ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից նախատեսվող ստուգումների պլան

2023 թվականի հուլիսի 1-ից մինչև 2024 թվականի հուլիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում իրականացվող համալիր հարկային ստուգումների ծրագիր

2022 թվականի հուլիսի 1-ից մինչև 2023 թվականի հուլիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում իրականացվող համալիր հարկային ստուգումների ծրագիր

2021 թվականի հուլիսի 1-ից մինչև 2022 թվականի հուլիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում իրականացվող համալիր հարկային ստուգումների ծրագիր

2020 թվականի հուլիսի 1-ից մինչև 2021 թվականի հուլիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում իրականացվող համալիր հարկային ստուգումների ծրագիր

2019 թվականի հուլիսի 1-ից մինչև 2020 թվականի հուլիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում իրականացվող համալիր հարկային ստուգումների ծրագիր

2018 թվականի հուլիսի 1-ից մինչև 2019 թվականի հուլիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում իրականացվող համալիր հարկային ստուգումների ծրագիր

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային մարմնի կողմից 2017 թվականի հուլիսի 1-ից մինչև 2018 թվականի հուլիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում իրականացվող ստուգումների տարեկան ծրագիր

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային մարմնի կողմից 2016 թվականի հուլիսի 1-ից մինչև 2017 թվականի հուլիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում իրականացվող ստուգումների տարեկան ծրագիր

ՀՀ ֆինանսների նախարարության հարկային մարմնի կողմից 2015 թվականի հուլիսի 1-ից մինչև 2016 թվականի հուլիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում իրականացվող ստուգումների տարեկան ծրագիր

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային մարմնի կողմից 2014 թվականի հուլիսի 1-ից մինչև 2015 թվականի հուլիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում իրականացվող ստուգումների տարեկան ծրագիր

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային մարմնի կողմից 2013 թվականի հուլիսի 1-ից մինչև 2014 թվականի հուլիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում իրականացվող ստուգումների ծրագիր

2013 թվականի ընթացքում ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային մարմնի կողմից իրականացվող ստուգումների տարեկան ծրագիր

2012 թվականի ընթացքում ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային մարմնի կողմից իրականացվող ստուգումների տարեկան ծրագիր

2011 թվականի սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ կողմից նախատեսվող ստուգումների պլան

ՏԵՍՉԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ
ԹԵԺ ԳԻԾ

011 597 597