Խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգ

2017թ. չորրորդ եռամսյակ

2017թ. IV եռամսյակի խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ

2017թ. IV եռամսյակի խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ցուցանիշների հիման վրա կառուցված գրաֆիկական պատկերներ

2017թ. խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ամփոփ ցուցանիշների վերլուծություն

2017թ. երրորդ եռամսյակ

2017թ. III եռամսյակի խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ

2017թ. III եռամսյակի խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ցուցանիշների հիման վրա կառուցված գրաֆիկական պատկերներ

2017թ. խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ամփոփ ցուցանիշների վերլուծություն

2017թ. երկրորդ եռամսյակ

2017թ. II եռամսյակի խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ

2017թ. II եռամսյակի խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ցուցանիշների հիման վրա կառուցված գրաֆիկական պատկերներ

2017թ. խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ամփոփ ցուցանիշների վերլուծություն

2017թ. առաջին եռամսյակ

2017թ. I եռամսյակի խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ

2017թ. I եռամսյակի խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ցուցանիշների հիման վրա կառուցված գրաֆիկական պատկերներ

2017թ. խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ամփոփ ցուցանիշների վերլուծություն

2016թ. չորրորդ եռամսյակ

2016թ. IV եռամսյակի խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ

2016թ. IV եռամսյակի խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ցուցանիշների հիման վրա կառուցված գրաֆիկական պատկերներ

2016թ. խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ամփոփ ցուցանիշների վերլուծություն

2016թ. երրորդ եռամսյակ

2016թ. III եռամսյակի խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ

2016թ. III եռամսյակի խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ցուցանիշների հիման վրա կառուցված գրաֆիկական պատկերներ

2016թ. խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ամփոփ ցուցանիշների վերլուծություն

2016թ. երկրորդ եռամսյակ

2016թ. II եռամսյակի խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ

2016թ. II եռամսյակի խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ցուցանիշների հիման վրա կառուցված գրաֆիկական պատկերներ

2016թ. խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ամփոփ ցուցանիշների վերլուծություն

2016թ. առաջին եռամսյակ

2016թ. I եռամսյակի խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ

2016թ. I եռամսյակի խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ցուցանիշների հիման վրա կառուցված գրաֆիկական պատկերներ

2016թ. խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ամփոփ ցուցանիշների վերլուծություն

2015թ. չորրորդ եռամսյակ

2015թ. IVեռամսյակի խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ

2015թ. IV եռամսյակի խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ցուցանիշների հիման վրա կառուցված գրաֆիկական պատկերներ

2015թ. խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ամփոփ ցուցանիշների վերլուծություն

2015թ. երրորդ եռամսյակ

2015թ. III եռամսյակի խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ

2015թ. III եռամսյակի խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ցուցանիշների հիման վրա կառուցված գրաֆիկական պատկերներ

2015թ. խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ամփոփ ցուցանիշների վերլուծություն

2015թ. երկրորդ եռամսյակ

2015թ. II եռամսյակի խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ

2015թ. II եռամսյակի խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ցուցանիշների հիման վրա կառուցված գրաֆիկական պատկերներ

2015թ. խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ամփոփ ցուցանիշների վերլուծություն

2015թ. առաջին եռամսյակ

2015թ. I եռամսյակի խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ

2015թ. I եռամսյակի խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ցուցանիշների հիման վրա կառուցված գրաֆիկական պատկերներ

2015թ. խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ամփոփ ցուցանիշների վերլուծություն

2014թ. չորրորդ եռամսյակ

2014թ. IV եռամսյակի խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ

2014թ. IV եռամսյակի խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ցուցանիշների հիման վրա կառուցված գրաֆիկական պատկերներ

2014թ. խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ամփոփ ցուցանիշների վերլուծություն

2014թ. երրորդ եռամսյակ

2014թ. III եռամսյակի խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ

2014թ. III եռամսյակի խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ցուցանիշների հիման վրա կառուցված գրաֆիկական պատկերներ

2014թ. խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ամփոփ ցուցանիշների վերլուծություն

2014թ. երկրորդ եռամսյակ

2014թ. II եռամսյակի խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ

2014թ. II եռամսյակի խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ցուցանիշների հիման վրա կառուցված գրաֆիկական պատկերներ

2014թ. խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ամփոփ ցուցանիշների վերլուծություն

2014թ. առաջին եռամսյակ

2014թ. I եռամսյակի խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ

2014թ. I եռամսյակի խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ցուցանիշների հիման վրա կառուցված գրաֆիկական պատկերներ

2014թ. խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ամփոփ ցուցանիշների վերլուծություն