Հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգ
Էլեկտրոնային եղանակով ներկայացվող հարկային պարտավորություններ ավելացնող և (կամ) հաշվանցվող (պակասեցվող) գումարները նվազեցնող հարկային հաշվարկներՀաշվետվությունների Ներկայացման Էլեկտրոնային Համակարգը նախատեսված է պարզեցնելու հարկային հաշվետվությունների հանձնման գործընթացը և ավտոմատացնելու հարկային հաշվետվությունների լրացումն ու ստուգումը։ Համակարգը հաշվետվությունների լրաց­ման ընթացքում կկատարի անհրաժեշտ ստուգումներ դաշտերի լրացման եւ մաթեմատիկական հաշվարկների ճշտությունն ապահովելու նպատակով։ Հա­մա­կարգը կդառնա հաշվետվությունների վրա աշխատելու հարմարավետ եւ վստա­հելի գործիք, այն անմիջապես կարտացոլի օրենսդրական եւ նորմատիվ բոլոր փոփոխությունները, որոնք առնչվում են հաշվետվությունների ներկայացմանն ու հարկային պարտավորությունների հաշվարկման դրույքաչափերին եւ բանաձեւերին։

Համակարգում ներառված են հաշվետվությունների ժամանակավոր պահպանման, դրանց գրանցման և արխիվի բաժինները։https://file-online.taxservice.am«Արտոնագրային հարկի վճարման հայտարարություն» օգտվողի ձեռնարկ


ԵԱՏՄ շրջանակներում իրականացվող գործարքներին վերաբերող փաստաթղթերի լրացման ուղեցույց


MOVWMV«Առցանց լիազորի կառավարման համակարգում» լիազորի գրանցում


MOVWMV«Առցանց լիազորի կառավարման համակարգում» օգտվողի ակտիվացում և լիազորությունների շնորհում


MOVWMV«Առցանց լիազորի կառավարման համակարգում» օգտվողի պասիվացում և լիազորությունների հանում


MOVWMV«Առցանց լիազորի կառավարման համակարգի» «Գործողություններ» ենթաբաժնի հնարավորությունները


MOVWMV«Առցանց լիազորի կառավարման համակարգում» նոր գրանցված օգտվողի էլ. հասցեի հաստատում և ակտիվացում


MOVWMV«Առցանց լիազորի կառավարման համակարգում» գաղտնաբառի վերականգնում


ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 08.02.2010թ. հրամանը` հարկային մարմին հաշվետվություններն էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու մասին պայմանագրի օրինակելի ձևը սահմանելու մասինՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ ԱՌՑԱՆՑ ԳՐԱՆՑՈՒՄ

Հարկ վճարողի հաշվառման համար տրամադրելու և հաշվառման կանգնելու առցանց դիմում կարող են ներկայացնել՝

  • Անհատ ձեռնարկատեր և նոտար չհանդիսացող ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք
  • Նոտարները
  • ՀՀ հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցչությունները և հյուպատոսական հիմնարկները, դրանց հավասարեցված միջզգային կազմակերպությունները 
  • ՀՀ ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք
  • ՀՀ ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունները

Համապատասխան դիմումի ձևի լրացման համար սեղմեք այստեղ:


Լիազոր անձի կողմից ներկայացվող՝ ֆիզիկական անձի կողմից լրացվող, ստորագրվող և սկանավորվող դիմումի օրինակելի ձև


Լիազոր անձի կողմից ներկայացվող՝ ֆիզիկական անձի կողմից լիազորին տրվող, ստորագրվող և սկանավորվող լիազորագրի օրինակելի ձև


ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՉԱՓԵՐՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2010թ. սեպտեմբերի 22-ի N 2204-Ա հրամանում  փոփոխություններ կատարելու մասին 11.11.2013 թիվ 485-Ա հրամանը


ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2010թ. սեպտեմբերի 22-ի թիվ 2204-Ա հրամանը` «Էլեկտրոնային հարկային հաշվետվությունների ներկայացման համակարգում հաշվետվությունների ձևաչափերը հաստատելու մասին»


ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2010 թվականի սեպտեմբերի 22-ի N2204-Ա հրամանում լրացումներ կատարելու մասին 17.01.2013թ.-ի թիվ 19-Ա հրամանը


ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2010 թվականի սեպտեմբերի 22-ի N2204-Ա հրամանում լրացումներ կատարելու մասին 28.11.2012թ.-ի թիվ 400-Ա հրամանը


ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2010 թվականի սեպտեմբերի 22-ի N2204-Ա հրամանում լրացումներ կատարելու մասինՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 22.09.2010թ. N2204-Ա հրամանով հաստատված հավելվածները


Ձևաչափ 1 /2011թ.-ից սկսած/
  Օրինակ /2011թ.-ից սկսած/
Ձևաչափ 1
  Օրինակ
Ձևաչափ 2   Օրինակ
Ձևաչափ 3   Օրինակ
Ձևաչափ 4   Օրինակ
Ձևաչափ 5   Օրինակ
Ձևաչափ 6   Օրինակ
Ձևաչափ 7   Օրինակ
Ձևաչափ 8   Օրինակ
Ձևաչափ 9   Օրինակ
Ձևաչափ 10   Օրինակ
Ձևաչափ 11   Օրինակ