Հարկ վճարողներին մատուցվող ծառայությունների միասնական ստանդարտ

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 14.03.2019թ. «Հարկ վճարողներին մատուցվող ծառայությունների միասնական ստանդարտը, ծառայությունների տեսակները, իրականացման ժամկետները և տրամադրման ձևերը հաստատելու մասին» թիվ 169-Լ հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 14.03.2019թ. «Հարկ վճարողներին մատուցվող ծառայությունների միասնական ստանդարտը, ծառայությունների տեսակները, իրականացման ժամկետները և տրամադրման ձևերը հաստատելու մասին» թիվ 169-Լ հրամանի հավելված 1 – «Հարկ վճարողներին մատուցվող ծառայությունների միասնական ստանդարտ»

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 14.03.2019թ․ «Հարկ վճարողներին մատուցվող ծառայությունների միասնական ստանդարտը, ծառայությունների տեսակները, իրականացման ժամկետները և տրամադրման ձևերը հաստատելու մասին» թիվ 169-Լ հրամանի հավելված 2 – «Հարկ վճարողներին մատուցվող ծառայությունների տեսակները, իրականացման ժամկետները և տրամադրման ձևերը»

Ծառայությունների մատուցման վայրեր և կապի միջոցներ

Ծառայությունների մատուցման ժամեր