Լուծարված (պետական հաշվառումից հանված) հարկ վճարողներ