2018թ
N
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ
ԳԱՆԳԱՏԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ /ԳՀ/
ԲՈՂՈՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ
ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ
ԲՈՂՈՔԻ ՄՈՒՏՔԻ
ԱՄՍԱԹԻՎԸ
ԳՀ
ԿՈՂՄԻՑ ԲՈՂՈՔԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ
ՕՐԸ
ԲՈՂՈՔԻ
ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՐՈՇՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԳԱՆԳԱՏԱՐԿՄԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ/ԳԽ/ՈՒՂԱՐԿՎԵԼՈՒ ԱՄՍԱԹԻՎԸ
ԳԽ
ԸՆԴՈՒՆԱԾ ԵԶՐԱԿԱ-ՑՈՒԹՅԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎԸ
ԳՀ ԸՆԴՈՒՆԱԾ ՈՐՈՇՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎԸ
ԵՎ ՀԱՄԱՐԸ
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹ-
ՅՈՒՆԸ
ՀԱՐԿ
ՎՃԱՐՈՂԻՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՈՒՂԱՐԿՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎ
Ը
1 «Էվրի Դեյ» ՍՊԸ 12.12.2017 09.01.2018 - - 09.01.2018
թիվ 1/1
Բողոքը մերժվել է 10.01.2018
2 «Նեոտրանս» ՍՊԸ 11.12.2017 09.01.2018 09.01.2018
թիվ 1/2
 
Բողոքը մերժվել է 10.01.2018
3 Ա/Ձ Արթուր Մելքոնյան 12.12.2017 09.01.2018 09.01.2018
թիվ 1/3 
Բողոքը մերժվել է 10.01.2018
4 «Սիմոնյան» ՍՊԸ 04.12.2017 09.01.2018 09.01.2018
թիվ 1/4
Վարույթը կարճվել է 15.01.2018
5 «Էսթինգ» ՍՊԸ 12.12.2017 09.01.2018 09.01.2018
թիվ 1/5
Բողոքը բավարարվել է  17.01.2018
6 Ա/Ձ Էլմիրա Առուստամյան 18.12.2017 09.01.2018 09.01.2018
թիվ 1/6
Բողոքը բավարարվել է  17.01.2018
7 «Մհեր Զարգարյան» ՍՊԸ 15.12.2017 16.01.2018 16.01.2018
թիվ 2/1
 Բողոքը բավարարվել է մասնակի 17.01.2018
8 «Տրիո Փրոջեքթ» ՍՊԸ 18.12.2017 16.01.2018 16.01.2018
թիվ 2/2
Բողոքը մերժվել է 17.01.2018
9 Ա/Ձ Գեղամ Մարտիրոսյան 18.12.2017 16.01.2018 16.01.2018
թիվ 2/3
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 17.01.2018
10 «Վարդան և Մոնիկա» ՍՊԸ  20.12.2017 16.01.2018  16.01.2018
թիվ 2/4
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 19.01.2018
11 «ՆԹՖ» ՍՊԸ 20.12.2017 16.01.2018 16.01.2018
թիվ 2/5
Բողոքը բավարարվել է 19.01.2018
12 Ա/Ձ Ֆլորա Երոյան 19.12.2017 16.01.2018 16.01.2018
թիվ 2/6
Բողոքը բավարարվել է 19.01.2018
13 «Խիղախ զինվոր» ՍՊԸ 19.12.2017 16.01.2018 16.01.2018
թիվ 2/7
Բողոքը բավարարվել է 23.01.2018
14 «Դաֆ Տրանս» ՍՊԸ 21.12.2017 19.01.2018 19.01.2018
թիվ 3/1
Բողոքը մերժվել է 22.01.2018
15 Ա/Ձ Ժիրայր Բաղիյան 04.12.2017 19.01.2018 19.01.2018
թիվ 3/2
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 22.01.2018
16 «Վոլոնտե» ՍՊԸ 21.12.2017 19.01.2018 -  - 19.01.2018
թիվ 3/3
Բողոքը բավարարվել է 23.01.2018
17 Ա/Ձ Տիգրան Ավետիսյան 13.12.2017  19.01.2018  - - 19.01.2018
թիվ 3/4
Բողոքը մերժվել է 23.01.2018
18 «Ամալի Աքաունթինգ սենթր» ՍՊԸ 11.12.2017 19.01.2018 - - 19.01.2018
թիվ 3/5
Բողոքը բավարարվել է 08.02.2018
19 «Ավեստա» ՍՊԸ 11.12.2017 19.01.2018 - - 19.01.2018
թիվ 3/6
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 25.01.2018
20 «Անի-Լուս» ՍՊԸ 20.12.2017 19.01.2018 - - 19.01.2018
թիվ 3/7
Բողոքը բավարարվել է  05.02.2018
21 «Անի-Լուս» ՍՊԸ
20.12.2017 19.01.2018 - - 19.01.2018
թիվ 3/8
Բողոքը բավարարվել է 31.01.2018
22 «Թունել» ՓԲԸ 19.12.2017 19.01.2018 -  - 19.01.2018
թիվ 3/9
Բողոքը բավարարվել է 31.01.2018
23 «Էկոմիքս» ՍՊԸ 19.12.2017 19.01.2018 - - 19.01.2018
թիվ 3/10

Բողոքը բավարարվել է 05.02.2018
24  «Յունիքորն Թրեյդ» ՓԲԸ 26.12.2017 23.01.2018 - - 23.01.2018
թիվ 4/1
Բողոքը մերժվել է 25.01.2018
25 «Արտ Լայթ» ՍՊԸ 26.12.2017 23.01.2018 - - 23.01.2018
թիվ 4/2
Բողոքը մերժվել է 25.01.2018
26 «Հրվանդան» ՍՊԸ 26.12.2017 23.01.2018 - - 23.01.2018
թիվ 4/3
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 25.01.2018
27 «Ար-Մալի» ՍՊԸ 14.12.2017 23.01.2018 - - 23.01.2018
թիվ 4/4
Բողոքը մերժվել է 26.01.2018
28 «Արթ-Վարդ» ՍՊԸ 27.12.2017 23.01.2018 - - 23.01.2018
թիվ 4/5
Բողոքը մերժվել է 26.01.2018
29 Ա/Ձ Գագիկ Հովհաննիսյան 27.12.2017 23.01.2018 - - 23.01.2018
թիվ 4/6
Բողոքը բավարարվել է 31.01.2018
30 «Մաֆ Գրուպ» ՍՊԸ 26.12.2017 23.01.2018 - - 23.01.2018
թիվ 4/7
Բողոքը բավարարվել է 31.01.2018
31 «Ականաթ» ՍՊԸ 14.12.2017 26.01.2018 - - 26.01.2018
թիվ 5/1
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 29.01.2018
32 «Քլեվր լոգիստիկ և տրնասպորտ» ՍՊԸ 28.12.2017 26.01.2018 - - 26.01.2018
թիվ 5/2
Բողոքը բավարարվել է 29.01.2018
33 «Տիգրան» ՍՊԸ 14.12.2017 26.01.2018 - 26.01.2018
թիվ 5/3
Բողոքը մերժվել է 29.01.2018
34 «Բրենդլիդեր» ՀՁ ՍՊԸ 14.12.2017 26.01.2018 - - 26.01.2018
թիվ 5/4
Բողոքը մերժվել է 29.01.2018
35 «Բրենդ դիստրիբյուտոր» ՍՊԸ 08.01.2017  26.01.2018 - - 26.01.2018
թիվ 5/5
Վարույթը կարճվել է 29.01.2018
36 «Ռետինե նորույթ» ՍՊԸ 13.12.2017 26.01.2018 - - 26.01.2018
թիվ 5/6
Բողոքը բավարարվել է 29.01.2018
37 Հովհաննես Խաչատրյան 18.12.2017 26.01.2018 - - 26.01.2018
թիվ 5/7
Բողոքը բավարարվել է 31.01.2018
38 «Մակրո-Երևան» Հայ-Ռուս. ՀՁ ՍՊԸ 28.12.2017 26.01.2018 - - 26.01.2018
թիվ 5/8
Բողոքը բավարարվել է 05.02.2018
39 «Ինտրաքոմ Հայաստան» ՍՊԸ 14.12.2017 26.01.2018 - - 26.01.2018
թիվ 5/9
Բողոքը բավարարվել է 05.02.2018
40 Լարիսա Երիցյան 21.12.2017 26.01.2018 - - 26.01.2018
թիվ 5/10
Բողոքը մերժվել է 05.02.2018
41 Ա/Ձ Մհեր Ազոյան 21.12.2017 26.01.2018 - - 26.01.2018
թիվ 5/11
Բողոքը բավարարվել է 05.02.2018
42 Ա/Ձ Լարիսա Բադալյան 22.12.2017 02.02.2018 - - 02.02.2018
թիվ 6/1
Բողոքը մերժվել է 05.02.2018
43 Պարույր Զիադյան 08.01.2018 02.02.2018 - - 02.02.2018
թիվ 6/2
Բողոքը մերժվել է 07.02.2018
44 «Մարջան Մայնինգ Թոմպանի» ՍՊԸ 22.12.2017 02.02.2018 - - 02.02.2018
թիվ 6/3
Բողոքը մերժվել է 05.02.2018
45 «Տեխանվտանգության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ 08.01.2018 02.02.2018 - - 02.02.2018
թիվ 6/4
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 07.02.2018
46 Ա/Ձ Գայանե Մակիյան 28.12.2017 02.02.2018 - - 02.02.2018
թիվ 6/5
Բողոքը բավարարվել է 07.02.2018
47 «Վեոն Արմենիա» ՓԲԸ 08.01.2018 02.02.2018 - - 02.02.2018
թիվ 6/6
Բողոքը բավարարվել է 13.02.2018
48 «ՍնաբԱրմ» ՍՊԸ 08.01.2018 02.02.2018 - - 02.02.2018
թիվ 6/7
Բողոքը բավարարվել է 12.02.2018
49 «Մասթեր դիստրիբյուշն» ՍՊԸ 09.01.2018 06.02.2018 - 06.02.2018
թիվ 7/1
Բողոքը մերժվել է 07.02.2018
50 Ա/Ձ Մակիչ Հարությունյան 10.01.2018 06.02.2018 - - 06.02.2018
թիվ 7/2
Բողոքը մերժվել է 09.02.2018
51 «Արմ Սերգ» ՍՊԸ 10.01.2018 06.02.2018 - - 06.02.2018
թիվ 7/3
Բողոքը բավարարվել է 13.02.2018
52 Ա/Ձ Հայկ Իրիցյան 10.01.2018 06.02.2018 - - 06.02.2018
թիվ 7/4
Բողոքը բավարարվել է 20.02.2018
53 «Էսկա Նովա» ՍՊԸ 10.01.2018 10.01.2018 - - 09.02.2018
թիվ 8/1
Բողոքը բավարարվել է 09.02.2018
54 «Ալֆա Ֆուդ սերվիս» ՍՊԸ 11.01.2018 09.02.2018 - - 09.02.2018
թիվ 8/2
Բողոքը մերժվել է 09.02.2018
55 «Արթուր Տիգրան» ՍՊԸ 15.01.2018 09.02.2018 - - 09.02.2018
թիվ 8/3
Բողոքը մերժվել է 09.02.2018
56 «Ինտեր Պրինտ» ՍՊԸ 11.01.2018 09.02.2018 - - 09.02.2018
թիվ 8/4
Բողոքը բավարարվել է 14.02.2018
57 «Մեղրու պահածոների գործարան» ՓԲԸ 13.01.2018 09.02.2018  - - 09.02.2018
թիվ 8/5
Բողոքը բավարարվել է  16.02.2018
58 «Մարտունու Բուատ» ԲԲԸ 12.01.2018 09.02.2018 - - 09.02.2018
թիվ 8/6
Բողոքը բավարարվել է 16.02.2018
59 «Սաունդ Պրոգրես» ՍՊԸ 18.01.2018 09.02.2018 - - 09.02.2018
թիվ 8/7
Բողոքը բավարարվել է 19.02.2018
60 «Ծաղկահովիտ» ՍՊԸ 25.01.2018 13.02.2018 - - 13.02.2018
թիվ 9/1
Բողոքը բավարարվել է 19.02.2018
61 «Շիրակի հանրային հետռուստառադիո» ՓԲԸ 15.01.2018 13.02.2018 - - 13.02.2018
թիվ 9/2
Բողոքը բավարարվել է 19.02.2018
62 «ՎՕԼՕ» ՍՊԸ 16.01.2018 13.02.2018 - - 13.02.2018
թիվ 9/3
Բողոքը բավարարվել է 22.02.2018
63 Լևոն Սահրադյան 17.01.2018 16.02.2018 16.02.2018
թիվ 10/1
Բողոքը մերժվել է 19.02.2018
64 Մնացական Գասպարյան 16.01.2018 16.02.2018 - - 16.02.2018
թիվ 10/2
Բողոքը բավարարվել է 19.02.2018
65 Ա/Ձ Նազիկ Գրիգորյան 18.01.2018 16.02.2018 - - 16.02.2018
թիվ 10/3
Բողոքը մերժվել է 19.02.2018
66 Ա/Ձ Լաուրա Էլիգումյան 18.01.2018 16.02.2018 - - 16.02.2018
թիվ 10/4
Բողոքը մերժվել է 19.02.2018
67 Ա/Ձ Մարտին Թալալյան 09.01.2018 16.02.2018 - - 16.02.2018
թիվ 10/5
Վարույթը կասեցվել է 20.02.2018
68 «Այուդա-Լոս» ՍՊԸ 22.12.2018 16.02.2018 - - 16.02.2018
թիվ 10/6
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 20.02.2018
69 Ա/Ձ Գոհար Գևորգյան 16.01.2018 16.02.2018 - - 16.02.2018
թիվ 10/7
Բողոքը մերժվել է 20.02.2018
70 «Գեղամա Աշխարհ» ՍՊԸ 19.01.2018 16.02.2018 - - 16.02.2018
թիվ 10/8
Բողոքը բավարարվել է 22.02.2018
71 Ա/Ձ Գևորգ Ռուշանյան 18.01.2018 16.02.2018 - - 16.02.2018
թիվ 10/9
Բողոքը բավարարվել է 22.02.2018
72 «Նոր որակակ» ՍՊԸ 18.01.2018 16.02.2018 - - 16.02.2018
թիվ 10/10
Բողոքը բավարարվել է 22.02.2018
73 «Սյունյաց Վոթը» ՍՊԸ 23.01.2018 20.02.2018 - - 20.02.2018
թիվ 11/1
Բողոքը մերժվել է 22.02.2018
74 «ՄԳՄ Ադերգրաունդ» ՍՊԸ 24.01.2018 20.02.2018 - - 20.02.2018
թիվ 11/2
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 23.02.2018
75 Արսեն Բալաբեկյան 26.01.2018 20.02.2018 - - 20.02.2018
թիվ 11/3
Բողոքը մերժվել է 23.02.2018
76 «Պատմամշակութային արգելոց» ՊՈԱԿ 25.01.2018 20.02.2018 - - 20.02.2018
թիվ 11/4
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 26.02.2018
77 «Սաֆարի Առմս» ՍՊԸ 22.01.2018 20.02.2018 - - 20.02.2018
թիվ 11/5
Բողոքը բավարարվել է 26.02.2018
78 «Ֆւտբոլ+» ՍՊԸ 17.02.2018 20.02.2018 - - 20.02.2018
թիվ 11/6
Բողոքը բավարարվել է 26.02.2018
79 «Ձագեձոր հեռուստաընկերություն» ՍՊԸ 16.02.2018 20.02.2018 - - 20.02.2018
թիվ 11/7
Բողոքը բավարարվել է 26.02.2018
80 Ա/Ձ Ռազմիկ Գուլյան 16.02.2018 20.02.2018 - - 20.02.2018
թիվ 11/8
Բողոքը բավարարվել է 07.03.2018
81 «Արմ Տրանս» ՍՊԸ 13.02.2018 20.02.2018 - - 20.02.2018
թիվ 11/9
Բողոքը բավարարվել է 26.02.2018
82 «Էմէնսի Յունիոն» ՍՊԸ 15.01.2018 20.02.2018 - - 20.02.2018
թիվ 11/10
Վարույթը կասեցվել է 28.02.2018
83 Ա/Ձ Մաքսիմ Սաֆարյան 16.02.2018 20.02.2018 - - 20.02.2018
թիվ 11/11
Բողոքը բավարարվել է 26.03.2018
84 «Իզի քառ» ՍՊԸ 29.01.2018 27.02.2018 - - 27.02.2018
թիվ 12/1
Բողոքը մերժվել է 28.02.2018
85 «Ընդերքաբեր» ՍՊԸ 29.01.2018 27.02.2018 - - 27.02.2018
թիվ 12/2
Բողոքը բավարարվել է 07.03.2018
86 «Ագրոռեսուրս» ՍՊԸ 19.02.2018 27.02.2018 - - 27.02.2018
թիվ 12/3
Բողոքը բավարարվել է 05.03.2018
87 «Լարս» ՍՊԸ 22.02.2018 27.02.2018 - - 27.02.2018
թիվ 12/4
Բողոքը բավարարվել է 07.03.2018
88 «Մեր Գործը» ՍՊԸ 30.01.2018 27.02.2018 - - 27.02.2018
թիվ 12/5
Բողոքը բավարարվել է 07.03.2018
89 «Պիկսարտ» ՍՊԸ 26.01.2018 27.02.2018 - - 27.02.2018
թիվ 12/6
Բողոքը բավարարվել է 12.03.2018
90 Արսեն Սողոմոնյան 15.01.2018 27.02.2018 - - 27.02.2018
թիվ 12/7
Բողոքը բավարարվել է 12.03.2018
91
Ա/Ձ Գրետա Խուրշուդյան 30.01.2018 27.02.2018 - - 27.02.2018
թիվ 12/8
Բողոքը բավարարվել է 07.03.2018
92
Ա/Ձ Արսեն Գրիգորյան 29.01.2018 27.02.2018 - - 27.02.2018
թիվ 12/9
Բողոքը բավարարվել է 12.03.2018
93 Ա/Ձ Մանվել Հովհաննիսյան 30.01.2018 27.02.2018 - - 27.02.2018
թիվ 12/10
Բողոքը բավարարվել է 12.03.2018
94 Ա/Ձ Ռուզաննա Գրիգորյան 18.01.2018 02.03.2018 - - 02.03.2018
թիվ 13/1
Բողոքը մերժվել է 05.03.2018
95
«Ռեդ Գրուպ» ՍՊԸ 31.01.2018 02.03.2018 - - 02.03.2018
թիվ 13/2
Բողոքը մերժվել է 05.03.2018
96
«Էսդիէմ» ՍՊԸ 18.01.2018 02.03.2018 - - 02.03.2018
թիվ 13/3
Վարույթը կարճվել է 05.03.2018
97
Ա/Ձ Մայրամ Վարդանյան 17.01.2018 02.03.2018 - - 02.03.2018
թիվ 13/4
Վարույթը կարճվել է 05.03.2018
98
«Ռաֆֆայել Քոնթինի թրեյդ. քամփնի» ՀՁ ՍՊԸ 18.01.2018 02.03.2018 - - 02.03.2018
թիվ 13/5
Բողոքը մերժվել է 07.03.2018
99
Վահե Քեշիշյան 18.01.2018 02.03.2018 - - 02.03.2018
թիվ 13/6
Բողոքը մերժվել է 07.03.2018
100
Լիանա Եղիազարյան 14.02.2018 02.03.2018 - - 02.03.2018
թիվ 13/7
Բողոքը մերժվել է 12.03.2018
101
«Պրոֆիքլին» ՍՊԸ 17.01.2018 02.03.2018 - - 02.03.2018
թիվ 13/8
Բողոքը բավարարվել է 12.03.2018
102 Ա/Ձ Հրաչյա Վարդանյան 01.02.2018 02.03.2018 - - 02.03.2018
թիվ 13/9
Բողոքը բավարարվել է 12.03.2018
103 «Երվանդ և Սամսոն» ՍՊԸ 06.02.2018 06.03.2018 - - 06.03.2018
թիվ 14/1
Բողոքը մերժվել է 07.03.2018
104 Ա/Ձ Վահան Թովմասյան 06.02.2018 06.03.2018 - - 06.03.2018
թիվ 14/2
Բողոքը մերժվել է 07.03.2018
105 Ա/Ձ Արսեն Վարդանյան 06.02.2018 06.03.2018 - - 06.03.2018
թիվ 14/3
Բողոքը մերժվել է 07.03.2018
106 Ա/Ձ Գրիգոր Մկրտչյան 13.02.2018
06.03.2018 - - 06.03.2018
թիվ 14/4
Բողոքը բավարարվել է 14.03.2018
107 «Գուգարտ Կահույք» ՍՊԸ 05.02.2018 06.03.2018 - - 06.03.2018
թիվ 14/5
Բողոքը բավարարվել է 14.03.2018
108 «Գրիգ-Հոլլ» ՍՊԸ 02.02.2018 06.03.2018 - - 06.03.2018
թիվ 14/6
Բողոքը բավարարվել է 19.03.2018
109 «Լիգա Փրես» ՍՊԸ 12.02.2018 13.03.2018 - - 13.03.2018
թիվ 15/1
Վարույթը կասեցվել է 14.03.2018
110 «Էյ Էմ Գրուպ» ՍՊԸ 15.02.2018 13.03.2018 - 13.03.2018
թիվ 15/2
Բողոքը մերժվել է 16.03.2018
111
«Քարե Հովիտ» ՍՊԸ 13.02.2018 13.03.2018 - - 13.03.2018
թիվ 15/3
Բողոքը բավարարվել է 19.03.2018
112
Ա/Ձ Իռա Գրիգորյան 09.02.2018 13.03.2018 - - 13.03.2018
թիվ 15/4
Բողոքը բավարարվել է 19.03.2018
113
Ա/Ձ Կորյուն Դանիելյան 12.02.2018 13.03.2018 - - 13.03.2018
թիվ 15/5
Բողոքը բավարարվել է 19.03.2018
114
«Լևկոս» ԱԿ 05.02.2018 13.03.2018 - - 13.03.2018
թիվ 15/6
Բողոքը բավարարվել է 19.03.2018
115
Ա/Ձ Անահիտ Միրզոյան 14.02.2018 13.03.2018 - - 13.03.2018
թիվ 15/7
Բողոքը բավարարվել է 19.03.2018
116
«Վոլֆ Գազ» ՍՊԸ 06.02.2018 13.03.2018 - - 13.03.2018
թիվ 15/8
Բողոքը մերժվել է 21.03.2018
117
«Ռաֆիկ Հայրապետյան» ՍՊԸ 14.02.2018 13.03.2018 - - 13.03.2018
թիվ 15/9
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 19.03.2018
118
«Ալեն Վուդ» ՍՊԸ 16.02.2018 17.03.2018 - - 17.03.2018
թիվ 16/1
Բողոքը մերժվել է 19.03.2018
119
Ա/Ձ Արթուր Սիրամարգյան 01.02.2018 17.03.2018 - - 17.03.2018
թիվ 16/2
Բողոքը բավարարվել է 20.03.2018
120
Էդուարդ Աղաբեկյան 19.02.2018 17.03.2018 - - 17.03.2018
թիվ 16/3
Բողոքը բավարարվել է 20.03.2018
121 Ա/Ձ Հասմիկ Սիմոնյան 15.02.2018 17.03.2018 - - 17.03.2018
թիվ 16/4
Բողոքը բավարարվել է 20.03.2018
122 Ա/Ձ Նժդեհ Պետրոսյան 15.02.2018 17.03.2018 - - 17.03.2018
թիվ 16/5
Բողոքը մերժվել է 19.03.2018
123 «Մալխաս Ջազ» ՍՊԸ 19.02.2018 17.03.2018 - - 17.03.2018
թիվ 16/6
Բողոքը բավարարվել է 22.03.2018
124 Ա/Ձ Վահան Սաֆարյան 19.02.2018 17.03.2018 - - 17.03.2018
թիվ 16/7
Բողոքը բավարարվել է 26.03.2018
125 «Էրոդավ» ՍՊԸ 19.02.2018 20.03.2018 - - 20.03.2018
թիվ 17/1
Բողոքը մերժվել է 21.03.2018
126 «Ֆաբերլիկ Զակավկազյե» ՍՊԸ 16.01.2018 20.03.2018 - - 20.03.2018
թիվ 17/2
Բողոքը մերժվել է 21.03.2018
127 «Տիգրան երկրորդ» ՍՊԸ 21.01.2018 20.03.2018 - - 20.03.2018
թիվ 17/3
Բողոքը մերժվել է 22.03.2018
128 Արտեմ Պետրոսյան 24.02.2018 20.03.2018 - - 20.03.2018
թիվ 17/4
Բողոքը մերժվել է 26.03.2018
129 «Վագասար» ՍՊԸ 01.03.2018 20.03.2018 - - 20.03.2018
թիվ 17/5
Բողոքը բավարարվել է 26.03.2018
130 Ա/Ձ Ալեքսան Կեսոյանի 21.02.2018 20.03.2018 - - 20.03.2018
թիվ 17/6
Բողոքը բավարարվել է 26.03.2018
131 Մարգարիտ Սուքոյան 15.02.2018 20.03.2018 - - 20.03.2018
թիվ 17/7
Բողոքը մերժվել է 26.03.2018
132 Ա/Ձ Ռուբիկ Մարկոսյան 22.02.2018 20.03.2018 - - 20.03.2018
թիվ17/8
Բողոքը բավարարվել է 26.03.2018
133 «Ոսկեկոթ» ՍՊԸ 15.02.2018 20.03.2018 - - 20.03.2018
թիվ 17/9
Բողոքը մերժվել է 26.03.2018
134 «Առ. Քեյ» ՍՊԸ 23.02.2018 27.03.2018 - - 27.03.2018
թիվ 18/1
Բողոքը մերժվել է 30.03.2018
135 «Թայգր Գրուպ» ՍՊԸ 26.02.2018 27.03.2018 - - 27.03.2018
թիվ 18/2
Բողոքը մերժվել է 28.03.2018
136 «Գևորգ» ՍՊԸ 26.02.2018 27.03.2018 - - 27.03.2018
թիվ 18/3
Բողոքը մերժվել է 28.03.2018
137 Ա/Ձ Մոհդ Յունուս 24.02.2018 27.03.2018 - - 27.03.2018
թիվ 18/4
Բողոքը մերժվել է 28.03.2018
138 Գագիկ Գյուրջյան 27.02.2018 27.03.2018 - - 27.03.2018
թիվ 18/5
Բողոքը մերժվել է 30.03.2018
139 «Փոքր Դիլլի» ՍՊԸ 16.03.2018 27.03.2018 - - 27.03.2018
թիվ 18/6
Բողոքը բավարարվել է 03.04.2018
140 Ա/Ձ Նորայր Սարգսյան 24.02.2018 27.03.2018 - - 27.03.2018
թիվ 18/7
Բողոքը բավարարվել է 03.04.2018
141 «Գամմա Դիստրիբյուշն» ՍՊԸ 23.02.2018 27.03.2018 - - 27.03.2018
թիվ 18/8
Բողոքը բավարարվել է 03.04.2018
142 Գրիգոր Հարությունյան 19.03.2018 27.03.2018 - - 27.03.2018
թիվ 18/9
Բողոքը մերժվել է 03.04.2018
143 «Առմադալ» ՍՊԸ 27.02.2018 30/03/2018 - - 30.03.2018
թիվ 19/1
Բողոքը մերժվել է 30/03/2018
144 «Անասնաբուժ. և բուսասանիտ. Ծառ. կենտրոն» ՊՈԱԿ 28.02.2018 30.03.2018 - - 30.03.2018
թիվ 19/2
Բողոքը մերժվել է 30.03.2018
145 Հրայր Բագրատյան 01.03.2018 30.03.2018 - - 30.03.2018
թիվ 19/3
Բողոքը մերժվել է 02.04.2018
146 «Ձոր» ՓԲԸ 26.02.2018 30.03.2018 - - 30.03.2018
թիվ 19/4
Բողոքը մերժվել է 06.04.2018
147 «Էմ-Հաշ» ՍՊԸ 28.02.2018 30.03.2018 - - 30.03.2018
թիվ 19/5
Բողոքը բավարարվել է 07.04.2018
148 Ա/Ձ Ռաֆայել Պողոսյան 26.02.2018 30.03.2018 - - 30.03.2018
թիվ 19/6
Բողոքը բավարարվել է 07.04.2018
149 «Հասրաթյանների ընտանիք» ՍՊԸ 28.02.2018 30.03.2018 - - 30.03.2018
թիվ 19/7
Բողոքը բավարարվել է 07.04.2018
150 «Արայ» ՍՊԸ 01.03.2018 30.03.2018 - - 30.03.2018
թիվ 19/8
Բողոքը բավարարվել է 07.04.2018
151 «Երևանի սննդի կոմբինատ» ՍՊԸ 26.02.2018 30.03.2018 - - 30.03.2018
թիվ 19/9
Բողոքը բավարարվել է 07.04.2018
152 «Ագգա լոգիստիկ» ՍՊԸ 27.02.2018 30.03.2018 - - 30.03.2018
թիվ 19/10
Բողոքը բավարարվել է 09.04.2018
153 «Այնթապ» ՍՊԸ 02.03.2018 03.04.2018 - - 03.04.2018
թիվ 20/1
Բողոքը մերժվել է 03.04.2018
154 Ա/Ձ Արթուր Եվստրատով 06.03.2018 03.04.2018 - - 03.04.2018
թիվ 20/2
Բողոքը մերժվել է 05.04.2018
155 «Էդ Էր» ՍՊԸ 05.03.2018 03.04.2018 - - 03.04.2018
թիվ 20/3
Բողոքը մերժվել է 04.04.2018
156 «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲԸ 17.01.2018 03.04.2018 - - 03.04.2018
թիվ 20/4
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 04.04.2018
157 «Սիգուլ» ՍՊԸ 19.02.2018 03.04.2018 - - 03.04.2018
թիվ 20/5 
Բողոքը մերժվել է 05.04.2018
158 «Ինսայդեր» ՍՊԸ 22.02.2018 03.04.2018 - - 03.04.2018
թիվ 20/6
Բողոքը մերժվել է 06.04.2018
159 Գևորգ Մարգարյան 06.03.2018 03.04.2018 - - 03.04.2018
թիվ 20/7
Բողոքը բավարարվել է 09.04.2018
160 Ա/Ձ Արմենուհի Պետրոսյան 02.03.2018 03.04.2018 - - 03.04.2018
թիվ 20/8
Բողոքը բավարարվել է 16.04.2018
161 Ա/Ձ Անահիտ Գասպարյան 17.03.2018 03.04.2018 - - 03.04.2018
թիվ 20/9
Բողոքը բավարարվել է 16.04.2018
162 «Յուար» ՍՊԸ 07.03.2018 10.04.2018 - - 10.04.2018
թիվ 21/1
Բողոքը բավարարվել է 10.04.2018
163 «Եղեգնոձորի թռչնաֆաբրիկա» ՍՊԸ 03.04.2018 10.04.2018 - - 10.04.2018
թիվ 21/2
Բողոքը բավարարվել է 11.04.2018
164 Կարեն Ավագյան 12.03.2018 10.04.2018 - - 10.04.2018
թիվ 21/3
Բողոքը մերժվել է 11.04.2018
165 Ա/Ձ Նարեկ Կիրակոսյան 12.03.2018 10.04.2018 - - 10.04.2018
թիվ 21/4
Բողոքը մերժվել է 11.04.2018
166 Ա/Ձ Մարիա Չոբանյան 12.03.2018 10.04.2018 - - 10.04.2018
թիվ 21/5
Բողոքը մերժվել է 11.04.2018
167 Արմեն Մինասյան 01.03.2018 10.04.2018 - - 10.04.2018
թիվ 21/
Բողոքը մերժվել է 16.04.2018
168 «Նորք-7» ՍՊԸ 12.03.2018 10.04.2018 - - 10.04.2018
թիվ 21/7
Բողոքը բավարարվել է 16.04.2018
169 Ա/Ձ Արթուր Մովսիսյան 17.03.2018 10.04.2018 - - 10.04.2018
թիվ 21/8
Բողոքը բավարարվել է 16.04.2018
170 «Արմ Ֆուդ» ՍՊԸ 28.02.2018 10.04.2018 - - 10.04.2018
թիվ 21/9
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 16.04.2018
171 «Ալավերդու ոչ ալկ. Խմիչք. և գարեջրի գործարան» ԲԲԸ 13.03.2018 10.04.2018 - - 10.04.2018
թիվ 21/10
Բողոքը բավարարվել է 16.04.2018
172 Ա/Ձ Լուսինե Բաղդասարյան 12.03.2018 10.04.2018 - - 10.04.2018
թիվ 21/11
Բողոքը բավարարվել է 17.04.2018
173 «Սասնառ» ՍՊԸ 12.03.2018 10.04.2018 - - 10.04.2018
թիվ 21/12
Բողոքը բավարարվել է 16.04.2018
174 «Մխիթար Արշակ» ՍՊԸ 01.03.2018 10.04.2018 - - 10.04.2018
թիվ 21/13
Բողոքը բավարարվել է 16.04.2018
175 Վահրամ Մակարյան 13.03.2018 10.04.2018 - - 10.04.2018
թիվ 21/15
Բողոքը բավարարվել է 17.04.2018
176 Ա/Ձ Անդրանիկ Խաչատրյան 19.03.2018 20.04.2018 - - 20.04.2018
թիվ 22/1
Բողոքը մերժվել է 23.04.2018
177 Նոտար Նաիրա Մանուչարյան 19.03.2018 20.04.2018 - - 20.04.2018
թիվ 22/2
Բողոքը մերժվել է 23.04.2018
178 «Դամասկուս» ՍՊԸ 19.03.2018 20.04.2018 - - 20.04.2018
թիվ 22/3
Բողոքը մերժվել է 23.04.2018
179 Ա/Ձ Սարգիս Գրիգորյան 19.03.2018 20.04.2018 - - 20.04.2018
թիվ 22/3
Բողոքը բավարարվել է 23.04.2018
180 Ա/Ձ Արայիկ Գևորգյան 21.03.2018 20.04.2018 - - 20.04.2018
թիվ 22/4
Բողոքը մերժվել է 23.04.2018
181 «Ագաս հոմ» ՍՊԸ 23.03.2018 20.04.2018 - - 20.04.2018
թիվ 22/5
Բողոքը բավարարվել է 23.04.2018
182 Ա/Ձ Սարգիս Գրիգորյան 19.03.2018 20.04.2018 - - 20.04.2018
թիվ 22/6
Բողոքը բավարարվել է 23.04.2018
183 «Ավեստա» ՍՊԸ 04.04.2018 20.04.2018 - - 20.04.2018
թիվ 22/7
Բողոքը բավարարվել է 26.04.2018
184 Հովհաննես Ջոմարդյան 22.03.2018 20.04.2018 - - 20.04.2018
թիվ 22/8
Բողոքը բավարարվել է 26.04.2018
185 «Անուլ Մարի» ՍՊԸ 20.03.2018 20.04.2018 - - 20.04.2018
թիվ 22/9
Բողոքը բավարարվել է 26.04.2018
186 Ա/Ձ Լուսինե Ղազարյան 20.03.2018 20.04.2018 - - 20.04.2018
թիվ 22/10
Բողոքը բավարարվել է 02.05.2018
187 Ա/Ձ Անուշ Թադևոսրյան 23.03.2018 20.04.2018 - - 20.04.2018
թիվ 22/11
Բողոքը մերժվել է 23.04.2018
188 «Տուր Դե լյուքս» ՍՊԸ 19.03.2018 20.04.2018 - - 20.04.2018
թիվ 22/12
Բողոքը բավարարվել է 26.04.2018
189 Ա/Ձ Սարգիս Ասատրյան 20.03.2018 20.04.2018 - - 20.04.2018
թիվ 22/13
Բողոքը բավարարվել է 25.04.2018
190 Ա/Ձ Ռուզաննա Զաքարյան 19.03.2018 20.04.2018 - - 20.04.2018
թիվ 22/14
Բողոքը մերժվել է 23.04.2018
191 Ալլա Մակարյան 26.03.2018 25.04.2018 - - 25.04.2018
թիվ 23/1
Բողոքը մերժվել է 26.04.2018
192 «Կարիշ» ՍՊԸ 29.03.2018 25.04.2018 - - 25.04.2018
թիվ 23/2
Վարույթը կարճվել է 26.04.2018
193 Ա/Ձ Հասմիկ Ավագյան 27.03.2018 25.04.2018 - - 25.04.2018
թիվ 23/3
Բողոքը մերժվել է 26.04.2018
194 «Եղեգնոձորի թռչնաֆաբրիկա» ՍՊԸ 19.04.2018 25.04.2018 - - 25.04.2018
թիվ 23/4
Բողոքը բավարարվել է 26.04.2018
195 «Արիէլլա» ՍՊԸ 15.03.2018 25.04.2018 - - 25.04.2018
թիվ 23/5
Բողոքը մերժվել է 02.05.2018
196 Ա/Ձ Ցոլակ Սալմասյան 15.03.2018 25.04.2018 - - 25.04.2018
թիվ 23/6
Բողոքը մերժվել է 02.05.2018
197 «Կարվա» ՍՊԸ 10.04.2018 25.04.2018 - 25.04.2018
թիվ 23/7
Բողոքը բավարարվել է 02.05.2018
198 «Ինտերսերվիս մեկ» ՍՊԸ 26.03.2018 25.04.2018 - - 25.04.2018
թիվ 23/8
Բողոքը բավարարվել է 02.05.2018
199 «Էլիտ Շանթ» ՍՊԸ 15.03.2018 25.04.2018 - - 25.04.2018
թիվ 23/9
Բողոքը մերժվել է 02.05.2018
200 Արա Աբգարյան 14.03.2018 25.04.2018 - - 25.04.2018
թիվ 23/10
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 02.05.2018
201 «Կամար բիզնես սենթր» ՍՊԸ 29.03.2018 25.04.2018 - - 25.04.2018
թիվ 23/11
Բողոքը բավարարվել է 04.05.2018
202 «Էկկո-Աբբա» ՓԲԸ 23.03.2018 25.04.2018 - - 25.04.2018
թիվ 23/12
Բողոքը բավարարվել է 04.05.2018
203 «Գերսիլ» ՍՊԸ 28.03.2018 25.04.2018 - - 25.04.2018
թիվ 23/13
Բողոքը բավարարվել է 04.05.2018
204 «Պրոմարմատուրա» ՍՊԸ 26.03.2018 25.04.2018 - - 25.04.2018
թիվ 23/14
Բողոքը բավարարվել է 04.05.2018
205 Ալբերտ Սարգսյան 26.03.2018 25.04.2018 - - 25.04.2018
թիվ 23/15
Բողոքը բավարարվել է 04.05.2018
206 Ռուբեն Հարությունյան 28.03.2018 25.04.2018 - - 25.04.2018
թիվ 23/16
Բողոքը բավարարվել է 04.05.2018
207 «Հույս-96» ՍՊԸ 22.03.2018 05.05.2018 - - 05.05.2018
24/1
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 07.05.2018
208 «Սլատինի» ՍՊԸ 04.04.2018 05.05.2018 - - 05.05.2018
թիվ 24/2
Վարույթը կարճվել է 07.05.2018
209 Ա/Ձ Վանո Դավթյան 20.03.2018 05.05.2018 - - 05.05.2018
թիվ 24/3
Բողոքը մերժվել է 07.05.2018
210 «Մրգանուշ» ՍՊԸ 26.03.2018 05.05.2018 - - 05.05.2018
թիվ 24/4
Բողոքը մերժվել է 07.05.2018
211 Արթուր Հակոբյան 06.03.2018 05.05.2018 - - 05.05.2018
թիվ 24/5
Բողոքը բավարարվել է 08.05.2018
212 Ա/Ձ Արմինե Բաբայան 05.04.2018 05.05.2018 - - 05.05.2018
թիվ 24/6
Բողոքը բավարարվել է 14.05.2018
213 «Գասագրո» ՍՊԸ 03.04.2018 05.05.2018 - - 05.05.2018
թիվ 24/7
Բողոքը բավարարվել է 08.05.2018
214 Ա/Ձ Գարիկ Դաշյան 29.03.2018 05.05.2018 - - 05.05.2018
թիվ 24/8
Բողոքը մերժվել է 14.05.2018
215 Ա/Ձ Սեդա Վարդանյան 05.04.2018 05.05.2018 - - 05.05.2018
թիվ 24/9
Բողոքը մերժվել է 14.05.2018
216 Վարդան Քալանթարյան 03.04.2018 05.05.2018 - - 05.05.2018
թիվ 24/10
Բողոքը մերժվել է 14.05.2018
 
 
217 Ա/Ձ Ռուզաննա Վարդանյան 04.04.2018 05.05.2018 - - 05.05.2018
թիվ 24/11
Բողոքը բավարարվել է 14.05.2018
218 «Էքսպրեսուսֆուդ» ՍՊԸ 09.04.2018 08.05.2018 - - 08.05.2018
թիվ 25/1
Բողոքը մերժվել է 10.05.2018
219 Ա/Ձ Արտյոմ Բաբայան 10.04.2018 08.05.2018 - - 08.05.2018
թիվ 25/3
Բողոքը բավարարվել է 18.05.2018
220 Ա/Ձ Սոնա Դուրյան 07.04.2018 08.05.2018 - - 08.05.2018
թիվ 25/4
Բողոքը մերժվել է 10.05.2018
221 «Փի-Էն-Ար» ՍՊԸ 07.04.2018 08.05.2018 - - 08.05.2018
թիվ 25/5
Բողոքը մերժվել է 10.05.2018
222 «Էրեբունի» արգելոց թանգարան ՀՈԱԿ 07.04.2018 08.05.2018 - - 08.05.2018
թիվ 25/6
Բողոքը մերժվել է 10.05.2018
223 «ԳԱՍ» շենքերի և կառույցների տեխ. հսկող. ՍՊԸ 07.04.2018 08.05.2018 - - 08.05.2018
թիվ 25/7
Բողոքը բավարարվել է 10.05.2018
224 «Էլանս» ՍՊԸ 26.04.2018 08.05.2018 - - 08.05.2018
թիվ 25/8
Բողոքը բավարարվել է 14.05.2018
225 «Վերիգոս» ՍՊԸ 09.04.2018 08.05.2018 - - 08.05.2018
թիվ 25/9
Բողոքը բավարարվել է 14.05.2018
226 Սերոբ Ազատյան 10.04.2018 08.05.2018 - - 08.05.2018
թիվ 25/10
Բողոքը բավարարվել է 15.05.2018
227 «Ոսկե բերկուտ» ՍՊԸ 10.04.2018 08.05.2018 - - 08.05.2018
թիվ 25/11
Բողոքը բավարարվել է 15.05.2018
228 «Ավտոտեխսպասարկում տնայնագ. ծառայություն» ՍՊԸ 09.04.2018 08.05.2018 - - 08.05.2018
թիվ 25/12
Բողոքը բավարարվել է 17.05.2018
229 Ա/Ձ Վարդուշ Կարապետյան 30.03.2018 08.05.2018 - - 08.05.2018
թիվ 25/13
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 15.05.2018
230
Վահագն Վարդանյան 16.04.2018 15.05.2018 - - 15.05.2018
թիվ 26/1
Բողոքը մերժվել է 16.05.2018
231
«Ագգա Լոգիստիկ» ՍՊԸ 17.04.2018 15.05.2018 - - 15.05.2018
թիվ 26/2
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 17.05.2018
232
«Դանիելյան» ՍՊԸ 06.04.2018 15.05.2018 - - 15.05.2018
թիվ 26/3
Բողոքը մերժվել է 21.05.2018
233
«Ֆաբեռլիկ Զակավկազյե» ՍՊԸ 19.03.2018 15.05.2018 - - 15.05.2018
թիվ 26/4
Բողոքը բավարարվել է 17.05.2018
234
Ա/Ձ Անուշ Օհանյան 08.05.2018 15.05.2018 - - 15.05.2018
թիվ 26/5
Բողոքը բավարարվել է 17.05.2018
235
«ՎՎ Մեթալ Թրեյդ» ՍՊԸ 06.04.2018 15.05.2018
- - 15.05.2018
թիվ 26/6
Բողոքը բավարարվել է 21.05.2018
236
Վարդան Պետրոսյան 18.04.2018 18.05.2018 - - 18.05.2018
թիվ 27/1
Բողոքը մերժվել է 18.05.2018
237
Ա/Ձ Դավիթ Ահարոնյան 19.04.2018 18.05.2018 - - 18.05.2018
թիվ 27/2
Բողոքը մերժվել է
21.05.2018
238
«Լեռնանուն» ՍՊԸ 19.04.2018 18.05.2018 - - 18.05.2018
թիվ 27/3
Բողոքը բավարարվել է 21.05.2018
239
«Էպիռոք կենտրոնական ասիա» ՍՊԸ 18.04.2018 18.05.2018 - - 18.05.2018
թիվ 27/4
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 18.05.2018
240
Ա/Ձ Կարինե Ներսիսյան 23.04.2018 18.05.2018 - - 18.05.2018
թիվ 27/5
Բողոքը մերժվել է 22.05.2018
241
Ա/Ձ Լիլիթ Համբարձումյան 19.04.2018 18.05.2018 - - 18.05.2018
թիվ 27/6
Բողոքը բավարարվել է 22.05.2018
242
«ՎԱՍ» ՍՊԸ 20.04.2018 18.05.2018 -
- 18.05.2018
թիվ 27/7
Վարույթը կասեցվել է 22.05.2018
243
«Լուսակերտի Հարություն ԹՖ» ՍՊԸ 20.04.2018 18.05.2018 - - 18.05.2018
թիվ 27/8
Բողոքը բավարարվել է 22.05.2018
244
«Աիսա» ՍՊԸ 19.04.2018 18.05.2018 - - 18.05.2018
թիվ 27/9
Վարույթը կարճվել է 22.05.2018
245
Ալեքսան Պողոսյան 18.04.2018 18.05.2018 - - 18.05.2018
թիվ 27/10
Բողոքը բավարարվել է 22.05.2018
246
Արմեն Օհանյան 24.05.2018 25.05.2018 - - 25.05.2018
թիվ 28/1
Վարույթը կարճվել է 29.05.2018
247
«Ոսկեկոթ» ՍՊԸ 16.05.2018 25.05.2018 - - 25.05.2018
թիվ 28/2
Վարույթը կարճվել է 29.05.2018
248
Ա/Ձ Կարինե Ներսիսյան 17.05.2018 25.05.2018 - - 25.05.2018
թիվ 28/3


Վարույթը կարճվել է 29.05.2018
249
«Էֆֆեկտ գրուպ» ՓԲԸ 11.04.2018 25.05.2018 - - 25.05.2018
թիվ 28/4
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 29.05.2018
250
«Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգ. կենոտրոն» ՊՈԱԿ 11.04.2018 25.05.2018 - - 25.05.2018
թիվ 28/5
Բողոքը մերժվել է 29.05.2018
251 «Եվա և սյուզի» ՍՊԸ 11.04.2018 25.05.2018 -
- 25.05.2018
թիվ 28/6
Բողոքը մերժվել է 29.05.2018
252
Ա/Ձ Հայկասար Գրիգորյան 12.04.2018 25.05.2018 - - 25.05.2018
թիվ 28/7
Բողոքը մերժվել է 29.05.2018
253
Սամո Գասոյան 12.04.2018 25.05.2018 - - 25.05.2018
թիվ 28/8
Բողոքը մերժվել է 29.05.2018
254
«Մեխ-նորոգում» ՍՊԸ 23.04.2018 25.05.2018 - -
25.05.2018
թիվ 28/9
Վարույթը կարճվել է 29.05.2018
255
«Բագռաֆ» ՍՊԸ 11.04.2018 25.05.2018 -
-
25.05.2018
թիվ 28/10
Բողոքը մերժվել է 29.05.2018
256
«Նոթբուքսթոր» ՍՊԸ 11.04.2018

 
25.05.2018 - - 25.05.2018
թիվ 28/11
Բողոքը բավարարվել է 29.05.2018
257
«Արտսվետ ֆարմ» ՍՊԸ 11.04.2018 25.05.2018 - - 25.05.2018
թիվ 28/12
Բողոքը մերժվել է 29.05.2018
258
«Արտսվետ ֆարմ» ՍՊԸ  11.04.2018  25.05.2018  - - 25.05.2018
թիվ 28/13
Բողոքը բավարարվել է  29.05.2018 
259
«Արտաշատի ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ 11.04.2018 25.05.2018 - - 25.05.2018
թիվ 28/14
Բողոքը մերժվել է 29.05.2018
260
Ա/Ձ Ռազմիկ Թոռչյան 13.04.2018 25.05.2018 - - 25.05.2018
թիվ 28/15
Բողոքը բավարարվել է 11.06.2018
261
Ա/Ձ Գարեգին Մկրտչյան 12.04.2018 25.05.2018 - - 25.05.2018
թիվ 28/16
Բողոքը բավարարվել է 11.06.2018
262
«Վանատուն» ՍՊԸ 11.04.2018 25.05.2018 - - 25.05.2018
թիվ 28/17
Բողոքը բավարարվել է 04.06.2018
263
Ա/Ձ Համլետ Սարգսյան 11.04.2018 25.05.2018 - - 25.05.2018
թիվ 28/18
Բողոքը բավարարվել է 11.06.2018
264
Արթուր Մանուկյան 13.04.2018 25.05.2018 - - 25.05.2018
թիվ 28/19
Բողոքը բավարարվել է 11.06.2018
265 «Սեզարե» ՍՊԸ 27.04.2018 29.05.2018 - - 29.05.2018
թիվ 29/1
Բողոքը մերժվել է 31.05.2018
266 Ա/Ձ Արթուր Իգիթյան 02.05.2018 29.05.2018 - - 29.05.2018
թիվ 29/2
Բողոքը բավարարվել է 31.05.2018
267 Վերա Շահնազարյան 02.05.2018 29.05.2018 - - 29.05.2018
թիվ 29/3
Բողոքը բավարարվել է 04.06.2018
268 «Սոնսեյշն» ՍՊԸ 27.04.2018 29.05.2018 - - 29.05.2018
թիվ 29/4
Բողոքը բավարարվել է 11.06.2018
269 «Ավտոֆան Էյ Սի» ՍՊԸ 27.04.2018 29.05.2018 - - 29.05.2018
թիվ 29/5
Բողոքը բավարարվել է 04.06.2018
270 «Օրթեզ» ՍՊԸ 02.05.2018 29.05.2018 - - 29.05.2018
թիվ 29/6
Բողոքը բավարարվել է 05.05.2018
271 Ա/Ձ Կարեն Ղազարյան 02.05.2018 29.05.2018 - - 29.05.2018
թիվ 29/7
Բողոքը բավարարվել է 05.05.2018
272 «Օրաքլ Ար ընդ Դի» ՓԲԸ 11.05.2018 29.05.2018 - - 29.05.2018
թիվ 29/8
Բողոքը մերժվել է 11.06.2018
273 Քաղաքացի Կ.Բատիկյան 04.05.2018 01.06.2018 - - 01.06.2018
թիվ 30/1
Վարույթը կարճվել է 04.06.2018
274 «Էմքար» ՍՊԸ 07.05.2018 01.06.2018 - - 01.06.2018
թիվ 30/2
Վարույթը կարճվել է 04.06.2018
275 «Ռեդ Գրուպ» ՍՊԸ 26.04.2018 01.06.2018 - - 01.06.2018
թիվ 30/3
Վարույթը կարճվել է 04.06.2018
276 «Լիդիան Արմենիա» ՍՊԸ 25.04.2018 01.06.2018 - - 01.06.2018
թիվ 30/4
Վարույթը կարճվել է 04.06.2018
277 Քաղքացի Սեյրան Հովհաննիսյան 14.05.2018 01.06.2018 - - 01.06.2018
թիվ 30/5
Վարույթը կարճվել է 04.06.2018
278 Ռուզաննա Չայլյան 30.05.2018 01.06.2018 - - 01.06.2018
թիվ 30/6
Վարույթը կարճվել է 04.06.2018
279 «Գապէքս» ՍՊԸ 29.05.2018 01.06.2018 - - 01.06.2018
թիվ 30/7
Վարույթը կարճվել է 04.06.2018
280 «Դիպիէմ-Սերվիս» ՍՊԸ 23.04.2018 01.06.2018 - - 01.06.2018
թիվ 30/8
Բողոքը մերժվել է 04.06.2018
281 «Նաիռիի ՃՇՇ» ԲԲԸ 24.04.2018 01.06.2018 - - 01.06.2018
թիվ 30/9
Բողոքը մերժվել է 04.06.2018
282 «Ոսկե Գետնափ» ՍՊԸ 27.04.2018 01.06.2018 - - 01.06.2018
թիվ 30/10
 
Բողոքը մերժվել է 04.06.2018
283 Վահե Միքայելյան 23.04.2018 01.06.2018 - - 01.06.2018
թիվ 30/11
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 04.06.2018
284 Ա/Ձ Հարություն Շահբազյան 26.04.2018 01.06.2018 - 01.06.2018
թիվ 30/12
Բողոքը բավարարվել է 05.06.2018
285 Ա/Ձ Ալբերտ Բադալյան 25.04.2018 01.06.2018 - - 01.06.2018
թիվ 30/13
Բողոքը բավարարվել է 06.06.2018
286 Ա/Ձ Նելլի Վարդանյան 25.04.2018 01.06.2018 - - 01.06.2018
թիվ 30/14
Բողոքը բավարարվել է 06.06.2018
287 Ա/Ձ Վահան Հովհաննիսյան 23.04.2018 01.06.2018 - - 01.06.2018
թիվ 30/15
Բողոքը բավարարվել է 06.06.2018
288 Ա/Ձ Սարգիս Կարապետյան 20.04.2018 01.06.2018 - - 01.06.2018
թիվ 30/16
Բողոքը բավարարվել է 06.06.2018
289 «Ալկո Իմպորտ Էքսպորտ» ՍՊԸ 25.04.2018 01.06.2018 - - 01.06.2018
թիվ 30/17
Բողոքը բավարարվել է 11.06.2018
290 «Իտալ Կազա» ՍՊԸ 26.04.2018 01.06.2018 - - 01.06.2018
թիվ 30/18
Բողոքը բավարարվել է 11.06.2018
291 Լիանա Մանուկյան 25.05.2018 06.06.2018 - - 06.06.2018
թիվ 31/1
Բողոքը բավարարվել է 06.06.2018
292 «Վանակվա Գրուպ» ՍՊԸ 28.03.2018 06.06.2018 - - 06.06.2018
թիվ 31/2
Վարույթը կասեցվել է 11.06.2018
293 «Ծիածան» ՍՊԸ 31.05.2018 06.06.2018 - - 06.06.2018
թիվ 31/3
Վարույթը կարճվել է 12.06.2018
294 «Հով-Խաչ» ՍՊԸ 31.05.2018 06.06.2018 - - 06.06.2018
թիվ 31/4
Վարույթը կարճվել է 12.06.2018
295 «Ավտովեգ» ԲԲԸ 10.05.2018 06.06.2018 - - 06.06.2018
թիվ 31/5
Բողոքը մերժվել է 11.06.2018
296  Գրիգոր Ավագյան 30.05.2018 06.06.2018 - - 06.06.2018
թիվ 31/7
Վարույթը կարճվել է 12.06.2018
297 «Մարտիրոսյան և գործընկերներ» ՍՊԸ 07.05.2018 06.06.2018 - - 06.06.2018
թիվ 31/8
Բողոքը մերժվել է 11.06.2018
298 ՀՖՖ Տեխնիկական կենտրոն-Ակադեմիա» ՓԲԸ 07.05.2018 06.06.2018 - - 06.06.2018
թիվ 31/9
Բողոքը մերժվել է 11.06.2018
299 «Նարեկ-1» ՍՊԸ 11.05.2018 06.06.2018 - - 06.06.2018
թիվ 31/10
Բողոքը մերժվել է 11.06.2018
300 «Մելջուլսան» ՍՊԸ 10.05.2018 06.06.2018 - - 06.06.2018
թիվ 31/11
Բողոքը մերժվել է 11.06.2018
301 Ա/Ձ Գևորգ Աբրահամյան 10.05.2018 06.06.2018 - - 06.06.2018
թիվ 31/12
Բողոքը բավարարվել է 20.06.2018
302 Ա/Ձ Իննա Պետրոսյան 07.05.2018 06.06.2018 - - 06.06.2018
թիվ 31/13
Բողոքը բավարարվել է 12.06.2018
303 Ա/Ձ Կարինե Մարտիրոսյան 20.04.2018 06.06.2018 - - 06.06.2018
թիվ 31/14
Բողոքը բավարարվել է 12.06.2018
304 «Էյ էմ էս լայն» ՍՊԸ 08.05.2018 06.06.2018 - - 06.06.2018
թիվ 31/15
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 12.06.2018
305  «Արաքս» ՍՊԸ 08.05.2018  06.06.2018 - - 06.06.2018
թիվ 31/16
Բողոքը բավարարվել է  14.06.2018 
306 «Լավիլա» ՍՊԸ 10.05.2018 06.06.2018 - - 06.06.2018
թիվ 31/17
Բողոքը բավարարվել է 14.06.2018
307 Ա/Ձ Աշոտ Աշոտյան 10.05.2018 06.06.2018 - - 06.06.2018
թիվ 31/18
Բողոքը մերժվել է 11.06.2018
308 «Դոմինո էֆեկտ» ՍՊԸ 15.05.2018 12.06.2018 - - 12.06.2018
թիվ 32/1
Բողոքը մերժվել է 14.06.2018
309 «Պարադոքս թրեյդ» ՍՊԸ 15.05.2018 12.06.2018 - - 12.06.2018
թիվ 32/2
Բողոքը մերժվել է 14.06.2018
310 Ա/Ձ Անի Համբարձումյան 14.05.2018 12.06.2018 - - 12.06.2018
թիվ 32/3
Բողոքը բավարարվել է 19.06.2018
311 Ա/Ձ Վարդան Ղուկասյան 14.05.2018 12.06.2018 - - 12.06.2018
թիվ 32/4
Բողոքը բավարարվել է 19.06.2018
312 Ա/Ձ Քրիստինա Ղեվոնդյան 14.05.2018 12.06.2018 - - 12.06.2018
թիվ 32/5
Բողոքը բավարարվել է 19.06.2018
313 Վլադիմիր Հովսեփյան 14.05.2018 12.06.2018 - - 12.06.2018
թիվ 32/6
Բողոքը բավարարվել է 19.06.2018
314 Էդուարդ Գաբրիեյան 12.05.2018 12.06.2018 - - 12.06.2018
թիվ 32/7
Բողոքը բավարարվել է 20.06.2018
315 Վանիկ Գուլոյան 15.05.2018 12.06.2018 - - 12.06.2018
թիվ 32/8
Բողոքը բավարարվել է 20.06.2018
316 «Ջոլլի ֆեմիլի» ՍՊԸ 14.05.2018 12.06.2018 - - 12.06.2018
թիվ 32/9
Բողոքը բավարարվել է 14.06.2018
317 Ա/Ձ Լուսյա Թերզյան 18.05.2018 15.06.2018 - - 15.06.2018
թիվ 33/1
Վարույթը կարճվել է 19.06.2018
318 Արամ Գրիգորյան 17.05.2018 15.06.2018 - - 15.06.2018
թիվ 33/2
Վարույթը կարճվել է 19.06.2018
319 «Արտդետալ» ՍՊԸ 08.06.2018 15.06.2018 - - 15.06.2018
թիվ 33/3
Վարույթը կարճվել է 19.06.2018
320 Ա/Ձ Պավել Ուզունյան 11.06.2018 15.06.2018 - - 15.06.2018
թիվ 33/4
Վարույթը կարճվել է 19.06.2018
321 Ա/Ձ Համլետ Մուրադյան 11.06.2018 15.06.2018 - - 15.06.2018
թիվ 33/5
Վարույթը կարճվել է 19.06.2018
322 «Բեսթ գրուպ» ՍՊԸ 04.05.2018 15.06.2018 - - 15.06.2018
թիվ 33/6
Բողոքը մերժվել է 20.06.2018
323 «Աիսա» ՍՊԸ 16.05.2018 15.06.2018 - - 15.06.2018
թիվ 33/7
Վարույթը կարճվել է 20.06.2018
324 Ա/Ձ Լիանա Հովհաննիսյան 08.06.2018 15.06.2018 - - 15.06.2018
թիվ 33/8
Բողոքը մերժվել է 20.06.2018
325 Ա/Ձ Աշոտ Հակոբյան 14.05.2018 15.06.2018 - - 15.06.2018
թիվ 33/9
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 21.06.2018
326 «Մարիանա» ՍՊԸ 05.05.2018 15.06.2018 - - 15.06.2018
թիվ 33/10
Բողոքը բավարարվել է 25.06.2018
327 Ա/Ձ Արթուր Բալասանյան 17.05.2018 15.06.2018 - - 15.06.2018
թիվ 33/11
Բողոքը բավարարվել է 21.06.2018
328 Ա/Ձ Մարիետա Մանուկյան 04.05.2018 15.06.2018 - - 15.06.2018
թիվ 33/12
Բողոքը բավարարվել է 25.06.2018
329 Ա/Ձ սուսաննա Պողոսյան 04.05.2018
 
15.06.2018  - - 15.06.2018
թիվ 33/13
Բողոքը բավարարվել է 25.06.2018
330 Հարություն Թադևոսյան 17.05.2018
 
15.06.2018 - - 15.06.2018
թիվ 33/14
Բողոքը մերժվել է 18.06.2018
331 «Ինտեռռոս պառեքս գրուպ» ՍՊԸ 07.05.2018 19.06.2018 - - 19.06.2018
թիվ 34/1
Բողոքը մերժվել է 20.06.2018
332 «Մեգո» ՍՊԸ 06.04.2018 19.06.2018 - - 19.06.2018
թիվ 34/2
Բողոքը մերժվել է 20.06.2018
333 Արթուր Սիմոնյան 19.04.2018
 
19.06.2018  - - 19.06.2018
թիվ 34/3
Բողոքը մերժվել է 21.06.2018
334 «Վալմար արվեստի սրահ» ՍՊԸ 18.04.2018 19.06.2018 - - 19.06.2018
թիվ 34/4
Բողոքը բավարարվել է 25.06.2018
335  Ա/Ձ Քրիստինե Մարտիրոսյան 16.04.2018 19.06.2018 - - 19.06.2018
թիվ 34/5
Բողոքը բավարարվել է 25.06.2018
336 «Գոռ-83» ՍՊԸ 21.05.2018 19.06.2018 - - 19.06.2018
թիվ 34/6
Բողոքը բավարարվել է 25.06.2018
337 Ա/Ձ Էդվարդ Վարդանյան 18.05.2018 19.06.2018 - - 19.06.2018
թիվ 34/7
Բողոքը մերժվել է 25.06.2018
338 Ա/Ձ Միրիմ Միրիմյան 17.05.2018 19.06.2018 - - 19.06.2018
թիվ 34/8
Բողոքը բավարարվել է 25.06.2018
339 «Դավիթ-90» ԱՊԸ 21.05.2018 22.06.2018 - - 22.06.2018
թիվ 35/1
Վարույթը կասեցվել է 26.06.2018
340 Տիգրան Ղազարյան 22.05.2018 22.06.2018 - - 22.06.2018
թիվ 35/2
Բողոքը մերժվել է 26.06.2018
341 «ՍԱԳ» ԱԿ 23.05.2018 22.06.2018 - - 22.06.2018
թիվ 35/3
Բողոքը մերժվել է 26.06.2018
342 «Փաբլիք Մայնդս» ՍՊԸ 23.05.2018 22.06.2018 - - 22.06.2018
թիվ 35/4
Բողոքը բավարարվել է 26.06.2018
343 Ա/Ձ Լիլիթ Կարապետյան 11.05.2018 22.06.2018 - - 22.06.2018
թիվ 35/5
Բողոքը բավարարվել է 26.06.2018
344 «Եղեգնաձորի պահ.գործարան» ՍՊԸ
22.06.2018 - - 22.06.2018
թիվ 35/6
32/4 որոշման ուղղում 27.06.2018
345 «Թրասթ Գրուպ» ՍՊԸ 21.05.2018 26.06.2018 - - 26.06.2018
թիվ 36/1
Բողոքը մերժվել է 27.06.2018
346 «Գեղեցիկ Քնար» ԱԿ 16.05.2018 26.06.2018 - - 26.06.2018
թիվ 36/2
Բողոքը բավարարվել է 27.06.2018
347 «Մառնիկ» ՍՊԸ 18.05.2018 26.06.2018 - - 26.06.2018
թիվ 36/3
Բողոքը մերժվել է 27.06.2018
348 «Յասոն» ՍՊԸ 15.05.2018 26.06.2018 - - 26.06.2018
թիվ 36/4
Բողոքը մերժվել է 29.06.2018
349 «Մհեր Զարգարյան» ՍՊԸ 17.05.2018 26.06.2018 - - 26.06.2018
թիվ 36/5
Բողոքը բավարարվել է 02.07.2018
350 «Գավառտրանս» ՍՊԸ 18.05.2018 26.06.2018 - - 26.06.2018
թիվ 36/6
Բողոքը բավարարվել է 02.07.2018
351 Ա/Ձ Լամարա Գաբրիելյան 21.05.2018 26.06.2018 - - 26.06.2018
թիվ 36/7
Բողոքը մերժվել է 02.07.2018
352 Ա/Ձ Մելքոն Էլոյան 23.05.2018 26.06.2018 - - 26.06.2018
թիվ 36/8
Բողոքը բավարարվել է 02.07.2018
353 «Ապագա Տուր» ՍՊԸ 23.05.2018 26.06.2018 - - 26.06.2018
թիվ 36/9
Բողոքը բավարարվել է 02.07.2018
354 «Ավիա ԱԱՍ» ՍՊԸ 05.05.2018 26.06.2018 - - 26.06.2018
թիվ 36/10
Բողոքը բավարարվել է 02.07.2018
355 «Թրեք ստոպ» ՍՊԸ 17.05.2018 26.06.2018 - - 26.06.2018
թիվ 36/11
Բողոքը բավարարվել է 02.07.2018
356 Շուշանիկ Հովհաննիսյան և Կարեն Ամիրխանյան 21.06.2018 29.06.2018 - - 29.06.2018
թիվ 37/1
Վարույթը կարճվել է 02.07.2018
357 Հայկ Գալստյան 26.06.2018 29.06.2018 - - 29.06.2018
թիվ 37/2
Վարույթը կարճվել է 02.07.2018
358 «Սարանդ» ՍՊԸ 18.05.2018 29.06.2018 - - 29.06./2018
թիվ 37/3
Վարույթը կարճվել է 04.07.2018
359 «Մեքսիկո» ՍՊԸ 22.06.2018 29.06.2018 - - 29.06.2018
թիվ 37/4
Վարույթը կարճվել է 02.07.2018
360 «Վաղարշ» ՍՊԸ 21.05.2018 29.06.2018 - - 29.06.2018
թիվ 37/5
Բողոքը մերժվել է 02.07.2018
361 Գուրգեն Սիմոնյան 25.05.2018 29.06.2018 - - 29.06.2018
թիվ 37/6
Բողոքը մերժվել է 04.07.2018
362 Ա/Ձ Ալբերտ Հակոբյան 18.05.2018 29.06.2018 - - 29.06.2018
թիվ 37/7
Վարույթը կասեցվել է 04.07.2018
363 «Ֆորտունա 3» ՍՊԸ 17.05.2018 29.06.2018 - - 29.06.2018
թիվ 37/8
Վարույթը կասեցվել է 04.07.2018
364 «Հեհդելբերգ Երևան» ՍՊԸ 22.05.2018 29.06.2018 - - 29.06.2018
թիվ 37/9
Վարույթը կասեցվել է 04.07.2018
365 «Տուրիզմ Պարբերական» ՍՊԸ 20.05.2018 29.06.2018 - - 29.06.2018
թիվ 37/10
Բողոքը բավարարվել է 04.07.2018
366 Ելենա Խաչատրյան 18.05.2018 29.06.2018 - - 29.06.2018
թիվ 37/11
Բողոքը բավարարվել է 04.07.2018
367 Ա/Ձ Ռաֆայել Ամրաքյան 29.05.2018 29.06.2018 - - 29.06.2018
թիվ 37/12
Բողոքը մերժվել է 09.07.2018
368 ԳՐԻԳՈՐ-ԳՈՒՐԳԵՆ» ԱԿ 25.05.2018 29.06.2018 - - 29.06.2018
թիվ 37/13
Բողոքը մերժվել է 10.07.201
369 Ա/Ձ Ժաննա Մալխասյան 27.05.2018 29.06.2018 - - 29.06.2018
թիվ 37/14
Բողոքը մերժվել է 10.07.2018
370 «Սերժ» ԱԿ 25.05.2018 29.06.2018 - - 29.06.2018
թիվ 37/15
Բողոքը մերժվել է 10.07.2018
371 Ա/Ձ Արսեն Տարախչյան 25.05.2018 29.06.2018 - - 29.06.2018
թիվ 37/16
Բողոքը բավարարվել է 10.07.2018
372 «Սիդոն Թրեվըլ» ՍՊԸ 05.06.2018 03.07.2018 - - 03.07.2018
թիվ 38/1
Բողոքը մերժվել է 04/07/2018
373 Ա/Ձ Նորայր Սարգսյան 04.06.2018 03.07.2018 - - 03.07.2018
թիվ 38/2
Բողոքը մերժվել է 04.07.2018
374 «Վարտկեզ 1980» ՍՊԸ 05.06.2018 03.07.2018 - - 03.07.2018
թիվ 38/3
Վարույթը կասեցվել է 04.07.2018
375 «Հելլո» ՍՊԸ 04.06.2018 03.07.2018 - - 03.07.2018
թիվ 38/4
Բողոքը մերժվել է 04.07.2018
376 Պետրոս Հովսեփյան 14.05.2018 03.07.2018 - - 03.07.2018
թիվ 38/5
Բողոքը մերժվել է 09.07.2018
377 Ա/Ձ Մարինե Չիբուխչյան 05.06.2018 03.07.2018 - - 03.07.2018
թիվ 38/6
Բողոքը բավարարվել է 09.07.2018
378 «Սուրնալուս» ՍՊԸ 11.06.2018 03.07.2018 - - 03.07.2018
թիվ 38/7
Բողոքը բավարարվել է 09.07.2018
379 Ա/Ձ Գաբրիել Թևոսյան 29.05.2018 03.07.2018 - - 03.07.2018
թիվ 38/8
Բողոքը բավարարվել է 09.07.2018
380  «Գարնանային հույս» ԱԿ 08.06.2018 03.07.2018 - - 03.07.2018
թիվ 38/9
Բողոքը բավարարվել է 09.07.2018
381  «Սպիրիտ մարկետ» ՍՊԸ 24.05.2018 06.07.2018 - - 06.07.2018
թիվ 39/1
Բողոքը մերժվել է 10.07.2018
382 Արթուր Ամիրխանյան 07.06.2018 06.07.2018 - - 06.07.2018
թիվ 39/2
Բողոքը մերժվել է 10.07.2018
383 «Կանաչ ուղի» ՍՊԸ 07.06.2018 06.07.2018 - - 06.07.2018
թիվ 39/3
Բողոքը բավարարվել է 10.07.2018
384 «Ֆռեզեն» ՍՊԸ 07.06.2018 06.07.2018 - - 06.07.2018
թիվ 39/4
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 10.07.2018
385 Ա/Ձ Մասումեհ Նաբաթի 07.06.2018 06.07.2018 - - 06.07.2018
թիվ 39/5
Բողոքը բավարարվել է 10.07.2018
386 «Բոնուսս» ՍՊԸ 06.06.2018 06.07.2018 - - 06.07.2018
թիվ 39/6
Բողոքը մերժվել է  17.07.2018
387 «Ս.Մարտիրոսյան և զավակներ» ՍՊԸ 06.06.2018 06.06.2018 - - 06.07.2018
թիվ 39/7
Բողոքը մերժվել է 17.07.2018
388 «Արսսի ալյանս» ՍՊԸ 12.06.2018 10.07.2018 - - 10.07.2018
թիվ 40/1
Բողոքը մերժվել է 11.07.2018
389 «Տոնտով» Ինվեստիցիոն ՍՊԸ 29.05.2018 10.07.2018 - - 10.07.2018
թիվ 40/2
Բողոքը բավարարվել է 13.07.2018
390 Անուշ Նիկոլայան 28.06.2018 10.07.2018 - - 10.07.2018
թիվ 40/3
Վարույթը կարճվել է 12.07.2018
391 «Ադել» ՍՊԸ 30.05.2018 10.07.2018 - - 10.07.2018
թիվ 40/4
Բողոքը մերժվել է 13.07.2018
392 «ԺՆ-ԺՍ» ՍՊԸ 30.05.2018 10.07.2018 - - 10.07.2018
թիվ 40/5
Բողոքը մերժվել է 12.07.2018
393 «Կումայրի 97» ՍՊԸ 30.05.2018 10.07.2018 - - 10.07.2018
թիվ 40/6
Բողոքը մերժվել է 12.07.2018
394 «Դեահ» ՍՊԸ 30.05.2018 10.07.2018 - - 10.07.2018
թիվ 40/7
Բողոքը մերժվել է 12.07.2018
395 «Նազլուսշին» ՍՊԸ 11.06.2018 10.07.2018 - - 10.07.2018
թիվ 40/8
Բողոքը մերժվել է 16.07.2018
396 Ա/Ձ Կարինե Մարտիրոսյան 08.06.2018 10.07.2018 - - 10.07.2018
թիվ 40/9

 
Բողոքը բավարարվել է  16.07.2018
397 Աստղիկ Մազմանյան 08.06.2018
 
10.07.2018
 
- - 10.07.2018
թիվ 40/10
Բողոքը մերժվել է 23.07.2018
398 «Դրայվ-2014» ՍՊԸ 01.06.2018 13.07.2018 - - 13.07.2018
թիվ 41/1
Բողոքը մերժվել է 17.07.2018
399 Ա/Ձ Արթուր Շամիրյան 31.05.2018 13.07.2018 - - 13.07.2018
թիվ 41/2
Բողոքը բավարարվել է 17.07.2018
400 «Բլիցքոմփ» ՍՊԸ 04.06.2018 13.07.2018 - - 13.07.2018
թիվ 41/3
Բողոքը մերժվել է 17.07.2018
401 Կարինե Աբրահամյան 01.06.2018 13.07.2018 - - 13.07.2018
թիվ 41/4
Բողոքը մերժվել է 17.07.2018
402 Արման Աղաբաբյան 06.06.2018 13.07.2018 - - 13.07.2018
թիվ 41/5
Բողոքը մերժվել է 23.07.2018
403 «ՄՏՍ Հայաստան» ՓԲԸ 07.06.2018 13.07.2018 - - 13.07.2018
թիվ 41/6
Բողոքը բավարարվել է 19.07.2018
404 «Էսէֆէլ» ՍՊԸ 31.05.2018 13.07.2018
 
- 13.07.2018
թիվ 41/7
Բողոքը բավարարվել է 19.07.2018
405 Ա/Ձ Վահան Դիլոյան 31.05.2018 13.07.2018 - - 13.07.2018
թիվ 41/8
Բողոքը բավարարվել է 19.07.2018
406 Ա/Ձ Զարուհի Սահակյան 01.06.2018 13.07.2018 - - 13.07.2018
թիվ 41/9
Բողոքը բավարարվել է 27.07.2018
407 Արարատ Գալստյան 04.06.2018
 
13.07.2018  - - 13.07.2018
թիվ 41/10

 
Բողոքը բավարարվել է  27.07.2018
408 «Մեդիկալ Հորիզոն» ՍՊԸ 18.06.2018 16.07.2018 - - 16.07.2018
թիվ 42/1
Բողոքը բավարարվել է 18.07.2018
409 Ա/Ձ Դավիթ Զուրնաջյան 18.06.2018 16.07.2018 - - 16.07.2018
թիվ 42/2

 
Բողոքը մերժվել է  18.07.2018
410 «Գեղարդ-Ա» ՍՊԸ 19.06.2018
 
16.07.2018  - - 16.07.2018
թիվ 42/3

 
Բողոքը բավարարվել է  18.07.2018
411 «Ճան Շին» ՍՊԸ 19.06.2018 16.07.2018 - - 16.07.2018
թիվ 42/4
Բողոքը բավարարվել է 18.07.2018
412 Ա/Ձ Ժենյա Չիլինգարյան 20.06.2018 16.07.2018 - - 16.07.2018
թիվ 42/5
Բողոքը մերժվել է 20.07.2018
413 «ՎԿ Ավտոլյուքս» ՍՊԸ 20.06.2018 16.07.2018 - - 16.07.2018
թիվ 42/6
Բողոքը բավարարվել է 20.07.2018
414 Ա/Ձ Վլադիմիր Խաչատրյան 18.06.2018 16.07.2018 - - 16.07.2018
թիվ 42/7
Բողոքը մերժվել է 19.07.2018
415 «Գուգո-Ավետ» ՍՊԸ 18.06.2018 16.07.2018 - - 16.07.2018
թիվ 42/8
Բողոքը մերժվել է 19.07.2018
416 «Անուլ-Մարի» ՍՊԸ 21.06.2018 16.07.2018 - - 16.07.2018
թիվ 42/9
Բողոքը բավարարվել է 20.07.2018
417 «Էլանս» ՍՊԸ 18.06.2018 16.07.2018 - - 16.07.2018
թիվ 42/10
Բողոքը բավարարվել է 20.07.2018
418 Վարդան Մկրտումյան 18.06.2018 16.07.2018 - - 16.07.2018
թիվ 42/11
Բողոքը մերժվել է
18.07.2018
419 Ա/Ձ Վարդան Սուքիասյան 13.06.2018 16.07.2018 - - 16.07.2018
թիվ 42/12
Բողոքը մերժվել է 19.07.2018
420 «ՀԱՇ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 14.06.2018 16.07.2018 - - 16.07.2018
թիվ 42/13
Բողոքը բավարարվել է 27.07.2018
421 Ա/Ձ Հայկ Սանդրոսյան 20.06.2018 16.07.2018 - - 16.07.2018
թիվ 42/14
Բողոքը մերժվել է 23.07.2018
422 Ա/Ձ Շարա Մեսրոպյան 21.06.2018 16.07.2018
- - 16.07.2018
թիվ 42/15
Բողոքը մերժվել է 23.07.2018
423 «Արտեքս 91» ՍՊԸ 12.06.2018 16.07.2018 - - 16.07.2018
թիվ 42/16
Բողոքը բավարարվել է 23.07.2018
424 «Առաքելյանների ընտանիք» ՓԲԸ 15.06.2018 16.07.2018 - - 16.07.2018
թիվ 42/17
Բողոքը բավարարվել է 23.07.2018
425 «Երևան Բուք» ՍՊԸ 19.06.2018 16.07.2018 - - 16/07/2018
թիվ 42/18
Բողոքը բավարարվել է 23.07.2018
426 Լարիսա Խաչատրյան 01.03.2018 16.07.2018 - - 16.07.2018
թիվ 42/19
Բողոքը մերժվել է 23.07.2018
427 «Դավիթ-90» ՍՊԸ 12.06.2018 16.07.2018 - - 16.07.2018
թիվ 42/20
Բողոքը բավարարվել է 23.07.2018
428 «Գարիկ-Տիգրան» ՍՊԸ 11.06.2018 16.07.2018 - - 16.07.2018
թիվ 42/21
Բողոքը մերժվել է 23.07.2018
429 Ա/Ձ Արսեն Միրզոյան 13․0․2018 20.07.2018 - - 20.07.2018
թիվ 43/1
Վարույթը կարճվել է 23.07.2018
430 Ա/Ձ Մնացական Թարվերդյան 06.07.2018 20.07.2018 - - 20.07.2018
թիվ 43/2
Վարույթը կարճվել է 23.07.2018
431 Ա/Ձ Լուսինե Սողոմոնյան 06.07.2018 20.07.2018 - - 20.07.2018
թիվ 43/3
Վարույթը կարճվել է 23.07.2018
432 «Լի Տուն» ՍՊԸ 11.06.2018 20.07.2018 - - 20.07.2018
թիվ 43/4
Վարույթը կարճվել է 23.07.2018
433 Կառլեն Սումբատյան 18.07.2018 20.07.2018 - - 20.07.2018
թիվ 43/5
Վարույթը կարճվել է 23.07.2018
434 «Դավիթ երթուղային տաքսի» ՓԲԸ 10.07.2018 20.07.2018 - - 20.07.2018
թիվ 43/6
Վարույթը կարճվել է 23.07.2018
435 «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ 25.06.2018 20.07.2018 - - 20.07.2018
թիվ 43/7
Բողոքը մերժվել է 24.07.2018
436 «Մոբայլ Այքյուէս» ՍՊԸ 07.06.2018 20.07.2018 - - 20.07.2018
թիվ 43/8
Բողոքը մերժվել է