 - - 02.07.2013
թիվ 33/3
Վարույթը կարճվել է 04.07.2013
94 «ԷԴ ԵՎ ԿԱՐ» ՍՊԸ 25.06.2013 02.07.2013 - - 02.07.2013
թիվ 33/4
Բողոքը բավարարվել է 04.07.2013
95 «ԲԻՊԱԿ» ՍՊԸ 17.06.2013 25.06.2013 26.06.2013 28.06.2013 02.07.2013
թիվ 33/5
Բողոքը մերժվել է 04.07.2013
96 Ա/Ձ Զվարթ Սմբատյան 13.06.2013 25.06.2013 26.06.2013 28.06.2013 02.07.2013
թիվ 33/6
Բողոքը մերժվել է 04.07.2013
97 Քաղ. Գոհար Մովսիսյան 09.07.2013 12.07.2013 - - 12.07.2013
թիվ 35/1
Վարույթը կասեցվել է 16.07.2013
98 Ա/Ձ ԻՍԿԱՆԴԱՐ ՄԵԼԻՔՅԱՆ 03.07.2013 12.07.2013 - - 12.07.2013
թիվ 35/3
Բողոքը բավարարվել է 15.07.2013
99 «Ստաֆ» ՍՊԸ 03.07.2013 12.07.2013 - - 12.07.2013
թիվ 35/4
Բողոքը բավարարվել է 19.07.2013
100 «ՔՐԵՅԶԻ-ՖՈՔՍ» ՍՊԸ 29.05.2013 11.06.2013 12.06.2013 12.07.2013 13.07.2013
թիվ 36/1
Մասնակի Բողոքը բավարարվել է 13.07.2013
101 Ա/Ձ Մհեր Մերուժանի Գևորգյան 29.05.2013 11.06.2013 12.06.2013 28.06.2013 13.07.2013
թիվ 36/2
Բողոքը մերժվել է 13.07.2013
102 «ԳԵՂԵՑԻԿ ՔՆԱՐ» ԱԿ 13.07.2013 19.07.2013 - - 19.07.2013
թիվ 37/1
Բողոքը բավարարվել է 24.07.2013
103 «ՎՈՒԴԿՌԱՖՏ» ՍՊԸ 11.07.2013 19.07.2013 - - 19.07.2013
թիվ 37/3
Բողոքը բավարարվել է 24.07.2013
104 «ՎԱԼԳԵ» ՍՊԸ 13.07.2013 19.07.2013 - - 19.07.2013
թիվ 37/2
Բողոքը բավարարվել է 26.07.2013
105 «ԱՐԳՈ» ՍՊԸ 24.06.2011 02.07.2013 03.07.2013 02.08.2013 06.08.2013
թիվ 38/1
Բողոքը մերժվել է 06.08.2013
106 Ա/Ձ Նելլի Մայիլյան 29.06.2013 10.07.2013 11.07.2013 02.08.2013 06.08.2013
թիվ 38/2
Բողոքը բավարարվել է 13.08.2013
107 Ա/Ձ Ռազմիկ Մինասյան 12.07.2013 19.07.2013 22.07.2013 02.08.2013 06.08.2013
թիվ 38/3
Բողոքը մերժվել է 06.08.2013
108 Ա/Ձ Արսեն Հարությունյան 03.07.2013 12.07.2013 15.07.2013 02.08.2013 06.08.2013
թիվ 38/4
Բողոքը բավարարվել է 13.08.2013
109 «ԳՐԵՅԹ ՎԵԼԼԻ Հ/Ձ» ՍՊԸ 01.07.2013 10.07.2013 11.07.2013 02.08.2013 06.08.2013
թիվ 38/5
Բողոքը մերժվել է 13.08.2013
110 «ԴԵԼՏԱ ՌԻԹԵԻԼ» ՍՊԸ 17.07.2013 12.08.2013 - - 12.08.2013
թիվ 39/1
Վարույթը կասեցվել է 15.08.2013
111 Քաղաքացի Հրաչիկ Խաչատրյան 19.07.2013 12.08.2013 - - 12.08.2013
թիվ 39/2
Բողոքը բավարարվել է 15.08.2013
112 «ՀԱՅԷԼԵԿՏՐԱՄԵՔԵՆԱ» ԲԲԸ 25.07.2013 12.08.2013 - - 12.08.2013
թիվ 39/3
Բողոքը բավարարվել է 22.08.2013
113 «Ռ.Մ.Ի.Ա.» ՍՊԸ 25.07.2013 21.08.2013 - - 21.08.2013
թիվ 40/1
Բողոքը բավարարվել է 24.08.2013
114 «Առմա Հաուս» ՍՊԸ 25.07.2013 21.08.2013 - - 21.08.2013
թիվ 40/2
Վարույթը կասեցվել է 24.08.2013
115 Ա/Ձ ՎԱՐԴԻԹԵՐ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 18.07.2013 21.08.2013 - - 21.08.2013
թիվ 40/3
Վարույթը կասեցվել է 24.08.2013
116 Ա/Ձ ՍԱՐԳԻՍ ԱՐՄՈՒԴՃՅԱՆ 06.08.2013 21.08.2013 - - 21.08.2013
թիվ 40/4
Բողոքը բավարարվել է 28.08.2013
117 «ԹԵԼՄԱՆ-94» ՍՊԸ 02.08.2013 21.08.2013 - - 21.08.2013
թիվ 40/5
Բողոքը բավարարվել է 28.08.2013
118 «ԲԱՐՍԻՍ» ՍՊԸ 12.07.2013 12.08.2013 - - 21.08.2013
թիվ 40/6
Բողոքը բավարարվել է 26.08.2013
119 «ՏԻԿԲԱԳ» ՍՊԸ 08.08.2013 27.08.2013 - - 27.08.2013
թիվ 41/1
Բողոքը բավարարվել է 02.09.2013
120 «ՄԵՐ-ՇԻՆ» ՍՊԸ 12.08.2013 27.08.2013 - - 27.08.2013
թիվ 41/2
Բողոքը բավարարվել է 02.09.2013
121 «ԱՆԱՐԱՆԴ ԵՎ ՌՈԲԵՐՏ ԲԵՋԱՆՅԱՆ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ» ՍՊԸ 20.08.2013 27.08.2013 - - 27.08.2013
թիվ 41/3
Բողոքը բավարարվել է 02.09.2013
122 Ա/Ձ Սասուն Դանիելյան 19.08.2013 12.08.2013 - - 27.08.2013
թիվ 41/4
Բողոքը բավարարվել է 02.09.2013
123 «ՖԱՐՄԱՑԻԱ» ՓԲԸ 02.08.2013 21.08.2013 - - 03.09.2013
թիվ 42/1
Բողոքը մերժվել է 03.09.2013
124 «Բազիս-ՍԱՌ» ՍՊԸ 21.08.2013 03.09.2013 - - 03.09.2013
թիվ 42/2
Բողոքը բավարարվել է 13.09.2013
125 «ԳՏԻՉ» ՍՊԸ 21.08.2013 03.09.2013 - - 03.09.2013
թիվ 42/3
Բողոքը բավարարվել է 10.09.2013
126 «ՎԵՆՈՒՍ
ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿ»
ՍՊԸ
25.07.2013 21.08.2013 22.08.2013 30.08.2013 03.09.2013
թիվ 42/4
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 09.09.2013
127 «Պ.ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ»
ՍՊԸ
05.08.2013 10.09.2013 - - 10.09.2013
թիվ 43/1
Բողոքը բավարարվել է 19.09.2013
128 «ՌԻԹՄ ՖԱՐՄ» ՍՊԸ 29.07.2013 27.08.2013 28.08.2013 12.09.2013 12.09.2013
թիվ 44/1
Բողոքը մերժվել է 12.09.2013
129 Ա/Ձ ԱՐՏԱԿ ԱՎԱԳՅԱՆ 16.08.2013 03.09.2013 04.09.2013 12.09.2013 12.09.2013
թիվ 44/2
Բողոքը մերժվել է 13.09.2013
130 «ՓՐԱՅՄՓԱԲ» ՍՊԸ 11.09.2013 18.09.2013 - - 18.09.2013
թիվ 45/1
Բողոքը մերժվել է 19.09.2013
131 «Իզոտոն» ՍՊԸ 09.09.2013 18.09.2013 - - 18.09.2013
թիվ 45/2
Բողոքը բավարարվել է 26.09.2013
132 «ՎԱՐԴԱՆՅԱՆՆԵՐԻ
ԸՆՏԱՆԻՔ» ՍՊԸ
12.09.2013 24.09.2013 - - 24.09.2013
թիվ 46/1
Բողոքը բավարարվել է 26.09.2013
133 «ՎԱՀԱՆ -ՍԱԹԵ» ՍՊԸ 12.09.2013 24.09.2013 - - 24.09.2013
թիվ 46/2
Բողոքը բավարարվել է 30.09.2013
134 «ԴԵԼՏԱ ՌԻԹԵԻԼ» ՍՊԸ 17.07.2013 27.08.2013 28.08.2013 27.09.2013 27.09.2013
թիվ 47/1
Բողոքը մերժվել է 28.09.2013
135 «ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» ՓԲԸ 14.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 27.09.2013 27.09.2013
թիվ 47/2
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 28.09.2013
136 «ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆԻ
ԹՌՉՆԱԲՈՒԾԱԿԱՆ
ՖԱԲՐԻԿԱ» ԲԲԸ
30.08.2013 10.09.2013 11.09.2013 27.09.2013 27.09.2013
թիվ 47/3
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 30.09.2013
137 «ԲՐԱՏԵՔՍ
ԲՐԱՆԴԵԴ
ՏԵՔՍՏԻԼ
ՄԱՆՈՒՖԱԿՏՈՒՐԻՆԳ»
ՍՊԸ
20.08.2013 10.09.2013 11.09.2013 27.09.2013 27.09.2013
թիվ 47/4
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 30.09.2013
138 «Վ.Մ.ՏՈՐԳ ՍԵՐՎԻՍ»
ՍՊԸ
23.08.2011 18.09.2013 19.09.2013 07.10.2013 08.10.2013
թիվ 49/1
Բողոքը մերժվել է 08.10.2013
139 «ԷՅ ՋԻ ԷՆ» ՍՊԸ 24.08.2013 10.09.2013 11.09.2013 27.09.2013 08.10.2013
թիվ 49/2
Բողոքը մերժվել է 08.10.2013
140 «ԱՆՋԵԼՍ ՏՈՒՐ» ՍՊԸ 27.08.2013 10.09.2013 11.09.2013 27.09.2013 08.10.2013
թիվ 49/3
Բողոքը մերժվել է 10.10.2013
141 Քաղաքացի Գևորգ Մուշեղյան 11.09.2013 18.09.2013 19.09.2013 07.10.2013 08.10.2013
թիվ 49/4
Բողոքը մերժվել է 10.10.2013
142 «ԶՎԱՐԹՆՈՑ ՀԵՆԴԼԻՆԳ» ՓԲԸ 11.09.2013 01.10.2013 - - 01.10.2013
թիվ 48
Բողոքը բավարարվել է 11.10.2013
143 Մակիչ Մնացականյան 17.09.2013 11.10.2013 - - 11.10.2013
թիվ 50/1
Վարույթը կարճվել է 16.10.2013
144 Քաղաքացի Արմինե Համբարձումյան 24.09.2013 11.10.2013 - - 11.10.2013
թիվ 50/2
Բողոքը բավարարվել է 18.10.2013
145 «ԳԱՍՈՒՌ» ՍՊԸ 01.10.2013 11.10.2013 - - 11.10.2013
թիվ 50/3
Բողոքը բավարարվել է 18.10.2013
146 «ՀԵՔԻԱԹ ԵՎ ՀԵՐԱՐՄ» Ա/Կ 04.10.2013 18.10.2013 - - 18.10.2013
թիվ 51/1
Վարույթը կասեցվել է 22.10.2013
147 «ՍԱՆԱՍԱՐ ՋԱՆՋՈՒՂԱԶՅԱՆ» ՍՊԸ 06.09.2013 24.09.2013 25.09.2013 21.10.2013 22.10.2013
թիվ 52/1
Բողոքը մերժվել է 22.10.2013
148 Ա/Ձ Գևորգ Հայրապետյան 30.09.2013 11.10.2013 14.10.2013 21.10.2013 22.10.2013
թիվ 52/2
Բողոքը մերժվել է 22.10.2013
149 ԱՐԹԻԿԻ «ՍՏԵԿԼՈՄԱՇ» ԲԲԸ 28.09.2013 11.10.2013 14.10.2013 21.10.2013 22.10.2013
թիվ 52/3
Բողոքը մերժվել է 23.10.2013
150 Քաղաքացի Էդգար Ղարիբյան 11.10.2013 18.10.2013 21.10.2013 25.10.2013 29.10.2013
թիվ 53/1
Բողոքը բավարարվել է 29.10.2013
151 «ԱՌԿՏՈՒՐ» ՍՊԸ 01.10.2013 18.10.2013 21.10.2013 25.10.2013 29.10.2013
թիվ 53/2
Բողոքը մերժվել է 29.10.2013
152 «ՍԻՑԻԼԻԱ ԳԵՅՄՍ» ՍՊԸ 16.10.2013 11.10.2013 - - 29.10.2013
թիվ 53/3
Բողոքը բավարարվել է 01.11.2013
153 «ՇԻՆԻՆԴՈՒՍՏՐԻԱ» ԲԲԸ 22.10.2013 24.09.2013 - - 29.10.2013
թիվ 53/4
Բողոքը բավարարվել է 01.11.2013
154 «Կապանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ 21.10.2013 11.10.2013 30.10.2013 04.11.2013 05.11.2013
թիվ 54/01
Բողոքը բավարարվել է 02.12.2013
155 «ՄԵԴԻՏԵՔ» ՍՊԸ 01.10.2013 24.09.2013 - - 05.11.2013
թիվ 54/1
Վարույթը կարճվել է 07.11.2013
156 «ՍԻՍԻԱՆԻ ՃԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ 23.10.2013 11.10.2013 - - 12.11.2013
թիվ 55/1
Վարույթը կարճվել է 12.11.2013
157 «ԳԱԳԱՐԻՆ»
ՍԵՐՄՆԱԲՈՒԾԱԿԱՆ
ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ
ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎ
15.10.2013 24.09.2013 30.10.2013 11.11.2013 12.11.2013
թիվ 55/2
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 14.11.2013
158 Ա/Ձ Գարեգին Բալյան 08.11.2013 11.10.2013 - - 26.11.2013
թիվ 56/1
Բողոքը բավարարվել է 10.12.2013
159 Ա/Ձ ՍԱՐԳԻՍ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 15.11.2013 24.09.2013 - - 26.11.2013
թիվ 56/2
Բողոքը բավարարվել է 12.12.2013
160 Քաղաքացի Ռուդիկ Քոչարյան 15.11.2013 11.10.2013 - - 29.11.2013
թիվ 57/1
Բողոքը բավարարվել է 10.12.2013
161 «Առմա Հաուս» ՍՊԸ 20.11.2013 24.09.2013 - - 29.11.2013
թիվ 57/2
Բողոքը բավարարվել է 12.12.2013
162 «ՀԱՑԻ 7-ՐԴ ԳՈՐԾԱՐԱՆ»
ՍՊԸ
20.11.2013 11.10.2013 - - 29.11.2013
թիվ 57/3
Բողոքը բավարարվել է 12.12.2013
163 Ա/Ձ ԱՆՈՒՇ ԱՀԱՐՈՆՅԱՆ 18.11.2013 24.09.2013 28.11.2013 16.12.2013 16.12.2013
թիվ 59/1
Բողոքը մերժվել է 17.12.2013
164 «ԱԼ ԸՆԴ ԱԼ» ՍՊԸ 31.10.2013 11.10.2013 28.11.2013 16.12.2013 16.12.2013
թիվ 59/2
Բողոքը մերժվել է 16.12.2013
165 «ԿԱՐԱՍԱՄ» ՍՊԸ 25.11.2013 24.09.2013 02.12.2013 16.12.2013 16.12.2013
թիվ 59/3
Բողոքը մերժվել է 17.12.2013
166 Ա/Ձ Վարսիկ Վարդանյան 06.12.2013 13.12.2013 - - 13.12.2013
թիվ 58/1
Բողոքը բավարարվել է 25.12.2013
167 «ԵՐԵՎԱՆԻ
ԳԱՐԵՋՈՒՐ» ՓԲԸ
28.11.2013 13.12.2013 16.12.2013 27.12.2013 27.12.2013
թիվ 62/1
Բողոքը մերժվել է 28.12.2013
168 «ՍԻ ԷՖ ԷՖ
ՍԵՐՎԻՍԻՍ» ՓԲԸ
21.11.2013 13.12.2013 16.12.2013 27.12.2013 27.12.2013
թիվ 62/2
Բողոքը բավարարվել է 28.12.2013
169 «ՄԱԿԱՐԵԴ» ՓԲԸ 19.11.2013 13.12.2013 16.12.2013 27.12.2013 27.12.2013
թիվ 62/3
Բողոքը բավարարվել է 17.12.2013
170 «ԱՐՄԵՆԻԱ
ՀՅՈՒՐԱՆՈՑԱՅԻՆ
ՀԱՄԱԼԻՐ» ՓԲԸ
21.11.2013 13.12.2013 16.12.2013 27.12.2013 27.12.2013
թիվ 62/4
Բողոքը մերժվել է 16.12.2013
171 «Ռ.Օ.Ս.ՕՅԼ» ՍՊԸ 09.12.2013 20.12.2013 23.12.2013 27.12.2013 27.12.2013
թիվ 62/5
Բողոքը մերժվել է 17.12.2013
172 Ա/Ձ Կարինե Զաքարյան 09.12.2013 20.12.2013 23.12.2013 27.12.2013 27.12.2013
թիվ 62/6
Բողոքը մերժվել է 16.12.2013
173 «ՎԻԴԵՈ ՌԵԿԼԱՄԱ» ՍՊԸ 18.11.2013 27.12.2013 - - 27.12.2013
թիվ 62/7
Վարույթը կարճվել է 17.12.2013
174 «ԱՐԱՅ» ՍՊԸ 20.12.2013 27.12.2013 - - 27.12.2013
թիվ 62/8
Վարույթը կարճվել է 16.12.2013
175 Ա/Ձ Գևորգ Հունանյան 20.12.2013 27.12.2013 - - 27.12.2013
թիվ 62/9
Վարույթը կասեցվել է 17.12.2013
176 «ԳՈՒԴ ԷՐԱՆԺ» ՍՊԸ 10.12.2013 27.12.2013 - - 27.12.2013
թիվ 62/10
Բողոքը մերժվել է 16.12.2013
177 «ԷԼԻՏ ԱՐՄԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ 20.12.2013 27.12.2013 - - 27.12.2013
թիվ 62/11
Բողոքը բավարարվել է 17.12.2013