Եկամուտների վարչարարության բարեփոխումների հասարակական խորհուրդ

Գերատեսչական ակտեր

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի սեպտեմբերի 3-ի N544-Լ հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» N796-Լ հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետա¬կան եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2016 թվականի հոկտեմբերի 20-ի N204-Ա հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» N802-Ա հրաման

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2016 թվականի հոկտեմբերի 20-ի N204-Ա հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N163-Ա հրաման

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտնե-րի կոմիտեի նախագահի 2016 թվականի հոկտեմբերի 20-ի N204-Ա հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N662-Ա հրաման

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2016 թվականի հոկտեմբերի 20-ի N204-Ա հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N714-Ա հրաման

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2016 թվականի հոկտեմբերի 20-ի N204-Ա հրամանում լրացում կատարելու մասին» N97-Ա հրաման

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2016 թվականի հոկտեմբերի 20-ի N204-Ա հրամանում լրացում կատարելու մասին» N731-Ա հրաման

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2016 թվականի հոկտեմբերի 20-ի N204-Ա հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N599-Ա հրաման

Եկամուտների վարչարարության բարեփոխումների հասարակական խորհրդի կազմ

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 03.09.2018թ. «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի եկամուտների վարչարարության բարեփոխումների հասարակական խորհրդի աշխատակարգը հաստատելու մասին» N544-Լ հրամանը

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 03.09.2018թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2016 թվականի հոկտեմբերի 20-ի N204-Ա հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N545-Ա հրամանը

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 03.09.2018թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2016 թվականի նոյեմբերի 11-ի N226-Ա հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N543-Ա հրամանը

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 20.10.2016թ. «Եկամուտների վարչարարության բարեփոխումների հասարակական խորհուրդ ստեղծելու մասին» N204-Ա հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 29.05.2017թ. «ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2016 թվականի հոկտեմբերի 20-ի N204-Ա հրամանում լրացումներ կատարելու մասին» N170-Ա հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 11.11.2016թ. «ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի 2016 թվականի հոկտեմբերի 20-ի «Եկամուտների վարչարարության բարեփոխումների հասարակական խորհուրդ ստեղծելու մասին» N204-Ա հրամանով ստեղծված եկամուտների վարչարարության բարեփոխումների հասարակական խորհրդի աշխատակարգը հաստատելու մասին» N226-Ա հրամանԱրձանագրություն

Եկամուտների վարչարարության բարեփոխումների հասարակական խորհրդի 10.03.2023թ. նիստի արձանագրություն N9

Եկամուտների վարչարարության բարեփոխումների հասարակական խորհրդի 19.10.2022թ. նիստի արձանագրություն N8

Եկամուտների վարչարարության բարեփոխումների հասարակական խորհրդի 25.11.2021թ. նիստի արձանագրություն N7

Եկամուտների վարչարարության բարեփոխումների հասարակական խորհրդի 19.08.2021թ. նիստի արձանագրություն N6

Եկամուտների վարչարարության բարեփոխումների հասարակական խորհրդի 06.11.2019թ. նիստի արձանագրություն N5

Եկամուտների վարչարարության բարեփոխումների հասարակական խորհրդի 22.02.2019թ. նիստի արձանագրություն N4

Եկամուտների վարչարարության բարեփոխումների հասարակական խորհրդի 17.09.2018թ. նիստի արձանագրություն N3

Եկամուտների վարչարարության բարեփոխումների հասարակական խորհրդի 03.08.2018թ. նիստի արձանագրություն N1

Եկամուտների վարչարարության բարեփոխումների հասարակական խորհրդի 23.08.2018թ. նիստի արձանագրություն N2

Եկամուտների վարչարարության բարեփոխումների հասարակական խորհրդի 16.06.2017թ. նիստի արձանագրություն

Եկամուտների վարչարարության բարեփոխումների հասարակական խորհրդի 24.02.2017թ. նիստի արձանագրություն