Քննչական վարչություն
Ղեկավար
Հասցե
Դեղատան 3, ք. ԵրԵՎան,       
Հեռախոս
60544222
Էլ. Փոստ