Շրջանառության հարկ

Օրենք

«Շրջանառության հարկի մասին» ՀՀ (19.12.2012թ., ՀՕ-236-Ն) օրենք

Գերատեսչական նորմատիվ ակտ

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 08.07.2015թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2013 թվականի մարտի 1-ի N72-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» N462-Ն հրաման

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 08.07.2015թ. «Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2014 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 639-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N461-Ն հրաման

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 27.12.2014թ. «Առևտրական (առք ու վաճառքի) գործունեություն իրականացնող շրջանառության հարկ վճարողների ապրանքային մնացորդի վերաբերյալ տեղեկանքի ձևը հաստատելու և ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2014թ. սեպտեմբերի 8-ի N588-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N958-Ն հրաման

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 31.10.2014թ. «Շրջանառության հարկ վճարող համարվելու վերաբերյալ հայտարարության ձևը հաստատելու մասին» N764-Ն հրաման