ՀՀ ՊԵԿ առաքելություն

ՀՀ Պետական եկամուտների կոմիտեի առաքելությունն է.

1) հարկային ծառայության մասով. ապահովել արհեստավարժ հարկային ծառայողների միջոցով, որակյալ ծառայությունների մատուցմամբ և էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի կիրառմամբ հասցեական և արդյունավետ հարկային վարչարարություն, որի իրականացման արդյունքում կապահովվի հարկային ստվերի կրճատում և հարկային եկամուտների կայուն աճ՝ նպաստելով հարկեր վճարելու պատրաստակամության նոր մշակույթի ձևավորմանը և հարկ վճարողների շրջանում օրինապահության մակարդակի բարձրացմանը,

2) մաքսային ծառայության մասով. արհեստավարժ մաքսային ծա¬ռա¬յողների միջոցով, որակյալ ծառայությունների մատուցմամբ աջակցել ՀՀ տնտեսության կայուն զարգացմանը` արտաքին առևտրաշրջանառության խթանման, մաքսային վարչարարության դյուրինացման և ներքին շուկայի անվտանգության ապահովման միջոցով: