Հարկ վճարողների վերաբերյալ տեղեկատվական ցանկեր

Տարեկան արդյունքներով` 2013 թվական

Հաշվետու տարվա արդյունքներով մեկ մլն դրամ և ավելի հարկային վնասներ հայտարարագրած հարկ վճարողների ցանկ

Հաշվետու տարվա արդյունքներով մեկ մլն դրամ և ավելի ապառքի աճ ունեցող հարկ վճարողների ցանկ

Հաշվետու տարվա արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե հիսուն մլն դրամ և ավելի շահութահարկ վճարած հարկ վճարողների ցանկ

Հաշվետու տարվա արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե մեկ մլն դրամ և ավելի շահութահարկ վճարած բանկերի ցանկ

Հաշվետու տարվա արդյունքներով Հայաuտանի Հանրապետության պետական բյուջե երեք մլն դրամ եվ ավելի եկամտային հարկ վճարած հարկային գործակալների (առևտրային կազմակերպությունների) ցանկ

Հաշվետու տարվա արդյունքներով օգտակար հանածոների արդյունահանման լիցենզիա, թույլտվություն կամ արտոնագրեր ունեցող, սակայն գործունեություն չիրականացնելու մասին հայտարարություն կամ զրոյական հաշվարկ-հաշվետվություններ ներկայացրած հարկ վճարողների ցանկ


2013թ. չորրորդ եռամսյակ

2013թ. 4-րդ եռամսյակի էլեկտրոնային եղանակով հաշվետվություններ ներկայացնողների վերաբերյալ տեղեկանք

Ցանկ` 2013թ. հունվար-դեկտեմբեր ամիսների արդյունքներով առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների և նրանց կողմից վճարված հարկերի և տուրքերի մեծությունների


2013թ. երրորդ եռամսյակ

2013թ. 3-րդ եռամսյակի էլեկտրոնային եղանակով հաշվետվություններ ներկայացնողների վերաբերյալ տեղեկանք

Ցանկ` 2013թ. հունվար-սեպտեմբեր ամիսների արդյունքներով առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների և նրանց կողմից վճարված հարկերի և տուրքերի մեծությունների


2013թ. երկրորդ եռամսյակ

2013թ. 2-րդ եռամսյակի էլեկտրոնային եղանակով հաշվետվություններ ներկայացնողների վերաբերյալ տեղեկանք

Ցանկ` 2013թ. հունվար-հունիս ամիսների արդյունքներով առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների և նրանց կողմից վճարված հարկերի և տուրքերի մեծությունների


2013թ. առաջին եռամսյակ

2013թ. 1-ին եռամսյակի էլեկտրոնային եղանակով հաշվետվություններ ներկայացնողների վերաբերյալ տեղեկանք

Ցանկ` 2013թ. հունվար-մարտ ամիսների արդյունքներով առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների և նրանց կողմից վճարված հարկերի և տուրքերի մեծությունների


ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ խոշոր հարկ վճարողների ՀՏ կողմից 2013 թվականին սպասարկվող հարկ վճարողների ցանկ


Տարեկան արդյունքներով` 2012 թվական

Հաշվետու տարվա արդյունքներով մեկ մլն դրամ և ավելի հարկային վնասներ հայտարարագրած հարկ վճարողների ցանկ

Հաշվետու տարվա արդյունքներով մեկ մլն դրամ և ավելի ապառքի աճ ունեցող հարկ վճարողների ցանկ

Հաշվետու տարվա արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե հիսուն մլն դրամ և ավելի շահութահարկ վճարած հարկ վճարողների ցանկ

Հաշվետու տարվա արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե մեկ մլն դրամ և ավելի շահութահարկ վճարած բանկերի ցանկ

Հաշվետու տարվա արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե երեք մլն դրամ և ավելի եկամտահարկ վճարած հարկ վճարողների (հարկային գործակալների) ցանկ

Հաշվետու տարվա արդյունքներով օգտակար հանածոների արդյունահանման լիցենզիա, թույլտվություն կամ արտոնագրեր ունեցող, սակայն գործունեություն չիրականացնելու մասին հայտարարություն կամ զրոյական հաշվարկ-հաշվետվություններ ներկայացրած հարկ վճարողների ցանկ


2012թ. չորրորդ եռամսյակ

Ցանկ` 2012թ. հունվար-դեկտեմբեր ամիսների արդյունքներով առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների եւ նրանց կողմից վճարված հարկերի եվ տուրքերի մեծությունների

Ցանկ` 2012թ. հունվար-դեկտեմբեր ամիսների արդյունքներով 3 մլն դրամ եւ ավելի սոցիալական ապահովագրության վճար վճարած 1000 խոշոր ապահովադիրների եւ նրանց կողմից վճարված պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների մեծությունների

Ցանկ` 2012թ. ֆինանսական տարվա սկզբից 100 եւ ավելի աշխատողների միջին ցուցակային թիվ հայտարարագրած ապահովադիր հանդիսացող առեւտրային կազմակերպությունների


2012թ. երրորդ եռամսյակ

Ցանկ` 2012թ. հունվար-դեկտեմբեր ամիսների արդյունքներով առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների եւ նրանց կողմից վճարված հարկերի եվ տուրքերի մեծությունների

Ցանկ` 2012թ. հունվար-դեկտեմբեր ամիսների արդյունքներով 3 մլն դրամ եւ ավելի սոցիալական ապահովագրության վճար վճարած 1000 խոշոր ապահովադիրների եւ նրանց կողմից վճարված պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների մեծությունների

Ցանկ` 2012թ. ֆինանսական տարվա սկզբից 100 եւ ավելի աշխատողների միջին ցուցակային թիվ հայտարարագրած ապահովադիր հանդիսացող առեւտրային կազմակերպությունների


2012թ. երկրորդ եռամսյակ

Ցանկ` 2012թ. հունվար-հունիս ամիսների արդյունքներով առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների եվ նրանց կողմից վճարված հարկերի եվ տուրքերի մեծությունների

Ցանկ` 2012թ. հունվար-հունիս ամիսների արդյունքներով ֆինանսական տարվա սկզբից 3 մլն դրամ եվ ավելի սոցիալական ապահովագրության վճար վճարած 1000 խոշոր ապահովադիրների եվ նրանց կողմից վճարված պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների մեծությունների

Ցանկ` ֆինանսական տարվա սկզբից 100 եւ ավելի աշխատողների միջին ցուցակային թիվ հայտարարագրած ապահովադիր հանդիսացող առեւտրային կազմակերպությունների


2012թ. առաջին եռամսյակ

Ցանկ` առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների եվ նրանց կողմից վճարված հարկերի եվ տուրքերի մեծությունների

Ցանկ` ֆինանսական տարվա սկզբից 3 մլն դրամ եվ ավելի սոցիալական ապահովագրության վճար վճարած 1000 խոշոր ապահովադիրների եվ նրանց կողմից վճարված պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների մեծությունների

Ցանկ` 2012թ. ֆինանսական տարվա սկզբից 100 եւ ավելի աշխատողների միջին ցուցակային թիվ հայտարարագրած ապահովադիր հանդիսացող առեւտրային կազմակերպությունների


Տարեկան արդյունքներով` 2011 թվական

Հաշվետու տարվա արդյունքներով մեկ մլն դրամ և ավելի հարկային վնասներ հայտարարագրած հարկ վճարողների ցանկ

Հաշվետու տարվա արդյունքներով մեկ մլն դրամ և ավելի ապառքի աճ ունեցող հարկ վճարողների ցանկ

Հաշվետու տարվա արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե հիսուն մլն դրամ և ավելի շահութահարկ վճարած հարկ վճարողների ցանկ

Հաշվետու տարվա արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե մեկ մլն դրամ և ավելի շահութահարկ վճարած բանկերի ցանկ

Հաշվետու տարվա արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե երեք մլն դրամ և ավելի եկամտահարկ վճարած հարկ վճարողների (հարկային գործակալների) ցանկ

Հաշվետու տարվա արդյունքներով օգտակար հանածոների արդյունահանման լիցենզիա, թույլտվություն կամ արտոնագրեր ունեցող, սակայն գործունեություն չիրականացնելու մասին հայտարարություն կամ զրոյական հաշվարկ-հաշվետվություններ ներկայացրած հարկ վճարողների ցանկ

Հաշվետու տարվա արդյունքներով մեկ մլն դրամ և ավելի պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների պարտավորություններ կուտակած ապահովադիրների ցանկ


2011թ. չորրորդ եռամսյակ

Ցանկ` առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների եվ նրանց կողմից վճարված հարկերի եվ տուրքերի մեծությունների

Ցանկ` ֆինանսական տարվա սկզբից 3 մլն դրամ եվ ավելի սոցիալական ապահովագրության վճար վճարած 1000 խոշոր ապահովադիրների եվ նրանց կողմից վճարված պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների մեծությունների

Ցանկ` ֆինանսական տարվա սկզբից 100 եվ ավելի աշխատողների միջին ցուցակային թիվ հայտարարագրած ապահովադիր հանդիսացող առեվտրային կազմակերպությունների


2011թ. երրորդ եռամսյակ

Ցանկ` առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների եվ նրանց կողմից վճարված հարկերի եվ տուրքերի մեծությունների

Ցանկ` ֆինանսական տարվա սկզբից 3 մլն դրամ եվ ավելի սոցիալական ապահովագրության վճար վճարած 1000 խոշոր ապահովադիրների եվ նրանց կողմից վճարված պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների մեծությունների

Ցանկ` ֆինանսական տարվա սկզբից 100 եվ ավելի աշխատողների միջին ցուցակային թիվ հայտարարագրած ապահովադիր հանդիսացող առեվտրային կազմակերպությունների


2011թ. երկրորդ եռամսյակ

Ցանկ` առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների եվ նրանց կողմից վճարված հարկերի եվ տուրքերի մեծությունների

Ցանկ` ֆինանսական տարվա սկզբից 3 մլն դրամ եվ ավելի սոցիալական ապահովագրության վճար վճարած 1000 խոշոր ապահովադիրների եվ նրանց կողմից վճարված պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների մեծությունների

Ցանկ` ֆինանսական տարվա սկզբից 100 եվ ավելի աշխատողների միջին ցուցակային թիվ հայտարարագրած ապահովադիր հանդիսացող առեվտրային կազմակերպությունների


2011թ. առաջին եռամսյակ

Ցանկ` առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների եվ նրանց կողմից վճարված հարկերի եվ տուրքերի մեծությունների

Ցանկ` ֆինանսական տարվա սկզբից 3 մլն դրամ եվ ավելի սոցիալական ապահովագրության վճար վճարած 300 խոշոր ապահովադիրների եվ նրանց կողմից վճարված պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների մեծությունների


Տարեկան արդյունքներով` 2010 թվական

Հաշվետու տարվա արդյունքներով մեկ մլն դրամ և ավելի հարկային վնասներ հայտարարագրած հարկ վճարողների ցանկ

Հաշվետու տարվա արդյունքներով մեկ մլն դրամ և ավելի ապառքի աճ ունեցող հարկ վճարողների ցանկ

Հաշվետու տարվա արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե հիսուն մլն դրամ և ավելի շահութահարկ վճարած հարկ վճարողների ցանկ

Հաշվետու տարվա արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե մեկ մլն դրամ և ավելի շահութահարկ վճարած բանկերի ցանկ

Հաշվետու տարվա արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե երեք մլն դրամ և ավելի եկամտահարկ վճարած հարկ վճարողների (հարկային գործակալների) ցանկ

Հաշվետու տարվա արդյունքներով օգտակար հանածոների արդյունահանման լիցենզիա, թույլտվություն կամ արտոնագրեր ունեցող, սակայն գործունեություն չիրականացնելու մասին հայտարարություն կամ զրոյական հաշվարկ-հաշվետվություններ ներկայացրած հարկ վճարողների ցանկ

Հաշվետու տարվա արդյունքներով մեկ մլն դրամ և ավելի պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների պարտավորություններ կուտակած ապահովադիրների ցանկ


2010թ. չորրորդ եռամսյակ

Ցանկ` առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների եվ նրանց կողմից վճարված հարկերի եվ տուրքերի մեծությունների

Ցանկ` ֆինանսական տարվա սկզբից 3 մլն դրամ եվ ավելի սոցիալական ապահովագրության վճար վճարած 1000 խոշոր ապահովադիրների եվ նրանց կողմից վճարված պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների մեծությունների

Ցանկ` ֆինանսական տարվա սկզբից 100 եվ ավելի աշխատողների միջին ցուցակային թիվ հայտարարագրած ապահովադիր հանդիսացող առեվտրային կազմակերպությունների


2010թ. երրորդ եռամսյակ

Ցանկ` առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների եվ նրանց կողմից վճարված հարկերի եվ տուրքերի մեծությունների

Ցանկ` ֆինանսական տարվա սկզբից 3 մլն դրամ եվ ավելի սոցիալական ապահովագրության վճար վճարած 1000 խոշոր ապահովադիրների եվ նրանց կողմից վճարված պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների մեծությունների

Ցանկ` ֆինանսական տարվա սկզբից 100 եվ ավելի աշխատողների միջին ցուցակային թիվ հայտարարագրած ապահովադիր հանդիսացող առեվտրային կազմակերպությունների


2010թ. երկրորդ եռամսյակ

Ցանկ` առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների եվ նրանց կողմից վճարված հարկերի եվ տուրքերի մեծությունների

Ցանկ` ֆինանսական տարվա սկզբից 3 մլն. դրամ եվ ավելի պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճար վճարած 300 խոշոր ապահովադիրների եվ նրանց կողմից վճարած պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մեծությունների

Ցանկ` ֆինանսական տարվա սկզբից 100 եվ ավելի աշխատողների միջին ցուցակային թիվ հայտարարագրած ապահովադիր հանդիսացող առեվտրային կազմակերպությունների


2010թ. առաջին եռամսյակ

Ցանկ` առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների եվ նրանց կողմից վճարված հարկերի եվ տուրքերի մեծությունների

Ցանկ` ֆինանսական տարվա սկզբից 3 մլն. դրամ եվ ավելի պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճար վճարած 300 խոշոր ապահովադիրների եվ նրանց կողմից վճարած պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մեծությունների


2009թ. չորրորդ եռամսյակ

Ցանկ` առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների եվ նրանց կողմից վճարված հարկերի եվ տուրքերի մեծությունների

Ցանկ` ֆինանսական տարվա սկզբից 3 մլն. դրամ եվ ավելի սոցիալական ապահովագրության վճար վճարած 1000 խոշոր ապահովադիրների եվ նրանց կողմից վճարած պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների մեծությունների


2009թ. երրորդ եռամսյակ

Ցանկ` առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների եվ նրանց կողմից վճարված հարկերի եվ տուրքերի մեծությունների

Ցանկ` ֆինանսական տարվա սկզբից 3 մլն. դրամ եվ ավելի սոցիալական ապահովագրության վճար վճարած 1000 խոշոր ապահովադիրների եվ նրանց կողմից վճարած պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների մեծությունների


2009թ. երկրորդ եռամսյակ

Ցանկ` առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների եվ նրանց կողմից վճարված հարկերի եվ տուրքերի մեծությունների

Ցանկ` ֆինանսական տարվա սկզբից 3 մլն. դրամ եվ ավելի սոցիալական ապահովագրության վճար վճարած 1000 խոշոր ապահովադիրների եվ նրանց կողմից վճարած պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների մեծությունների


2009թ. առաջին եռամսյակ

Ցանկ` առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների եվ նրանց կողմից վճարված հարկերի եվ տուրքերի մեծությունների

Ցանկ` ֆինանսական տարվա սկզբից սոցիալական ապահովագրության վճար վճարած 1000 խոշոր ապահովադիրների եվ նրանց կողմից վճարած պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների մեծությունների


Ցանկ առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների եվ նրանց կողմից վճարված հարկերի եվ տուրքերի մեծությունների /2009-01-26/

Ցանկ ֆինանսական տարվա սկզբից 3 մլն. դրամ եվ ավելի սոցիալական ապահովագրության վճար վճարած 1000 խոշոր ապահովադիրների եվ նրանց կողմից վճարած պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների մեծությունների /2009-01-26/

Ցանկ առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների եվ նրանց կողմից վճարված հարկերի եվ տուրքերի մեծությունների /2008-10-25/

Ցանկ առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների եվ նրանց կողմից վճարված հարկերի եվ տուրքերի մեծությունների /2008-07-25/

Ցանկ ֆինանսական տարվա սկզբից 3 մլն. դրամ եվ ավելի սոցիալական ապահովագրության վճար վճարած 1000 խոշոր ապահովադիրների եվ նրանց կողմից վճարած պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների մեծությունների /2008-07-25/

Ցանկ 2007 թվականի հաշվետու տարվա արդյունքներով ապառքի աճ ունեցող 1000 հարկ վճարողների /2008-06-28/

Ցանկ 2007 թվականի հաշվետու տարվա արդյունքներով հարկային վնասներ հայտարարագրած հարկ վճարողների /2008-06-28/

Ցանկ ֆինանսական տարվա սկզբից 3 մլն. դրամ եվ ավելի սոցիալական ապահովագրության վճար վճարած խոշոր ապահովադիրների եվ նրանց կողմից վճարած պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների մեծությունների /2008-04-25/

Ցանկ ֆինանսական տարվա սկզբից 100 եվ ավելի աշխատողների միջին ցուցակային թիվ հայտարարագրած ապահովադիր հանդիսացող առեվտրային կազմակերպությունների /2008-04-25/

Ցանկ առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների եվ նրանց կողմից վճարված հարկերի եվ տուրքերի մեծությունների /2008-04-25/

Ցանկ առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների եվ նրանց կողմից վճարված հարկերի եվ տուրքերի մեծությունների /2008-01-25/

Ցանկ ֆինանսական տարվա սկզբից 3 մլն. դրամ եվ ավելի սոցիալական ապահովագրության վճար վճարած 300 խոշոր ապահովադիրների եվ նրանց կողմից վճարած պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների մեծությունների /2008-01-25/

Ցանկ ֆինանսական տարվա սկզբից 100 եվ ավելի աշխատողների միջին ցուցակային թիվ հայտարարագրած ապահովադիր հանդիսացող առեվտրային կազմակերպությունների /2007-10-26/

Ցանկ ֆինանսական տարվա սկզբից 3 մլն. դրամ եվ ավելի սոցիալական ապահովագրության վճար վճարած 1000 խոշոր ապահովադիրների եվ նրանց կողմից վճարած պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների մեծությունների /2007-10-26/

Ցանկ առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների եվ նրանց կողմից վճարված հարկերի եվ տուրքերի մեծությունների /2007-10-26/

Ցանկ ֆինանսական տարվա սկզբից 3 մլն. դրամ եվ ավելի սոցիալական ապահովագրության վճար վճարած 300 խոշոր ապահովադիրների եվ նրանց կողմից վճարած պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների մեծությունների /2007-07-24/

Ցանկ առաջին 300 խոշոր հարկ վճարողների եվ նրանց կողմից վճարված հարկերի եվ տուրքերի մեծությունների /2007-07-23/

Ցանկ 2006 թվականի հաշվետու տարվա արդյունքներով հարկային վնասներ հայտարարագրած հարկ վճարողների /2007-06-26/

Ցանկ 2006 թվականի հաշվետու տարվա արդյունքներով ապառքի աճ ունեցող առաջին 1000 հարկ վճարողների /2007-06-26/

Ցանկ առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների և նրանց կողմից վճարված հարկերի և տուրքերի մեծությունների /2007-04-25/

Ցանկ ֆինանսական տարվա սկզբից 3 մլն.դրամ և ավելի սոցիալական ապահովագրության վճար վճարած խոշոր ապահովադիրների և նրանց կողմից վճարած պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների մեծությունների /2007-04-25/

Ցանկ 2006 ֆինանսական տարվա առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների եվ նրանց կողմից վճարված հարկերի եւ տուրքերի մեծությունների /2007-01-30/


Ցանկ` ավելացված արժեքի հարկ վճարող համարվողների հարկ վճարողի հաշվառման համարների եվ անվանումների

Ցանկ` 2008 թվականի հաշվետու տարվա արդյունքներով ապառքի աճ ունեցող 1000 հարկ վճարողների

Ցանկ` 2008 թվականի հաշվետու տարվա արդյունքներով հարկային վնասներ հայտարարագրած 1000 հարկ վճարողների