Կարգապահական տույժեր

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 28․12․2022թ. թիվ 1/1866-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 27․12․2022թ. թիվ 2/8214-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 27․12․2022թ. թիվ 2/8215-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 27․12․2022թ. թիվ 2/8216-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 27․12․2022թ. թիվ 2/8217-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 28․11․2022թ. թիվ 2/7287-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 28․11․2022թ. թիվ 2/7286-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 28․11․2022թ. թիվ 1/1732-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 31․10․2022թ. թիվ 2/6678-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 24․10․2022թ. թիվ 1/1575-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 25․10․2022թ. թիվ 1/1578-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 25․10․2022թ. թիվ 2/6573-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 24․10․2022թ. թիվ 2/6527-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 24․10․2022թ. թիվ 2/6528-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 24․10․2022թ. թիվ 2/6529-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 24․10․2022թ. թիվ 2/6530-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 24․10․2022թ. թիվ 2/6531-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 24․10․2022թ. թիվ 2/6532-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 24․10․2022թ. թիվ 2/6533-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 24․10․2022թ. թիվ 2/6534-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 24․10․2022թ. թիվ 2/6535-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 24․10․2022թ. թիվ 2/6536-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 24․10․2022թ. թիվ 2/6537-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 24․10․2022թ. թիվ 2/6538-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 24․10․2022թ. թիվ 2/6539-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 24․10․2022թ. թիվ 2/6540-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 24․10․2022թ. թիվ 2/6541-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 24․10․2022թ. թիվ 2/6542-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 24․10․2022թ. թիվ 2/6543-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 24․10․2022թ. թիվ 2/6544-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 24․10․2022թ. թիվ 2/6545-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 24․10․2022թ. թիվ 2/6546-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 24․10․2022թ. թիվ 2/6555-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 24․10․2022թ. թիվ 2/6522-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 14.09.2022թ. թիվ 1/1166-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 14.09.2022թ. թիվ 2/5686-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 14.09.2022թ. թիվ 2/5687-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 14.09.2022թ. թիվ 2/5690-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատարի 31.08.2022թ. թիվ Ա2/1054-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ գլխավոր քարտուղարի 15.08.2022թ. թիվ Ա2/945-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 26․07.2022թ. թիվ 1/884-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 25․07.2022թ. թիվ 2/4316-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 01․07.2022թ. թիվ 2/3666-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ գլխավոր քարտուղարի 13.05.2022թ. թիվ Ա2/432-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 12.05.2022թ. թիվ 2/2430-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 05.05.2022թ. թիվ 2/2325-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 05.05.2022թ. թիվ 2/2326-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 05.05.2022թ. թիվ 2/2327-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ գլխավոր քարտուղարի 06.05.2022թ. թիվ Ա2/401-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ գլխավոր քարտուղարի 06.05.2022թ. թիվ Ա2/405-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 12.04.2022թ. թիվ 2/1829-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 12.04.2022թ. թիվ 2/1830-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 12.04.2022թ. թիվ 2/1832-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 18.03.2022թ. թիվ 2/1410-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 18.03.2022թ. թիվ 2/1414-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 18.03.2022թ. թիվ 2/1415-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 18.03.2022թ. թիվ 2/1419-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 18.03.2022թ. թիվ 2/1420-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 18.03.2022թ. թիվ 2/1421-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 18.03.2022թ. թիվ 2/1422-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 18.03.2022թ. թիվ 2/1423-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 18.03.2022թ. թիվ 2/1424-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 18.03.2022թ. թիվ 2/1425-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 18.03.2022թ. թիվ 2/1426-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 18.03.2022թ. թիվ 2/1428-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 10.02.2022թ. թիվ 2/750-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 10.02.2022թ. թիվ 2/751-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 10.02.2022թ. թիվ 2/752-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 10.02.2022թ. թիվ 2/753-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 10.02.2022թ. թիվ 2/758-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 10.02.2022թ. թիվ 2/760-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ գլխավոր քարտուղարի 31.01.2022թ. թիվ Ա2/82-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 14.01.2022թ. թիվ 2/231-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 11.01.2022թ. թիվ 2/146-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 11.01.2022թ. թիվ 2/145-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 11.01.2022թ. թիվ 2/144-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 11.01.2022թ. թիվ 2/143-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 11.01.2022թ. թիվ 2/142-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 11.01.2022թ. թիվ 2/141-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 11.01.2022թ. թիվ 2/140-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 11.01.2022թ. թիվ 2/139-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 11.01.2022թ. թիվ 2/138-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 11.01.2022թ. թիվ 2/136-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 12.01.2022թ. թիվ 1/43-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 27.12.2021թ. թիվ 2/7650-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ գլխավոր քարտուղարի 15.12.2021թ. թիվ Ա1/336-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 15.12.2021թ. թիվ 2/7499-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 15.12.2021թ. թիվ 2/7498-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 15.12.2021թ. թիվ 2/7497-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 15.12.2021թ. թիվ 2/7496-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 15.12.2021թ. թիվ 2/7495-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 15.12.2021թ. թիվ 1/1626-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ գլխավոր քարտուղարի 12.11.2021թ. թիվ Ա2/1425-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 12.11.2021թ. թիվ 2/6559-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 12.11.2021թ. թիվ 2/6558-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 12.11.2021թ. թիվ 2/6555-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ գլխավոր քարտուղարի 21.10.2021թ. թիվ a2/1334-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ գլխավոր քարտուղարի 21.10.2021թ. թիվ a2/1332-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 18.10.2021թ. թիվ 2/6101-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 18.10.2021թ. թիվ 2/6085-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 18.10.2021թ. թիվ 2/6084-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 02.09.2021թ. թիվ 2/5220-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 02.09.2021թ. թիվ 2/5219-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 02.09.2021թ. թիվ 2/5213-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 02.09.2021թ. թիվ 2/5212-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 02.09.2021թ. թիվ 2/5211-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի պաշտոնակատարի 30.07.2021թ. թիվ 2/4360-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ գլխավոր քարտուղարի 13.07.2021թ. թիվ Ա2/777-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 13.07.2021թ. թիվ 2/3850-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 13.07.2021թ. թիվ 2/3849-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 13.07.2021թ. թիվ 2/3848-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 13.07.2021թ. թիվ 2/3847-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 13.07.2021թ. թիվ 2/3846-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 13.07.2021թ. թիվ 2/3845-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 13.07.2021թ. թիվ 2/3843-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 13.07.2021թ. թիվ 2/3842-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 16.06.2021թ. թիվ 2/3223-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 16.06.2021թ. թիվ 2/3222-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 16.06.2021թ. թիվ 2/3221-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 16.06.2021թ. թիվ 2/3220-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 16.06.2021թ. թիվ 2/3219-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 16.06.2021թ. թիվ 2/3218-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 16.06.2021թ. թիվ 2/3217-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 16.06.2021թ. թիվ 2/3216-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 11.05.2021թ. թիվ 2/2415-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 19.04.2021թ. թիվ 2/1996-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 19.04.2021թ. թիվ 2/1995-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 06.04.2021թ. թիվ 2/1742-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 06.04.2021թ. թիվ 2/1741-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 06.04.2021թ. թիվ 2/1740-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 02.04.2021թ. թիվ 2/1690-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 02.03.2021թ. թիվ 2/1084-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 02.03.2021թ. թիվ 2/1083-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 02.03.2021թ. թիվ 2/1082-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 22.02.2021թ. թիվ 2/913-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 19.02.2021թ. թիվ 2/891-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 13.01.2021թ. թիվ 2/85-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 08.01.2021թ. թիվ 2/09-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 08.01.2021թ. թիվ 2/06-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 08.01.2021թ. թիվ 2/05-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 08.01.2021թ. թիվ 2/02-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 14.12.2020թ. թիվ 2/5458-Ա հրամանը

Նյութական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 14.12.2020թ. թիվ 2/5295-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 29․10․2020թ․ թիվ 1/1053-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 29․10․2020թ․ թիվ 2/4541-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 29․10․2020թ․ թիվ 2/4540-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ գլխավոր քարտուղարի 09.10.2020թ. թիվ Ա2/931-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 09.10.2020թ. թիվ 2/4483-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի  02.09.2020թ. թիվ 2/3836-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի  02.09.2020թ. թիվ 2/3837-Ա հրամանը

 Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 03.08.2020թ. թիվ 2/3130-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 03.08.2020թ. թիվ 2/3131-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 20.07.2020թ. թիվ 2/2714-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 20.07.2020թ. թիվ 2/2715-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 12.06.2020թ. թիվ 2/1957-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 12.06.2020թ. թիվ 2/1958-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 12.06.2020թ. թիվ 2/1959-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 12.06.2020թ. թիվ 2/1960-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 12.06.2020թ. թիվ 2/1964-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 01.06.2020թ. թիվ 2/1763-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 01.06.2020թ. թիվ 2/1762-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 01.06.2020թ. թիվ 2/1761-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 01.06.2020թ. թիվ 2/1743-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատարի 22.05.2020թ. թիվ 2/1639-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատարի 21.05.2020թ. թիվ 2/1621-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի  02.04.2020թ. թիվ 2/1167-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի  02.04.2020թ. թիվ 2/1166-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի  02.04.2020թ. թիվ 2/1165-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 17.03.2020թ. թիվ 2/997-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 16.03.2020թ. թիվ 2/990-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 16.03.2020թ. թիվ 2/989-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 16.03.2020թ. թիվ 2/988-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 16.03.2020թ. թիվ 2/987-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 16.03.2020թ. թիվ 2/986-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ գլխավոր քարտուղարի 05.03.2020թ. թիվ Ա2/180-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի  12.02.2020թ. թիվ Ա2/115-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի  13.02.2020թ. թիվ 2/489-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի  13.02.2020թ. թիվ 2/488-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի  13.02.2020թ. թիվ 2/487-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի  30.01.2020թ. թիվ 2/285-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի  08.01.2020թ. թիվ 2/04-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի  10.01.2020թ. թիվ 2/21-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի  10.01.2020թ. թիվ 2/22-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի  10.01.2020թ. թիվ 2/23-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի  10.01.2020թ. թիվ 2/24-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 13.12.2019թ. թիվ 2/7443-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատարի  04.11.2019թ. թիվ 2/7013-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատարի 04.11.2019թ. թիվ 2/7014-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատարի 04.11.2019թ. թիվ 2/7020-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատարի 04.11.2019թ. թիվ 2/7022-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 05.11.2019թ. թիվ 2/6344-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 05.11.2019թ. թիվ 2/6345-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 22.10.2019թ. թիվ 1/1680-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 23.10.2019թ. թիվ 2/6031-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 23.10.2019թ. թիվ 2/6032-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 23.10.2019թ. թիվ 2/6033-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 23.10.2019թ. թիվ 2/6034-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 23.10.2019թ. թիվ 2/6035-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 23.10.2019թ. թիվ 2/6036-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 23.10.2019թ. թիվ 2/6037-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 23.10.2019թ. թիվ 2/6039-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ գլխավոր քարտուղարի 26.09.2019թ. թիվ Ա2/894-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 12.08.2019թ. թիվ 2/4410-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 13.08.2019թ. թիվ 2/4436-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 13.08.2019թ. թիվ 2/4437-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ գլխավոր քարտուղարի 02.08.2019թ. թիվ Ա2/615-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 11.07.2019թ. թիվ 2/3383-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 11.07.2019թ. թիվ 2/3384-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 11.07.2019թ. թիվ 2/3385-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 11.07.2019թ. թիվ 2/3386-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 11.07.2019թ. թիվ 2/3387-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ գլխավոր քարտուղարի 11.07.2019թ. թիվ Ա2/475-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին  ՀՀ ՊԵԿ նախագահի  17.06.2019թ. թիվ 2/2738-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին  ՀՀ ՊԵԿ նախագահի  17.06.2019թ. թիվ 2/2739-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին  ՀՀ ՊԵԿ նախագահի  17.06.2019թ. թիվ 2/2740-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 29.03.2019թ. թիվ 2/1806-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 29.03.2019թ. թիվ 2/1807-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ գլխավոր քարտուղարի 18.04.2019թ.թիվ Ա2/214-Ա հրամանը

Կարգապահական տույժ կիրառելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 25.03.2019թ. թիվ 2/1238-Ա հրամանը

Կարգապահական տույժ կիրառելու մասին ՀՀ ՊԵԿ գլխավոր քարտուղարի 21.03.2019թ. թիվ Ա2/147-Ա հրամանը

Կարգապահական տույժ կիրառելու մասին ՀՀ ՊԵԿ գլխավոր քարտուղարի 21.03.2019թ. թիվ Ա2/149-Ա հրամանը

Կարգապահական տույժ կիրառելու մասին ՀՀ ՊԵԿ գլխավոր քարտուղարի 21.03.2019թ. թիվ Ա2/150-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 15.03.2019թ. թիվ 2/1118-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 15.03.2019թ. թիվ 2/1119-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 04.02.2019թ. թիվ 2/329-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 22.01.2019թ. թիվ 1/193-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության  ենթարկելու  մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 25.01.2019թ. թիվ 2/233-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության  ենթարկելու  մասին ՀՀ ՊԵԿ գլխավոր քարտուղարի 25.01.2019թ. թիվ Ա2/36-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ  ՊԵԿ նախագահի 22.01.2019թ. թիվ 1/188-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ  ՊԵԿ նախագահի 26.12.2018թ. թիվ 2/6601-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ  ՊԵԿ նախագահի 26.12.2018թ. թիվ 2/6602-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ  ՊԵԿ նախագահի 24.12.2018թ. թիվ 2/6583-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ  ՊԵԿ նախագահի 24.12.2018թ. թիվ Ա2/895-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ  ՊԵԿ նախագահի 03.08.2018թ. թիվ 2/3632_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ  ՊԵԿ նախագահի 03.08.2018թ. թիվ 2/3630_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 10.05.2018թ. թիվ 2/1573_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 10.05.2018թ. թիվ 2/1575_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 10.05.2018թ. թիվ 2/1576_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 08.05.2018թ. թիվ 2/1554_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 07.02.2018թ. թիվ 2/298_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 19.01.2018թ. թիվ 2/98_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 19.01.2018թ. թիվ 2/97_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 21.11.2017թ. թիվ 2/4269_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 21.11.2017թ. թիվ 2/4245_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 21.11.2017թ. թիվ 2/4244_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 10.11.2017թ. թիվ 2/3977_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 02.10.2017թ. թիվ 2/3370_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 28.08.2017թ. թիվ 2/2825_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 28.08.2017թ. թիվ 2/2824_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 28.08.2017թ. թիվ 2/2823_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 15.06.2017թ. թիվ 2/1087_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 13.06.2017թ. թիվ 2/1078_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 08.06.2017թ. թիվ 2/1045_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 08.06.2017թ. թիվ 2/1044_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 08.06.2017թ. թիվ 2/1043_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 18.04.2017թ. թիվ 2/610_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 18.04.2017թ. թիվ 2/609_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 10.03.2017թ. թիվ 2/346_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 10.03.2017թ. թիվ 2/345_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 10.03.2017թ. թիվ 2/344_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 28.12.2016թ. թիվ 2/2386_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 10.01.2017թ. թիվ 2/10-Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 26.10.2016թ. թիվ 2/1787_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 24.10.2016թ. թիվ 2/1760_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 24.10.2016թ. թիվ 2/1759_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 25.07.2016թ. թիվ 2/879_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 13.06.2016թ. թիվ 2/342_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 12.05.2016թ. թիվ 2/145_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 12.05.2016թ. թիվ 2/144_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 06.05.2016թ. թիվ 2/125_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՖՆ նախարարի 02.03.2016թ. թիվ 2/422_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՖՆ նախարարի 02.03.2016թ. թիվ 2/421_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՖՆ նախարարի 01.02.2016թ. թիվ 2/167_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՖՆ նախարարի 01.02.2016թ. թիվ 2/166_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՖՆ նախարարի 09.12.2015թ. թիվ 2/3329_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՖՆ նախարարի 09.12.2015թ. թիվ 2/3328_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՖՆ նախարարի 03.11.2015թ. թիվ 2/2856_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՖՆ նախարարի 03.11.2015թ. թիվ 2/2855_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՖՆ նախարարի 03.11.2015թ. թիվ 2/2854_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՖՆ նախարարի 25.09.2015թ. թիվ 2/2484_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՖՆ նախարարի 25.09.2015թ. թիվ 2/2483_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՖՆ նախարարի 16.09.2015թ. թիվ 2/2397_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՖՆ նախարարի 16.09.2015թ. թիվ 2/2396_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՖՆ նախարարի 16.09.2015թ. թիվ 2/2395_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՖՆ նախարարի 16.09.2015թ. թիվ 2/2394_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՖՆ նախարարի 16.09.2015թ. թիվ 2/2393_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՖՆ նախարարի 16.07.2015թ. թիվ 2/1496_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՖՆ նախարարի 30.06.2015թ. թիվ 2/1153_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՖՆ նախարարի 30.06.2015թ. թիվ 2/1152_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՖՆ նախարարի 07.04.2015թ. թիվ 2/459_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՖՆ նախարարի 07.04.2015թ. թիվ 2/458_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՖՆ նախարարի 27.02.2015թ. թիվ 2/241_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՖՆ նախարարի 27.02.2015թ. թիվ 2/240_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՖՆ նախարարի 27.02.2015թ. թիվ 2/239_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՖՆ նախարարի 10.02.2015թ. թիվ 2/139_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՖՆ նախարարի 10.02.2015թ. թիվ 2/138_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՖՆ նախարարի 10.02.2015թ. թիվ 1/63_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՖՆ նախարարի 26.12.2014թ. թիվ 2/2255_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՖՆ նախարարի 26.12.2014թ. թիվ 2/2254_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՖՆ նախարարի 26.12.2014թ. թիվ 1/832_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՖՆ նախարարի 11.09.2014թ. թիվ 2/1227_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՖՆ նախարարի 11.09.2014թ. թիվ 2/1226_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՖՆ նախարարի 29.07.2014թ. թիվ 2/670_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՖՆ նախարարի 29.07.2014թ. թիվ 2/669_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՀՀ ՖՆ նախարարի 02.07.2014թ. թիվ 2/268_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՊԵԿ նախագահի 24.03.2014թ. թիվ 2/153_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՊԵԿ նախագահի 24.03.2014թ. թիվ 2/152_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՊԵԿ նախագահի 17.02.2014թ. թիվ 2/71_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՊԵԿ նախագահի 17.02.2014թ. թիվ 2/70_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՊԵԿ նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատարի 14.02.2014թ. թիվ 2/63_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՊԵԿ աշխատակազմի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարի 10.01.2014թ. թիվ Ա2/06_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՊԵԿ նախագահի 27.12.2013թ. թիվ 2/946_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՊԵԿ նախագահի 27.12.2013թ. թիվ 2/945_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՊԵԿ նախագահի 27.12.2013թ. թիվ 2/944_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՊԵԿ նախագահի 05.12.2013թ. թիվ 1/1149_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՊԵԿ նախագահի 15.11.2013թ. թիվ 2/787_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՊԵԿ նախագահի 04.11.2013թ. թիվ 2/744_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՊԵԿ նախագահի 04.112013թ. թիվ 2/743_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՊԵԿ նախագահի 17.10.2013թ. թիվ 2/690_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՊԵԿ նախագահի 05.09.2013թ. թիվ 1/894_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՊԵԿ նախագահի 21.08.2013թ. թիվ 2/522_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՊԵԿ նախագահի 21.08.2013թ. թիվ 2/521_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՊԵԿ նախագահի 17.07.2013թ. թիվ 1/768_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՊԵԿ նախագահի 17.07.2013թ. թիվ 1/767_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՊԵԿ նախագահի 17.07.2013թ. թիվ 2/393_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՊԵԿ նախագահի 17.07.2013թ. թիվ 2/392_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՊԵԿ նախագահի 02.07.2013թ. թիվ 2/315_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՊԵԿ նախագահի 06.05.2013թ. թիվ 2/163_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՊԵԿ նախագահի 23.04.2013թ. թիվ 2/143_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՊԵԿ նախագահի 28.02.2013թ. թիվ 2/73_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՊԵԿ նախագահի 28.12.2012թ. թիվ 1/1777_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՊԵԿ նախագահի 18.12.2012թ. թիվ 1/1682_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՊԵԿ նախագահի 18.12.2012թ. թիվ 2/693_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՊԵԿ նախագահի 13.12.2012թ. թիվ 2/668_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՊԵԿ նախագահի 22.11.2012թ. թիվ 2/603_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՊԵԿ նախագահի 18.09.2012թ. թիվ 2/469_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՊԵԿ նախագահի 27.07.2012թ. թիվ Ա2/991_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՊԵԿ նախագահի 25.07.2012թ. թիվ 2/328_Ա հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՊԵԿ նախագահի 30.05.2012թ. թիվ 2/158 հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՊԵԿ նախագահի 27.04.2012թ. թիվ 2/106 հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՊԵԿ նախագահի 27.04.2012թ. թիվ 2/105 հրամանը

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ՊԵԿ նախագահի 26.04.2012թ. թիվ 2/103 հրամանը

Տեղեկանք` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային մարմնի ծառայողական քննություն անցկացնող հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա նշանակված կարգապահական տույժերի վերաբերյալ
29.12.2009թ. N2/1977

Տեղեկանք` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային մարմնի ծառայողական քննություն անցկացնող հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա նշանակված կարգապահական տույժերի վերաբերյալ
29.12.2009թ. N1/2492

Տեղեկանք` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային մարմնի ծառայողական քննություն անցկացնող հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա նշանակված կարգապահական տույժերի վերաբերյալ
25.12.2009թ. N2/1953

Տեղեկանք` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային մարմնի ծառայողական քննություն անցկացնող հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա նշանակված կարգապահական տույժերի վերաբերյալ
25.12.2009թ. N2/1952

Տեղեկանք` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային մարմնի ծառայողական քննություն անցկացնող հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա նշանակված կարգապահական տույժերի վերաբերյալ
25.12.2009թ. N2/1951

Տեղեկանք` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային մարմնի ծառայողական քննություն անցկացնող հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա նշանակված կարգապահական տույժերի վերաբերյալ
25.12.2009թ. N2/1950

Տեղեկանք` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային մարմնի ծառայողական քննություն անցկացնող հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա նշանակված կարգապահական տույժերի վերաբերյալ
16.12.2009թ. N2/1917

Տեղեկանք` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային մարմնի ծառայողական քննություն անցկացնող հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա նշանակված կարգապահական տույժերի վերաբերյալ
14.12.2009թ. N1/2388

Տեղեկանք` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային մարմնի ծառայողական քննություն անցկացնող հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա նշանակված կարգապահական տույժերի վերաբերյալ
01.12.2009թ. N 111/09, 112/09, 113/09

Տեղեկանք` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային մարմնի ծառայողական քննություն անցկացնող հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա նշանակված կարգապահական տույժերի վերաբերյալ
12.11.2009թ. N106/09, 107/09, 109/09

Տեղեկանք` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային մարմնի ծառայողական քննություն անցկացնող հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա նշանակված կարգապահական տույժերի վերաբերյալ
03.11.2009թ. N105/09

Տեղեկանք` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային մարմնի ծառայողական քննություն անցկացնող հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա նշանակված կարգապահական տույժերի վերաբերյալ
03.11.2009թ. N99/09, N100/09, N101/09

Տեղեկանք ` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային մարմնի ծառայողական քննություն անցկացնող հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա նշանակված կարգապահական տույժերի վերաբերյալ
19.10.2009թ. N2/1403

Տեղեկանք ` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային մարմնի ծառայողական քննություն անցկացնող հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա նշանակված կարգապահական տույժերի վերաբերյալ
19.10.2009թ. N2/1402

Տեղեկանք ` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային մարմնի ծառայողական քննություն անցկացնող հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա նշանակված կարգապահական տույժերի վերաբերյալ
14.10.2009թ. N2/1390

Տեղեկանք ` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային մարմնի ծառայողական քննություն անցկացնող հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա նշանակված կարգապահական տույժերի վերաբերյալ
02.09.2009թ. N1/1704

Տեղեկանք ` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային մարմնի ծառայողական քննություն անցկացնող հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա նշանակված կարգապահական տույժերի վերաբերյալ
02.09.2009թ. N2/1143

Տեղեկանք ` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային մարմնի ծառայողական քննություն անցկացնող հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա նշանակված կարգապահական տույժերի վերաբերյալ
02.09.2009թ. N2/1142

Տեղեկանք ` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային մարմնի ծառայողական քննություն անցկացնող հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա նշանակված կարգապահական տույժերի վերաբերյալ
02.09.2009թ. N2/1142

Տեղեկանք ` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային մարմնի ծառայողական քննություն անցկացնող հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա նշանակված կարգապահական տույժերի վերաբերյալ
05.08.2009 N2/895

Տեղեկանք ` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային մարմնի ծառայողական քննություն անցկացնող հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա նշանակված կարգապահական տույժերի վերաբերյալ
05.08.2009 N2/894

Տեղեկանք ` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային մարմնի ծառայողական քննություն անցկացնող հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա նշանակված կարգապահական տույժերի վերաբերյալ
05.08.2009 N2/893

Տեղեկանք ` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային մարմնի ծառայողական քննություն անցկացնող հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա նշանակված կարգապահական տույժերի վերաբերյալ
05.08.2009 N2/892

Տեղեկանք ` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային մարմնի ծառայողական քննություն անցկացնող հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա նշանակված կարգապահական տույժերի վերաբերյալ
31.07.2009 N2/797

Տեղեկանք ` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային մարմնի ծառայողական քննություն անցկացնող հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա նշանակված կարգապահական տույժերի վերաբերյալ
31.07.2009 N2/796

Տեղեկանք ` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային մարմնի ծառայողական քննություն անցկացնող հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա նշանակված կարգապահական տույժերի վերաբերյալ
13.07.2009 N2/535

Տեղեկանք ` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային մարմնի ծառայողական քննություն անցկացնող հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա նշանակված կարգապահական տույժերի վերաբերյալ
13.07.2009 N2/534

Տեղեկանք ` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային մարմնի ծառայողական քննություն անցկացնող հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա նշանակված կարգապահական տույժերի վերաբերյալ
29.06.2009 N2/395

Տեղեկանք ` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային մարմնի ծառայողական քննություն անցկացնող հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա նշանակված կարգապահական տույժերի վերաբերյալ
29.06.2009 N2/394

Տեղեկանք ` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային մարմնի ծառայողական քննություն անցկացնող հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա նշանակված կարգապահական տույժերի վերաբերյալ
29.06.2009 N2/393

Տեղեկանք ` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային մարմնի ծառայողական քննություն անցկացնող հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա նշանակված կարգապահական տույժերի վերաբերյալ
29.06.2009 N2/392

Տեղեկանք ` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային մարմնի ծառայողական քննություն անցկացնող հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա նշանակված կարգապահական տույժերի վերաբերյալ
29.06.2009 N2/391

Տեղեկանք ` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային մարմնի ծառայողական քննություն անցկացնող հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա նշանակված կարգապահական տույժերի վերաբերյալ
11.06.2009 N2/324

Տեղեկանք ` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային մարմնի ծառայողական քննություն անցկացնող հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա նշանակված կարգապահական տույժերի վերաբերյալ
11.06.2009 N2/323

Տեղեկանք ` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային մարմնի ծառայողական քննություն անցկացնող հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա նշանակված կարգապահական տույժերի վերաբերյալ
11.06.2009 N2/322

Տեղեկանք ` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային մարմնի ծառայողական քննություն անցկացնող հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա նշանակված կարգապահական տույժերի վերաբերյալ
11.06.2009 N2/321

Տեղեկանք ` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային մարմնի ծառայողական քննություն անցկացնող հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա նշանակված կարգապահական տույժերի վերաբերյալ
20.05.2009 N2/232

Տեղեկանք ` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային մարմնի ծառայողական քննություն անցկացնող հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա նշանակված կարգապահական տույժերի վերաբերյալ
04.05.2009 N2/189

Տեղեկանք ` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային մարմնի ծառայողական քննություն անցկացնող հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա նշանակված կարգապահական տույժերի վերաբերյալ
04.05.2009 N2/188

Տեղեկանք ` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային մարմնի ծառայողական քննություն անցկացնող հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա նշանակված կարգապահական տույժերի վերաբերյալ
04.05.2009 N2/187Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի 14.04.2009թ.-ի հրամաններով հարկային ծառայության մի խումբ աշխատակիցներ ենթարկվել են կարգապահական պատասխանատվության

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Սևանի տարածքային հարկային տեսչության վերահսկողության բաժնի պետ Ռոլանդ Մալխասյանին, նույն բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչներ Վարդան Խեչոյանին, Փայլակ Խաչատրյանին, ավագ հարկային տեսուչներ Սարգիս Մնացականյանին, Սերգեյ Վարդանյանին, հարկային տեսուչ Մամիկոն Մնացականյանին, հարկ վճարողների սպասարկման, տվյալների մշակման և հաշվառման բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ Հայկ Մարգարյանին հայտարարել «Գրավոր նկատողություն»:

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Սևանի տարածքային տեսչության հարկ վճարողների սպասարկման, տվյալների մշակման և հաշվառման հարկային տեսուչ Փառանձեմ Մանուկյանին ենթարկել նյութական պատասխանատվության 9800 դրամի չափով:

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Հրազդանի տարածքային հարկային տեսչության օպերատիվ-հետախուզության բաժնի պետ Առաքել Առաքելյանին և Մարտունու տարածքային հարկային տեսչության Օպերատիվ-հետախուզության բաժնի ավագ օպերլիազոր Էդիկ Հակոբյանին հայտարարել «Բանավոր նկատողություն»:
Կարգապահական տույժերի համար հիմք են ընդունվել ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային մարմնի ծառայողական քննություն անցկացնող հանձնաժողովի 06.04.2009թ. թիվ 25/09 և թիվ 26/ 09 եզրակացությունները:Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի 24.03.2009թ.-ի հրամաններով հարկային ծառայության մի խումբ աշխատակիցներ ենթարկվել են կարգապահական պատասխանատվության

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Մյասնիկյանի հարկային տեսչության Սոցիալական վճարների և եկամտահարկի բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչներ Վիգեն Նիկողոսյանին, Վարդան Մարտիրոսյանին, ավագ հարկային տեսուչներ Նունե Ավագյանին, Մանվել Ավետիսյանին, հարկային տեսուչներ Գարեգին Համբարձումյանին, Ալմաստ Գաբոյանին և Գրիշա Սարոյանին հայտարարել «Գրավոր նկատողություն»:

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Ներքին դիտարկումների և վերահսկողության վարչության համալիր և տեսչական ստուգումների բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ Վարդգես Գոզեյանին հայտարարել «Բանավոր նկատողություն»:

Կարգապահական տույժերի համար հիմք են ընդունվել ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային մարմին ծառայողական քննություն անցկացնող հանձանժողովի 19.03.2009թ. թիվ 21/ 09, թիվ 24/09 եզրակացությունները:Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի 17.03.2009թ.-ի հրամաններով հարկային ծառայության մի խումբ աշխատակիցներ ենթարկվել են կարգապահական պատասխանատվության

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Հարկային տեսչությունների աշխատանքների համակարգման վարչության Եկամուտների հաշվառման, օպերատիվ պլանավորման և վերլուծության բաժնի հարկային տեսուչ Ալինա Ավագյանին հայտարարել «Գրավոր նկատողություն»:

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Իջևանի տարածքային հարկային տեսչության Դիլիջանի հարկ վճարողների սպասարկման բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ Անուշ Անանյանին հայտարարել «Գրավոր նկատողություն»:

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Արմավիրի տարածքային հարկային տեսչության Գանձումների բաժնի ավագ հարկային տեսուչ Մխիթար Մելիքյանին և նույն բաժնի հարկային տեսուչ Արթուր Փիլիկյանին հայտարարել «Գրավոր նկատողություն»:

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Արմավիրի տարածքային հարկային տեսչության Հարկ վճարողների սպասարկման, տվյալների մշակման և հաշվառման բաժնի ավագ հարկային տեսուչ Նարինե Առաքելյանին ենթարկել նյութական պատասխանատվության ` 29250 դրամի, նույն բաժնի ավագ հարկային տեսուչ Փառանձեմ Թադևոսյանին` 16600 դրամի և հարկային տեսուչ Թերեզա Մադաթյանին` 19450 դրամի չափով:

Կարգապահական տույժերի համար հիմք են ընդունվել ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային մարմին ծառայողական քննություն անցկացնող հանձանժողովի 12.03.2009թ. թիվ 16/ 09, թիվ 17/09, թիվ 19/09 եզրակացությունները:Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի 06.03.2009թ.-ի հրամանով հարկային ծառայության մի խումբ աշխատակիցներ ենթարկվել են կարգապահական տույժի

Չարենցավանի տարածքային հարկային տեսչության Վերահսկողության և գանձումների պետ Վաչագան Մանուչարյանին, նույն բաժնի հարկային տեսուչներ Տիգրան Նազարբեկյանին և Պարգև Ռուբենյանին հայտարարել գրավոր նկատողություն:

Կարգապահական տույժի համար հիմք է ընդունվել ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային մարմին ծառայողական քննություն անցկացնող հանձանժողովի 06.03.2009 թիվ 14/09 եզրակացությունը:ՀՀ ԿԱ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի հունվարի 26-ի համապատասխան հրամաններով կարգապահական պատասխանատվության են ենթարկվել ՊԵԿ-ի աշխատակիցներ`

Արմեն Հակոբյանը - ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային ծառայության մասով Օպերատիվ - հետախուզության վարչության Շիրակի մարզային բաժնի գլխավոր օպերլիազոր
Վարդգես Ստեփանյանը - ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային ծառայության մասով Օպերատիվ - հետախուզության վարչության Շիրակի մարզային բաժնի ավագ օպերլիազոր
Աշոտ Գալոյանը - ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային ծառայության մասով Օպերատիվ - հետախուզության վարչության Շիրակի մարզային բաժնի ավագ օպերլիազոր
Մուշեղ Բիրինյանը - ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային ծառայության մասով Օպերատիվ - հետախուզության վարչության 5-րդ բաժնի գլխավոր օպերլիազոր
Արամայիս Ավանյանը - ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային ծառայության մասով Օպերատիվ - հետախուզության վարչության 5-րդ բաժնի ավագ օպերլիազոր
Գագիկ Գալստյանը - ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային ծառայության մասով Օպերատիվ - հետախուզության վարչության 7-րդ բաժնի ավագ օպերլիազոր