ՀՀ ՊԵԿ հարկային մարմնի գանգատարկման հանձնաժողովի որոշումների արխիվ
Այս բաժնում Դուք կարող եք ծանոթանալ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային մարմնի գանգատարկման հանձնաժողովի որոշումներին՝ ներկայացված ըստ տարիների: