Վարչություններ
ՀապավումԱնվանումՂեկավարի անուն
ՀՏՌՎՎ Հարկային տեղեկատվության ԵՎ ռիսկերի վերլուծության վարչություն Ներսիսյան Կարինե
ԶՎՌԾՎ Զարգացման ԵՎ վարչարարության ռազմավարական ծրագրերի վարչություն Սառիկյան Արսեն
ՎՄԸՎ Վարչարարության մեթոդաբանության ԵՎ ընթացակարգերի վարչություն Մուրադյան Հրաչյա
ՀՎԿԴՀՎ Հարկային վարչարարության կազմակերպման, դիտարկման ԵՎ հսկողության վարչություն Թամազյան Կարեն
ՀՎՍՎ Հարկ վճարողների սպասարկման վարչություն Հովսեփյան Արմինե
ՀՀՍՎ Համալիր հարկային ստուգումների վարչություն Ասատրյան Թելման
Ներքին աուդիտի վարչություն Մինասյան Արմեն
ՏՏՎ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչություն
ՄՎԵ ՀՎ Մաքսային վիճակագրության ԵՎ եկամուտների հաշվառման վարչություն Շարաֆյան Մնացական
ՄՀՎ Մաքսային հսկողության վարչություն Կարապետյան Արտեմ
ՀՀՎ Հետբացթողումային հսկողության վարչություն Սահակյան Գոհար
ՄԴՊՎ Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչություն Հակոբյան Երջանիկ
ԻՎ Իրավաբանական վարչություն Մնացականյան Արման
ՔՎ Քննչական վարչություն Հարությունյան Տիգրան
ՀՕՀՎ Հետաքննության ԵՎ օպերատիվ հետախուզության վարչություն Չարխիֆալակյան Վահան
ՆԱՎ Ներքին անվտանգության վարչություն Զաքարյան Ռաֆայել
ՄՀՎ Միջազգային համագործակցության վարչություն Գրիգորյան Նարեկ
ՀՎԸՀ ՀՏՎ Հարկ վճարողների ընթացիկ հսկողության հարկային տեսչություն-վարչություն Հարությունյան Արթուր
Հյուսիսային մաքսատուն-վարչություն Միրզոյան Հայկ
Հարավային մաքսատուն-վարչություն Ղամբարյան Արտաշես
ԱրԵՎելյան մաքսատուն-վարչություն Բակլաչյան Գոռ
ԱրԵՎմտյան մաքսատուն-վարչություն Մինասյան Գարիկ
Արարատյան մաքսատուն-վարչություն Բաբայան Կարեն
Քարտուղարություն Բարխուդարյան Անի
ԳԿՎ Գործերի կառավարման վարչություն Գաբրիելյան Վիլեն
ՖՀ Ֆինանսահաշվային վարչություն Անանիկյան Լալա
ԱԿՎ Անձնակազմի կառավարման վարչություն Գրիգորյան Կարինե
Ոչ առԵՎտրային կազմակերպությունների հսկողության բաժին Ղազարյան Արման
ՏՀԿԲ Տեղեկատվության ԵՎ հասարակայնության հետ կապերի բաժին Մկրտչյան Լուսինե
ԳՀԲ Գնումների համակարգման բաժին Սարգսյան Մարիամ
Առաջին Բաժին Մխիթարյան Հասմիկ