Պարտավորությունների հարկադիր գանձման վիճակագրություն
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻՑ ԳՈՒՄԱՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԵՒ ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՑԵՐԻ ՔԱՆԱԿ/ՀԱՅՑԱԳԻՆ ԲՌՆԱԳԱՆՁՄԱՆ ԵՎ ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՑԵՐՈՎ ԿԱՅԱՑՎԱԾ ՎՃԻՌՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ/ՀԱՅՑԱԳԻՆ ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾ ԲՌՆԱԳԱՆՁՄԱՆ ԵՎ ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՑԵՐԻ ԹԻՎ/ԸՆԴՀ. ԹՎԻ % ԲՌՆԱԳԱՆՁՄԱՆ ԵՎ ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՑԵՐՈՎ ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐԻ ՉԱՓ/ԸՆԴՀ. ԳՈՒՄԱՐԻ %
2019 թվական դեկտեմբեր
2282/4.868.092.400 դրամ 29/126.273.700 դրամ 28/96.6% 121.064.000/95.9%
2019 թվական նոյեմբեր
4058/3.384.667.400 դրամ 58/1.342.595.000 դրամ 51/87.9% 1.296.227.700/96.5%
2019 թվական հոկտեմբեր
3459/5.375.559.300 դրամ 35/222.966.600 դրամ 28/80.0% 187.842.800/84.2%
2019 թվական սեպտեմբեր
2311/1.445.510.200 դրամ 68/2.009.365.200 դրամ 65/95.6% 2.006.346.500/99.8%
2019 թվական օգոստոս
3418/6.273.167.200 դրամ 43/142.057.600 դրամ 43/100.0% 142.057.600/100.0%
2019 թվական հուլիս
1109/1.943.460.200 դրամ 37/168.622.800 դրամ 37/100.0% 168.622.800/100.0%
2019 թվական հունիս
1632/3.065.747.500 դրամ 63/528.596.300 դրամ 11/17.5% 427.080.600/80.8%
2019 թվական մայիս
3123/4.464.361.600 դրամ 67/479.135.500 դրամ 67/100.0% 479.135.500/100.0%
2019 թվական ապրիլ
1784/6.088.989.100 դրամ 115/399.445.100 դրամ 115/100.0% 399.445.100/100.0%
2019 թվական մարտ
1923/507.098.800 դրամ 101/51.873.500 դրամ 101/100.0% 51.873.500/100.0%
2019 թվական փետրվար
2347/6.170.392.900 դրամ 53/76.905.900 դրամ 53/100.0% 76.905.900/100.0%
2019 թվական հունվար
1362/2.746.574.500 դրամ 16/395.649.300 դրամ 16/100.0% 395.649.300/100.0%
2018 թվական դեկտեմբեր
1298/3.183.195.300 դրամ 47/19.872.300 դրամ 47/100.0% 19.872.300/100.0%
2018 թվական նոյեմբեր
652/2.125.468.800 դրամ 59/130.757.700 դրամ 58/98.3% 130.757.700/100.0%
2018 թվական հոկտեմբեր
680/3.019.648.200 դրամ 75/318.975.800 դրամ 75/100.0% 318.975.800/100.0%
2018 թվական սեպտեմբեր
588/1.813.258.900 դրամ 32/19.087.300 դրամ 31/96.9% 19.087.300/100.0%
2018 թվական օգոստոս
932/4.724.234.200 դրամ 57/59.540.900 դրամ 57/100.0% 59.540.900/100.0%
2018 թվական հուլիս
744/414.083.700 դրամ 49/120.286.600 դրամ 49/100.0% 120.286.600/100.0%
2018 թվական հունիս
102/488.746.000 դրամ 65/19.614.700 դրամ 65/100.0% 19.614.700/100.0%
2018 թվական ապրիլ
116/1.950.248.600 դրամ 34/43.572.600 դրամ 34/100.0% 43.572.600/100.0%
2018 թվական մարտ
353/1.208.010.300 դրամ 53/226.964.100 դրամ 53/100.0% 226.964.100/100.0%
2018 թվական փետրվար
427/378.685.600 դրամ 80/64.579.000 դրամ 80/100.0% 64.579.000/100.0%
2018 թվական hունվար
99/378.685.600 դրամ 33/89.939.200 դրամ 33/100.0% 89.939.200/100.0%
2017 թվական դեկտեմբեր
666/2.038.720.200 դրամ 58/273.255.000 դրամ 56/96.6% 268.445.500/98.2%
2017 թվական նոյեմբեր
766/2.605.955.600 դրամ 138/217.588.500 դրամ 138/100.0% 217.588.500/100.0%
2017 թվական հոկտեմբեր
668/3.470.796.900 դրամ 201/1.044.694.000 դրամ 200/99.5% 1.042.867.000/99.8%
2017 թվական սեպտեմբեր
754/2.490.000.000 դրամ 23/19.953.800 դրամ 23/100.0% 19.953.800/100.0%
2017 թվական օգոստոս
741/1.997.500.000 դրամ 43/179.253.000 դրամ 40/93.0% 166.026.600/92.6%
2017 թվական հուլիս
510/2.055.115.000 դրամ 144/309.271.000 դրամ 133/92.4% 260.561.800/84.3%
2017 թվական հունիս
284/535.095.900 դրամ 101/252.500.000 դրամ 101/100.0% 252.500.000/100.0%
2017 թվական մայիս
584/5.286.576.100 դրամ 154/2.281.869.300 դրամ 151/98.1% 2.275.827.600/99.7%
2017 թվական ապրիլ
899/1.851.844.700 դրամ 174/2.140.798.100 դրամ 172/98.8% 2.138.756.200/99.9%
2017 թվական մարտ
921/3.567.895.900 դրամ 221/1.561.533.300 դրամ 218/98.6% 1.560.422.100/99.9%
2017 թվական փետրվար
727/8.025.711.200 դրամ 225/2.033.365.100 դրամ 225/100.0% 2.033.365.100/100.0%
2017 թվական հունվար
506/1.262.549.100 դրամ 180/2.100.677.400 դրամ 178/98.9.0% 2.100.156.000/99.9%
2016 թվական դեկտեմբեր
2255/14.320.949.200 դրամ 198/1.835.129.600 դրամ 198/100.0% 1.835.129.600/100.0 %
2016 թվական նոյեմբեր
1588/6.041.886.500 դրամ 236/1.611.305.100 դրամ 232/98.3% 1.609.987.700/99.9 %
2016 թվական հոկտեմբեր
411/1.744.727.200  դրամ 247/2.469.630.700 դրամ 240/97.2% 2.467.708.100/99.9 %
2016 թվական սեպտեմբեր
730/3.631.294.800 դրամ 166/1.431.846.700 դրամ 162/97.6% 1.429.785.300/99.9 %
2016 թվական օգոստոս
1370/3.521.595.000 դրամ 190/1.411.814.200 դրամ 187/98.1% 1.410.831.100/99.9 %
2016 թվական հուլիս
583/2.426.047.000 դրամ 144/1.278.143.800 դրամ 141/97.9% 1.277.065.700/99.9 %
2016 թվական հունիս
516/3.472.213.700 դրամ 232/2.005.405.000 դրամ 220/94.8% 2.001.841.000/99.8%
2016 թվական մայիս
876/5.907.719.500 դրամ 54/27.929.500 դրամ 54/100.0% 27.929.200/100.0%
2016 թվական ապրիլ
1303/4.609.697.400 դրամ 66/1.156.681.200 դրամ 66/100.0% 1.156.681.200/100.0%
2016 թվական մարտ
304/3.267.711.400 դրամ 80/643.158.100 դրամ 80/100.0% 643.158.100/100.0%
2016 թվական փետրվար
2533/6.036.528.500 դրամ 101/2.388.923.600 դրամ 97/96.0% 2.379.247.400/99.6%
2016 թվական հունվար
895/4.772.144.000 դրամ 96/5.328.027.300 դրամ 96/100.0% 5.328.027.300/100.0%
2015 թվական դեկտեմբեր
1829/1.963.970.400 դրամ 122/568.087.400 դրամ 119/97.5% 566.966.500/99.8%
2015 թվական նոյեմբեր
2457/6.241.786.300 դրամ 117/2.336.600.900 դրամ 113/96.6% 2.313.750.800/99.0%
2015 թվական հոկտեմբեր
4091/2.987.463.600 դրամ 90/1.611.359.500 դրամ 88/97.8% 1.610.573.200/99.9%
2015 թվական սեպտեմբեր
820/870.634.100 դրամ 74/1.953.122.600 դրամ 74/100.0% 1.953.122.600/100.0%
2015 թվական օգոստոս
1050/773.428.500 դրամ 46/1.225.939.900 դրամ 45/97.8% 1.225.684.900/99.9%
2015 թվական հուլիս
1050/773.428.500 դրամ 58/2.755.200.100 դրամ 56/96.6% 2.754.180.700/99.9%
2015 թվական հունիս
1447/1.793.592.100 դրամ 98/4.602.225.000 դրամ 95/96.9% 4.600.847.900/99.9%
2015 թվական մայիս
2053/4.612.312.200 դրամ 62/1.597.871.500 դրամ 60/96.8% 1.311.792.900/82.1%
2015 թվական ապրիլ
1696/3.833.382.400 դրամ 59/977.313.300 դրամ 58/98.3% 975.603.100/99.8%
2015 թվական մարտ
1455/4.898.044.500 դրամ 59/893.184.700 դրամ 56/94.9% 892.062.700/99.9%
2015 թվական փետրվար
1093/58.300.422.300 դրամ 49/2.158.273.400 դրամ 48/98.0% 1.969.460.600/91.3%
2015 թվական հունվար
895/4.772.144.000 դրամ 47/1.305.747.100 դրամ 47/100.0% 1.305.747.100/100.0%
2014 թվական դեկտեմբեր
1207/3.254.429.000 դրամ 47/739.585.500 դրամ 45/95.7% 736.343.400/99.6%
2014 թվական նոյեմբեր
1744/5.348.038.000 դրամ 58/1.224.229.600 դրամ 56/96.6% 1.222.557.800/99.9%
2014 թվական հոկտեմբեր
829/34.802.041.700 դրամ 88/32.311.299.900 դրամ 87/98.9% 32.298.405.900/99.9%
2014 թվական սեպտեմբեր
1445/1.004.612.000 դրամ 92/385.773.900դրամ 87/94.6% 362.985.600/94.1%
2014 թվական օգոստոս
893/848.583.400 դրամ 39/455.648.400 դրամ 39/100.0% 455.648.400/100.0%
2014 թվական հուլիս
2197/1.809.197.500 դրամ 117/2.007.521.800 դրամ 114/97.4% 2.002.857.500/99.8%
2014 թվական հունիս
1808/6.098.662.700 դրամ 123/1.767.370.900 դրամ 120/97.6% 1.766.405.900/99.9%
2014 թվական մայիս
922/25.096.735.000 դրամ 175/1.792.258.600 դրամ 171/97.7% 1.781.594.900/99.4%
2014 թվական ապրիլ
2643/5.108.635.600 դրամ 258/1.760.150.300 դրամ 245/95.0% 1.744.055.000/99.1%
2014 թվական մարտ
3348/7.952.339.500 դրամ 269/3.049.419.400 դրամ 260/96.6% 2.770.266.600/90.8%
2014 թվական փետրվար
1297/3.614.026.900 դրամ 206/1.164.749.700 դրամ 199/96.6% 1.100.977.100/94.5%
2014 թվական հունվար
32/409.929.400 դրամ 85/366.006.000 դրամ 83/97.6% 364.950.300/99.7%
2013 թվական դեկտեմբեր
691 /913.219.200 դրամ 377/2.374.921.500 դրամ 361/95.6% 2.339.617.400/98.5%
2013 թվական նոյեմբեր
769 /5.956.790.800 դրամ 179/7.964.748.300 դրամ 176/98.3% 7.927.457.600/99.5%
2013 թվական հոկտեմբեր
495 /1.590.148.500 դրամ 252/6.004.354.000 դրամ 241/95.6% 5.966.928.400/99.4%
2013 թվական սեպտեմբեր
476 /1.746.561.500 դրամ 146/661.986.100 դրամ 137/93.8% 609.576.800/92.1%
2013 թվական օգոստոս
608 /5.566.822.500 դրամ 150/506.918.200 դրամ 142/94.7% 479.285.000/94.5%
2013 թվական հուլիս
300/10.457.436.900 դրամ 323/9.107.408.900 դրամ 312/87.7% 9.062.474.800/99.5%
2013 թվական հունիս
518/1.112.150.300 դրամ 353/2.207.392.800 դրամ 349/98.9% 2.193.817.500/99.4%
2013 թվական մայիս
361/2.360.059.000 դրամ 315/1.707.479.500 դրամ 306/97.1% 1.689.332.400/98.9%
2013 թվական ապրիլ
626/13.347.583.200 դրամ 388/4.686.801.800 դրամ 376/96.9% 4.668.864.700/99.6%
2013 թվական մարտ
623/8.091.604.800 դրամ 282/6.555.111.700 դրամ 275/97.5% 6.538.863.600/99.8%
2013 թվական փետրվար
394/731.695.300 դրամ 225/3.799.581.000 դրամ 221/98.2% 3.792.398.800/99.8%
2013 թվական հունվար
356/2.292.652.600 դրամ 139/3.909.538.100 դրամ 135/97.1% 3.855.335.700/98.6%
2012 թվական դեկտեմբեր
633/5.347.127.100 դրամ 719/24.915.618.100 դրամ 700/97.4% 24.887.086.000/99.9%
2012 թվական նոյեմբեր
495/5.272.379.000 դրամ 304/3.923.060.700 դրամ 298/98.0% 3.880.270.300/98.9%
2012 թվական հոկտեմբեր
551/900.320.900 դրամ 229/2.129.335.700 դրամ 217/94.8% 2.077.560.200/97.6%
2012 թվական սեպտեմբեր
469/4.093.501.800 դրամ 374/17.627.960.400 դրամ 373/99.7% 17.342.975.200/98.4%
2012 թվական օգոստոս
277/14.275.393.600 դրամ 159/1.326.706.200 դրամ 155/97.5% 1.317.698.200/99.3%
2012 թվական հուիս
562/4.297.800.700 դրամ 264/1.777.930.100 դրամ 248/93.9% 987.937.900/55.6%
2012 թվական հունիս
424/3.106.887.200 դրամ 282/4.116.968.100 դրամ 281/99.6% 4.023.316.200/97.7%
2012 թվական մայիս
275/4.946.304.200 դրամ 267/3.118.562.400 դրամ 252/94.4% 3.097.717.700/99.3%
2012 թվական ապրիլ
300/1.182.547.600 դրամ 270/3.896.342.000 դրամ 261/ 96.7% 3.874.122.000/ 99.4%
2012 թվական մարտ
341/2.565.520.400 դրամ 192/4.903.648.900 դրամ 190/99.0% 4.124.555.200/98.8%
2012 թվական փետրվար
440/2.528.810.900 դրամ 168/369.140.900 դրամ 160/95.2 235.643.600/63.8
2012 թվական հունվար
233/1.585.633.600 դրամ 75/359.841.000 դրամ 73/97.3% 357.134.100/99.2%ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԳՈՒՅՔԻ
ԱՐԳԵԼԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ/ԳՈՒՄԱՐԻ ՉԱՓ
ԱՐԳԵԼԱԴՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՓԱՍՏԱՑԻ ԳԱՆՁՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐ/ԸՆԴՀ. ԳՈՒՄԱՐԻ %
2019 թվական դեկտեմբեր
28/68.130.000 դրամ 0.0/0.0%
2019 թվական նոյեմբեր
648/1.657.107.955 դրամ 0.0/0.0%
2019 թվական հոկտեմբեր
365/983.303.123 դրամ 0.0/0.0%
2019 թվական սեպտեմբեր
30/44.895.600 դրամ 0.0/0.0%
2019 թվական օգոստոս
72/223.515.071 դրամ 0.0/0.0%
2019 թվական հուլիս
59/210.233.200 դրամ 0.0/0.0%
2019 թվական հունիս
117/280.149.200 դրամ 0.0/0.0%
2019 թվական մայիս
101/399.499.100 դրամ 0.0/0.0%
2019 թվական ապրիլ
143/2.110.789.600 դրամ 0.0/0.0%
2019 թվական մարտ
155/0.0 դրամ 0.0/0.0%
2019 թվական փետրվար
124/0.0 դրամ 0.0/0.0%
2019 թվական հունվար
154/0.0 դրամ 0.0/0.0%
2018 թվական դեկտեմբեր
294/1.059.069.900 դրամ 489.223.000/46.2%
2018 թվական նոյեմբեր
233/1.167.377.844 դրամ 516.174.300/44.2%
2018 թվական հոկտեմբեր
515/4.135.506.042 դրամ 402.942.700/9.7%
2018 թվական սեպտեմբեր
191/600.781.200 դրամ 216.678.900/36.1%
2018 թվական օգոստոս
259/2.880.584.100 դրամ 215.004.000/7.5%
2018 թվական հուլիս
140/1.017.006.100 դրամ 212.989.500/20.9%
2018 թվական հունիս
63/909.458.400 դրամ 91.215.800/10.0%
2018 թվական ապրիլ
10/35.387.700 դրամ 0.0/0.0%
2018 թվական մարտ
22/115.286.900 դրամ 12.158.000/10.5%
2018 թվական փետրվար
97/341.088.200 դրամ 5.313.300/1.4%
2018 թվական hունվար
40/226.272.300 դրամ 50.268.800/22.2%
2017 թվական դեկտեմբեր
195/861.977.900 դրամ 407.946.000/47.3%
2017 թվական նոյեմբեր
266/1.189.146.400 դրամ 711.436.700/59.8%
2017 թվական հոկտեմբեր
302/1.609.595.500 դրամ 585.888.016/36.4%
2017 թվական սեպտեմբեր
300/1.499.967.100 դրամ 100.000.900/6.7%
2017 թվական օգոստոս
318/1.763.031.100 դրամ 111.803.200/6.3%
2017 թվական հուլիս
87/283.755.200 դրամ 38.753.700/13.7%
2017 թվական հունիս
182/704.889.300 դրամ 90.922.000/12.9%
2017 թվական մայիս
164/787.494.900 դրամ 157.515.200/20.0%
2017 թվական ապրիլ
175/722.464.900 դրամ 311.575.200/43.1%
2017 թվական մարտ
215/3.743.917.600 դրամ 125.843.400/3.4%
2017 թվական փետրվար
166/2.851.349.600 դրամ 226.845.100/8.0%
2017 թվական հունվար
116/389.101.100 դրամ 63.960.000/16.4%
2016 թվական դեկտեմբեր
304/1.580.251.700 դրամ 431.829.900/27.3%
2016 թվական նոյեմբեր
281/2.457.386.800 դրամ 230.545.200/9.4%
2016 թվական հոկտեմբեր
209/1.266.386.000 դրամ 449.101.800/35.5%
2016 թվական սեպտեմբեր
183/1.162.385.800 դրամ 486.452.600/41.8%
2016 թվական օգոստոս
264/1.124.448.000 դրամ 690.678.500/64.1%
2016 թվական հուլիս
181/1.113.761.900 դրամ 274.988.200/24.7%
2016 թվական հունիս
205/1.226.532.800 դրամ 291.590.400/23.8%
2016 թվական մայիս
158/1.047.733.600 դրամ 170.770.700/16.3%
2016 թվական ապրիլ
130/568.257.600 դրամ 239.117.700/42.1%
2016 թվական մարտ
113/808.102.800 դրամ 447.575.100/55.4%
2016 թվական փետրվար
301/1.197.823.300 դրամ 702.935.000/58.7%
2016թվական հունվար
130/681.289.900 դրամ 220.241.500/32.3%
2015 թվական դեկտեմբեր
235/896.021.900 դրամ 460.862.700/51.4%
2015 թվական նոյեմբեր
263/1.415.179.200 դրամ 806.192.700/57.0%
2015 թվական հոկտեմբեր
205/1.306.712.800 դրամ 810.715.700/62.0%
2015 թվական սեպտեմբեր
347/1.249.087.500 դրամ 631.385.800/50.5%
2015 թվական օգոստոս
102/434.478.000 դրամ 153.298.100/35.3%
2015 թվական հուլիս
217/1.014.773.300 դրամ 641.369.300/63.2%
2015 թվական հունիս
316/1.139.172.400 դրամ 694.477.700/61.0%
2015 թվական մայիս
259/1.941.393.300 դրամ 1.276.031.800/65.7%
2015 թվական ապրիլ
169/724.267.000 դրամ 374.028.600/51.6%
2015 թվական մարտ
154/459.785.000 դրամ 315.995.500/68.7%
2015 թվական փետրվար
314/1.409.032.300 դրամ 764.219.300/54.2%
2015 թվական հունվար
130/681.289.900 դրամ 220.241.500/32.3%
2014 թվական դեկտեմբեր
190/905.038.200 դրամ 629.776.300/69.6%
2014 թվական նոյեմբեր
254/686.437.400 դրամ 444.807.200/64.8%
2014 թվական հոկտեմբեր
233/1.014.631.300 դրամ 761.175.700/75.0%
2014 թվական սեպտեմբեր
206/1.384.556.000 դրամ 365.756.900/26.4%
2014 թվական օգոստոս
251/995.113.000 դրամ 746.336.100/75.0%
2014 թվական հուլիս
262/1.369.521.900 դրամ 1.038.246.300/75.8%
2014 թվական հունիս
282/1.146.089.100 դրամ 886.961.400/77.4%
2014 թվական մայիս
189/1.005.995.800 դրամ 791.248.600/78.7%
2014 թվական ապրիլ
243/740.592.800 դրամ 330.820.800/44.7%
2014 թվական մարտ
393/3.683.050.400 դրամ 2.910.180.600/79.0%
2014 թվական փետրվար
316/789.316.800 դրամ 404.349.600/51.2%
2014 թվական հունվար
322/1.609.974.500 դրամ 1.291.121.700/80.2%
2013 թվական դեկտեմբեր
322/1.609.974.500 դրամ 1.291.121.700/80.2%
2013 թվական նոյեմբեր
380/1.142.518.200 դրամ 888.847.300/77.8%
2013 թվական հոկտեմբեր
531/2.537.793.000 դրամ 2.026.058.200/79.8%
2013 թվական սեպտեմբեր
529/1.744.000.400 դրամ 1.511.586.700/86.7%
2013 թվական օգոստոս
545/3.518.774.600 դրամ 2.817.966.600/80.1%
2013 թվական հուլիս
547/3.197.783.400 դրամ 2.857.884.900/89.4%
2013 թվական հունիս
600/1.727.060.000 դրամ 1.260.830.000/73.0%
2013 թվական մայիս
637/2.811.800.100 դրամ 2.198.296.000/78.2%
2013 թվական ապրիլ
311/1.216.319.700 դրամ 947.804.900/77.9%
2013 թվական մարտ
386/1.114.459.500 դրամ 921.868.700/82.6%
2013 թվական փետրվար
463/1.257.945.800 դրամ 956.817.100/76.1%
2013 թվական հունվար
302/2.381.011.500 դրամ 1.784.565.500/74.9%
2012 թվական դեկտեմբեր
233/ 1.014.886.400 դրամ 762.277.700/ 75.1%
2012 թվական նոյեմբեր
480/ 1.221.671.400 դրամ 871.402.700/ 71.3%
2012 թվական հոկտեմբեր
616/ 2.388.099.200 դրամ 1.816.353.800/ 76.1%
2012 թվական սեպտեմբեր
393/ 1.754.440.000 դրամ 1.272.759.900/ 72.5%
2012 թվական օգոստոս
983/ 2.049.057.300 դրամ 1.445.166.900/ 70.5%
2012 թվական հուլիս
593/ 1.946.764.000 դրամ 1.510.181.700/ 77.6%
2012 թվական հունիս
672/2.095.170.300 դրամ 1.833.779.800/87.5%
2012 թվական մայիս
677/2.581.439.700 դրամ 2.322.663.800/90.0%
2012 թվական ապրիլ
217/1.063.177.300 դրամ 899.318.000/ 84.6%
2012 թվական մարտ
233/691.240.800 դրամ 563.657.100/81.5%
2012 թվական փետրվար
341/1.73.3591.300 դրամ 1.399.134.200/80.7%
2012 թվական հունվար
274/878.163.100 դրամ 694.683.200/79.1%