Հաճախ հանդիպող հարցերն ու դրանց վերաբերյալ տրված իրազեկումները
Որոնման պարամետրեր
 • Collapse
Իրավական ակտի տեսակ
Իրազեկման համար
Տարեթիվ
Իրավական ակտի անվանում
Թեմա
Անվանում
Հարկատեսակ
Համար
Վճարի տեսակ
Տարեթիվ
Հարկ վճարող
Հոդված
Մաս
Կետ
 • Collapse
Իրազեկումների ցանկ
1Գովազդային ծառայությունների մատուցումից ստացվող եկամուտներից շահութահարկով հարկման վերաբերյալԳովազդային ծառայությունների մատուցումից ստացվող եկամուտներից շահութահարկով հարկման վերաբերյալ122.06.2020/shared/Information/Irazekum1.pdf01.01.2018 
2Դրոշմապիտակներով դրոշմավորման ենթակա ապրանքների դրոշմավորման ընթացակարգի վերաբերյալԴրոշմապիտակներով դրոշմավորման ենթակա ապրանքների դրոշմավորման ընթացակարգի վերաբերյալ222.06.2020/shared/Information/Irazekum2.pdf01.01.2018 
3"Հյուրանոցային ծառայությունների մատուցման դեպքում ծառայության մատուցման պահի և հաշվարկային փաստաթղթի դուրս գրման վերաբերյալ ""Հյուրանոցային ծառայությունների մատուցման դեպքում ծառայության մատուցման պահի և հաշվարկային փաստաթղթի դուրս գրման վերաբերյալ "322.06.2020/shared/Information/Irazekum3.pdf01.01.2018 
4Հիմնական միջոցի կամ ոչ նյութական ակտիվի մասով ԱԱՀ գումարների վերաձևակերպման վերաբերյալՀիմնական միջոցի կամ ոչ նյութական ակտիվի մասով ԱԱՀ գումարների վերաձևակերպման վերաբերյալ422.06.2020/shared/Information/Irazekum4.pdf01.01.2018 
5"Ոչ առևտրային կազմակերպության կոմից ԱԱՀ-ի շեմը որոշելու վերաբերյալ ""Ոչ առևտրային կազմակերպության կոմից ԱԱՀ-ի շեմը որոշելու վերաբերյալ "522.06.2020/shared/Information/Irazekum 5.pdf01.01.2018 
6Երաշխիքային սպասարկման մեջ գտնվող ապրանքը ԵՏՄ անդամ պետություն արտահանելու և ՀՀ ներմուծելու դեպքում ներմուծման և արտահանման հարկային հայտարարագիր և հայտարարություն ներկայացնելու վերաբերյալԵրաշխիքային սպասարկման մեջ գտնվող ապրանքը ԵՏՄ անդամ պետություն արտահանելու և ՀՀ ներմուծելու դեպքում ներմուծման և արտահանման հարկային հայտարարագիր և հայտարարություն ներկայացնելու վերաբերյալ622.06.2020/shared/Information/Irazekum 6.pdf01.01.2018 
7Հայաստանի Հանրապետությունում մշտական հաստատություն չունեցող ոչ ռեզիդենտ կազմակերպության կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող՝ ապրանքի մատակարարման, աշխատանքի կատարման կամ ծառայության մատուցման գործարքի գծով ավելացված արժեքի հարկի հաշվարկման և վճարման պարտավորության վերաբերյալՀայաստանի Հանրապետությունում մշտական հաստատություն չունեցող ոչ ռեզիդենտ կազմակերպության կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող՝ ապրանքի մատակարարման, աշխատանքի կատարման կամ ծառայության մատուցման գործարքի գծով ավելացված արժեքի հարկի հաշվարկման և վճարման պարտավորության վերաբերյալ723.06.2020/shared/Information/Irazekum 7.pdf01.01.2018 
8Ճշգրտող հարկային հաշիվների դուրսգրման վերաբերյալՃշգրտող հարկային հաշիվների դուրսգրման վերաբերյալ823.06.2020/shared/Information/Irazekum8.pdf01.01.2018 
9ԵՏՄ-ից ապրանքների ներմուծման դեպքում ԱԱՀ-ի հարկման բազայի որոշման վերաբերյալԵՏՄ-ից ապրանքների ներմուծման դեպքում ԱԱՀ-ի հարկման բազայի որոշման վերաբերյալ923.06.2020/shared/Information/Irazekum 9.pdf01.01.2018 
10Ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունների անունից դուրս գրված մատակարարի հաշիվներում առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարների հաշվանցման վերաբերյալՈչ ռեզիդենտ կազմակերպությունների անունից դուրս գրված մատակարարի հաշիվներում առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարների հաշվանցման վերաբերյալ1023.06.2020/shared/Information/Irazekum10.pdf01.01.2018 
Page size:
 359 items in 36 pages
 • Ոչ ֆիլտր
 • Պարունակում է
 • Հավասար է
 • Հավասար չէ
 • Մեծ քան
 • Փոքր քան
 • Մեծ կամ հավասար
 • Փոքր կամ հավասար
 • Collapse
Իրավական ակտեր
143Հարկային եվ մաքսային մարմիններ ներկայացվող՝ավելացված արժեքի հարկի գումարների վճարման ժամկետի հետաձգումը վաղաժամ դադարեցնելու վերաբերյալ հայտարարության ձեվերը հաստատելու մասինՀարկ վճարողի հաշվառման համար տրամադրելու եվ հաշվառման կանգնելու դիմումի ձեվը, լրացման կարգը եվ հարկ վճարողի հաշվառման վկայականի ձեվը հաստատելու մասին N 423-Ն18.12.2017   https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=118596
150ՀՀ հարկային օրենսգիրքՀՀ հարկային օրենսգիրքՀՕ-165-Ն04.10.201639  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=109017
151ՀՀ հարկային օրենսգիրքՀՀ հարկային օրենսգիրքՀՕ-165-Ն04.10.2016107  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=109017
152ՀՀ հարկային օրենսգիրքՀՀ հարկային օրենսգիրքՀՕ-165-Ն04.10.2016125  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=109017
153ՀՀ հարկային օրենսգիրքՀՀ հարկային օրենսգիրքՀՕ-165-Ն04.10.2016132  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=109017
154ՀՀ հարկային օրենսգիրքՀՀ հարկային օրենսգիրքՀՕ-165-Ն04.10.2016314  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=109017
197«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Իռլանդիայի կառավարության միջև եկամուտների և գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկումից խուսափելը կանխելու մասին» համաձայնագիրՀամաձայնագիր 19.12.20121  https://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTLDoubleTaxationAvoidance
200«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Իռլանդիայի կառավարության միջև եկամուտների և գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկումից խուսափելը կանխելու մասին» համաձայնագիրՀամաձայնագիր 19.12.201221  https://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTLDoubleTaxationAvoidance
198«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Իռլանդիայի կառավարության միջև եկամուտների և գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկումից խուսափելը կանխելու մասին» համաձայնագիրՀամաձայնագիր 19.12.20124  https://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTLDoubleTaxationAvoidance
199«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Իռլանդիայի կառավարության միջև եկամուտների և գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկումից խուսափելը կանխելու մասին» համաձայնագիրՀամաձայնագիր 19.12.20127  https://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTLDoubleTaxationAvoidance
12
Page size:
 11 items in 2 pages